Bāriņtiesa

Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (stājies spēkā no 10.06.2020.) un VBTAI sniegtos metodiskos norādījumus, informējam par Jēkabpils novada bāriņtiesas darbības organizēšanu:

  1. Pakalpojumi klātienē saņemami pēc iepriekšēja pieraksta un tikai tad, ja tos nav iespējams saņemt attālināti.
  2. Personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nav tiesību saņemt bāriņtiesas pakalpojumu klātienē.
  3. Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājā, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no bāriņtiesas, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu, ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku.
  4. Saņemot pakalpojumu klātienē, ir jāievēro divu metru distancēšanos, roku higiēnu un respiratorās higiēnas nosacījumus.
  5. Saņemot pakalpojumu klātienē persona apliecina, ka ir iepazinusies ar augstāk norādīto informāciju.

Par iepriekš minēto pienākumu nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Jēkabpils novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā barintiesa@jekabpilsnovads.lv, vai pa pastu pēc adreses Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212.

Amats

Vārds,
uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Apmeklētāju
pieņemšanas
laiks

Priekšsēdētājs Ina Gusāre 29472881 jekabpilsnovads.barintiesa
@jekabpils.lvina.gusare@jekabpils.lv

Aldaunes iela 13,
Brodi, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads

Otrdienās 09:00-12:00
Ceturtdienās 13:00-15:00
(Iepazīšanās ar lietas
materiāliem)

Bāriņtiesas loceklis
Ābeļu
pagastā
Valentīna
Austruma
26519169 valentina.austruma
@jekabpils.lv
Otrdienās 8:00-12:00
Piektdienās 10:00-14:00
Aldaunes iela 13,
Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Dignājas
pagastā
Silvija Krēsliņa 29578595
65229065
silvija.kreslina@jekabpils.lv Otrdienās 14:00-17:00
Trešdienās 09:00-12:00
,,Kamenes”,
Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Dunavas
pagastā
Aina Liepa 29337905 aina.liepa@jekabpils.lv Pirmdienās 14:00-16:00
,,Kastaņi-7”,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Kalna
pagastā
Aina Liepa 29337905 aina.liepa@jekabpils.lv Pirmdienās 8:30-9:30
„Atvari”,
Kalna pagasts,
Jēkabpils novads
Priekšsēdētāja
Leimaņu
pagastā
Ina Gusāre 29472881 jekabpilsnovads.barintiesa
@jekabpils.lv

ina.gusare@jekabpils.lv

Pirmdienās 12:00-14:00
,,Mežgale”,
Leimaņu pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Rubenes
pagastā
Inga Kliģe 26039464
65228160
inga.klige@jekabpils.lv Trešdienās 13:00-17:00
Ceturtdienās 10:00-14:00,,Svīres”,
Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Zasas
pagastā
Aina Liepa 29337905 aina.liepa@jekabpils.lv

Pirmdienās 10:00-12:00

Zaļā iela 8,
Zasas pagasts,
Jēkabpils novads

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv