Sociālās aprūpes nams “Mežvijas”

IMG_9321

Sociālās aprūpes nams “Mežvijas” ir Jēkabpils novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina ar pastāvīgu dzīves vietu, diennakts uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un, ja nepieciešams, atbalstu sociālo problēmu risināšanā pensijas vecuma personas un pilngadīgās personas ar  II un III  invaliditātes grupu ,kuriem ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Pakalpojums, prioritārā kārtībā, tiek piešķirts personām, kuras nepārtraukti vismaz vienu gadu uz tiesiska pamata ir deklarējušas savu dzīvesvietu Jēkabpils novadā administratīvajā teritorijā.

Pakalpojums var tikt piešķirts arī citos novados deklarētajām personām, ja attiecīgajā laika periodā ir brīvas vietas, kā arī attiecīgā novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un apmaksu.

 

Sociālās aprūpes namā:                                                                     

– tiek nodrošināta klientu aprūpe, radīti viņiem labvēlīgi dzīves apstākļi;

–  dzīvošanu vienvietīgās labiekārtotās istabiņās;

– sociālo aprūpi, mājas un drošības sajūtu, darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties

savā starpā un rast jaunus draugus;

– klienti tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību un sanitārajām telpām, kuru aprīkojums

un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;

– tiek nodrošināta bibliotēkas pieejamība, kur ir pieejama literatūra un ir pieejami

interneta pakalpojumi;

– organizē aprūpes centra klientiem kultūras un atpūtas pasākumus;

– pēc iemītnieku vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai

piederībai.

Uzņemšana notiek  pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

  1. personas iesniegumu;
  2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību (veidlapa Nr.027/u);
  3. veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas  invaliditātes izziņas kopiju (personām ar invaliditāti);
  4. uzrādīto derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte);
  5. iztikas līdzekļu deklarāciju;
  6. citiem dokumentiem, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu

Kontakti

Amats Vārds,Uzvārds Tālrunis, e-pasts
Sociālās aprūpes nama „Mežvijas”’ vadītāja Lolita Matuseviča

27813933

lolita.matusevica@jekabpils.lv

Aprūpētāji

Agita Andersiņa
Anna Kancāne
Elita Rutkovska
Zigrīda Tabunova
Inita Vilcāne

65229704

   Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības Sociālās aprūpes nams ”Mežvijas” Nolikums.(PDF)

 

  Jēkabpils novada domes lēmums “Par uzturēšanās un sociālās aprūpes pakalpojumu Jēkabpils novada sociālās aprūpes namā “Mežvijas” maksas apstiprināšanu”.(PDF)

Attēli:

IMG_9504 GOPR0250  Mežvijas_23.03.2015 (23) Mežvijas_23.03.2015 (33)

K.Sēļa foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv