Visi jaunumi: NVO ZiņasJēkabpils novada sakrālais mantojums

Download PDF

Zemgales Reģionālās televīzijas video

Download PDF

Tiešraidē notiks Sēlijas kopienu interešu diena

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Šī gada 23. aprīlī tiešraidē no biedrības “Ūdenszīmes” mājvietas Kaldabruņā tiks pārraidīta Sēlijas kopienu interešu diena “Pirms dzeguze aizkūko”, ko varēs vērot sociālajā tīklā Facebook.

Zināmi Jēkabpils novada 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa rezultāti

Download PDF

Jēkabpils novadā noslēgusies 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā tika saņemti 13 projektu pieteikumi, 10 no nevalstiskajām organizācijām, 3 no iedzīvotāju grupām. Kopējā no pašvaldības pieprasītā finansējuma summa sastādīja 12271,50 eiro. Konkursa mērķiem šogad bija atvēlēti 7000 eiro, tādēļ, diemžēl, nebija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu. Viens projekts netika skatīts, jo neatbilda konkursa nolikuma prasībām.

Rezultātā atbalstīti 9 projekti:

Download PDF

Spied uz attēla, lai lasītu!

Drīzumā Latvijas pašvaldību savienībā būs pieejams 2020.gada konkursa Sabiedrības ar dvēseli, iedzīvotāji veido savu vidi žurnāls # 15.

Izsludināts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2021. gadam konkurss

Download PDF

Līdz 2021. gada 19. aprīlim valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā, līdzekļus pēc iespējas piešķirot plašākam objektu lokam visā Latvijā.

Biedrība „Ūdenszīmes” uzsāk apjomīga projekta realizāciju

Download PDF
Ar 2021. gada februāri esam uzsākuši darbu pie projekta „Kopienas izaugsmes  katalizators. Identitāte.” īstenošanas. Projekts ir saņēmis atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda administrētās valsts budžeta programmas “NVO fonds”  ietvaros,  tā īstenošana turpinās un būtiski paplašinās 2020. gadā uzsāktās aktivitātes.

Jēkabpils novada biedrībai „Sēļu pūrs” viens no labākajiem projektiem Zemgalē

Download PDF

Marta sākumā tika paziņoti pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) 2020. gada projektu konkursa rezultāti par labākajām pašvaldību līdzfinansētajām iedzīvotāju iniciatīvām Zemgales plānošanas reģionā. Par 2. labāko projektu Zemgalē atzīts Jēkabpils novada biedrības „Sēļu pūrs” projekts „Padzeries no stāstu krūzes!”.

Izsludināts atklāts konkurss mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības projektiem

Download PDF

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros, lai veicinātu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmētu mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmētu kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

Piedalies Jēkabpils novada 2021. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā! (līdz 31.03.)

Download PDF

Izsludināts Jēkabpils novada 2021. gada iedzīvotāju iniciatīvu konkurss! Konkursā var piedalīties Jēkabpils novadā reģistrētas vai pastāvīgi darbojošās nevalstiskās organizācijas, kas projekta ietvaros plāno veikt darbību Jēkabpils novada teritorijā, un iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru sastāvā ir Jēkabpils novadā deklarēti iedzīvotāji (ne mazāk kā 3 dalībnieki), kuras projektu plāno īstenot Jēkabpils novadā un ir savākušas vismaz 20 pilngadīgu novada iedzīvotāju parakstus (ieskaitot grupas locekļus) par iniciatīvas atbalstu. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums no pašvaldības šogad ir līdz 1000 eiro. Projektiem, kuros plānota tikai apmācību/nodarbību rīkošana, atbalsts nedrīkst pārsniegt 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 7000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv