Daily Archives: 25/05/2021Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanu

Download PDF

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv