Pagastu pārvaldes

 

Pārvaldes vadītājs: Raimonds Jaudzems
Pārvaldes tālrunis: 26587126, e-pasts:  abeli@jekabpils.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems

26587126

raimonds.jaudzems@jekabpils.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste Ludmila Kalniņa

65231105, 26354670

abeli@jekabpils.lv
ludmila.kalnina@jekabpils.lv

Bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo

65207281

ineta.survillo@edu.jekabpils.lv

Kultūras pasākumu koordinators Inga Dombrovska

25766183

inga.dombrovska@jekabpils.lv

Bāriņtiesa locekle Valentīna Austruma

26519169

valentina.austruma@jekabpils.lv

darba laiks – otrdienās no 8.00 līdz 12.00,

piektdienās no 10.00 līdz 14.00

Sociālā darbiniece Ilze Dzene

65207285, 26327610

ilze.dzene@jekabpils.lv

darba laiks – no pirmdienas līdz trešdienai no 8.00 līdz 14.00, ceturtdienās no 14.00 līdz 16.00.

Komunālās saimniecības vadītājs Juris Turlajs

28395556

juris.turlajs@jekabpils.lv

Pārvaldes darba laiks
Pirmdiena 8:00 -12:00 12:30 – 17:00
Otrdiena 8:00 -12:00 12:30 – 17:00
Trešdiena 8:00 -12:00 12:30 – 17:00
Ceturtdiena 8:00 -12:00 12:30 – 17:00
Piektdiena 8:00 -12:00 12:30 – 14:30
Sestdiena ———– ———–
Svētdiena ———– ———–

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5212
Reģ.Nr. 90010431561
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Jānis Raubiška
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229065, dignaja@jekabpils.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška

65229065, 29426300

janis.raubiska@jekabpils.lv

Pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst. 12.oo – 16.oo

Klientu apkalpošanas speciāliste Inga Kusiņa

65229065

dignaja@jekabpils.lv
inga.kusina@jekabpils.lv

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena – Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00; Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 14.30.

Komunālās saimniecības pārzinis Aivars Gross

28304623

aivars.gross@jekabpils.lv

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena – Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00; Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 14.30.

Kultūras pasākumu organizators Arnis Čakstiņš

20239071

arnis.cakstins@jekabpils.lv

Autobusa vadītājs Jānis Raginskis 65229065
Bibliotēkas vadītāja Dace Grigorjeva

29869741

dace.grigorjeva@edu.jekabpils.lv

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena – Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.00; Piektdiena: 10.00 – 12.00; 12.30 – 18.00.

„Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5215
Reģ.Nr. 90010430104
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Andris Baltaruņķis
Pārvaldes tālrunis: 65229347, 29578562; e-pasts: dunava@jekabpils.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis

29578562

andris.baltarunkis@jekabpils.lv

Pieņemšanas laiks: katru dienu no 8.00 līdz 9.00

Komunālās saimniecības vadītāja Aina Rimša

65229347

dunava@jekabpils.lv
rita.baltarunke@jekabpils.lv

Pieņemšanas laiks: P.O.T.C. no 8:00 līdz 17:00; Piektdienās no 8:00 līdz 14:30; Pusdienlaiks no 12:00 līdz 12:30

Klientu apkalpošanas speciāliste Rita Baltaruņķe
Dunavas bibliotēkas vadītājs Sandis Ruļuks

29227970

sandis.ruluks@edu.jekabpils.lv
dpb@inbox.lv

Darbadienās no 8:00- 16:00

Kultūras pasākumu organizators Arnis Čakstiņš

20239071

arnis.cakstins@jekabpils.lv

Pieņemšanas laiks: P. 10:00 – 13:00; O. 13:00 – 16:00

Sociālā darbiniece Elita Krīvāne

20237689

elita.krivane@jekabpils.lv

Pieņemšanas laiks: P,O,T,C, 9:00 – 13:00

Bāriņtiesas locekle Aina Liepa

29337905

aina.liepa@jekabpils.lv

Pieņemšanas laiks: P.  14:00 – 16:00

„Kastaņi” 7, Dunava, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5216
Reģ.Nr. 90010433914
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Maruta Cankale
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229306, kalna@jekabpils.lv

Vārds, Uzvārds: Maruta Cankale
Amats: Pārvaldes vadītāja
Tālrunis: 65229306, 29282318
e-pasts: maruta.cankale@jekabpils.lv

Vārds, Uzvārds: Zane Caune
Amats: Klientu apkalpošanas speciāliste
Tālrunis: 65229306
e-pasts: kalna@jekabpils.lv ; zane.caune@jekabpils.lv

Vārds, Uzvārds:  Elizabete Krūkliņa
Amats: Sociālā darbiniece
Tālrunis: 27010871
e-pasts: elizabete.kruklina@jekabpils.lv

Vārds, Uzvārds: Gints Audzītis
Amats: Kultūras pasākumu organizators
Tālrunis: 28315265
e-pasts: gints.audzitis@jekabpils.lv

“Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5220
Reģ.Nr. 90010430119
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Antons Tropiks, tel. 65229703, 29452995, antons.tropiks@jekabpils.lv
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229703, leimani@jekabpils.lv

Ruta Gremze, klientu apkalpošanas speciāliste, tel.65229703, leimani@jekabpils.lv; ruta.gremze@jekabpils.lv
Jānis Ivanovskis, komunālās saimniecības vadītājs, tel 65229703, 26529568

“Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5223
Reģ.Nr. 90010430123
AS Swedbank HABALV22
LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītāja: Intra Kurme
Pārvaldes tālrunis: 65228160 ; e-pasts: rubene@jekabpils.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Pārvaldes vadītāja Intra Kurme 65228160 ; 29461988
intra.kurme@jekabpils.lv
Pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst. 12.00 – 16.00
Sekretāre Inga Kliģe 65228160
rubene@jekabpils.lv
inga.klige@jekabpils.lv
Katru dienu 8.oo– 16.oo
Kasiere Zigrīda Ozoliņa 65228160
rubene@jekabpils.lv
zigrida.ozolina@jekabpils.lv

Katru dienu 8.oo– 16.oo
Komunālās saimniecības vadītājs Guntars Čūriška 65228160 ; 29390073
rubene@jekabpils.lv
Katru dienu 8.oo– 16.oo
Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā Inta Tomāne 26478498
inta.tomane@jekabpils.lv
Rubeņu bibliotēkas vadītāja Līga Zālīte 22346995
liga.zalite@edu.jekabpils.lv

“Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5229
Reģ.Nr. 90010430138
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Kristaps Tēts
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 28306408, 65233082, zasa@jekabpils.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts 28306408
kristaps.tets@jekabpils.lv ; zasa@jekabpils.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Andrejs Hotuļevs 25482463
andrejs.hotulevs@jekabpils.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Aiga Mikušāne 65233082
zasa@jekabpils.lv
aiga.mikusane@jekabpils.lv
Sociālais darbinieks Elizabete Krūkliņa 27010871
elizabete.kruklina@jekabpils.lv
Bāriņtiesas locekle Aina Liepa 29337905
aina.liepa@jekabpils.lv
Sociālais aprūpētājs Daina Timofejeva 22333185

Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5239
Reģ.Nr. 90010430142

AS Swedbank HABALV22
LV51HABA0551034125251


Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv