Visi jaunumi: bez kategorijas7. maijā – ārkārtas DOMES SĒDE

Download PDF

2021. gada 7. maijā plkst. 10.00

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

ATTĀLINĀTI ZOOM platformā

Darba kārtība

Sveicam Brīvības svētkos!

Download PDF

Talkojam Rubeņos!

Download PDF

Lielajā talkā 24. aprīlī Rubenes pagasta pārvalde aicina talkot, kā visā valstī noteikts- SOLO talkas: talkojiet vienatnē; DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci; ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Īpaši aicinām talkot kapsētās, sakopjot piederīgo kapu kopiņas un blakus teritorijas.

Savāktos atkritumu maisus  tikai no publiskām vietām aicinām nogādāt šķiroto atkritumu savākšanas vietā  Rubeņos, pie skolas sporta laukuma. Kapos savāktās lapas un atkritumus lūdzam šķirot, ievērojot norādes pie konteineriem.

Download PDF

Domājot par apmeklētāju ērtībām, Zasas muižas parka taciņa no baznīcas līdz kādreizējā Mīlestības bērza atrašanās vietai, izmantojot speciālu grants maisījumu, nu kļuvusi vieglāk izstaigājama. Darbus veica SIA “LV Roads”.

Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti Jēkabpils novadā

Download PDF

Aicina pievērst lielāku uzmanību kapu teritoriju kopšanai

Download PDF

Lai arī pagastu skatēs par Jēkabpils novada kapsētu labo sakoptību dzirdam gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan tā viesiem, tomēr joprojām nākas novērot situācijas kad, kopjot kapu kopiņas, atkritumi tiek izmesti kā pagadās.

Aktuālais Rubenes pagastā

Download PDF

Iestājoties siltākiem laika apstākļiem, atsāksies darbs pie Moču ielas un ceļa Nr.4-1 “Rubeņi-Asare” atjaunošanas, objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2021. gada 28. maijam, darbus veic SIA „MIKOR”.

Martā ir noslēgts līgums ar SIA “J-Būve” par kāpņu telpu atjaunošanu Liepu gatvē 5 un Liepu gatvē 3 Slatē.

25. martā – DOMES SĒDE

Download PDF

2021. gada 25. martā plkst. 11.00

DOMES SĒDE

ATTĀLINĀTI ZOOM platformā

Darba kārtība

Dignājas pagastā tiks uzsākta Daugavas krasta labiekārtošana

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība pavasarī uzsāks projekta Nr. 20-05-AL24-A019.2204-000002 “Daugavas krasta atpūtas vietas izveide un labiekārtošana Jēkabpils novadā” īstenošanu. Projekta rezultātā tiks uzlabota Daugavas krasta pieejamība, izveidota un labiekārtota atpūtas vieta Jēkabpils novada iedzīvotājiem, tā arī tūristiem un citiem interesentiem.

Audžuģimeņu un adoptētāju apmācību ārkārtas situācijas laikā var iegūt attālināti

Download PDF

Potenciālajām audžuģimenēm un adoptētājiem, lai iegūtu audžuģimenes vai adoptētāja statusu, nepieciešams apgūt mācību programmu, kas sastāv no teorētiskajām zināšanām (ārkārtējās situācijas laikā tās iespējams apgūt attālināti/neklātienē) un 16 stundu prakses daļas. Taču šo prakses daļu valstī noteikto ierobežojumu dēļ potenciālās audžuģimenes un adoptētāji nevar apgūt, jo tā tiek organizēta vismaz divu mājsaimniecību ietvaros klātienē.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv