Statistika

2017. gads Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā reģistrētas 28 dzimšanas, 21 laulība un 66 miršanas.

No Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrētajām laulībām, pirmajā laulībā stājās 26 personas. 12 personas stājās laulībā otro reizi, bet trešo reizi gredzenus mija 4 personas. Ja skatās pēc vecumiem, tad vecākajam līgavainim uz laulības noslēgšanas brīdi bija pilni 68 gadi, bet vecākajai līgavai – 70 gadi. Tas tikai  pierāda to, ka mīlestība ir skaista jebkurā vecumā un iedzīvotājiem ir svarīgi nokārtot visas formalitātes.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā reģistrētas 28 dzimšanas (10 zēni, 18 meitenes). Meitenēm vecāki izvēlējušies sekojošus vārdus: Viktorija, Amēlija (2), Ērika, Marta, Keitija, Judīte, Elza (2), Anna, Emīlija, Aļona, Kristīne, Amanda, Elizabete, Odrija. Vienai meitenītei vecāki izvēlējušies divus vārdus: Elīna Daina.

Zēniem izvēlēti sekojoši vārdi: Emīls, Jānis (3), Mārcis, Toms, Eduards, Kristaps, Broņislavs. Viens bērns ticis pie diviem vārdiem – Oskars Ītans. No 28 Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem dzimšanas faktiem, 14 gadījumos bērna vecāki sastāvēja laulībā, bet paternitātes atzīšana (ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, jo nesastāv laulībā) notikusi 13 bērniem. Viens dzimšanas akta ieraksts tika sastādīts bez ziņām par tēvu.  Kā pirmie bērni ģimenē, ir dzimuši 9 gadījumos, otrie -7, trešie – 3, ceturtie – 2, piektie – 2, sestie – 4 un septītie – 1. Jaunākajai mātei dzemdētājai bija 17 gadi, bet vecākajai 43 gadi. 2017. gadā tika reģistrēti 2 dvīņu pāri – 2 meitenes un 2 zēni. Viens dzimšanas akta ieraksts tika sastādīts nedzīvi dzimušam bērniņam.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā sastādīts 66 miršanas akta ieraksti, no kuriem 41 gadījumos mirušas sievietes, bet 25 gadījumos – vīrieši. Diagnozes, kā rezultātā iestājusies nāve, Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā sastādītajos miršanas reģistru ierakstos visvairāk minētas: sirds un asinsvadu slimības (sirds mazspēja, trombembolija, infarkts, insults, koronāra sirds slimība u.c.), vēža intoksikācija, audzēji, mehāniskā asfiksija (noslīkšana ūdenī, pakāršanās cilpā), HIV infekcija, Parkinsona slimība (Parkinsonisms), vispārēja ķermeņa atdzišana, trula galvas trauma, elpošanas mazspēja, saindēšanās ar tvana gāzi, sepse.  Vecākajai mirušajai sievietei bija 95 gadi, bet jaunākajai – 55 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim bija 86 gadi, bet jaunākajam – tikai 29 gadi.

Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, pēc stāvokļa uz 02.01.2018., Jēkabpils novadā ir deklarēts 4771 iedzīvotājs. Iedzīvotāju skaita sadalījums pa pagastiem sekojošs: Ābeļu pagastā deklarēti 906 iedzīvotāji, Dignājas pagastā – 480, Dunavas pagastā – 598, Kalna pagastā – 567, Leimaņu pagastā – 451, Rubenes pagastā – 934 un Zasas pagastā 835 iedzīvotāji. Noslēdzoties 2017. gadam,  konstatēts, ka visos Jēkabpils novada pagastos iedzīvotāju dabiskais pieaugums vēljoprojām ir ar mīnus zīmi (-146). Ja salīdzina iedzīvotāju skaita dabiskā pieauguma dinamiku iepriekšējos gados, tad Jēkabpils novadā deklarēto iedzīvotāju skaita samazinājums ir vienmērīgs, tam nav raksturīgs straujš palielinājums vai samazinājums.

  1. gadā notika Bērnības svētki, kuros piedalījās 16 bērni un tradicionāli, kā jau katru gadu, tika godinātas 16 Jēkabpils novada Stiprās ģimenes.

 

Aļona Semeiko,
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Jēkabpils novadā aktuāli latviski vārdi

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā reģistrētas 44 dzimšanas, 29 laulības un 81 miršana.

No Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrētajām 29 (t.sk. 3 noslēgtas baznīcā, 1 laulība reģistrēta kā izbraukuma laulība ābeļdārzā) laulībām, pirmajā laulībā stājās 34 personas. 23 personas stājās laulībā otro reizi, bet trešajā laulībā stājās 1 persona. 2016. gadā straujo laulības skaita pieaugumu var skaidrot ar 2016. gadā 14. februārī notikušajām un reģistrētajām ziemas gaisa balonu festivālā «Love Cup 2016» Ginesa rekordu laulībām gaisa balonos, kur “Jā” vārdu vienlaicīgi, paceļoties debesīs, teica 50 pāri (10 no tiem laulību reģistrēja Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā).

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā reģistrētas 44 dzimšanas (19 zēni, 25 meitenes). Meitenēm vecāki izvēlējušies vārdus: Laura, Letīcija, Karolīna, Rebeka, Estere (2), Ieva, Keita (2), Elīza, Viktorija, Adriāna, Marta (2), Sofija (2), Emīlija, Adriana, Amanda, Adele, Samanta. Divām meitenītēm vecāki izvēlējušies neparastus vārdus – Danislava un Kira. Tāpat, divām meitenītēm vecāki izvēlējušies divus vārdus: Patrīcija Paula un Katrīna Keiko.

Pārskatot visus dzimšanas reģistru ierakstus, tika konstatēts, ka 2016. gadā pirmais dzimšanas reģistra ieraksts tika sastādīts zēnam, kuram vecāki izvēlējās latvisku, un, varbūt, mūsdienās nedaudz piemirstu vārdu – Jānis, un pēdējam 2016. gadā dzimušajam reģistrētajam jaundzimušajam arī vecāki izvēlējās vārdu Jānis. Tas ļoti priecē, ka arī mūsdienās vecāki izvēlās savām atvasītēm īsteni latviskus vārdus. 2016. gads Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā tik tiešām ir bijis bagātīgs tieši ar latvisko vārdu izvēli zēniem. Kopumā zēniem izvēlēti sekojoši vārdi: Jānis (2), Miķelis, Raivis, Aivis, Gustavs, Viktors, Rihards, Nauris, Markuss, Mairis, Kristaps, Braiens, Marks, Dominiks, Alekss, Lauris, Kārlis un Kristers. No 44 Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem dzimšanas faktiem, 23 gadījumos bērna vecāki sastāvēja laulībā, bet paternitātes atzīšana (ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, jo nesastāv laulībā) notikusi 21 bērnam. 2016. gads ir pirmais gads, kad lielākā daļa bērnu dzimšanas reģistra ieraksti sastādīti, bērna vecākiem sastāvot laulībā. Priecē arī fakts, ka 2016. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā neviens dzimšanas reģistra ieraksts netika sastādīts bez ziņām par tēvu. Jaunākajai mātei dzemdētājai bija 19 gadi, bet vecākajai 47 gadi. Vērtējot un salīdzinot dzimstības rādītājus pa gadiem, droši var teikt, ka Jēkabpils novadā dzimstības rādītāji ir palikuši nemainīgi, jo nav vērojams krass to pieaugums vai samazinājums.

Ielūkojoties Iedzīvotāju reģistrā, tika konstatēts, ka Jēkabpils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem dzimuši 39 bērni, 25 no tiem reģistrēti Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā. Pa pagastiem kopumā dzimušo skaits ir sekojošs: Ābeļu pagastā dzimuši 10 bērni, Dignājas pagastā – 5, Dunavas pagastā – 2, Kalna pagastā – 4, Leimaņu pagastā – 4, Rubenes pagastā – 6 un Zasas pagastā 8 bērni.

Kopumā Jēkabpils novadā 2016. gadā nomiruši 114 iedzīvotāji. Pa pagastiem sadalījums ir sekojošs: Ābeļu pagastā miruši 19 iedzīvotāji, Dignājas pagastā – 13, Dunavas pagastā – 13, Kalna pagastā – 9, Leimaņu pagastā -12, Rubenes pagastā – 32 un Zasas pagastā – 16.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā sastādīts 81 miršanas reģistru ieraksts, no kuriem 46 gadījumos mirušas sievietes, bet 35 gadījumos – vīrieši. Diagnozes, kā rezultātā iestājusies nāve, Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā sastādītajos miršanas reģistru ierakstos visvairāk minētas: sirds un asinsvadu slimības (trombembolija, infarkts, insults, koronāra sirds slimība u.c.), vēža intoksikācija, smadzeņu koma, mehāniskā asfiksija (noslīkšana ūdenī, noslīkšana vircā un pakāršanās cilpā), cukura diabēts, bronhiālā astma, nieru nepietiekamība un citas traumas. Vecākajai mirušajai sievietei bija 98 gadi, bet jaunākajai – 28 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim bija 92 gadi, bet jaunākajam – tikai 21 gads.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā veikti liels skaits (17) civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšanas un labojumu lietas, piemēram, laulību reģistru ieraksti papildināti ar ziņām par konkrētās laulības šķiršanu, dzimšanas reģistru ieraksti – pēc paternitātes atzīšanas bērnam mainīts uzvārds. Tāpat dzimšanas reģistru ierakstos tiek veikti papildinājumi par to, ja bērna vecākam vai vecākiem atņemtas aizgādības tiesības, pamatojoties uz tiesas spriedumu. Diemžēl, prakse rāda, ka vecāku skaits, kuriem tiek atņemtas aizgādības tiesības, ir pieaudzis, salīdzinot ar 2015. un 2014. gadu.

Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, pēc stāvokļa uz 02.01.2017., iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā ir 4917. Iedzīvotāju skaita sadalījums pa pagastiem sekojošs: Ābeļu pagastā deklarēti 913 iedzīvotāji, Dignājas pagastā – 497, Dunavas pagastā – 632, Kalna pagastā – 583, Leimaņu pagastā – 467, Rubenes pagastā – 965 un Zasas pagastā 860 iedzīvotāji. Salīdzinot iepriekšējo gadu rādītājus iedzīvotāju skaita ziņā, jāatzīst, ka iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā sarūk. Diemžēl, arī šogad iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums ir ar mīnus zīmi (-152). Iedzīvotāju kustību Jēkabpils novadā var raksturot kā aktīvu un spraigu, jo jaunieši aizbrauc uz lielpilsētām iegūt izglītību, daļa aizceļo labākas dzīves meklējumos uz ārzemēm, savukārt, atlikusī daļa iedzīvotāju deklarē savu dzīvesvietu citās pašvaldībās.

2016. gada aprīlī Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta darbinieki veica darba, sākot ar 2010. gadu, pārbaudi civilstāvokļa aktu reģistrāciju reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanā. Lielu prieku un gandarījumu sniedza tas, ka Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas veikto darbu visu šo gadu garumā novērtēja pozitīvi.
2016. gada 24. augustā Jēkabpils novada un Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļas uzņēma Tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču. Ministrs mūs uzslavēja par to, ka pašvaldība nodrošina dzimtsarakstu nodaļai apliecību vāciņus, ko iedzīvotāji saņem bezmaksas, reģistrējot laulību vai bērniņa dzimšanu.
Vēl viens raibs gads ir pagājis – ļoti ātri, aktīvi un darbīgi. Iesācies jauns darba cēliens, kurš solās būt vēl darbīgāks. Lai mums visiem pietiek spēka un izturības paveikt vēl lielākus darbus! Lai miers un saticība Jūsu ģimenēs, sirdīs un mājās! Lai 2017. gads dāvā veiksmi, izdošanos itin visā un daudz gaišu notikumu!

Aļona Semeiko,
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Kopš 2013. gada 1. janvāra visas dzimtsarakstu nodaļas civilstāvokļa aktus reģistrē un datus sinhronizē vienotā valsts civilstāvokļa aktu reģistrā– Civilstāvokļa Aktu Reģistrācijas Informācijas Sistēmā (turpmāk – CARIS). Strādājot ar CARIS, kas ir Iedzīvotāju reģistra apakšsistēma, jauninājums ir tāds, ka reģistrējot jebkura veida civilstāvokļa aktu, sistēma pati automātiski piešķir reģistra numuru, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta (laulības, dzimšanas un miršanas apliecības) numuru un jaundzimušajam piešķir personas kodu.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā reģistrētas 11 laulības ,tai skaitā, 3 noslēgtas baznīcā. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 33 dzimšanas (21 meitene un 12 zēni). Miršanas reģistra ieraksti ir izdarīti 61. Salīdzinot 2015. gadu ar iepriekšējo gadu, laulības ir bijušas 2015. gadā vairāk nekā 2014.gadā. Dzimšanas reģistra ierakstu 2015. gadā sastādīts vairāk, bet miršanas reģistra ierakstu – mazāk. Izpētot Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju par sastādītajiem civilstāvokļa aktu reģistriem, par Jēkabpils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, jāatzīst, ka kopumā mirstības rādītāji samazinājušies, bet dzimstības līmenis palicis nemainīgs.

grafika

Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 05.01.2015., Jēkabpils novadā deklarēti 5188 iedzīvotāji. Salīdzinot rādītājus ar šo gadu- 2016., jāsecina, ka iedzīvotāju skaits strauji sarūk, un, neskatoties uz mirstības samazināšanos, Jēkabpils novadā 2016. gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 119 cilvēku. Iedzīvotāju skaita samazināšanās Jēkabpils novadā joprojām ir saistīta ar iedzīvotāju došanos uz ārzemēm un deklarēšanos citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā uz 01.01.2016.

Pagasts

Iedzīvotāju skaits

Uz 05.01.2015.

Iedzīvotāju skaits

Uz 01.01.2016.

Dabiskais pieaugums
Ābeļu pagasts 940 930 -10
Dignājas pagasts 523 520 -3
Dunavas pagasts 670 643 -27
Kalna pagasts 607 590 -17
Leimaņu pagasts 517 491 -26
Rubenes pagasts 1021 1002 -19
Zasas pagasts 910 893 -17
KOPĀ 5188 5069 -119

Informāciju sagatavoja Alda Beinaroviča

Pēc PMLP datiem uz 01.01.2016.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv