Latvijai 100 | Aktivitātes Jēkabpils novadā Latvijas simtgadei

Latvija-100_logo-664x3432018. gadā svinam Latvijas simtgadi. Šajā lapā pieejama informācija par plānotajām aktivitātēm un padarīto Jēkabpils novadā, lielo jubileju gaidot…

 

Par LV 100 aktivitātēm Jēkabpils novadā:

2016. gada 28. aprīlī izveidota darba grupa Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšanai Jēkabpils novadā. Tās sastāvā ir pārstāvji no katra novada pagasta, kā arī savas specialitātes.

2016. gada 5. maijā notika darba grupas pirmā tikšanās. Tajā tika apspriests, kā šos svētkus labāk sagaidīt un kā iesaistīt arī sabiedrību. Tika ģenerētas arī pirmās aktivitāšu idejas, un pagastu pārvaldes, kā arī kultūras nami un bibliotēkas, apspriežoties ar iedzīvotājiem, tika aicinātas sniegt jau konkrētus priekšlikumus. Paralēli tam, Jēkabpils novada mājaslapā izveidota sadaļa “Latvijai 100: Aktivitātes Jēkabpils novadā”, kurā tiek apkopotas gan plānotās, gan jau paveiktās darbības sakarā ar Latvijas simtgadi Jēkabpils novadā. Sadarbībā ar bibliotēkām uzsākts darbs pie novada kultūrvēstures materiālu digitalizācijas un novada ievērojamu personu aprakstu sagatavošanas. Maijā novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījās arī Baltā galdauta svētku svinēšanā Kalna un Rubenes pagastos. Leimaņu pagasta iedzīvotāji jūlijā uzsākuši foto akciju „Iepazīsti savu novadu”, kurā plānots iesaistīt vismaz 100 novada ģimenes novada skaistāko vietu atrašanā un popularizēšanā. Arī ar akcijas gaitu var iepazīties mājaslapā, „Latvijai 100” sadaļā.

15. septembrī darba grupa vēlreiz sanāca kopā, ar jau apkopotām aktivitāšu idejām pagastos un iestādēs, un vienojās par konkrēta pasākumu plāna izstrādi. Oktobra beigās ar to plānots iepazīstināt arī novada deputātus un nodot izvērtēšanai arī iedzīvotājiem.

21. septembrī Kaldabruņas skolas ābeļdārzā viesojās Guntars un Aigars Godiņi ar programmu “Es uguni pārtulkošu latviski”. Pasākums notika Valsts Kultūrkapitāla fonda programmas “Latvijai 100” atbalstītā projekta “Latvija sienā, salā un lapās” ietvaros, un bija pirmais no plānotajām trim akcijām Kaldabruņā.

 

Par pašvaldības koordinatoru sadarbībai ar Kultūras ministrijas izveidoto Latvijas valsts simtgades biroju un citām institūcijām nozīmēta Inta Tomāne, mob. tel. +371 26478498, e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv.

2016

>> Izveidota darba grupa Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšanai Jēkabpils novadā (28. aprīlis 2016)

>> Aizvadīti Baltā galdauta svētki Kalna pagastā (3. maijs 2016)

>> Notikusi darba grupas pirmā tikšanās (5. maijs 2016)

>> Aizvadīti Baltā galdauta svētki Rubenes pagastā (14. maijs 2016)

>> Daugavas svētki Dignājā (27. maijs 2016)

>> “Kalpa zēna vasaras senā izkapts dziesma” Zasā (16. jūnijs 2016)

>> Uzsākta akcija “Iepazīsti savu novadu” (1. jūlijs 2016)

>> Izdots velomaršruta buklets “Raiņa pirmais ceļojums” (jūlijs 2016)

>>Apmeklētājiem durvis ver atjaunotais Raiņa muzejs “Tadenava” (22. jūlijs 2016)

>> Pasaules latviešu bērni atkal satiekas Zasā (jūlijs 2016)

>> Jēkabpils novada Zasā norisinās grafiķu un koktēlnieku plenērs “Zasas leģendas” (27. jūlijs – 6. augusts 2016)

>> Jānim Akurateram 140 (20. augusts 2016)

>> Darba grupas Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšanai Jēkabpils novadā tikšanās (15. septembris 2016)

>> Dzejas dienas Siena piramīdā (21. septembris 2016)

>> PROVINCE: “Kaldabruņas Ūdenszīmes” (oktobris 2016)

>> Seminārs domāšanai un zīmēšanai – “Iezīmē kartē savu ciematu!” (5. oktobris 2016)

>> Leimaņos atklāta foto izstāde „Mežgales kultūras namam – 50” (11. novembris 2016)

>> Pasākums “Sēlijas gaisma Latvijai” Kalna pagastā (FOTO) (11. novembris 2016)

>> Keramikas izstāde “Pie Dieviņa gari galdi” Zasā (FOTO) (11. novembris 2016)

>> Koncerts “Manai dzimtenei Latvijai – 98” Zasā (FOTO) (11. novembris 2016)

>> Izveidots virtuāls ceļojums pa Jāņa Akuratera literārā mantojuma takām (novembris 2016)

>> Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par grafisko dizaineri Solvitu Kukli (17.novembris 2016)

>> Koncerts “Te ir mana dzimtene” Rubeņos (FOTO) (17. novembris 2016)

>> Jēkabpils novada Kaldabruņā Valsts svētkos uzliek jaunu krustu Červonkas baznīcai (18. novembris 2016) FOTO >>

>> Tautas tērpu un cimdu izstāde “Visi pieci” Rūmē (FOTO) (25. novembris – 16. decembris 2016)

>> Koncerts “Sala stabules” Rubenes pagasta Červonkas baznīcā (2. decembris 2016)

>> Aicina uz koncertu Červonkā un Ziemassvētku tirdziņu Kaldabruņā (2. decembris 2016)  FOTO >>

>> Dignājas pamatskolai sava Stāstnieku ķēniņiene (decembris 2016)

2017

>> Interešu kopa “Gardēdis” izdod bukletu “No Sēlijas karotes” (6. janvāris 2017)

>> Barikāžu laika atceres pasākums Dunavā (13. janvāris 2017)

>> Peoniju balle – 10! (21. janvāris 2017)

>> “Pilskalnu” autotrasē Latvijas Nacinālais treniņš skijoringā (FOTO) (28. janvāris 2017)

>> Noslēdzies 1. cikls aprakstu veidošanai par ievērojamām personām Jēkabpils novadā (31. janvāris 2017)

>> Aptuvenais “Latvijai 100″AKTIVITĀŠU PLĀNS Jēkabpils novadā (labots 2. februārī 2017)

>> Leimaņu Tautas nama deju kolektīvam ,,Deldze’’ – 20 gadi (4. februāris 2017)

>> Raiņa muzejs “Tadenava” iekļuvis konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2016” 2.kārtā (februāris 2017)

>> Kalna kultūras namā izskanējis vokālā ansambļa “Līksma” 5 gadu jubilejas koncerts (februāris 2017)

>> “Spēlētprieks” Zasā (FOTO/VIDEO) (18. februāris 2017)

>> Izglītojošā pēcpusdiena un Meteņu dienas svinēšana Leimaņos (FOTO) (25. februāris 2017)

>> Plecu lakatu izstāde Ābeļu bibliotēkā (8. marts 2017)

>> Megijas Meļņikas zīmējumu izstāde Kalna bibliotēkā (marts 2017)

>> Kaldabruņa ieguvusi starptautisko Local Up Balvu kategorijā “Labākā kultūras iniciatīva” (marts 2017)

>> Province: «Zasas porcelāns» (12. marts 2017)

>> Politiski represēto atceres pasākums (FOTO) (25. marts 2017)

>> Satiksmes ministrs apmeklē Jēkabpils novadu (7. aprīlis 2017)

>> Viesītē norisinās grāmatas “No Sēlijas pūra…” atvēršanas svētki (aprīlis 2017)

>> Rokdarbu izstāde Kalna bibliotēkā (18. aprīlis – 20. maijs 2017)

>> Aizvadīta 2017. gada Lielā Talka (22. aprīlis 2017)

>> Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs 24. aprīlis 2017)

>> Baltā galdauta svētku ieskaņa Ābeļos (3. maijs 2017)

>> “Mana Latvija” Rubeņos (3. maijs 2017)

>> Baltā galdauta svētki Dunavā (4. maijs 2017)

>> Baltā galdauta svētki Dignājā (5. maijs 2017)

>> Radošas un izglītojošas aktivitātes jauniešiem pasākuma “Ziedoņa zvani” ietvaros (5. maijs 2017)

>> Daugavas svētki „Daugava man stāstu stāsta” Ābeļos (26. maijs 2017)

>> Daugavas svētki Dunavā (FOTO) (27. maijs 2017)

>> Aizvadīts Tadenavas iedzīvotāju un darbinieku salidojums (27. maijs 2017)

>> Daugavas svētki Dignājā (FOTO) (27. maijs 2017)

>> “Ģenerāļa kausa” izcīņas III posms Dignājas pagastā (31. maijs 2017) FOTO >>

>> Izskanējis pirmais Baznīcu nakts pasākums Dignājas baznīcā

>> Labo darbu pēcpusdiena Dunavas pamatskolā (jūnijs 2017)

>> Raiņa muzeja “Tadenava” ekspozīcija saņēmusi starptautisku dizaina balvu (10. jūnijs 2017)

>> Skroderdienas Leimaņos (FOTO) (23. jūnijs 2017)

>> Līgo nakts “Rūmē” (FOTO) (23. jūnijs 2017)

>> Gundras Mucenieces gleznu izstāde Kalna bibliotēkā (4. jūlijs – 10. augusts 2017)

>> Autokross “Pilskalnos” (9. jūlijs 2017)

>> Aicina ikvienu piedalīties “Vietvārdu talkā”

>> Izstāde “Rainis un putni” Tadenavā (jūlijs – oktobris 2017)

>> Rozes –dāvana Latvijai (augusts 2017)

>> Ikviens tiek aicināts iesaistīties projektā “Latvijas dabas bagātības”!

>> Dignājas pagasta pamatvērtības – Dignājas skola, baznīca un Daugava (23. augusts 2017)

>> Skaistākā mūsu novada rota esam mēs paši! (25. un 26. augusts 2017) FOTO, VIDEO >>

>> Ielaid vasaru sevī! (septembris 2017)

>> Mana Latvija dzejā (11. septembris 2017)

>> Dzirdi Balsis ar Kārli Kazāku” (14. septembris 2017)

>> Dzejas dienu pasākums Dignājas bibliotēkā (15. septembris 2017)

>> Dignājas baznīcā iemirdzējusies restaurētā lustra (septembris 2017)

>> Leimaņos skatāma izstāde “Latvju zīmes mūsu ikdienā” (20. septembros – 20. augusts 2017)

>> Baltu vienības dienas pasākums Dignājas pilskalnā (22. septembris 2017)  FOTO >>

>> Turpinās būvdarbi Ābeļu pagastā pie Jāņa Akuratera daiļrades takas izveides (septembris 2017)

>> Senioru svētki Miķeļdienas noskaņā (1. oktobris 2017)

>> UNESCO nedēļa Ābeļu pamatskolā (9. – 15. oktobris 2017)

>> Tautas Saimes grāmata – iespēja atstāt vēstījumu nākotnei (17. oktobris – 17. novembris 2017)

>> Dižkoku sakopšanas talka Sudrabkalnā (21. oktobris 2017)

>> Baibas Čākures “Sapņu un laimes ķērāju” izstāde Kalna bibliotēkā (27. oktobris 2017)

>> Folkloras kopai “Dignōjīši” jau 10 gadus “Pī Daugavas loba dzeive” (28. oktobris 2017)

>> Divu pašdarbības kolektīvu jubilejas svinības Ābeļu pagastā (3. novembris 2017)

>> Dunavas pagastā izvietotas koka rakstu zīmes (novembris 2017)

>> Kalna pagasta jaunietei panākumi fotogrāfiju konkursā “Mūsu karogs” (novembris 2017)

>> Ābeļu pagasta bibliotēka izsludina fotokonkursu “Latvijai -100” (novembris 2017)

>> Varoņi nemirst – tie dzīvo savā tautā (10. novembris 2017)

>> 11. novembris Kalna pagastā (11. novembris 2017)

>> Dunavas kultūras nama līnijdeju grupas “Maybe” dejotājas atgriežas no Latvijas čempionāta ar medaļām (12. novembris 2017)

>> Par patriotu nepiedzimst, par patriotu kļūst! (15. novembris 2017)

>> Pieņemšana pie prezidenta uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem (17. novembris 2017)

>> Ābeļu pagastā izveidota Jāņa Akuratera daiļrades taka (novembris 2017)

>> Aktualizēts “Latvijai 100″AKTIVITĀŠU PLĀNS Jēkabpils novadā (labots novembrī 2017)

>> Komandai “x99/Slīterāni” šogad iegūts tituls “Stiprākais klubs Latvijas čempionātā” (1. decembris 2017)

>> Jēkabpils novada mežsaimnieks saņem apbalvojumu sarīkojumā “Zelta čiekurs 2017” (1. decembris 2017)

>> SIA ,,Kapačmuiža’’ – Jēkabpils novada „Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” (1. decembris 2017)

>> Ingrīda Puķīte no Leimaņu pagasta saņem “Gada brīvprātīgais 2017” balvu (2. decembris 2017)

>> Jēkabpils novadā roku darbs joprojām godā

>> Rubeņu bibliotēkai – 70 (13. decembris 2017)

2018

>> Janvārī un februārī notiks „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā

>> J.Akurateram veltīta atmiņu pēcpusdiena „Jaunsudrabiņš ciemos pie Akuratera” (15. janvāris 2018)

>> Barikāžu laika notikumi (19. janvāris 2018)

>> Nobalso par sev tīkamāko novada bildi unikāla maisiņa izveidei

>> Dunavas līnijdeju grupas “Maybe” dejotājas šī gada pirmajās Latvijas reitinga sacensībās gūst godalgotas vietas (21. janvāris 2018)

>> 23. janvārī “Patriotisma stunda” Rubeņos (23. janvāris 2018)

>> Zemgale – 22 krāšņās pastmarkās un pastkartēs

>> Noslēdzies 2. cikls aprakstu veidošanai par ievērojamām personām Jēkabpils novadā (31. janvāris 2018)

>> 2. februārī projekta “Sēlijas salas” tikšanās Dignājā

>> Meteņdiena Dignājas parkā

>> Noslēdzies projekts “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana” (16. februāris 2018)

>> Biedrība “Ūdenszīmes” saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes gada balvu “Uzņēmējs nākotnei” (23. februāris 2018)

>> Veltas Mušas dzejas lasījumu pēcpusdiena Leimaņu bibliotēkā (3. marts 2018)

>> Zasas vidusskolas skolēni Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē (5. marts 2018)

>> No Jēkabpils novada uz Deju svētkiem Rīgā tiek 5 kolektīvi (9. marts 2018)

>> Dignōjīši konkursa “Lakstīgala 2018” noslēguma sarīkojumā Rīgā (9. marts 2018)

>> Biedrība “Cirkuži” saņem ZPR veicināšanas balvu (10. marts 2018)

>> Kas paveikts projektā “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana”

>> Top Tradīciju burtnīca “Zaļumballe”

>> Aktualizēts “Latvijai 100″AKTIVITĀŠU PLĀNS Jēkabpils novadā (labots 14. martā 2018)

>> Represēto atceres pasākums Ābeļos (FOTO) (23. marts 2018)

>> Aktivitātes marta mēnesī Kalna pagastā

>> Jēkabpils novadā demonstrēs spēlfilmu “Paradīze 89”

>> Raiņa muzejs “Tadenava” atzīts par vienu no labākajiem izklaides objektiem pasaulē (7. aprīlis 2018)

>> 29. aprīlī pastalu darināšanas darbnīca Zasā (29. aprīlis 2018)

>> Pūtēju orķestra parāde Leimaņos (1. maijs 2018)

>> Slatē Valsts svētkus sagaida ar simtgades ozola stādīšanu (4. maijs 2018)

>> Redzēsim Latviju skaistu – no šodienas un katru dienu (4. maijs 2018)

>> “Dzīparu varavīksne” turpinās (maijs 2018)

>> Rokdarbnieču pulciņa darbu izstāde Kalna bibliotēkā (8. – 31. maijs 2018)

>> “Latvijai – 100” aktivitātes un notikumi Jēkabpils novadā (18. maijs 2018)

>> Muzeju nakts Sēlijas prasmju muzejā (FOTO) (18. maijs 2018)

>> Dziesmu un deju svētku vēstnese Jēkabpils novadā – Daiga Ģeidāne

>> Jēkabpils novadā atklāta Jāņa Akuratera daiļrades taka (25. maijs 2018)

>> Jūnijā notiks interaktīvi un praktiski semināri par viesmīlību un tūrismu Sēlijas Salās

>> Zasas jauniešu deju kolektīvs “Landi” gatavojas saviem pirmajiem Dziesmu un Deju svētkiem

>> Kalna pagasta kultūras namam – 50 (15. jūnijs 2018) Raksts #1 >> Raksts #2 >>

>> Pašvaldība uzsākusi Zemgales kultūras programmas atbalstīto projektu realizāciju

>> Zāļu vakars Kalna pagastā (21. jūnijs 2018)

>> Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” sveic svētkos!

>> Jēkabpils novadu Dziesmu un Deju svētkos pārstāvēs 8 kolektīvi

>> Jēkabpils novada kolektīvi Dziesmu un deju svētkos (4. jūlijs 2018)

>> Dziesmu un Deju svētku nedēļa Rīgā (1. – 9. jūlijs 2018)

>> Autokrosa atklāšana un kvalifikācija “Pilskalnos” (FOTO) (9. jūlijs 2018)

>> Veloekskursija “Raiņa pirmais ceļojums” Tadenavā (4. augusts 2018)

>> Aktivitāšu vakars Leimaņos (FOTO) 11. augusts 2018)

>> “Latvju zīmes rotājas” Leimaņos (FOTO) (11. augusts 2018)

>> Noslēdzies no 2008. līdz 2018. gadam ilgušais projekts “Latvju zīmju parks” (11. augusts 2018)

>> Realizēts projekts „Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību” (18. augusts 2018)

>> Noslēdzies projekts “Slate cauri gadu desmitiem” (25. augusts 2018) FOTO >>

>> Izstrādās Aleksandra Grīna parka idejas skici (27. augusts 2018)

>> Jēkabpils novadā demonstrēs spēlfilmu “Bille” (septembris 2018)

>> Jēkabpils novada bērni un pieaugušie iepazīst X-XII gs. dzīvesveidu Sēlijā

>> Īstenots projekts “Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas simtgadē” (8. septembris 2018) Raksts #1 >> Raksts #2 >>

>> Dunavā labie darbi Latvijas simtgadei! (14. septembris 2018)

>> Dzejas draugu diena Raiņa muzejā “Tadenava” (14. septembris 2018)

>> Sēlijas kausa 3. posms motokrosā “Slīterānos” (15. septembris 2018)

>> Simtgades stāsti un dziesmas Rubeņos (21. septembris 2018)

Informatīvā lapa “Latvijai 100 – nozīmīgākie notikumi Jēkabpils novadā 2018. gadā”

personas

IEVĒROJAMI CILVĒKI JĒKABPILS NOVADĀ

AKCIJA “IEPAZĪSTI SAVU NOVADU”

 

<< Interneta vietne lv100.lv / Vietnes lv100.lv ziņu sadaļa >>

<< Portāls simtgadei.lv >>

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv