Zināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2018. gadā

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Lasīt tālāk »

Vakance | parka dārznieks Zasas muižas parkā

Jēkabpils novada pašvaldības Zasas pagasta pārvalde izsludina  konkursu uz vakanto amata vietu Zasas muižas parkā – parka dārznieks uz nenoteiktu laiku (pilna slodze). Prasības pretendentam: Vismaz vidējā speciālā izglītība vai Lasīt tālāk »

17. novembrī Jēkabpils novada Valsts svētku sarīkojumi Zasā

17. novembrī, Latvijas 100. dzimšanas dienas priekšvakarā, aicinām apmeklēt svētku pasākumus Jēkabpils novadā. Plkst. 17.30 Zasas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā baudīsim koncertprogrammu “Patiesība”, kuru atskaņos kameransamblis ALTERA VERITAS: Ieva Mežgaile (kokle), Lasīt tālāk »

Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu

Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra lēmumam (protokols Nr.14., 19.p.) ”Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam redakcijas publiskā Lasīt tālāk »

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2018. gada novembrī

Ābeļu pagasts 12.11. plkst. 15.00 Ābeļu tautas namā “Lekcija par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi” 14.11. plkst. 18.00 Lāčplēša dienai veltīts skrējiens (starts pie Ābeļu kapsētas). 16.11. Lasīt tālāk »14. novembrī lekcija ”Pirmais pasaules karš Jēkabpils apkārtnē” Dignājas pamatskolas zālē

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Sagaidot Latvijas simtgadi, Dignājas bibliotēka piedāvā Jēkabpils Vēstures muzeja lekciju gan lieliem, gan maziem: ”Pirmais pasaules karš Jēkabpils apkārtnē” – lektore Iluta Bērziņa. Lekcija notiks 14. novembrī plkst. 10.30 Dignājas pamatskolā.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

13. novembrī Leimaņu bibliotēkā Mežgalē sarīkojums “Skaista mana tēvu zeme”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

13. novembrī plkst. 15.00 Leimaņu bibliotēkā sarīkojums “Skaista mana tēvu zeme”. Piedalās Kalna kultūras nama vokālais ansamblis “Līksna”.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Līdz 15. novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Download PDF

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Download PDF

Mirdzēšanas laika darbnīcas biedrībā “Ūdenszīmes”

Download PDF
Vēsums un tumsa ir laiks, kad pašiem mirdzēt un mīļoties. Veidot savu silto, sargājošo vidi, kas iekļauj kā magnētiskais lauks. Veidot lēni, ar izjūtu.
Tādēļ jau novembra viducī aicinām uz svētku dekorāciju darbnīcām ‘Ūdenszīmēs”.

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Download PDF

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

16. novembrī Ābeļu Tautas namā Valsts svētkiem veltīts pasākums

Download PDF

Spied uz attēliem, lai skatītu tos lielākus!

16. novembrī plkst. 19.00 Ābeļu Tautas namā Latvijas Neatkarības proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums:
pašdarbības kolektīvu koncerts, īpašie viesi – Jēkabpils tautas nama koris “Unda”. Laipni gaidīti!

Plkst. 21.00 Ābeļu Tautas namā balle, spēlē grupa “Bruģis”. Ieeja bez maksas. Galdiņus var rezervēt pa telefonu 28316164.

Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

16. novembrī plkst. 16.00 Zasas kultūras namā lekcija par onkoloģisko profilaksi

Download PDF

12. novembrī plkst. 15.00 Ābeļu tautas namā lekcija par atkarību profilaksi

Download PDF

11. novembrī Lāčplēša diena Dunavā

Download PDF

11. novembrī Lāčplēša diena Dunavā: tradīciju zālē plkst. 14.00 filma par žurnālisti Māru Grīnbergu “Latvija manā sirdī”. Pēc filmas aicinām piedalīties Jēkabpils novada akcijā “Gaismas ceļš”. Plkst. 16.00 iedegsim svecītes, lai top gaisma Latvijai. Aicinām ikvienu iedegt gaismiņu savā mājas logā vai pagalmā!

Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv