Monthly Archives: maijs 2021Īstenots projekts “Veselīga dzīvesveida veicinošas infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada Zasas ciemā”

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība ar LEADER ELFLA fonda atbalstu ir realizējusi projektu “Veselīga dzīvesveida veicinošas infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada Zasas ciemā” 20-05-AL24-A019.2202-000004, kura ietvaros Zasas ciemā ir uzstādīts žogs no divām pusēm.

Jēkabpils novada pašvaldība piešķirs finansējumu novada baznīcu draudzēm

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 6. maijā saņēma Rubeņu Romas katoļu draudzes prāvesta E.Zakša iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu EUR 2429,24  draudzes mājas durvju un logu nomaiņai.

2021. gada 11. maijā saņemts Dunavas Romas katoļu draudzes prāvesta E.Zakša iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu EUR 2911,40 Dunavas Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcas jumta remontam un āra tualetes izbūvei, atbilstoši iesniegtajai tāmei. Cinkota tērauda loksnes plānots iegādāt EUR 2500 apmērā un āra tualeti izbūvēt par EUR 411,40.

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Download PDF

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Download PDF

Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

Download PDF

Tieši tik liela dažādība, kāda ir cilvēku individuālajām vajadzībām, ir vēlama arī dažādība sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, kas pieejami cilvēkam ar veselības grūtībām viņa dzīvesvietā. Ikviens cilvēks, neatkarīgi no veselības traucējumu smaguma var dzīvot sabiedrībā, jautājums ir tikai, cik liels un, kāda veida atbalsts viņam ir nepieciešams. Mentors ir vēl viens lielisks, uz individuālo vajadzību risināšanu vērsts atbalsta veids, ko būtu vēlams pievienot sociālo atbalsta pasākumu kopējam grozam.

Rubenes kultūras nama sporta zālē uzstādīti akustiskie paneļi

Download PDF

Rubenes kultūras namā tika veikta multifunkcionālās zāles renovācija uzlabojot sporta un deju zāles akustiskās īpašības. Akustiskie risinājumi telpās ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai cilvēks atrodoties tajās justos labi, lai gribētu tajās atgriezties un uzturēties.

Aicina meža īpašniekus pieteikt savu īpašumu apsaimniekošanas demonstrācijām

Download PDF

Lai sekmētu labās prakses un zināšanu pārnesi mežsaimniecībā, LIFE Integrētā projekta LatViaNature komanda aicina meža īpašniekus pieteikt savus īpašumus meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei. Pieteikumi līdz 2021.gada 12.jūnijam aizpildāmi tiešsaistes formā: https://saite.lv/PNZof

Turpinās NVA akcija “Sezonas darbi”

Download PDF

Lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš šī gada marta īsteno akciju “Sezonas darbi”, aicinot darba devējus, kuri meklē sezonas darbiniekus, reģistrēt darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanu

Download PDF

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Daugavas pārceltuves atsākušas darbu!

Download PDF

Dignāja–Līvāni
🕗 darba laiks 7.00-21.00
📌 GPS: 56.342580, 26.161666 (Sēlijas krastā)
📞 26808760

Dunava–Stūrišķi
🕗 darba laiks 00.00-24.00
📌 GPS: 56.217773, 26.213718 (Sēlijas krastā)
📞 22467117

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv