Bāriņtiesa

 

Amats

Vārds,
uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Apmeklētāju
pieņemšanas
laiks

Priekšsēdētājs Ina Gusāre 29472881 barintiesa@jekabpilsnovads.lv

Aldaunes iela 13,
Brodi, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads

Otrdienās 09:00-12:00
Ceturtdienās 13:00-15:00
(Iepazīšanās ar lietas
materiāliem)

Bāriņtiesas loceklis
Ābeļu
pagastā
Valentīna
Austruma
26519169 valentina.austruma@jekabpilsnovads.lv Otrdienās 8:00-12:00
Piektdienās 10:00-14:00
Aldaunes iela 13,
Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Dignājas
pagastā
Silvija Krēsliņa 29578595
65229065
silvija.kreslina@jekabpilsnovads.lv Otrdienās 14:00-17:00
Trešdienās 09:00-12:00
,,Kamenes”,
Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Dunavas
pagastā
Aina Liepa

29337905

65229347

aina.liepa@jekabpilsnovads.lv Pirmdienās 14:00-16:00
,,Kastaņi-7”,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Kalna
pagastā
Aina Liepa

29337905

65229306

aina.liepa@jekabpilsnovads.lv Pirmdienās 8:00-9:30
„Atvari”,
Kalna pagasts,
Jēkabpils novads
Priekšsēdētāja
Leimaņu
pagastā
Ina Gusāre 29472881 barintiesa@jekabpilsnovads.lv Pirmdienās 12:00-14:00
,,Mežgale”,
Leimaņu pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Rubenes
pagastā
Inga Kliģe 26039464
65228160
inga.klige@jekabpilsnovads.lv Trešdienās 13:00-17:00
Ceturtdienās 10:00-14:00

,,Svīres”,
Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads

Bāriņtiesas loceklis
Zasas
pagastā
Aina Liepa 29337905 aina.liepa@jekabpilsnovads.lv

Pirmdienās 10:00-12:00

Zaļā iela 8,
Zasas pagasts,
Jēkabpils novads

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv