Bāriņtiesa

Šobrīd Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek, tai skaitā, arī apliecinājumu izdarīšana. Konsultācijas tiek sniegtas attālināti, sazinoties ar Jēkabpils novada bāriņtiesu zvanot vai rakstot:

Priekšsēdētājai Inai Gusārei, tālr. 29472881; barintiesa@jekabpilsnovads.lv

Bāriņtiesas loceklei (Dunavas, Kalna, Zasas pagastā) Ainai Liepai, tālr.29337905;  aina.liepa@jekabpilsnovads.lv

Bāriņtiesas loceklei (Dignājas pagastā) Silvijai Krēsliņai, tālr.29578595;  silvija.kreslina@jekabpilsnovads.lv

Bāriņtiesas loceklei (Ābeļu pagastā) Valentīnai Austrumai, tālr.26519169;  valentina.austruma@jekabpilsnovads.lv

Bāriņtiesas loceklei (Rubenes pagastā) Ingai Kliģei, tālr.26039464;  inga.klige@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā barintiesa@jekabpilsnovads.lv, vai pa pastu pēc adreses Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212.

Jēkabpils novada bāriņtiesas plānotās un citu institūciju pieprasītās pārbaudes tiks veiktas  pēc valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa atcelšanas.

Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Jēkabpils novada bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv