Daily Archives: 09/09/2019Dignājas pagasta jauniešu futbola komanda

Download PDF

Futbola turnīrs Neretā, 2018. gads. Izcīnīta 2. vieta.

Jau trīs gadus aktīvi jaunieši no Dignājas pagasta un kaimiņu pagastiem (Zasas, Biržiem, Dunavas) un Jēkabpils pilsētas jaunieši apvienojas vienā komandā un, pārstāvot Dignājas pagastu, piedalās Jēkabpils pilsētas rīkotajā iekštelpu futbola sezonas turnīrā, kur piedalās Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novada komandas, kā arī komandas no blakus novadiem.

Bērnu radošais pārgājiens no Ģimenes iniciatīvu telpas uz Līvāniem

Download PDF

Šī gada 14. augustā, bērni un jaunieši no Vandānu Ģimenes iniciatīvu telpas devās pārgājienā uz Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra stikla darbnīcu, kur paši varēja izveidot radošus zīmējumus no stikla.

Turpina labiekārtot sporta kompleksu “Pilskalni”

Download PDF

Biedrība Sporta klubs “ALKO Racing Team” 2019. gada jūlijā un augustā realizēja projektu “Sporta kompleksa “Pilskalni” labiekārtošana” (līgums Nr. JNP/9-2/19/58), kura īstenošanai NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā tika gūts Jēkabpils novada domes atbalsts 700 eiro apmērā.

13. septembrī Dzejas diena Tadenavā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

13. septembrī plkst. 13.00 Dzejas diena “Tadenavā” (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads) veltīta muzeja 60. gadadienai un Eiropas kultūras mantojuma dienām, kuru tēma šogad ir “Restaurācijas nozares sasniegumi”.

Lielā talka aicina Latvijas iedzīvotājus uz Pasaules talku

Download PDF

Kustība “Lielā talka” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju šā gada 21. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai. Visa pasaule šajā dienā vāks atkritumus un sakops apkārtējo vidi, ko Latvija paveica jau pavasara Lielajā talkā. Tāpēc 21. septembrī mēs pievienosimies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki” – lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Par valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste un valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste – Bebrene – Birži asfaltēšanu

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 5. septembrī ir saņēmusi Satiksmes ministrijas atbildi uz pašvaldības 3. jūnijā un 5. augustā sūtītajām vēstulēm par iespējamo valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste un valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste – Bebrene – Birži asfaltēšanu.

Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” speciālistiem ir izskatījusi Jūsu [Jēkabpils novada pašvaldības] vēstuli par valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste – Bebrene – Birži posma km 20,83 – 51,70 un valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste asfaltēšanu.

Radošu un veiksmīgu 2019./2020.mācību gadu!

Download PDF

2019.gada 28. augustā notika Jēkabpils, Salas, Viesītes, Krustpils, Aknīstes novadu un Jēkabpils pilsētas pedagogu konference.

Sākusies pieteikšanās atbalstam remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Sākot ar 2. septembri un līdz pat 4. oktobrim, remigrantiem ir iespēja pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas reģionu organizētajā konkursā, lai pretendētu uz grantu atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, attīstībai vai uzsākšanai.

Konkurss tiek organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu (grantu veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgstošas prombūtnes un vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību, jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt un saņemt atbalstu no citām valstī paredzētām atbalsta programmām.

Noslēgušās Jēkabpils novada Bāriņtiesas vēlēšanas

Download PDF

No 2019. gada 25. jūlija līdz 16. augustam (ieskaitot) tika izsludināta pieteikšanās uz Jēkabpils novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja un Bāriņtiesas četru locekļu amatiem, jo 30. septembrī beidzas esošās Bāriņtiesas darbinieku pilnvaras, kas tika piešķirtas ar Jēkabpils novada domes 2014. gada 28. augusta lēmumu uz pieciem gadiem. Līdz šim Bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumus veica Ina Gusāre, bet Bāriņtiesas locekļu amatos bija Inga Kliģe, Sandra Vecumniece, Ieva Valtere, Ingrīda Irbe, Silvija Krēsliņa un Valentīna Austruma.

Vasaras aktivitātes Leimaņu bibliotēkā

Download PDF
Dzīve nemitīgi mainās un ievieš savas korekcijas it visā, arī bibliotēku dzīvē. Straujo tehnoloģiju attīstībā izmainās bibliotēku lietotāju grāmatu lasīšanas tradīcijas.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv