Statistika

2020. gada Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas statistika

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie, noslēgtas 14 laulības un sastādīti 64 miršanas reģistri.

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie (20 zēni un 19 meitenes). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir vērojams pieaugums par 21%. Laulībā, reģistrējot jaundzimušo, ir bijuši 21 jaundzimušā vecāki, paternitāte, pamatojoties uz abu vecāku rakstiski iesniegtu paternitātes iesniegumu, noteikta 17 jaundzimušajiem, bet vienā gadījumā dzimšanas reģistrā bērna tēvs nav norādīts. No visiem reģistrētajiem 22 bērniem dzīvesvieta reģistrēta Jēkabpils novadā, pārējiem – Krustpils, Lielvārdes, Madonas novados un Jēkabpils, Līvānu un Ogres pilsētās. Reģistrēti divi dvīņu pāri: janvārī divi zēni un aprīlī divas meitenes. Ja 2020. gadu analizējam pēc tā, kurš bērns māmiņai pēc skaita piedzimis, tad iepriecinošs ir fakts, ka trešo bērniņu ir sagaidījušas 13 ģimenes (33%). Pirmo bērniņu sagaidījušas 11 ģimenes(28%), otro – 10 ģimenes(26%), ceturtais bērniņš reģistrēts trīs ģimenēs(8%). Ar piektā un sestā bērniņa reģistrēšanu var lepoties pa vienai ģimenei(2,5%). Vidējais dzemdētāju māmiņu vecums – 29 gadi. Jaunākajai māmiņai jaundzimušā reģistrēšanas brīdī bija 21 gads, savukārt vecākajai māmiņai – 41 gads. Vecāki savām meitām devuši sekojošus vārdus: Adele, Adelīna, Alise, Arina, Beāte(2gb.), Denisa, Dinija, Elizabete, Elīna, Elza, Evija, Justīne, Lelde, Marta, Rēzija, Sintija(2gb.), Stefānija. Puišiem vecāki izvēlējušies sekojošus vārdus: Armands, Dairis, Deivids, Patriks, Edvards, Emīls(2 gb.), Ēriks, Ģirts, Jēkabs, Kaspars, Kristaps, Marks, Miks, Olivers, Ralfs, Rafaels, Reinis, Rinalds, Toms, Tomass. Vienā gadījumā vecāki bija izvēlējušies jaundzimušajam dot divus vārdus.

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 14 laulības. Tas ir uz pusi vairāk nekā 2019. gadā. Laulības slēguši tikai Latvijas valsts piederīgie, neviena laulība nav reģistrēta ar ārzemju pilsoņiem. Pirmo reizi “jā” vārdu teikusi 21 persona, otrā laulība reģistrēta 8 personām, bet trešajā laulībā stājusies 1 persona. Vidējais laulājamo vecums bija 39 gadi. Jaunākajai līgavai uz laulību reģistrācijas laiku bija 24 gadi, līgavainim – 26.Vecākā līgava laulību reģistrēja 64 gados, bet līgavainis – 74 gadu vecumā.

Aizvadītajā gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 64 miršanas reģistri (40 miršanas reģistri vīriešiem un 24 – sievietēm). Vecākajai mirušajai sievietei bija 95 gadi, jaunākajai- 50.Vecākajam mirušajam vīrietim miršanas reģistrs sastādīts 98 gadu vecumā, bet jaunākajam miršanas fakts reģistrēts tikai pāris stundu pēc dzimšanas. Vislielākais nāves cēloņu iemesls – sirds un asinsvadu slimības (arteriāla hipertensija, infarkts, insults, koronāra sirds slimība, sirds mazspēja, kardioskleroze, plaušu trombembolija, toksiska kardiomiopātija), kā nākamie seko ļaundabīgie audzēji ( aklās zarnas, aizdegunes, aizkuņģa dziedzera, ciroze, hroniska limfoleikoze, krūts, olnīcu, plaušu, prostatas, urīnpūšļa). Pārējo nāves cēloņu iemesli: Covid infekcija, difūzs peritonīts, multiorgānu bojājums, nieru mazspēja, politrauma, sepse, smadzeņu sasitums, šauts galvas ievainojums, urīnceļu infekcija. No visiem Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem miršanas gadījumiem 40 reģistri sastādīti Jēkabpils novada iedzīvotājiem, 14-Krustpils novada iedzīvotājiem, pa vienam Aizkraukles, Aknīstes, Kandavas, Salas, Viesītes novada iedzīvotājiem, 4 – Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem un 1 Pļaviņu iedzīvotājam.

Pēc Iedzīvotāju reģistrā pieejamās informācijas uz 2021. gada 4. janvāri Jēkabpils novadā savu dzīvesvietu reģistrējuši 4393 iedzīvotāji. Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem ir sekojošs: Ābeļu pagastā-880, Dignājas pagastā-432, Dunavas pagastā-539, Kalna pagastā-515, Leimaņu pagastā-396, Rubenes pagastā-862, Zasas pagastā-769 iedzīvotāji. Gada griezumā salīdzinot iedzīvotāju skaitu uz 2020. gada 2. janvāri un 2021. gada 4. janvāri, vērojams samazinājums par 85 personām, kas ir par 59% mazāks, nekā salīdzinot ar iepriekšējo periodu, kad iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā samazinājās par 144 iedzīvotājiem.

2020. gadā piedzimuši un deklarēti Jēkabpils novadā 41 jaundzimušie, no tiem 25 meitenes un 16 zēni.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja M.Šicāne

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas statistiskie rādītāji 2019. gadā

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā sastādīti 32 dzimšanas, 7 laulības un 73 miršanas reģistri.

2019.gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 32 jaundzimušie (20 meitenes un 12 zēni). No visiem reģistrētajiem jaundzimušajiem 15 vecāki ir bijuši laulībā, savukārt 17 gadījumos paternitāte noteikta, pamatojoties uz paternitātes iesnieguma pamata. Divdesmit jaundzimušie deklarējuši dzīves vietu Jēkabpils novadā, pārējie ir citu novadu bērni – Krustpils, Līvānu, Rēzeknes novada un Jēkabpils pilsētas. Reģistrēti divi dvīņu pāri – divas meitenes un divi zēni. Ja valsts mērogā joprojām populārākie vārdi ir Roberts un Sofija, tad Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā neviens jaundzimušais nav reģistrēts ar šādiem vārdiem. Vecāki meitenēm devuši sekojošus vārdus: Amēlija, Anna, Alise, Bille, Darina, Dominika, Elza, Emīlija, Eva, Evelīna, Grieta, Karlīna(2), Katrīna, Lote, Madara, Marta(2), Matilde, Rēzija. Vienai meitenītei un vienam zēnam vecāki devuši dubultos vārdus. Vecāki saviem jaundzimušajiem zēniem izvēlējušies sekojošus vārdus: Adrians, Emīls(2), Gustavs, Kristaps, Lauris, Lūkass, Markuss, Miķelis, Nils, Rainers, Toms(2). Pirmie bērniņi ir dzimuši 10 ģimenēs, 13 ģimenēs sagaidīti otrie, 6 ģimenēs – trešie bērni, 2 ģimenēs – piektie un vienā ģimenē sagaidīts septītais bērniņš. Vidējais dzemdētāju māmiņu vecums – 30 gadi, jaunākajai māmiņai bija 24,vecākajām – 40 gadi.

Aizvadītajā gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 7 laulības. Visas laulības noslēgtas Latvijas pilsoņu starpā, nav reģistrēta neviena laulība ar citu valstu pilsoņiem. Septiņas personas laulībā stājušās pirmo reizi, 5 personas otro reizi un 2 personas trešo reizi mijušas gredzenus. Vidējais laulībā stājušos personu vecums – 38 gadi. Jaunākajai līgavai uz laulību reģistrācijas laiku bija 19 gadi, savukārt līgavainim – 21 gads. Vecākā līgava laulībā stājās 51 gadu vecumā, līgavainis – 55 gados.

2019.gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 73 miršanas reģistri. No tiem miršanas reģistri sastādīti 36 sievietēm un 37 vīriešiem. Viens miršanas reģistrs sastādīts jaundzimušajam. 32 miršanas reģistri sastādīti Jēkabpils novada iedzīvotājiem, 6 – Aknīstes novada iedzīvotājiem, 1 – Jaunjelgavas novada iedzīvotājam, 8 – Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem un 25 – Krustpils novada iedzīvotājiem. Vecākajai mirušajai sievietei bija 103 gadi, jaunākajai – 67 gadi, savukārt vecākais mirušais vīrietis bija 95 gadus vecs, bet jaunākais – tikai dažu stundu vecs. Vislielākais nāves cēloņu iemesls, tāpat kā visā valstī kopumā, ir sirds un asinsvadu slimības (insults, infarkts, sirds mazspēja, koronāra sirds slimība, kardioskleroze, asinsvadu tromboze), nākamie visizplatītākie nāves cēloņi ir ļaundabīgie audzēji (ādas, balsenes, kuņģa, nieru, prostatas, urīnpūšļa, piena dziedzeru, zarnu kaula, olnīcu). Pārējās diagnozes, kuru rezultātā iestājusies nāve ir urīnceļu infekcija, diabētiskā nefropātija, mehāniskā asfiksija, nekrotisks pankreatīts, sepse, dzemdību trauma. Vienā gadījumā kā nāves cēlonis norādīts vecums.

Pēc Iedzīvotāju reģistrā pieejamās informācijas uz 2020.gada 2.janvāri Jēkabpils novadā dzīvesvietu reģistrējuši 4478 iedzīvotāji. Iedzīvotāju sadalījuma pa pagastiem ir sekojošs: Ābeļu pagastā – 890, Dignājas pagastā – 445, Dunavas pagastā – 544, Kalna pagastā – 517, Leimaņu pagastā – 409, Rubenes pagastā – 890, Zasas pagastā – 783 iedzīvotāji.

2019.gadā piedzimuši un deklarēti Jēkabpils novadā 39 bērni, no tiem 18 meitenes un 21 zēns. Ja salīdzina ar iepriekšējo (2018.) gadu, tad meiteņu skaits ir nemainīgs – 18, bet zēni piedzimuši divas reizes vairāk. Uz 2020.gada 2.janvāri Jēkabpils novadā iedzīvotāju dabiskais pieaugums joprojām bija negatīvs (-144) un iedzīvotāju skaits turpina samazināties, tomēr tas nav straujāks kā iepriekšējos gados.

2019.gadā 1.jūnijā Jēkabpils novadā svinēja bērnības svētkus, kurus izbaudīt tika aicināti mazie Jēkabpils novada iedzīvotāji. Savukārt gada nogalē, kad rudens darbi apdarīt un tumšie vakari sagaidīti, sumināja Jēkabpils novada stiprās ģimenes. Apliecības par kopā nodzīvotajiem 45 gadiem saņēma 2 pāri, par 40 gadiem – 3 pāri, par 35 gadiem – 3 pāri, par 30 gadiem 2 – pāri, par 25 gadiem – 3 pāri.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja M.Šicāne

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas statistiskie rādītāji 2018. gadā

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā reģistrēti 24 jaundzimušie, 14 laulības un sastādīts 61 miršanas reģistrs.

2018. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 24 jaundzimušie. No tiem 7 gadījumos vecāki ir bijuši laulāti, bet 17 gadījumos paternitāte noteikta uz paternitātes iesnieguma pamata (vecāki nav bijuši laulāti un ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes iesniegumu).

Meitenes ir dzimušas divas reizes vairāk kā zēni – 16 meitenes un 8 zēni. Meitenēm vecāki devuši sekojošus vārdus: Adriāna, Agate, Alise, Amanda, Amēlija, Annija (2), Gabriela, Ketija, Lana, Leila, Madara, Marija, Paula, Renāte, Vanesa. Zēni piereģistrēti ar sekojošiem vārdiem: Aigars, Daniels, Edgars, Gvido, Markuss (2), Nils, Ričards.

Astoņās ģimenēs ir sagaidīti pirmie bērni, septiņās ģimenēs – otrie, sešās ģimenēs – trešie, vienā ģimenē ceturtais bērns un divas, jau ar bērniem bagātās piecu bērnu ģimenes, tikušas pie sestā bērniņa. Maija mēnesī reģistrēts vienīgais dvīņu pāris – meitenes. Vidējais dzemdētāju māmiņu vecums bija 27,5 gadi. Jaunākajai māmiņai dzemdētājai bija 19 gadi, vecākajai – 34 gadi.

Aizvadītajā gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 14 laulības. Visas laulības slēgtas starp Latvijas pilsoņiem, nav reģistrēta neviena laulība ar ārzemju pilsoņiem. Lielākā daļa jaunlaulāto laulībā stājušies pirmo reizi, tādas ir 19 personas. Otrajā laulībā stājušās 7 personas, bet trešo reizi gredzenus mijušas 2 personas. Vidējais laulībā stājušos personu vecums bija 33,92 gadi. Jaunākā līgavas vecums bija 22 gadi, bet vecākās – 70 gadi. Jaunākais līgavainis bija 23 gadus vecs, bet vecākajam bija 64 gadi.

Visvairāk reģistra ierakstu Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā veikti reģistrējot miršanu. Miršanas reģistri sastādīti 61 personai, no kurām 29 bija sievietes, 32 – vīrieši. Jēkabpils novada iedzīvotāji – 41 persona, Aknīstes novada – 1 persona, Krustpils novada – 10 personas, Madonas novada – 1 persona, Pļaviņu novada – 1 persona, Jēkabpils pilsētas – 5 personas, Rīgas pilsētas – 2 personas. Tāpat kā visā valstī kopumā, arī Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā sastādītajos miršanas reģistros pirmajā vietā pēc nāves iestāšanās iemesliem pārliecinoši dominē sirds un asinsvadu slimības( insults, infarkts, koronāra sirds slimība, sirds mazspēja, kardioskleroze, smadzeņu išēmija, asinsvadu tromboze, plaušu trombembolija), otrajā vietā – ļaundabīgie audzēji, pārējās diagnozes, kuru rezultātā iestājusies nāve – Parkinsona slimība, sepse, trula galvas trauma, smadzeņu sasitums, politrauma, iekšējā asiņošana, mehāniska asfiksija, noslīkšana ūdenī. Vecākajai mirušajai sievietei bija 97 gadi, jaunākajai – 46 gadi. Vecākais mirušais vīrietis bija 92 gadus vecs, jaunākajam reģistrētajam bija tikai 26 gadi.

Pēc Iedzīvotāju reģistrā pieejamās informācijas uz 2019.gada 2.janvāri Jēkabpils novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 4622 iedzīvotāji. Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem ir sekojošs: Ābeļu pagastā – 896, Dignājas pagastā – 460, Dunavas pagastā – 571, Kalna pagastā – 535, Leimaņu pagastā – 436. Rubenes pagastā – 919. Zasas pagastā – 805. Apkopojot informāciju par iedzīvotāju skaita izmaiņām Jēkabpils novadā secināms, ka salīdzinot ar 2018.gada sākumu iedzīvotāju dabiskais pieaugums joprojām ir ar mīnus zīmi (-149), tomēr tas nav straujāks nekā iepriekšējos gados.

2018. gada nogalē, kā jau katru gadu, tika godinātas 13 Jēkabpils novada stiprās ģimenes. Apliecības par kopā nodzīvotajiem 50 gadiem saņēma 5 pāri, par 40 kopā nodzīvotajiem gadiem – 3 pāri, par 30 kopā nodzīvotajiem gadiem – 2 pāri un par 25 kopā nodzīvotajiem gadiem – 3 pāri.

Marika Šicāne,
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2017. gads Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā reģistrētas 28 dzimšanas, 21 laulība un 66 miršanas.

No Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrētajām laulībām, pirmajā laulībā stājās 26 personas. 12 personas stājās laulībā otro reizi, bet trešo reizi gredzenus mija 4 personas. Ja skatās pēc vecumiem, tad vecākajam līgavainim uz laulības noslēgšanas brīdi bija pilni 68 gadi, bet vecākajai līgavai – 70 gadi. Tas tikai  pierāda to, ka mīlestība ir skaista jebkurā vecumā un iedzīvotājiem ir svarīgi nokārtot visas formalitātes.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā reģistrētas 28 dzimšanas (10 zēni, 18 meitenes). Meitenēm vecāki izvēlējušies sekojošus vārdus: Viktorija, Amēlija (2), Ērika, Marta, Keitija, Judīte, Elza (2), Anna, Emīlija, Aļona, Kristīne, Amanda, Elizabete, Odrija. Vienai meitenītei vecāki izvēlējušies divus vārdus: Elīna Daina.

Zēniem izvēlēti sekojoši vārdi: Emīls, Jānis (3), Mārcis, Toms, Eduards, Kristaps, Broņislavs. Viens bērns ticis pie diviem vārdiem – Oskars Ītans. No 28 Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem dzimšanas faktiem, 14 gadījumos bērna vecāki sastāvēja laulībā, bet paternitātes atzīšana (ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, jo nesastāv laulībā) notikusi 13 bērniem. Viens dzimšanas akta ieraksts tika sastādīts bez ziņām par tēvu.  Kā pirmie bērni ģimenē, ir dzimuši 9 gadījumos, otrie -7, trešie – 3, ceturtie – 2, piektie – 2, sestie – 4 un septītie – 1. Jaunākajai mātei dzemdētājai bija 17 gadi, bet vecākajai 43 gadi. 2017. gadā tika reģistrēti 2 dvīņu pāri – 2 meitenes un 2 zēni. Viens dzimšanas akta ieraksts tika sastādīts nedzīvi dzimušam bērniņam.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā sastādīts 66 miršanas akta ieraksti, no kuriem 41 gadījumos mirušas sievietes, bet 25 gadījumos – vīrieši. Diagnozes, kā rezultātā iestājusies nāve, Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā sastādītajos miršanas reģistru ierakstos visvairāk minētas: sirds un asinsvadu slimības (sirds mazspēja, trombembolija, infarkts, insults, koronāra sirds slimība u.c.), vēža intoksikācija, audzēji, mehāniskā asfiksija (noslīkšana ūdenī, pakāršanās cilpā), HIV infekcija, Parkinsona slimība (Parkinsonisms), vispārēja ķermeņa atdzišana, trula galvas trauma, elpošanas mazspēja, saindēšanās ar tvana gāzi, sepse.  Vecākajai mirušajai sievietei bija 95 gadi, bet jaunākajai – 55 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim bija 86 gadi, bet jaunākajam – tikai 29 gadi.

Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, pēc stāvokļa uz 02.01.2018., Jēkabpils novadā ir deklarēts 4771 iedzīvotājs. Iedzīvotāju skaita sadalījums pa pagastiem sekojošs: Ābeļu pagastā deklarēti 906 iedzīvotāji, Dignājas pagastā – 480, Dunavas pagastā – 598, Kalna pagastā – 567, Leimaņu pagastā – 451, Rubenes pagastā – 934 un Zasas pagastā 835 iedzīvotāji. Noslēdzoties 2017. gadam,  konstatēts, ka visos Jēkabpils novada pagastos iedzīvotāju dabiskais pieaugums vēljoprojām ir ar mīnus zīmi (-146). Ja salīdzina iedzīvotāju skaita dabiskā pieauguma dinamiku iepriekšējos gados, tad Jēkabpils novadā deklarēto iedzīvotāju skaita samazinājums ir vienmērīgs, tam nav raksturīgs straujš palielinājums vai samazinājums.

2017. gadā notika Bērnības svētki, kuros piedalījās 16 bērni un tradicionāli, kā jau katru gadu, tika godinātas 16 Jēkabpils novada Stiprās ģimenes.

 

Aļona Semeiko,
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Jēkabpils novadā aktuāli latviski vārdi

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā reģistrētas 44 dzimšanas, 29 laulības un 81 miršana.

No Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrētajām 29 (t.sk. 3 noslēgtas baznīcā, 1 laulība reģistrēta kā izbraukuma laulība ābeļdārzā) laulībām, pirmajā laulībā stājās 34 personas. 23 personas stājās laulībā otro reizi, bet trešajā laulībā stājās 1 persona. 2016. gadā straujo laulības skaita pieaugumu var skaidrot ar 2016. gadā 14. februārī notikušajām un reģistrētajām ziemas gaisa balonu festivālā «Love Cup 2016» Ginesa rekordu laulībām gaisa balonos, kur “Jā” vārdu vienlaicīgi, paceļoties debesīs, teica 50 pāri (10 no tiem laulību reģistrēja Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā).

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā reģistrētas 44 dzimšanas (19 zēni, 25 meitenes). Meitenēm vecāki izvēlējušies vārdus: Laura, Letīcija, Karolīna, Rebeka, Estere (2), Ieva, Keita (2), Elīza, Viktorija, Adriāna, Marta (2), Sofija (2), Emīlija, Adriana, Amanda, Adele, Samanta. Divām meitenītēm vecāki izvēlējušies neparastus vārdus – Danislava un Kira. Tāpat, divām meitenītēm vecāki izvēlējušies divus vārdus: Patrīcija Paula un Katrīna Keiko.

Pārskatot visus dzimšanas reģistru ierakstus, tika konstatēts, ka 2016. gadā pirmais dzimšanas reģistra ieraksts tika sastādīts zēnam, kuram vecāki izvēlējās latvisku, un, varbūt, mūsdienās nedaudz piemirstu vārdu – Jānis, un pēdējam 2016. gadā dzimušajam reģistrētajam jaundzimušajam arī vecāki izvēlējās vārdu Jānis. Tas ļoti priecē, ka arī mūsdienās vecāki izvēlās savām atvasītēm īsteni latviskus vārdus. 2016. gads Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā tik tiešām ir bijis bagātīgs tieši ar latvisko vārdu izvēli zēniem. Kopumā zēniem izvēlēti sekojoši vārdi: Jānis (2), Miķelis, Raivis, Aivis, Gustavs, Viktors, Rihards, Nauris, Markuss, Mairis, Kristaps, Braiens, Marks, Dominiks, Alekss, Lauris, Kārlis un Kristers. No 44 Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem dzimšanas faktiem, 23 gadījumos bērna vecāki sastāvēja laulībā, bet paternitātes atzīšana (ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, jo nesastāv laulībā) notikusi 21 bērnam. 2016. gads ir pirmais gads, kad lielākā daļa bērnu dzimšanas reģistra ieraksti sastādīti, bērna vecākiem sastāvot laulībā. Priecē arī fakts, ka 2016. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā neviens dzimšanas reģistra ieraksts netika sastādīts bez ziņām par tēvu. Jaunākajai mātei dzemdētājai bija 19 gadi, bet vecākajai 47 gadi. Vērtējot un salīdzinot dzimstības rādītājus pa gadiem, droši var teikt, ka Jēkabpils novadā dzimstības rādītāji ir palikuši nemainīgi, jo nav vērojams krass to pieaugums vai samazinājums.

Ielūkojoties Iedzīvotāju reģistrā, tika konstatēts, ka Jēkabpils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem dzimuši 39 bērni, 25 no tiem reģistrēti Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā. Pa pagastiem kopumā dzimušo skaits ir sekojošs: Ābeļu pagastā dzimuši 10 bērni, Dignājas pagastā – 5, Dunavas pagastā – 2, Kalna pagastā – 4, Leimaņu pagastā – 4, Rubenes pagastā – 6 un Zasas pagastā 8 bērni.

Kopumā Jēkabpils novadā 2016. gadā nomiruši 114 iedzīvotāji. Pa pagastiem sadalījums ir sekojošs: Ābeļu pagastā miruši 19 iedzīvotāji, Dignājas pagastā – 13, Dunavas pagastā – 13, Kalna pagastā – 9, Leimaņu pagastā -12, Rubenes pagastā – 32 un Zasas pagastā – 16.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā sastādīts 81 miršanas reģistru ieraksts, no kuriem 46 gadījumos mirušas sievietes, bet 35 gadījumos – vīrieši. Diagnozes, kā rezultātā iestājusies nāve, Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā sastādītajos miršanas reģistru ierakstos visvairāk minētas: sirds un asinsvadu slimības (trombembolija, infarkts, insults, koronāra sirds slimība u.c.), vēža intoksikācija, smadzeņu koma, mehāniskā asfiksija (noslīkšana ūdenī, noslīkšana vircā un pakāršanās cilpā), cukura diabēts, bronhiālā astma, nieru nepietiekamība un citas traumas. Vecākajai mirušajai sievietei bija 98 gadi, bet jaunākajai – 28 gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim bija 92 gadi, bet jaunākajam – tikai 21 gads.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā veikti liels skaits (17) civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšanas un labojumu lietas, piemēram, laulību reģistru ieraksti papildināti ar ziņām par konkrētās laulības šķiršanu, dzimšanas reģistru ieraksti – pēc paternitātes atzīšanas bērnam mainīts uzvārds. Tāpat dzimšanas reģistru ierakstos tiek veikti papildinājumi par to, ja bērna vecākam vai vecākiem atņemtas aizgādības tiesības, pamatojoties uz tiesas spriedumu. Diemžēl, prakse rāda, ka vecāku skaits, kuriem tiek atņemtas aizgādības tiesības, ir pieaudzis, salīdzinot ar 2015. un 2014. gadu.

Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, pēc stāvokļa uz 02.01.2017., iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā ir 4917. Iedzīvotāju skaita sadalījums pa pagastiem sekojošs: Ābeļu pagastā deklarēti 913 iedzīvotāji, Dignājas pagastā – 497, Dunavas pagastā – 632, Kalna pagastā – 583, Leimaņu pagastā – 467, Rubenes pagastā – 965 un Zasas pagastā 860 iedzīvotāji. Salīdzinot iepriekšējo gadu rādītājus iedzīvotāju skaita ziņā, jāatzīst, ka iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā sarūk. Diemžēl, arī šogad iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums ir ar mīnus zīmi (-152). Iedzīvotāju kustību Jēkabpils novadā var raksturot kā aktīvu un spraigu, jo jaunieši aizbrauc uz lielpilsētām iegūt izglītību, daļa aizceļo labākas dzīves meklējumos uz ārzemēm, savukārt, atlikusī daļa iedzīvotāju deklarē savu dzīvesvietu citās pašvaldībās.

2016. gada aprīlī Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta darbinieki veica darba, sākot ar 2010. gadu, pārbaudi civilstāvokļa aktu reģistrāciju reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanā. Lielu prieku un gandarījumu sniedza tas, ka Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas veikto darbu visu šo gadu garumā novērtēja pozitīvi.
2016. gada 24. augustā Jēkabpils novada un Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļas uzņēma Tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču. Ministrs mūs uzslavēja par to, ka pašvaldība nodrošina dzimtsarakstu nodaļai apliecību vāciņus, ko iedzīvotāji saņem bezmaksas, reģistrējot laulību vai bērniņa dzimšanu.
Vēl viens raibs gads ir pagājis – ļoti ātri, aktīvi un darbīgi. Iesācies jauns darba cēliens, kurš solās būt vēl darbīgāks. Lai mums visiem pietiek spēka un izturības paveikt vēl lielākus darbus! Lai miers un saticība Jūsu ģimenēs, sirdīs un mājās! Lai 2017. gads dāvā veiksmi, izdošanos itin visā un daudz gaišu notikumu!

Aļona Semeiko,
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Kopš 2013. gada 1. janvāra visas dzimtsarakstu nodaļas civilstāvokļa aktus reģistrē un datus sinhronizē vienotā valsts civilstāvokļa aktu reģistrā– Civilstāvokļa Aktu Reģistrācijas Informācijas Sistēmā (turpmāk – CARIS). Strādājot ar CARIS, kas ir Iedzīvotāju reģistra apakšsistēma, jauninājums ir tāds, ka reģistrējot jebkura veida civilstāvokļa aktu, sistēma pati automātiski piešķir reģistra numuru, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta (laulības, dzimšanas un miršanas apliecības) numuru un jaundzimušajam piešķir personas kodu.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā reģistrētas 11 laulības ,tai skaitā, 3 noslēgtas baznīcā. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 33 dzimšanas (21 meitene un 12 zēni). Miršanas reģistra ieraksti ir izdarīti 61. Salīdzinot 2015. gadu ar iepriekšējo gadu, laulības ir bijušas 2015. gadā vairāk nekā 2014.gadā. Dzimšanas reģistra ierakstu 2015. gadā sastādīts vairāk, bet miršanas reģistra ierakstu – mazāk. Izpētot Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju par sastādītajiem civilstāvokļa aktu reģistriem, par Jēkabpils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, jāatzīst, ka kopumā mirstības rādītāji samazinājušies, bet dzimstības līmenis palicis nemainīgs.

grafika

Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 05.01.2015., Jēkabpils novadā deklarēti 5188 iedzīvotāji. Salīdzinot rādītājus ar šo gadu- 2016., jāsecina, ka iedzīvotāju skaits strauji sarūk, un, neskatoties uz mirstības samazināšanos, Jēkabpils novadā 2016. gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 119 cilvēku. Iedzīvotāju skaita samazināšanās Jēkabpils novadā joprojām ir saistīta ar iedzīvotāju došanos uz ārzemēm un deklarēšanos citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā uz 01.01.2016.

Pagasts

Iedzīvotāju skaits

Uz 05.01.2015.

Iedzīvotāju skaits

Uz 01.01.2016.

Dabiskais pieaugums
Ābeļu pagasts 940 930 -10
Dignājas pagasts 523 520 -3
Dunavas pagasts 670 643 -27
Kalna pagasts 607 590 -17
Leimaņu pagasts 517 491 -26
Rubenes pagasts 1021 1002 -19
Zasas pagasts 910 893 -17
KOPĀ 5188 5069 -119

Informāciju sagatavoja Alda Beinaroviča

Pēc PMLP datiem uz 01.01.2016.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv