Visi jaunumi: Projektu jaunumiIedzīvotāju ideju konkursa balsojumā pārliecinoši uzvar Slates sabiedriskā centra iniciatīvas grupas iesniegtā ideja

Download PDF

2021. gada 5. jūlijā noslēgusies balsošana Jēkabpils novada (vecā) iedzīvotāju ideju konkursā. Uz iedzīvotāju balsošanu tika virzītas 3 idejas. Vislielāko balsu skaitu ir saņēmusi Slates sabiedriskā centra iniciatīvas grupas pārstāves Daigas Spēkas ideja par bērnu rotaļu elementu uzstādīšanu Slates ciematā.

Tiešsaistē pieejamas lekcijas par vides resursu pārvaldību un katastrofu novēršanu

Download PDF

Tiešsaistē iespējams noskatīties video lekcijas no mācībām “Kapacitātes stiprināšanas pasākumi vides resursu pārvaldības un iespējamo vides katastrofu novēršanas jomās iesaistītajām mērķa grupām”, kas notikušas projekta nr. ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” / SECURE AREAS ietvaros.

Labiekārtota atpūtas vieta pie Daugavas krasta Dignājas pagastā

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība, ar biedrības “Lauku partnerība „Sēlija”” 8. kārtas projekta konkursa “Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam” 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansiālo atbalstu, ir īstenojusi projektu “Daugavas krasta atpūtas vietas izveide un labiekārtošana Jēkabpils novadā”, nr. 20-05-AL24-A019.2204-000002

Biedrībā „Ūdenszīmes” aicina apgūt vitrāžas tehniku

Download PDF

Pašā vasaras viducī uzsākam LEADER programmas projekta “Stikla apstrādes tehniku daudzveidība” īstenošanu. Kopumā projektā ir paredzētas astoņas apmācību nodarbības, un pirmais cikls, kurā apgūsim klasisko vitrāžu, norisināsies jau 6., 7. un 8. jūlijā Kaldabruņas skolā.

Palielina Sēlijas mazo upju šarmu

Download PDF

Biedrība “Sēlijas laivas” sadarbībā ar Raiņa muzeju “Tadenava” realizē projektu “Straumē ar Raini”, kura laikā no koku sagāzumiem tiks attīrīta Eglona un noorganizēts kopienu saliedējošs un vides izglītību veicinošs pasākums.

Balso par labāko iedzīvotāju ideju Jēkabpils novada labiekārtošanai!

Download PDF

No 2021. gada 1. līdz 15. jūnijam Jēkabpils novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju ideju konkursu publiskās teritorijas labiekārtošanai. Iedzīvotāju balsošanai tālāk tiks virzītas 3 projektu idejas.

Ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs tika aicināts iesūtīt idejas Jēkabpils novada publiskās teritorijas labiekārtošanai. Šajā konkursā, atšķirībā no biznesa ideju, NVO un iedzīvotāju grupu iniciatīvu projektu konkursa, labāko projekta ideju noteiks iedzīvotāji, un to īstenos pašvaldība. Projekta idejas īstenošanai paredzētais finansējums – 3 000,00 EUR.

Aizvadīta 2. starpvalstu sanāksmes Zasas vidusskolas vadītajā Erasmus + projektā

Download PDF

Projekts “Dignājas pagasta kapu labiekārtošana”

Download PDF

Biedrība “Cirkuži” ir realizējusi NVO projektu “Dignājas pagasta kapu labiekārtošana” ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu.

Pieteikšanās lekcijai par veselīga uztura pamatprincipiem un aptaukošanās riskiem

Download PDF
Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros.
 
Kad – 21.06.2021.
Cikos – 14.00

Pieteikšanās lekcijai par veselīga uztura pamatprincipiem un aptaukošanās riskiem veģetārā un vegānā uztura piekritējiem

Download PDF
Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros.
Kad – 21.06.2021.
Cikos – 16.00
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv