Monthly Archives: aprīlis 2021Informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām maija brīvdienās

Download PDF

Pirms gaidāmajām maija brīvdienām, no 1. līdz 4. maijam, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē iedzīvotājus par valsts apmaksātas medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām, tajā skaitā iedzīvotājiem ar aizdomām par Covid-19 saslimšanu.

Latvijas neatkarības atgūšanas gadadienas simbols – Baltā galdauta svētki

Download PDF

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika valstisko neatkarību zaudēja Otrajā pasaules karā (1939 – 1945), kad to 1940.gadā okupēja un anektēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienība iepriekš par šādu soli 1939. gada 23. augustā Maskavā slepeni vienojoties ar nacistisko Vāciju (Molotova – Ribentropa pakts).

Gatavojamies 4. maija svētkiem

Download PDF
Mīļie Jēkabpils novada iedzīvotāji!
Mēs ļoti vēlējāmies sagādāt Jums svētkus, taču diemžēl mēs šobrīd dzīvojam tādā laikā, kad ir jābūt īpaši pacietīgiem un piesardzīgiem.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, rūpējoties par mūsu visu veselību, svinēsim Baltā galdauta svētkus katrs savās mājās. Katrā novada pagastā būs izvietots tematisks, svētkiem veltīts noformējums, kas atklās Baltā galdauta svētku būtību, savukārt muzikālo svētku sveicienu baudīsim attālināti – Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes Facebook lapā!

Klāt “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”

Download PDF

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” šogad notiek jau 21. gadu. Ābeļu bibliotēkā par tradīciju kļuvusi dalība šajā lasīšanas veicināšanas programmā ar mērķi veicināt lasītprieku, bagātināt iztēli un diskutēt par izlasīto. Bibliotēka aicina iesaistīties grāmatu lasīšanā un vērtēšanā  bērnus, pusaudžus un pieaugušos. Kolekcija, ko izraudzījusi profesionāla žūrija, ir interesanta un sola lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu.

Maijā iedzīvotāji saņems pārrēķinātās minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus

Download PDF

Maijā minimālo valsts pensiju (vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā) un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji saņems pārrēķinu par laiku no š.g. 1. janvāra līdz 30. aprīlim atbilstoši jaunajiem minimālo ienākumu sliekšņiem.

Zasas pagasta Liepu ciemā plānots nojaukt veco ūdenstorni

Download PDF
Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 21. aprīlī saņēma Zasas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumu, kurā lūgts lemt par inženierbūves – ūdenstorņa, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Liepu tornis” Zasas pagastā, nojaukšanu, jo inženierbūve ir avārijas stāvoklī un ir bīstama. Inženierbūve atrodas Jēkabpils novada tiesiskajā valdījumā un bilancē, un atlikusī bilances vērtība ir 0 eiro.

Lekcija vecākiem “Mans bērns izvēlas karjeru”

Download PDF

20. aprīļa pēcpusdienā pie datoru ekrāniem bija iespēja pulcēties vecākiem un pedagogiem, lai tiešsaistē ieklausītos karjeras konsultantes Intas Lemešonokas lekcijā par tēmu “Mans bērns izvēlas karjeru”.

Zemgales mazie un vidējie ražotāji aicināti pieteikties digitalizācijas treniņam

Download PDF

Zemgales mazie un vidējie ražojošie uzņēmumi ir aicināti pieteikties digitalizācijas treniņam Kickstart, kas startēs 11. maijā un ļaus uzņēmumiem izvērtēt, kā ar dažādiem digitāliem rīkiem attīstīt savu biznesu. Treniņu rīko Latvijas IT klasteris sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu, un pieteikšanās tam ir atvērta līdz 30. aprīlim: https://ej.uz/kickstartzemgale

Sagatavoti nosacījumi drošai eksāmenu norisei klātienē

Download PDF

Lai epidemioloģiskā situācija valstī nebūtu šķērslis mācību gada noslēgumam un valsts pārbaudījumiem, ļaujot izlaiduma gada jauniešiem saņemt savu zināšanu objektīvu vērtējumu, kā arī izglītības ieguves dokumentu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru ir veikusi virkni sagatavošanās darbu pārbaudījumu drošības un praktiskās norises jomā.

Download PDF

Vidsalas ciemā paredzēts atjaunot grants seguma ceļus, veicot divkārtu virsmas apstrādi. Darbus veiks SIA “Valkas ceļi” . Līguma cena bez PVN ir EUR 89437,95. darbi jāpabeidz līdz 05.07.2021.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv