Sociālās aprūpes nams “Mežvijas”

IMG_9321

Sociālās aprūpes nams „Mežvijas” ir Jēkabpils novada  Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarētu pensijas vecuma vecu, vientuļu personu, II un III grupas invalīdu  aprūpi, kā arī nodrošina viņus ar pastāvīgu dzīves vietu, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ vairs nespēj sevi aprūpēt. Sociālās aprūpes nama iemītnieku dzīvojamās telpas ir iekārtotas atbilstoši viņu vajadzībām. Viņu rīcībā ir tehniskie palīglīdzekļi, ir nodrošināta personīgā un medicīniskā aprūpe.

Sociālās aprūpes namā:               

 • tiek nodrošināta klientu aprūpe, radīti viņiem labvēlīgi dzīves apstākļi;
 • dzīvošanu vienvietīgās labiekārtotās istabiņās;
 • sociālo aprūpi, mājas un drošības sajūtu, darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties savā starpā un rast jaunus draugus;
 • klienti tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību un sanitārajām telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • nodrošina klientu medicīnisko aprūpi;
 • tiek nodrošināta bibliotēkas pieejamība, kur ir pieejama literatūra un ir pieejami interneta pakalpojumi;
 • organizē aprūpes centra klientiem kultūras un atpūtas pasākumus;
 • pēc iemītnieku vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Personas
 2. Medicīniskās dokumentācijas veidlapa Nr.027/u (no ģimenes ārsta)
 3. Veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegta invaliditātes izziņas kopija (personām ar invaliditāti);
 4. Iztikas līdzekļu deklarācija.

 

 

 

Amats Vārds, uzvārds Telefons E – pasts
Sociālā dienesta vadītāja Larisa Zeltiņa 29344339 larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv
“Mežvijas” vadītājs Kaspars Vaišlis 27813933 kaspars.vaislis@jekabpilsnovads.lv
Aprūpētāji 65229704

Attēli:

IMG_9504 GOPR0250 IMG_0342 Mežvijas_23.03.2015 (23) Mežvijas_23.03.2015 (33)

K.Sēļa foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv