Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām

Eiropas Savienības finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu saņemšana

Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” īsteno līgumu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību īstenošanu

18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka izmaiņas atbalsta komplektu izdales un papildpasākumu ieviešanas nosacījumos:

  • No 2019.gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā.
  • Vienlaikus informējam, ka MK noteikumi paredz, ka higiēnas un saimniecības preču komplektus turpmāk varēs saņemt ne tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā tas bija noteikts iepriekš, bet arī pilngadīgas personas, kas norādītas atbilstošajās izziņā
  • Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.
  • Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

 

 

www.atbalstapakas.lv

www.sif.gov.lv

www.lm.gov.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv