Daily Archives: 13/10/2021Klientu apkalpošana klātienē

Download PDF

Izvērtējot epidemioloģiskos riskus, darbības nepārtrauktības un pakalpojumu nodrošināšanas nepieciešamību, iestāde “Jēkabpils novada pašvaldības administrācija” klientu klātienes apkalpošanu epidemioloģiski nedrošā vidē organizē: 

  • Administrācijas telpās 1. stāvā, tam speciāli paredzētā vietā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, sadarbojoties ar Krustpils novada pašvaldības administrāciju;
  • Ābeļu pagasta pārvaldē, Aldaunes ielā 13, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Dignājas pagasta pārvaldē, “Kamenēs”, Vandānos, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Dunavas pagasta pārvaldē, “Kastaņos” 7, Dunavā, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Kalna pagasta pārvaldē, “Atvaros”, Vidsalā, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Leimaņu pagasta pārvaldē, “Mežgalē”, Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Rubenes pagasta pārvaldē un VPVKAC, “Svīrēs”, Rubeņos, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā;
  • Zasas pagasta pārvaldē, Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.

Izglītības iestāžu direktori, Bāriņtiesas priekšsēdētājs, Sociālā dienesta un Kultūras pārvaldes vadītāji epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu organizē patstāvīgi, atbilstoši nozarēs specifiski noteiktajam, nosakot atbildīgās personas par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv