Visi jaunumi: bez kategorijasAizvadītas apmācības vides resursu pārvaldības un iespējamo vides katastrofu novēršanā

Download PDF

2021. gada 26. maijā Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu organizēja apmācības “Kapacitātes stiprināšanas pasākumi vides resursu pārvaldības un iespējamo vides katastrofu novēršanas jomās iesaistītajām mērķa grupām”

Zemgalē izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”

Download PDF

Iestājoties siltākam laikam un sākoties aktīvākai vasaras tūrisma sezonai, ceļotāji aicināti doties neparastā piedzīvojumā, ko sniegs jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”. Tā ietvaros izstrādāti  trīs tematiskie tūrisma maršruti, kas aptver Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu amatu prasmju, tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības.

Izsludināts iedzīvotāju ideju konkurss

Download PDF

No 2021. gada 1. līdz 15. jūnijam Jēkabpils novada pašvaldība organizē iedzīvotāju ideju konkursu publiskās teritorijas labiekārtošanai. Par to, kura ideja konkursā tiks atbalstīta, lems iedzīvotāji – balsojot, ideju realizēs pašvaldība.

Ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs tiek aicināts iesūtīt savas idejas Jēkabpils novada publiskās teritorijas labiekārtošanai. Šajā konkursā, atšķirībā no biznesa ideju un NVO un iedzīvotāju grupu iniciatīvu projektu konkursa, labāko projekta ideju noteiks iedzīvotāji, un to īstenos pašvaldība.

Rubenes kultūras nama sporta zālē uzstādīti akustiskie paneļi

Download PDF

Rubenes kultūras namā tika veikta multifunkcionālās zāles renovācija uzlabojot sporta un deju zāles akustiskās īpašības. Akustiskie risinājumi telpās ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai cilvēks atrodoties tajās justos labi, lai gribētu tajās atgriezties un uzturēties.

Aicina meža īpašniekus pieteikt savu īpašumu apsaimniekošanas demonstrācijām

Download PDF

Lai sekmētu labās prakses un zināšanu pārnesi mežsaimniecībā, LIFE Integrētā projekta LatViaNature komanda aicina meža īpašniekus pieteikt savus īpašumus meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei. Pieteikumi līdz 2021.gada 12.jūnijam aizpildāmi tiešsaistes formā: https://saite.lv/PNZof

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanu

Download PDF

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Daugavas pārceltuves atsākušas darbu!

Download PDF

Dignāja–Līvāni
🕗 darba laiks 7.00-21.00
📌 GPS: 56.342580, 26.161666 (Sēlijas krastā)
📞 26808760

Dunava–Stūrišķi
🕗 darba laiks 00.00-24.00
📌 GPS: 56.217773, 26.213718 (Sēlijas krastā)
📞 22467117

27. maijā – DOMES SĒDE

Download PDF

2021. gada 27. maijā plkst. 11.00

DOMES SĒDE

ATTĀLINĀTI ZOOM platformā

Darba kārtība

Kapu svētki Rubeņu kapos

Download PDF

26. jūnijā plkst. 15.00 aizlūgums par mirušajiem ar svēto misi Rubeņu kapos.

Pašvaldības vēlēšanās vēlētāji var balsot atrašanās vietā, ja veselības dēļ nevar nokļūt iecirknī

Download PDF

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava vēlēšanu apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv