Pagastu pārvaldes

 

Pārvaldes vadītājs: Raimonds Jaudzems
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65231105, abeli@jekabpilsnovads.lv

 

N.p.k. Amats Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
1. Pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems

26587126,

raimonds.jaudzems@jekabpilsnovads.lv

2. Klientu apkalpošanas speciāliste Ludmila Kalniņa

65231105, 26354670

abeli@jekabpilsnovads.lv

3. Bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo

65207281

abelubib@jekabpilsnovads.lv

4. Tautas nama vadītāja Svetlana Koriņeva

65207284, 29288843

abelutn@jekabpilsnovads.lv

5. Bāriņtiesa locekle Valentīna Austruma 65207284, 26519169
6. Sociālā darbiniece Ilze Dzene

65207285, 26327610

Ilze.dzene@jekabpilsnovads.lv

7. Komunālās saimniecības vadītājs Juris Turlajs

28395556,

Juris.turlajs@jekabpilsnovads.lv

8. Autobusa vadītājs Andris Survillo 26441893

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5212
Reģ.Nr. 90010431561
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Jānis Raubiška
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229065, dignaja@jekabpilsnovads.lv

Dignājas pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

„Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5215
Reģ.Nr. 90010430104
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Andris Baltaruņķis
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229347, dunava@jekabpilsnovads.lv

Dunavas pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

„Kastaņi” 7, Dunava, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5216
Reģ.Nr. 90010433914
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Maruta Cankale
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229306, kalna@jekabpilsnovads.lv

Kalna pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

“Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5220
Reģ.Nr. 90010430119
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Antons Tropiks, tel.65229700, 29452995, antons.tropiks@jekabpilsnovads.lv
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65229703, leimani@jekabpilsnovads.lv

Ruta Gremze, klientu apkalpošanas speciāliste, tel.65229703, leimani@jekabpilsnovads.lv
Jānis Ivanovskis, komunālās saimniecības vadītājs, tel 65229700, 26529568

“Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5223
Reģ.Nr. 90010430123
AS Swedbank HABALV22
LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītāja: Intra Kurme
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 65228160, rubene@jekabpilsnovads.lv

Rubenes pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

“Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5229
Reģ.Nr. 90010430138
AS Swedbank HABALV22

LV51HABA0551034125251

Pārvaldes vadītājs: Kristaps Tēts
Pārvaldes tālrunis, e-pasts: 28306408, 65233082, zasa@jekabpilsnovads.lv

Zasas pagasta pārvaldes darbinieku kontakti

Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5239
Reģ.Nr. 90010430142

AS Swedbank HABALV22
LV51HABA0551034125251


Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv