Visi jaunumi: Projektu jaunumiApstiprināts projekts Zemgales 2021. gada Kultūras programmā

Download PDF

Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) noslēdzies Latvijas Valsts mežu (LVM) un Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītās “Zemgales Kultūras programmas 2021” projektu konkurss. Finansiālu atbalstu guvis viens no trim Jēkabpils novada pašvaldības iesniegtajiem projektiem – “Sēļi un latgaļi sasaucas Zemgalē”.

Zasas vidusskolas vadītā Erasmus + projekta aktivitātes izpelnās plašu uzmanību Norvēģijā

Download PDF

Projekta ietvaros partnervalstis strādā pie metodiskā materiāla izveides, kura mērķis bērniem pirmsskolas vecumā veicināt interesi apgūt svešvalodas, šajā gadījumā – angļu.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jēkabpils novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 5.maija iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Jēkabpils novada pašvaldība ņems aizņēmumu vairāku ceļu projektu finansēšanai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības dome 2021. gada 25. februāra domes sēdē apstiprināja sekojošu investīciju projektu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai:

  1. “Autoceļa Nr.6-27 Āres-Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā”
  2. “Autoceļa Nr.7-13 Kalnbirzes-Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari-Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā”
  3. “Autoceļa Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasas pagastā, Jēkabpils novadā”.

Izstrādāta animācijas filma “Augt dižam Zemgalē”

Download PDF


Zemgales plānošanas reģions īstenojis ieceri radīt multiplikācijas filmu “Augt dižam Zemgalē”, kas vēsta par dižām Zemgalē dzimušām un augušām personībām, kurām ir svarīga loma kā Latvijas vēsturē, tā arī mūsdienās. Tās mērķgrupa ir skolu vecuma bērni no 1. līdz 4. klasei, taču interesanti būs ikvienam, kurš vēlas labāk iepazīt Zemgali un tās vēsturi.

Erasmus + projektā aizvadīta sanāksme

Download PDF

Piektdien, 16.aprīlī, Zasas vidusskola organizēja kārtējo Erasmus + projekta “The Knowledge of Languages – a World…

Posted by Jēkabpils novada pašvaldība on Otrdiena, 2021. gada 20. aprīlis

Download PDF

Dignājas pagasta Vandānos Jēkabpils novada pašvaldība uzsākusi ELFLA projekta Nr. 20-05-AL24-A019.2204-000002 “Daugavas krasta atpūtas vietas izveide un labiekārtošana Jēkabpils novadā” īstenošanu. Demontēts vecās degvielas uzpildes stacijas namiņš.

Zināmi Jēkabpils novada 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa rezultāti

Download PDF

Jēkabpils novadā noslēgusies 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā tika saņemti 13 projektu pieteikumi, 10 no nevalstiskajām organizācijām, 3 no iedzīvotāju grupām. Kopējā no pašvaldības pieprasītā finansējuma summa sastādīja 12271,50 eiro. Konkursa mērķiem šogad bija atvēlēti 7000 eiro, tādēļ, diemžēl, nebija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu. Viens projekts netika skatīts, jo neatbilda konkursa nolikuma prasībām.

Rezultātā atbalstīti 9 projekti:

Aicinām piedalīties interaktīvajā lekcijā “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā”!

Download PDF

Ābeļu pamatskolas, Aknīstes vidusskolas, Zasas vidusskolas, Rubeņu pamatskolas un Dignājas pamatskolas skolēnu vecākiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties interaktīvā lekcijā “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā” Lekcija platformā ZOOM tiešsaistē sāksies 20.04.2021. plkst. 18.00. Tiešsaistes adrese mērķauditorijai tiks nosūtīta E-klasē.

Skolēni domā par tālāku izglītību!

Download PDF

Devītklasnieki un vidusskolu beidzēji apzinās, ka ir klāt gandrīz pēdējais brīdis, kad izlemt – kur mācīties tālāk, kādu profesiju apgūt. Izmantojot virtuālās un telekomunikāciju saziņas iespējas, karjeras konsultantu darbs ar skolēniem par viņu nākotnes profesijas izvēles iespējām turpinās.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv