Daily Archives: 02/06/2021Aizvadītas apmācības vides resursu pārvaldības un iespējamo vides katastrofu novēršanā

Download PDF

2021. gada 26. maijā Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu organizēja apmācības “Kapacitātes stiprināšanas pasākumi vides resursu pārvaldības un iespējamo vides katastrofu novēršanas jomās iesaistītajām mērķa grupām”

Luterāņu draudzes kapusvētki Jēkabpils novadā:

Download PDF

24. jūlijs

Meņķa kapos – plkst. 11.00
Slīterānu kapos – plkst. 12.30
Dignājas kapos – plkst. 14.00
Dūņenieku kapos – plkst. 15.30

25. jūlijs

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jēkabpils novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 5.maija iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Attālinātais mācību gads Rubeņu pamatskolā

Download PDF

2020./2021. mācību gads ir noslēdzies!

1.septembrī visi priecīgi, laimīgi un mazliet satraukti pulcējāmies skolas pagalmā, lai sveiktu pirmklasniekus – Melāniju, Andi, Artjomu, Andžeju un Gintu. Liels bija atkal satikšanās prieks pēc attālinātajām mācībām un vasaras brīvlaika.

“Lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem un aptaukošanās riskiem – jaunajiem un topošajiem vecākiem”

Download PDF
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 ietvaros tiek rīkota “Lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem un aptaukošanās riskiem – jaunajiem un topošajiem vecākiem”

Veselības vingrošana

Download PDF
Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, tiek organizētas veselības vingrošanas nodarbības Zasas pagastā. Pirmās nodarbība notiks 6.jūnijā plkst. 12:00 un 13:00. Sporta treniņi grupās drīkst notikt tikai ārpus telpām un nepārsniedzot 20 cilvēku skaitu un neizmantojot ģērbtuves, tāpēc ir OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJĀ PIETEIKŠANĀS pa tālruni – 29354160. Kopumā tiks organizētas vēl 14 nodarbības ārpus telpām. Vingrošanas nodarbības vadīs sertificēts treneris Ingus Zolbergs. Piesakoties uz nodarbību, tiks paziņoti pārējie datumi. 
Piesakies!

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu (Rubenes pagasts)

Download PDF

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Sakoptākais mežs 2021

Download PDF

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī  katru gadu rīko konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā pirmo reizi notika 2017. gadā, pateicoties Meža attīstības fonda atbalstam.

Zemgalē izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”

Download PDF

Iestājoties siltākam laikam un sākoties aktīvākai vasaras tūrisma sezonai, ceļotāji aicināti doties neparastā piedzīvojumā, ko sniegs jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”. Tā ietvaros izstrādāti  trīs tematiskie tūrisma maršruti, kas aptver Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu amatu prasmju, tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv