Izsoles

Turpmāk aktuālo informāciju par izsolēm meklē jaunizveidotā Jēkabpils novada pašvaldības interneta vietnē:

https://www.jekabpils.lv/lv/nekustama-ipasuma-atsavinasana

 

Izsoles objekts
Sākumcena
Izsoles veids
Pieteikuma iesniegšanas termiņš
Piezīmes (konsultācijas)

Nekustamais īpašums

“Kazu Kalns”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 4,20 ha)

EUR

10 730

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 10.08.2021. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 06.08.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 10.08.2021. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Pienenes”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,86 ha)

EUR

4 990

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 06.07.2021. plkst. 09.50, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 28.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 30.06.2021. plkst. 16.50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“D/s Veselība Nr.142”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,06 ha)

EUR

 

1 886

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 06.07.2021. plkst. 09.40, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 28.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 30.06.2021. plkst. 16.50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Āboltiņi”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 2,85 ha)

 

EUR

 

4 780

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 06.07.2021. plkst. 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 28.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 30.06.2021. plkst. 16.50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums “Graviņas”,

Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 2,06 ha)

EUR

 

3 960

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 06.07.2021. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 28.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 30.06.2021. plkst. 16.50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Lejas Desāres”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 2,96 ha)

EUR

 

8 420

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 06.07.2021. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 28.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 30.06.2021. plkst. 16.50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Mežmalas”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 12,43 ha)

EUR

 

14 160

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 06.07.2021. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 28.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 30.06.2021. plkst. 16.50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Jēkabpils novada pašvaldībai 100 % piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rubenes aptieka”, reģistrācijas Nr. 45403005388, juridiskā adrese: Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Rubeņi, “Zelta Sietiņš”, LV-5229, kapitāla daļas

EUR

4 340

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 30.06.2021. plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 22.06.2021. plkst. 17.00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Parka lauks”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 2,44 ha)

EUR

7 150

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.06.2021. plkst. 09.40, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.06.2021. plkst. 09.35 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5682 004 0117, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 4,40 ha)

EUR

5 660

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.06.2021. plkst. 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.06.2021. plkst. 09.25 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“D/s Veselība Nr.166”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0542 ha)

EUR

1 558

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.06.2021. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.06.2021. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Ielejas”,

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 9,20 ha)

EUR

8 780

Rakstiskā izsole

Izsole notiks 15.06.2021. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.06.2021. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Krūmāji”,

Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,0718 ha)

EUR

4 260

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.06.2021. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.06.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.06.2021. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Meža cirsma

Zasas pagastā,

Jēkabpils novadā

(kopējā platība – 16,37 ha)

EUR

21 000

Rakstiskā izsole

Izsole notiks 11.05.2021. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 07.05.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 11.05.2021. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Krustceles”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,8598 ha)

EUR

3 190

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.05.2021. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 07.05.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 11.05.2021. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“D/s Liesma Nr.68”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,09 ha)

EUR

1 840

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.04.2021. plkst. 10.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.04.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.04.2021. plkst. 10.25 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Žubītes”,

Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,20 ha)

EUR

3 510

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.04.2021. plkst. 10.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.04.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.04.2021. plkst. 10.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Lukstiņi”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 22,12 ha)

EUR

86 650

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.04.2021. plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.04.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.04.2021. plkst. 09.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Radzes”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 13,62 ha)

EUR

52 760

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.04.2021. plkst. 09.40, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.04.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.04.2021. plkst. 09.35 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Smilgāres”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 31,57 ha)

EUR

118 960

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.04.2021. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.04.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.04.2021. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Bērzaine”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,78 ha)

EUR

2 050

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.04.2021. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.04.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.04.2021. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

“Purmaļi”,

Zasas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 2,03 ha)

EUR

2 890

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.04.2021. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.04.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.04.2021. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Ozolaine”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 29,34 ha)

EUR

82 150

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.03.2021. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.03.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.03.2021. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Labazi”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 12,50 ha)

EUR

28 650

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.03.2021. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.03.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.03.2021. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.97”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,10 ha)

EUR

1 740

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.02.2021. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.02.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.02.2021. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Žubītes”,

Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,20 ha)

EUR

4 280

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.02.2021. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.02.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.02.2021. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 un

Izsoles noteikumi

Meža cirsma

Leimaņu pagastā,

Jēkabpils novadā

(kopējā platība – 3,18 ha)

EUR

28 000

Rakstiskā izsole

Izsole notiks 12.01.2021. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 08.01.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.01.2021. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.123”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,2679 ha)

EUR

2 000

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.01.2021. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 08.01.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.01.2021. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.20”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,1923 ha)

EUR

1 730

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.01.2021. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 08.01.2021. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.01.2021. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Veselība Nr.131”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0514 ha)

EUR

2 010

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.12.2020. plkst. 09.50, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.12.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.12.2020. plkst. 09.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Veselība Nr.145”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0552 ha)

EUR

2 180

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.12.2020. plkst. 09.40, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.12.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.12.2020. plkst. 09.35 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.82”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,17 ha)

EUR

1 940

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.12.2020. plkst. 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.12.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.12.2020. plkst. 09.25 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Mežzeme”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 5,63 ha)

EUR

14 250

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.12.2020. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.12.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.12.2020. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„ Priedītes”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0619 ha)

EUR

1 420

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.12.2020. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.12.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.12.2020. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Lapas”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,2348 ha)

EUR

2 550

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.12.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.12.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.12.2020. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

un

Izsoles noteikumi

Zemes noma Kalna pagastā

Nekustamā īpašuma „Vecās Desāres”,

kadastra

Nr.5666 003 0075, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0115,

iznomājamais zemes nogabals 1,98 ha platībā

EUR

118,80

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.10.2020. plkst. 10.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.10.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.10.2020. plkst. 10.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Zemes noma Kalna pagastā

Nekustamā īpašuma „Vecās Desāres”,

kadastra

Nr.5666 003 0075, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0115,

iznomājamais zemes nogabals 3,6 ha platībā

EUR

216

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.10.2020. plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.10.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.10.2020. plkst. 09.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Zemes noma Kalna pagastā

Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”,

kadastra

Nr.5666 006 0148, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5666 006 0148, iznomājamais zemes nogabals 2,4 ha platībā

EUR

156

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.10.2020. plkst. 09.50, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.10.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.10.2020. plkst. 09.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Zemes noma Kalna pagastā

Nekustamā īpašuma „Attīrīšanas iekārta”, kadastra

Nr.5666 006 0149, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5666 006 0149, iznomājamais zemes nogabals 3,2 ha platībā

EUR

192

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.10.2020. plkst. 09.40, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.10.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.10.2020. plkst. 09.35 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Radzītes”,

Leimaņu pagasts,

Jēkabpils novads

(kopējā platība – 0,7775 ha)

EUR

2 670

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.10.2020. plkst. 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.10.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.10.2020. plkst. 09.25 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.120”,

Ābeļu pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,1470 ha)

EUR

1 260

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.10.2020. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.10.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.10.2020. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.119”,

Ābeļu pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,1570 ha)

EUR

1 260

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.10.2020. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.10.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.10.2020. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Meža cirsma

Zasas pagastā,

Jēkabpils novadā

(kopējā platība – 12,21 ha)

EUR

50 000

Rakstiskā izsole

Izsole notiks 13.10.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.10.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.10.2020. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Meža cirsma

Rubenes pagastā,

Jēkabpils novadā

(kopējā platība – 2,71 ha)

EUR

22 000

Rakstiskā izsole

Izsole notiks 15.09.2020. plkst. 09.50, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.09.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.09.2020. plkst. 09.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Veselība Nr.142”,

Ābeļu pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,06 ha)

EUR

2 300

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

(100 EUR)

Izsole notiks 15.09.2020. plkst. 09.40, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.09.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.09.2020. plkst. 09.35 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Jaunprodiņi”,

Rubenes pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība –3,70 ha)

EUR

5 050

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

(100 EUR)

Izsole notiks 15.09.2020. plkst. 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.09.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.09.2020. plkst. 09.25 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Veselība Nr.163B”,

Ābeļu pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0943 ha)

EUR

2 810

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

(100 EUR)

Izsole notiks 15.09.2020. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.09.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.09.2020. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Veselība Nr.166”,

Ābeļu pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0542 ha)

EUR

1 900

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

(50 EUR)

Izsole notiks 15.09.2020. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.09.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.09.2020. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.9”,

Ābeļu pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0933 ha)

EUR

1 150

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

(50 EUR)

Izsole notiks 15.09.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.09.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.09.2020. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Druviņas”,

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 12,07 ha)

EUR

18 660

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.08.2020. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 07.08.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 11.08.2020. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Ošlejas”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,27 ha)

EUR

1 110

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.08.2020. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 07.08.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 11.08.2020. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Pie Vanagiem”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,9170 ha)

EUR

 1 795,80

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.08.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 07.08.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 11.08.2020. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Meža cirsma

Zasas pagastā,

Jēkabpils novadā

(kopējā platība – 6,23 ha)

EUR

43 000

Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 14.07.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 10.07.2020. (ieskaitot) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 14.07.2020. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Meža cirsma

Dignājas pagastā,

Jēkabpils novadā

(kopējā platība – 1,90 ha)

EUR

11 000

Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.06.2020. plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.06.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.06.2020. plkst. 09.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Arāji”,

Dunavas pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 7,90 ha)

EUR

11 460

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.06.2020. plkst. 09.50, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.06.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.06.2020. plkst. 09.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Ozoliņi 1”,

Ābeļu pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,43 ha)

EUR

21 630

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.06.2020. plkst. 09.40, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.06.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.06.2020. plkst. 09.35 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Skaras”,

Ābeļu pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 11,53 ha)

EUR

36 220

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.06.2020. plkst. 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.06.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.06.2020. plkst. 09.25 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Tīrumiņš”,

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 7,08 ha)

EUR

21 840

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.06.2020. plkst. 09.20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.06.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.06.2020. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Slates karjers”,

Rubenes pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 2,61 ha)

EUR

2 830

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.06.2020. plkst. 09.10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.06.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.06.2020. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.124”,

Ābeļu pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,2201 ha)

EUR

1 650

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.06.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 12.06.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.06.2020. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Meža cirsma

Zasas pagastā,

Jēkabpils novadā

(kopējā platība – 11,61 ha)

EUR

34 000

Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.05.2020. plkst. 09.50, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 08.05.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.05.2020. plkst. 09.40 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Meža cirsma

Dignājas pagastā,

Jēkabpils novadā

(kopējā platība – 6,48 ha)

EUR

25 000

Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.05.2020. plkst. 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 08.05.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.05.2020. plkst. 09.20 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Madariņas”,

Zasas pagasts,

Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 4,71 ha)

EUR

2 700

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.05.2020. plkst. 09.15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 08.05.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.05.2020. plkst. 09.10 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Tīrums”,

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 6,56 ha)

EUR

21 500

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.05.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 08.05.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.05.2020. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Attīrīšanas iekārtas”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,5495 ha)

EUR

1 820

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.04.2020. plkst. 09.15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.04.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.04.2020. plkst. 09.10 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Kazukalna krūmi”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 2,07 ha)

EUR

3 740

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 15.04.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.04.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 15.04.2020. plkst. 08.55 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Baibaki”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,2889 ha)

EUR

3 020

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 10.03.2020. plkst. 09.15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 06.03.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 10.03.2020. plkst. 09.10 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Veselība Nr.51”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0547 ha)

EUR

2 200

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 10.03.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 06.03.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 10.03.2020. plkst. 08.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Kadiķi”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,38 ha)

EUR

2 500

(samaksa – 4 mēnešu laikā)

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

(EUR 100)

Izsole notiks 11.02.2020. plkst. 09:30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 07.02.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 11.02.2020. plkst. 09.20 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Čausītis”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,27 ha)

EUR

2 050

(samaksa – 4 mēnešu laikā)

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

(EUR 100)

Izsole notiks 11.02.2020. plkst. 09:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 07.02.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 11.02.2020. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Veselība Nr.21”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0597 ha)

EUR

2 150

(samaksa – 4 mēnešu laikā)

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

(EUR 100)

Izsole notiks 11.02.2020. plkst. 09:00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 07.02.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 11.02.2020. plkst. 08.50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Anemones”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

(NĪ sastāv no 2 (divām) zemes vienībām 0,38 ha un 2,24 ha platībā)

EUR

25 000

Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 14.01.2020. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Līdz 10.01.2020. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 14.01.2020. plkst. 08.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Kalnbirzes”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,0812 ha)

EUR

1 300

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 10.12.2019. plkst. 09:45, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 06.12.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 10.12.2019. plkst. 09.35 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Vīgriezes”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 3,65 ha)

EUR

7 500

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 10.12.2019. plkst. 09:30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 06.12.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 10.12.2019. plkst. 09.20 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Mieriņi”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 2,08 ha)

EUR

4 410

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 10.12.2019. plkst. 09:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 06.12.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 10.12.2019. plkst. 09.05 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Ganības pie Svikļiem”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 10,91 ha)

EUR

7 800

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 10.12.2019. plkst. 09:00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 06.12.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 10.12.2019. plkst. 08.50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un

Izsoles noteikumi

Meža cirsmas, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, (9,41 ha – 12 nogabali, 3 nekustamajos īpašumos)

EUR

54 000

Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.11.2019. pulksten 10.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 08.11.2019. (pulksten 17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.11.2019. pulksten 10.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Cukuriņu pļavas”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 2,76 ha)

EUR

4 020

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.11.2019. pulksten 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 08.11.2019. (pulksten 17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.11.2019. pulksten 09.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Cukuriņu pļava”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 8,68 ha)

EUR

14 490

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.11.2019. pulksten 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 08.11.2019. (pulksten 17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.11.2019. pulksten 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Grāvlejas”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 6,34 ha)

EUR

15 150

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.11.2019. pulksten 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 08.11.2019. (pulksten 17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 13.11.2019. pulksten 08.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Birzes”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,11 ha)

EUR

1 540

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.11.2019. pulksten 10.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 08.11.2019. (pulksten 17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.11.2019. pulksten 10.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Ceļa Priekulāni”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,85 ha)

EUR

1 670

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.11.2019. pulksten 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 08.11.2019. (pulksten 17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.11.2019. pulksten 09.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Lielceļa Priekulāni”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,75 ha)

EUR

1 260

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.11.2019. pulksten 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 08.11.2019. (pulksten 17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.11.2019. pulksten 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Līcīši”,

Kalna pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,17 ha)

EUR

1 290

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.11.2019. pulksten 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 08.11.2019. (pulksten 17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 12.11.2019. pulksten 08.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Pie Vanagiem”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,9170 ha)

EUR

2 190,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 11.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 11.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Zaķugals”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,73 ha)

EUR

 

4 490,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 11.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 10.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Rasas”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,13 ha)

EUR

 

3 170,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 10.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 10.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Apses”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads (zemes vienības platība – 3,46 ha)

EUR

 

7 970,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 09.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Rūtiņas”,

Dignājas pagasts, Jēkabpils novads (zemes vienības platība – 0,7110 ha)

EUR

 

1 610,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.115”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads (zemes vienības platība – 0,08 ha)

EUR

 

1 350,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 08.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Par meža cirsmu 6 (sešu) nogabalu nekustamajā īpašumā “Jauntīreļi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 24’000,00 Rakstiskā izsole
ar augšupejošu
soli

Izsole notiks 11.09.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 06.09.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.09.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi
Par nekustamā īpašuma “D/s Veselība Nr.174A”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 970,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.08.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.08.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 13.08.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

Pielikums

Par nekustamā īpašuma “Jaunmelderi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 5 800,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.08.2019. plkst. 10:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.08.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 13.08.2019. plkst. 10:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

Pielikums

Par nekustamā īpašuma „Rumbas”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 4 200,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 18.06.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 14.06.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 18.06.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

Pielikums

Par nekustamā īpašuma Bebru iela 108, Jēkabpilī,
pārdošanu izsolē

EUR

70 000,00

Rakstiskā izsole
ar augšupejošu
soli

Izsole notiks 14.05.2019. plkst. 10:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 10.05.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.05.2019. plkst. 10:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums
Par meža cirsmu 7 (septiņu) nogabalu nekustamajā īpašumā „Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

EUR

34 000,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 14.05.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 10.05.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.05.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums
Par nekustamā īpašuma „Jaungobas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

EUR

2 200,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.04.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 12.04.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 16.04.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums
Par zemes gabala īpašumā „Vecās Desāres”, Kalna pagastā, ar apz.kad. 5666 003 0115 – 3,66 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli EUR 183,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.03.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 11.03.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 13.03.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums
Par nekustamā īpašuma „Dūņenieku klubs”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 4300,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 21.11.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 16.11.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 21.11.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums Lēmums
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 1,04 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 2,18 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 2,16 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 1,93 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 7,73 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:40, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 007 0028 – 2,49 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:50, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par meža cirsmu 8 (astoņu) nogabalu nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 55000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.04.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 09.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Lēmums

Pielikums

Par meža cirsmu 9 (deviņu) nogabalu nekustamajā īpašumā „Palmas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR
75 000,00
Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 14.03.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 12.03.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.03.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Lēmums

Pielikums

Par meža cirsmu 4 (četru) nogabalu nekustamajā īpašumā „Lakstīgalas”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR
19 000,00
Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 14.02.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 12.02.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.02.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Lēmums

Pielikums

Par meža cirsmu 4 (četru) nogabalu nekustamajos īpašumos „Banderi”, „Slīterānu kapi” un „Dignājas kapi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 25 000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.01.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 08.01.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.01.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Lēmums

Noteikumi

 Par zemes nogabala īpašumā „Slates karjers” ar apz.kad. 56820010099 – 1,16ha platībā zemes tiesību nomas izsoli  Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 24.10.2017. plkst. 10:30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 21.10.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 24.10.2017. plkst. 9:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 NOTEIKUMI

Kārtība

Kārtība (grozījumi)

Par zemes nogabala īpašumā „Jaunduburi” ar apz.kad. 56820030115 – 2,8ha platībā zemes tiesību nomas izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 24.10.2017. plkst. 10:00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 21.10.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 24.10.2017. plkst. 9:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 NOTEIKUMI

Kārtība

Kārtība (grozījumi)

Par zemes gabala īpašumā „Mazkrēsliņi” ar apz.kad. 56820010097 – 1,3ha platībā zemes tiesību nomas izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 22.09.2017. plkst. 10:00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 19.09.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 22.09.2017. plkst. 9:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

NOTEIKUMI 
Kārtība
Kārtība (grozijumi)

Par nekustamo
īpašumu Kalna pagastā pārdošanu izsolē

 

Sākumcena

Mutiskā izsole ar
augšupejošu soli

Izsole notiks 19.09.2017. Jēkabpils novada
pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.
Līdz 15.09.2017. jāiemaksā
dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 19.09.2017. plkst. 10:50 jāpiesakās
uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

„Jaunakmentiņi”

EUR 1 080,00

Izsole
notiks plkst. 11:00

„Jaunefejas”

EUR 2 030,00

Izsole
notiks plkst. 11:10

„Jaunirbītes”

EUR 2 230,00

Izsole
notiks plkst. 11:20

„Jaunveldres”

EUR 850,00

Izsole
notiks plkst. 11:30

„Jaungundegas”

EUR 930,00

Izsole
notiks plkst. 11:40

„Jaunspodrītes”

EUR 1 430,00

Izsole
notiks plkst. 11:50

„Jaunvīgriezes”

EUR 860,00

Izsole
notiks plkst. 12:00

„Jaunozoliņi”

EUR 950,00

Izsole
notiks plkst. 12:10

„Jaunvāverītes”

EUR 1 060,00

Izsole
notiks plkst. 12:20

„Jaunbērzkalni”

EUR 1 080,00

Izsole
notiks plkst. 12:30

„Jaundainas”

EUR 840,00

Izsole
notiks plkst. 12:40

„Jaundārzi”

EUR 1 130,00

Izsole
notiks plkst. 12:50

„Bites”

EUR 920,00

Izsole
notiks plkst. 13:00

„Jaunkoki”

EUR 770,00

Izsole
notiks plkst. 13:10

pdfico Noteikumi

Rezerves zemes fondā ieskaitītās

zemes vienības „Duburi” ar apzīmējumu kadastrā 5682 003 0086 daļas – 1.00 ha platībā zemes nomas tiesību izsole

Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 24.05.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 22.05.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 24.05.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Noteikumi
Par atkārtotu meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā „Meža Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 34 000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.06.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 09.06.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 13.06.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums
Nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0348, – 1,46 ha platībā izsole EUR 19000,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 19.04.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 13.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 19.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums
Par meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā „Meža Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē  EUR 40000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.04.2017. plkst. 12:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 12:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums
Par meža cirsmu 2 (divu) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi” un “Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 11000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.04.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums
Par zemes nogabala „Smilgāres” ar apz.kad. 56480030102 – 4,2ha platībā zemes tiesību nomas izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 08.02.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 06.02.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 08.02.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izkopējums

Kārtība

Kārtība-grozījumi NOTEIKUMI

Par meža cirsmu 14 (četrpadsmit) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi”, “Lakstīgalas”, “Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 23 000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 17.01.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 13.01.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 17.01.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Noteikumi

Par meža cirsmu 11 (vienpadsmit) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi”, “Lakstīgalas”, “Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 26 000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.10.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 10.10.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 12.10.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

  Noteikumi

Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis”

dzīvokļu Nr.1; 2; 3; 4, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,

pārdošana izsolē

 EUR 3200,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.10.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 07.10.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.10.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

  Noteikumi

Par meža cirsmu 11 (vienpadsmit) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi”, “Lakstīgalas”, “Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

EUR 27 000,00 rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.08.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 15.08.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 16.08.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Noteikumi

Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis”dzīvokļu Nr.1; 2; 3; 4, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,pārdošana izsolē

EUR 4000,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 14.07.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.Līdz 13.07.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.07.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Noteikumi

 

Nekustamā īpašuma „Mazās Pakalnītes”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5666 004 0196, – 0.0499 ha platībā izsole

EUR 406,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 18.03.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.Līdz 16.03.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 18.03.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Noteikumi

Nekustamā īpašuma izsole – „Liepu Purvs”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads – 15.86ha platībā

EUR 25000.00 rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 15.12.2015. plkst. 11.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 15.12.2015. plkst.11.00 un līdz 11.12.2015. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem  Pielikums

Automašīna UAZ 315201

EUR 400,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 2015. gada, 13.novembrī plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils. Pielikums
Noteikumi

Rezerves zemes fondā ieskaitītās

zemes vienības „Arāji” ar apzīmējumu kadastrā 5654 006 0061- 8.55 ha platībā nomas tiesību izsole

 Skatīt noteikumus  Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 10.novembrī plkst.11.00 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, sēžu zālē. Pielikums
Noteikumi
Meža cirsmu 5 (piecu) nogabalu nekustamajā īpašumā „Banderi” – zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5652 003 0091, „Karjera” – zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5652 002 0099, „Apšu sala” – zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5652 003 0088, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 30000.00 rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 16.09.2015. plkst. 11.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 16.09.2015. plkst.11.00 un līdz 14.09.2015. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Nekustamā īpašuma izsole – „Tomkas” – 1.6ha platībā Skatīt noteikumus Rakstiska izsole ar augšupejošu soli Dokumentu iesniegšana un dalības maksa līdz 2015.gada 2.jūlijam. Izsole notiks 2015.gada 3.jūlijā, plkst.10.00, Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, sēžu zālē Noteikumi
 Neapbūvētās zemes nomas tiesību izsole – “Mieriņi” – 2.1 ha platībā Skatīt noteikumus  Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 2015.gada 14.maijā plkst.11.00 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, sēžu zālē Noteikumi
Neapbūvētās zemes nomas tiesību izsole – “VRZ Cukuriņu pļavas” – 2.8 ha platībā Skatīt noteikumus Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 2015.gada 14.maijā plkst.10.00 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, sēžu zālē. Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Meža Anemones” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 30000.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 26.11.2014. plkst. 10.00; Pieteikumi jāiesniedz līdz 25.11.2014. un līdz 25.11.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Baicēni” Kalna pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 1950.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 24.10.2014. plkst. 10.00; Pieteikumi jāiesniedz līdz 23.10.2014. un līdz 23.10.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 56000.00 Atkārtota rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 25.07.2014. plkst. 10.00; Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.07.2014. un līdz 24.07.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Meža cirsmu 6 nogabalu nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 30000 Atkārtota rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 30.05.2014. plkst. 11.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 29.05.2014. un līdz 29.05.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 64314.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 22.04.2014 Noteikumi
Meža cirsmu 6 nogabalu nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 40000 Atkārtota rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 24.02.2014. plkst. 11.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.02.2014. plkst.11.00 un līdz 21.02.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem
Noteikumi
Meža cirsmu 4 nogabalu nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, izsole EUR 32000 Atkārtota rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 24.02.2014. plkst. 10.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.02.2014. plkst.10.00 un līdz 21.02.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem
Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 80000.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 18.02.2014.
Noteikumi
Meža cirsmu 6 nogabalu nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole LVL 35140.20 vai
EUR 50000.00
Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 15.01.2014. līdz plkst. 11.00;
līdz 14.01.2014.gada jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums saskaņā ar izsoles noteikumiem
Noteikumi
Meža cirsmu 4 nogabalu nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, izsole LVL 28112.16 vai
EUR 40000
Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 15.01.2014. līdz plkst. 11.00;
līdz 14.01.2014.gada jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums saskaņā ar izsoles noteikumiem
Noteikumi
Par pašvaldības zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2013.gada 13.jūnijs Noteikumi
Par ekskavatora EO 3322A izsoli 3200 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2013.gada 20.jūnijs Noteikumi
Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Doblejas”, Zasas pagasts Jēkabpils novads pārdošanu izsolē 55000 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2013.gada 22.aprīlis Noteikumi
Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes nomas tiesību izsoli Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2013.gada 7.februāris plkst.9.00 Noteikumi
Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes nomas tiesību izsoli Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2013. gada 21.janvāris Noteikumi
Noteikumi
Pielikums
Jēkabpils novada pašvaldības 12 (divpadsmit) nogabalu nekustamajos īpašumos „Baltkalniņi” un „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā 27000 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2013. gada 6.februāris Noteikumi
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamais īpašums „Priedaine 1”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2013. gada 28.janvāris Noteikumi
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētās zemes noma Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2012. gada 13.novembris Noteikumi
Pielikums
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamais īpašums „Imanti 2”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 2000.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2012. gada 24.augusts plkst. 10:00 Noteikumi
Jēkabpils novada pašvaldības meža cirsmas 10 (desmit) nogabalu īpašumā “Domkalni” Zasas pagastā 25000.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2012. gada 13. aprīlis plkst. 10:00 Noteikumi
Jēkabpils novada pašvaldības mikroautobuss Ford Transit  1200.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2012. gada 11. aprīlis plkst. 10:00  Noteikumi

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv