Visi jaunumi: Izglītības jaunumiDownload PDF

Sveicam Skolotāju dienā!

Download PDF
Skolotāju dienā vēlamies sirsnīgi sveikt visu izglītības iestāžu vadītājus, pedagogus, darbiniekus!
Ceļš uz priekšu vienmēr ir mazliet nedrošs. Vieglāk apstāties un nogaidīt. Nezināmais tālumā piedāvā jaunus izaicinājumus un pārbaudījumus.
Iespējams, ka nepieciešams apsēsties uz soliņa takas malā un atpūsties. Tādos mirkļos ieklausīsimies sevī – jūsu sirds jau zina pareizo atbildi. Tad dosimies tālāk, lēni, ar atpūtas pauzēm, taču uz priekšu.
No jums plūst siltums un sajūta, ka sapņojat lielus sapņus, ģenerējat radošas idejas, neapstājaties pie pirmajām grūtībām.
Lolojiet sapņus! Ja tie būs radušies no atvērtas sirds, tie noteikti piepildīsies.
Paldies par Jūsu iedvesmu, paldies par Jūsu starojumu, ko sniedzat skolēniem, viņu vecākiem, līdzcilvēkiem!
 
Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Sveicam 1. septembrī!

Download PDF

Izglītības darbinieki Jēkabpils novadā saņem Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus

Download PDF

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstiem Jēkabpils novadā apbalvoti:
Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka – par priekšzīmīgu pašatdevi pienākumu veikšanā un iedvesmojošu sadarbību ar kolēģiem,
Zasas vidusskolas skolotāja Madara Nagle-Galdiņa – par profesionālu, radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu saņēma Ābeļu pamatskolas direktors Juris Gaigals – par ilggadēju un sekmīgu darbu izglītības jomā.

Sveicam!

Noslēdzies mācību gads Ābeļu pamatskolā

Download PDF

Šogad Ābeļu pamatskolu absolvēja 14 izglītojamie. Vējainajā, taču saulainajā dienā uz izlaidumu bija ieradušies 12 no viņiem. Starp citu, pieci no absolventiem izpelnījušies novada stipendijas par labām un teicamām sekmēm 2. mācību semestrī.

Noslēdzies jau otrais dīvainais – COVID-19 – ietekmētais mācību gads. Ābeļu pamatskolā mazāko klašu audzēkņi laiku pa laikam drīkstēja sanākt kopā uz mācībām savās klasēs, bet vecāko klašu skolēni lauvas tiesu zinību apguva attālināti. Nebija viegli ne bērniem, ne viņu vecākiem, ne arī skolotājiem, taču, pateicoties īstenam komandas darbam, kopumā mācību procesā sasniegti labi rezultāti.

“Baltais Ceļš” | maijs 2021

Download PDF

Spied uz attēla, lai lasītu!

Iznācis Zasas vidusskolas informatīvā izdevuma “Baltais Ceļš” jaunākais numurs.

Download PDF

Sperot soli tuvāk skolai

Download PDF

Šī gada 28. maijā Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupas “Ezīši” svinēja izlaidumu. Šogad skolai sagatavoti pieci “Ezīši”- Beāte P., Emīls Nikolass Ņ., Signija R., Kristaps K. un Evelīna Maija J. Diemžēl, vēl arvien valstī valdošās pandēmijas dēļ svētkus nevarējām svinēt kopā ar ģimeni un ciemiņiem, bet gan tikai pirmsskolas grupiņu un skolas kolektīva lokā.

Vasaras pļavas stāsts

Download PDF

No 25. marta līdz 30. aprīlim norisinājās Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novadu izglītības iestāžu atklātā vizuālās mākslas konkurss “Vasaras pļavas stāsts”.
Ar konkursa darbiem šobrīd var iepazīties Jēkabpils novada administrācijas telpās Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jēkabpils novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 5.maija iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv