Daily Archives: 11/03/2021Par 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu Jēkabpils novada pašvaldībā kandidātu sarakstu pieņemšanu

Download PDF

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novada  pašvaldībā uzsākas 2021. gada 17. martā un pēdējā kandidātu sarakstu pieņemšanas diena ir 2021. gada 6. aprīlis.

Deputātu kandidātu sarakstus Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija pieņems Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, sēžu zālē, 2. stāvā,vēlēšanu komisijas darba laikos, iepriekš piesakoties pie komisijas priekšsēdētājas pa tālruni 28447413 vai ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pastu jvk@jekabpils.lv, vienlaikus ievērojot:

Izsludināts atklāts konkurss mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības projektiem

Download PDF

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros, lai veicinātu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmētu mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmētu kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

Digitālo resursu apkopojums, kas noderēs attālinātajās mācībās

Download PDF

Lai atvieglotu mācīšanos attālināti, ir radīti vairāki digitālie rīki, kas palīdz gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Daudzi no tiem ir noderīgi arī skolotājiem – lai sagatavotos stundai.

Tā kā katram – skolēniem, vecākiem un skolotājiem – ir vajadzīga atšķirīga informācija un atbalsts attālinātās mācīšanās procesā, arī iecienītākie digitālie rīki katram ir savi. Parasti tiek izmantoti pat vairāki. Vecāku vērtējums par pieejamajiem digitālajiem resursiem ir atzinīgs – tie esot mūsdienīgi, saistoši, bērnam saprotami un ar bagātīgu saturu.

Aktuālais Dunavas pagastā

Download PDF
Ir noslēgts līgums un veikts pasūtījums par centrālo durvju nomaiņu Dunavas kapličai, daudzdzīvokļu mājai “Tūjas” un vienu durvju nomaiņu mājai “Kastaņi”.
Noslēgts līgums par paskaidrojuma rakstu meliorācijas sistēmas atjaunošanai nekustamajā īpašumā “Dunavas skola”.
Pēc V.Flanderes iniciatīvas Daugavas kapos tiek izzāģēti bīstamie koki no kapu teritorijas, darbus veic z/s “Lejas Jērāni”, tāpat ir iegādāts žogs, veco kapu daļai, kurš pavasarī tiks uzstādīts.
Turpinās apkures sezona Dunavas centra daudzdzīvokļu mājām un iestādēm.
Notiek gatavošanās darbi Lieldienām, tiek veidoti dekori Dunavas centra svētku noformējumam.

Dignājas pagastā tiks uzsākta Daugavas krasta labiekārtošana

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība pavasarī uzsāks projekta Nr. 20-05-AL24-A019.2204-000002 “Daugavas krasta atpūtas vietas izveide un labiekārtošana Jēkabpils novadā” īstenošanu. Projekta rezultātā tiks uzlabota Daugavas krasta pieejamība, izveidota un labiekārtota atpūtas vieta Jēkabpils novada iedzīvotājiem, tā arī tūristiem un citiem interesentiem.

Tiks uzlabota vide sporta veicinošu aktivitāšu īstenošanai Zasas sporta laukumā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība īsteno projektu nr. 20-05-AL24-A019.2202-000004 “Veselīga dzīvesveida veicinošas infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada Zasas ciemā”, kura rezultātā tiks nodrošināta droša vietējo un starpnovadu sporta, kultūras un veselības veicinošu pasākumu norise Zasas sporta laukumā.

Jauni risinājumi VUGD prevencijas aktivitātēs

Download PDF

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darba neatņemama sastāvdaļa ir sabiedrības izglītošana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos. Laiks, kad pasākumi nenotiek klātienē, ir licis palūkoties citādāk arī uz dienesta prevencijas aktivitātēm, piedāvājot tiešsaistes lekcijas un informatīvos materiālus tīmekļa vietnē.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv