Visi jaunumi: Dažādi“Ļaudis un Darbi” | maijs 2021

Download PDF

Spied uz attēla, lai lasītu!

Iznācis Jēkabpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ļaudis un Darbi” jaunākais numurs.

Notiek sabiedriskā transporta pasažieru aptauja

Download PDF

SIA “Jēkabpils autobusu parks” (JAP) no 5. līdz 20. maijam veic sabiedriskā transporta pasažieru aptauju. Anketas ir pieejamas Jēkabpils uzņēmuma mājaslapā www.jekabpilsap.lv.

Uzņēmuma Pārvadājumu daļas vadītāja Aija Vetere skaidro, ka šobrīd ir svarīgi noskaidrot sabiedrības viedokli par iespējām paplašināt maršrutu tīklu un sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti, jo uzņēmums gatavojas iegādāties vēl divus ar saspiesto dabas gāzi darbināmus autobusus, kur aptaujas rezultāti tiktu izmantoti tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai, kurā tiek ņemts vērā arī pasažieru viedoklis par sniegtā sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāti.

Download PDF

06.04.2021. noslēgts līgums ar SIA “Valkas ceļi” par autoceļa Āres–Vāgāni atjaunošanas darbiem. Patreiz objektā darbi norit pilnā sparā. Ceļa posmā 0,00- 0,5 km tiks uzklāts cietais segums ar divkāršo apstrādi un kapiem piekļaujošajā teritorijā izveidos autostāvvietas. Pakalpojuma līgums noslēgts par summu 64717,70 EUR (bez PVN).

Download PDF

7. maijā – ārkārtas DOMES SĒDE

Download PDF

2021. gada 7. maijā plkst. 10.00

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

ATTĀLINĀTI ZOOM platformā

Darba kārtība

Zasas vidusskolas vadītā Erasmus + projekta aktivitātes izpelnās plašu uzmanību Norvēģijā

Download PDF

Projekta ietvaros partnervalstis strādā pie metodiskā materiāla izveides, kura mērķis bērniem pirmsskolas vecumā veicināt interesi apgūt svešvalodas, šajā gadījumā – angļu.

Jēkabpils novada sakrālais mantojums

Download PDF

Zemgales Reģionālās televīzijas video

Jēkabpils novada pašvaldība ņems aizņēmumu vairāku ceļu projektu finansēšanai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības dome 2021. gada 25. februāra un 29. marta domes sēdēs apstiprināja sekojošu investīciju projektu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai:

  1. “Autoceļa Nr.6-27 Āres-Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā”
  2. “Autoceļa Nr.7-13 Kalnbirzes-Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari-Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā”
  3. “Autoceļa Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasas pagastā, Jēkabpils novadā”
  4. “Aldaunes ielas atjaunošana Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”.

Klāt “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”

Download PDF

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” šogad notiek jau 21. gadu. Ābeļu bibliotēkā par tradīciju kļuvusi dalība šajā lasīšanas veicināšanas programmā ar mērķi veicināt lasītprieku, bagātināt iztēli un diskutēt par izlasīto. Bibliotēka aicina iesaistīties grāmatu lasīšanā un vērtēšanā  bērnus, pusaudžus un pieaugušos. Kolekcija, ko izraudzījusi profesionāla žūrija, ir interesanta un sola lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu.

Zasas pagasta Liepu ciemā plānots nojaukt veco ūdenstorni

Download PDF
Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 21. aprīlī saņēma Zasas pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumu, kurā lūgts lemt par inženierbūves – ūdenstorņa, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Liepu tornis” Zasas pagastā, nojaukšanu, jo inženierbūve ir avārijas stāvoklī un ir bīstama. Inženierbūve atrodas Jēkabpils novada tiesiskajā valdījumā un bilancē, un atlikusī bilances vērtība ir 0 eiro.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv