Pagastu pārvaldes

 

Pārvaldes vadītājs: Raimonds Jaudzems
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 26587126, abeli@jekabpilsnovads.lv

Ābeļu pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5212
Reģ.Nr. 90010431561
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Jānis Raubiška
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229065, dignaja@jekabpilsnovads.lv

Dignājas pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

„Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5215
Reģ.Nr. 90010430104
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Andris Baltaruņķis
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 29578562, 65229347, dunava@jekabpilsnovads.lv

Dunavas pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

„Kastaņi” 7, Dunava, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5216
Reģ.Nr. 90010433914
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Maruta Cankale
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229306, kalna@jekabpilsnovads.lv

Kalna pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

“Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5220
Reģ.Nr. 90010430119
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Antons Tropiks, tel.65229700, 29452995, antons.tropiks@jekabpilsnovads.lv
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229703, leimani@jekabpilsnovads.lv

Ruta Gremze, klientu apkalpošanas speciāliste, tel.65229703, leimani@jekabpilsnovads.lv
Jānis Ivanovskis, komunālās saimniecības vadītājs, tel 65229700, 26529568

“Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5223
Reģ.Nr. 90010430123
AS Swedbank HABALV22
LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītāja: Intra Kurme
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65228160, rubene@jekabpilsnovads.lv

Rubenes pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

“Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5229
Reģ.Nr. 90010430138
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Kristaps Tēts
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 28306408, 65233082, zasa@jekabpilsnovads.lv

Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5239
Reģ.Nr. 90010430142

AS Swedbank HABALV22
LV51HABA0551034125251

Zasas pagasta pārvaldes darbinieku kontaktu saraksts

Nr. p.k. Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
1. Pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts 28306408 kristaps.tets
@jekabpilsnovads.lv ; zasa@jekabpilsnovads.lv
2. Komunālās saimniecības vadītājs Andrejs Hotuļevs 25482463 andrejs.hotulevs@jekabpilsnovads.lv
3. Klientu apkalpošanas speciālists Aiga Mikušāne 65233082 zasa@jekabpilsnovads.lv
4. Sociālais darbinieks Elizabete Krūkliņa 27010871 elizabete.kruklina
@jekabpilsnovads.lv
5. Bāriņtiesas locekle Aina Liepa 29337905 aina.liepa
@jekabpilsnovads.lv
6. Sociālais aprūpētājs Daina Timofejeva 22333185


Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv