Monthly Archives: septembris 2021Svecīšu vakari bijušā Jēkabpils novada teritorijā

Download PDF

Ābeļu pagastā:

9. oktobrī
plkst. 14.00 Dūņenieku kapos
plkst.15.00 Nagļu kapos
plkst. 16.00 Ābeļu kapos

Dignājas pagastā:
16. oktobrī
plkst. 14.00 Slīterānu kapos
plkst. 15.30 Dignājas kapos
plkst. 17.00 Meņķa kapos

Dunavas pagastā:
17. oktobrī
plkst. 16.00 Daugavas kapos
Kalna pagastā:
24. oktobrī
plkst. 15.00 Ūdenānu kapos
plkst. 16.00 Ērgļu kapos
plkst. 17.00 Minsteru kapos
Leimaņu pagastā:
9. oktobrī
plkst. 15.00 Leimaņu kapos
Rubenes pagastā:
30. oktobrī
plkst. 15.00 Rubeņu kapos

Sēlijas 10. kongress

Download PDF

11. septembrī Viesītē norisināsies 10. Sēlijas kongress

Download PDF

2021. gada 11. septembrī Viesītes kultūras pilī tiek organizēts 10. Sēlijas kongress. Kongresu organizē vēsturiskās Sēlijas asociācijas biedri, turpinot akadēmiķa Jāņa Stradiņa un citu Sēlijas entuziastu izloloto Sēlijas asociācijas ideju un tās organizēto Sēlijas kongresu tradīciju.

Atbalstīts lēmums par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta finansēšanai Zasas pagastā

Download PDF

2. septembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai.

Atbalstīts lēmums ņemt aizņēmumu prioritārā investīciju projekta īstenošanai Leimaņu pagastā

Download PDF

2. septembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi investīciju projekta “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai. Prioritārā investīciju projekta kopējās būvniecības izmaksas ir 477 788,15 euro (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro, 15 centi), no kurām pašvaldības budžeta finansējums veido 77 788,15 euro, bet aizņēmuma summa 400 000,00 euro. Būvdarbus plānots veikt 2021. gadā.

Par godu Zinību dienai tapusi ziedu izstāde Leimaņos

Download PDF

Par spīti lietum un vējam 31. augustā Latvju zīmju parkā Leimaņos tapa jau pēc kārtas 21. ziedu izstāde “Sarunas ar ziediem”! Tradicionālais sveiciens visiem novada iedzīvotājiem un viesiem 1. septembrī – ar novēlējumu “Bites čaklumu mācībās”!

Aizvadīts senioru pasākums “Veselā miesā- vesels gars”!

Download PDF

Šajā lietainajā laikā vislielāko prieku sniedz satikšanās prieks. 31. augustā Jēkabpils novada seniori kopā pavadīja vasaras noslēgumu Rubeņu kultūras namā, pasākumā “Veselā miesā- vesels gars”.

Sveicam 1. septembrī!

Download PDF

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv