Visi jaunumi: Sociālā dienesta jaunumiSAN “Mežvijas” iemītnieki svin Senioru dienu un saņem dāvinājumu

Download PDF
Rudens mēnesī 1. oktobris ir Vispasaules Senioru diena. Šajā dienā veltām senioriem pateicības vārdus par lielo dzīves pieredzi un paveiktajiem darbiem. SAN “Mežvijas” senioriem šī bija svētku diena. Sagatavots bija telpas rotājums un svētku cienasts.

Atbalstīts lēmums par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta finansēšanai Zasas pagastā

Download PDF

2. septembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai.

Atbalstīts lēmums ņemt aizņēmumu prioritārā investīciju projekta īstenošanai Leimaņu pagastā

Download PDF

2. septembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi investīciju projekta “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai. Prioritārā investīciju projekta kopējās būvniecības izmaksas ir 477 788,15 euro (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro, 15 centi), no kurām pašvaldības budžeta finansējums veido 77 788,15 euro, bet aizņēmuma summa 400 000,00 euro. Būvdarbus plānots veikt 2021. gadā.

Aizvadīts senioru pasākums “Veselā miesā- vesels gars”!

Download PDF

Šajā lietainajā laikā vislielāko prieku sniedz satikšanās prieks. 31. augustā Jēkabpils novada seniori kopā pavadīja vasaras noslēgumu Rubeņu kultūras namā, pasākumā “Veselā miesā- vesels gars”.

Represētos aicina pieteikties braucienam uz Latvijas Politiski represēto personu salidojumu Ikšķilē

Download PDF

Š.g. 7. augustā plkst.13.00 Ikšķilē, Ikšķiles estrādē, notiks Latvijas Politiski represēto personu 22. salidojums. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus pie ieejas estrādē būs jāuzrāda vakcinācijas sertifikāts, vai apliecinājums, ka esat pārslimojis covid, vai covid testu, kurš veikts ne vēlāk, kā 48 stundas iepriekš un personu apliecinošs dokuments.

Jēkabpils novada pašvaldība pievienojusies Memorandam par sociālā darba attīstību

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība, apliecinot izpratni par sociālā darba nozīmību un apņemšanos veicināt mūsdienīgas sociālās funkcijas izpildi pašvaldībā, 15. jūnija ārkārtas Domes sēdē pieņēma lēmumu pievienoties Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības kopējam Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.

Uzņēmumi, kuros strādā cilvēki ar invaliditāti, var pretendēt uz īpašu atpazīstamības zīmi

Download PDF

Turpmāk jebkurš uzņēmums, kurā strādā cilvēki ar invaliditāti, varēs pretendēt uz īpašas atpazīstamības zīmes iegūšanu, kas kalpos kā apliecinājums uzņēmuma sociālajai atbildībai, – šajā uzņēmumā strādā cilvēki ar invaliditāti.

Īpašā zīme ir izveidota Labklājības ministrijas kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” ietvaros, lai veicinātu sociāli atbildīgo uzņēmumu atpazīstamību, kā arī iedrošinātu citus uzņēmumus lemt par labu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai.

Vecā Jēkabpils novada iedzīvotāji aicināti pieteikt elektroiekārtu bezmaksas izvešanu

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, kā arī “Maxima Latvija” elektrotehnikas šķirošanas kampaņā “Viegla šķirošanās” aicina Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastu iedzīvotājus līdz 13. augustam pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties akcijā, ir iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu “Maxima” dāvanu kartes 30 eiro vērtībā.

Aicina iesaistīties “Dzīves prasmju laboratorijā”

Download PDF

Jūlija mēnesī biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” ir uzsācis projektu “Dzīves prasmju laboratorija-2”, ko finansiāli atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.

Pielietojot neformālās izglītības metodes, apgūt jaunas zināšanas un prasmes mūžizglītībai, kas stiprinātu  jauniešu garīgo veselību, uzlabotu  dzīves kvalitāti un stiprinātu pašvērtējumu un pārliecību par sevi un savām nākotnes iespējām, veicinātu grūtāk aktivizējamu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un līdzdalības veicināšanu vietējās norisēs, parādot resursus brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un vides izglītošanai.

Rubeņos piedāvā izdrukāt savu Covid-19 sertifikātu

Download PDF

Informējam, ka Jēkabpils novada Rubeņu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs piedāvā jaunu un aktuālu pakalpojumu iedzīvotājiem, kuri nelieto internetu vai kuriem nav iespējas autorizēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv – izdrukāt savu digitālo Covid-19 sertifikātu par vakcināciju, laboratorisko testu vai Covid-19 pārslimošanu. Pirms ierašanās laiku vēlams saskaņot pa telefonu  66954865.

Darba laiks:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv