Izsoles

Izsoles objekts
Sākumcena
Izsoles veids
Pieteikuma iesniegšanas termiņš
Piezīmes (konsultācijas)

Nekustamais īpašums

„Pie Vanagiem”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 0,9170 ha)

EUR

 

2 190,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 11.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 11.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Zaķugals”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,73 ha)

EUR

 

4 490,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 11.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 10.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Rasas”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

(zemes vienības platība – 1,13 ha)

EUR

 

3 170,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 10.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 10.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Apses”,

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads (zemes vienības platība – 3,46 ha)

EUR

 

7 970,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 10.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 09.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„Rūtiņas”,

Dignājas pagasts, Jēkabpils novads (zemes vienības platība – 0,7110 ha)

EUR

 

1 610,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 09.30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 09.15 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Nekustamais īpašums

„D/s Liesma Nr.115”,

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads (zemes vienības platība – 0,08 ha)

EUR

 

1 350,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.10.2019. plkst. 09.00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 11.10.2019. (plkst.17.00) jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa.

Līdz 16.10.2019. plkst. 08.45 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

 

Izsoles noteikumi

Par meža cirsmu 6 (sešu) nogabalu nekustamajā īpašumā “Jauntīreļi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 24’000,00 Rakstiskā izsole
ar augšupejošu
soli

Izsole notiks 11.09.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 06.09.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.09.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums un Izsoles noteikumi
Par nekustamā īpašuma “D/s Veselība Nr.174A”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 970,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.08.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.08.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 13.08.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

Pielikums

Par nekustamā īpašuma “Jaunmelderi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 5 800,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.08.2019. plkst. 10:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Līdz 09.08.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 13.08.2019. plkst. 10:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

Pielikums

Par nekustamā īpašuma „Rumbas”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 4 200,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 18.06.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 14.06.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 18.06.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums

Pielikums

Par nekustamā īpašuma Bebru iela 108, Jēkabpilī,
pārdošanu izsolē

EUR

70 000,00

Rakstiskā izsole
ar augšupejošu
soli

Izsole notiks 14.05.2019. plkst. 10:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 10.05.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.05.2019. plkst. 10:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums
Par meža cirsmu 7 (septiņu) nogabalu nekustamajā īpašumā „Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

EUR

34 000,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 14.05.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 10.05.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.05.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums
Par nekustamā īpašuma „Jaungobas”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

EUR

2 200,00

Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.04.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 12.04.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 16.04.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums
Par zemes gabala īpašumā „Vecās Desāres”, Kalna pagastā, ar apz.kad. 5666 003 0115 – 3,66 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli EUR 183,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.03.2019. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 11.03.2019. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 13.03.2019. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lēmums
Par nekustamā īpašuma „Dūņenieku klubs”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 4300,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 21.11.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 16.11.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 21.11.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums Lēmums
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 1,04 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 2,18 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:10, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 2,16 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:20, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 1,93 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 003 0075 – 7,73 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:40, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par zemes gabala īpašumā „Desāres” ar apz.kad. 5666 007 0028 – 2,49 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 03.05.2018. plkst. 11:50, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 28.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 03.05.2018. plkst. 10:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Izsoles NOTEIKUMI
Izsoles priekšmets
Izsoles kārtība Izsoles kārtības grozījumi
Par meža cirsmu 8 (astoņu) nogabalu nekustamajā īpašumā „Baltkalniņi”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 55000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.04.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 09.04.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Lēmums

Pielikums

Par meža cirsmu 9 (deviņu) nogabalu nekustamajā īpašumā „Palmas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR
75 000,00
Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 14.03.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 12.03.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.03.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Lēmums

Pielikums

Par meža cirsmu 4 (četru) nogabalu nekustamajā īpašumā „Lakstīgalas”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR
19 000,00
Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 14.02.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 12.02.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.02.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Lēmums

Pielikums

Par meža cirsmu 4 (četru) nogabalu nekustamajos īpašumos „Banderi”, „Slīterānu kapi” un „Dignājas kapi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 25 000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.01.2018. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 08.01.2018. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.01.2018. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Lēmums

Noteikumi

 Par zemes nogabala īpašumā „Slates karjers” ar apz.kad. 56820010099 – 1,16ha platībā zemes tiesību nomas izsoli  Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 24.10.2017. plkst. 10:30, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 21.10.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 24.10.2017. plkst. 9:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 NOTEIKUMI

Kārtība

Kārtība (grozījumi)

Par zemes nogabala īpašumā „Jaunduburi” ar apz.kad. 56820030115 – 2,8ha platībā zemes tiesību nomas izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 24.10.2017. plkst. 10:00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 21.10.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 24.10.2017. plkst. 9:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 NOTEIKUMI

Kārtība

Kārtība (grozījumi)

Par zemes gabala īpašumā „Mazkrēsliņi” ar apz.kad. 56820010097 – 1,3ha platībā zemes tiesību nomas izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 22.09.2017. plkst. 10:00, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 19.09.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 22.09.2017. plkst. 9:50 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

NOTEIKUMI 
Kārtība
Kārtība (grozijumi)

Par nekustamo
īpašumu Kalna pagastā pārdošanu izsolē

 

Sākumcena

Mutiskā izsole ar
augšupejošu soli

Izsole notiks 19.09.2017. Jēkabpils novada
pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.
Līdz 15.09.2017. jāiemaksā
dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 19.09.2017. plkst. 10:50 jāpiesakās
uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

„Jaunakmentiņi”

EUR 1 080,00

Izsole
notiks plkst. 11:00

„Jaunefejas”

EUR 2 030,00

Izsole
notiks plkst. 11:10

„Jaunirbītes”

EUR 2 230,00

Izsole
notiks plkst. 11:20

„Jaunveldres”

EUR 850,00

Izsole
notiks plkst. 11:30

„Jaungundegas”

EUR 930,00

Izsole
notiks plkst. 11:40

„Jaunspodrītes”

EUR 1 430,00

Izsole
notiks plkst. 11:50

„Jaunvīgriezes”

EUR 860,00

Izsole
notiks plkst. 12:00

„Jaunozoliņi”

EUR 950,00

Izsole
notiks plkst. 12:10

„Jaunvāverītes”

EUR 1 060,00

Izsole
notiks plkst. 12:20

„Jaunbērzkalni”

EUR 1 080,00

Izsole
notiks plkst. 12:30

„Jaundainas”

EUR 840,00

Izsole
notiks plkst. 12:40

„Jaundārzi”

EUR 1 130,00

Izsole
notiks plkst. 12:50

„Bites”

EUR 920,00

Izsole
notiks plkst. 13:00

„Jaunkoki”

EUR 770,00

Izsole
notiks plkst. 13:10

pdfico Noteikumi

Rezerves zemes fondā ieskaitītās

zemes vienības „Duburi” ar apzīmējumu kadastrā 5682 003 0086 daļas – 1.00 ha platībā zemes nomas tiesību izsole

Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 24.05.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 22.05.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 24.05.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Noteikumi
Par atkārtotu meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā „Meža Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 34 000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 13.06.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 09.06.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 13.06.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums
Nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0348, – 1,46 ha platībā izsole EUR 19000,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 19.04.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 13.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 19.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums
Par meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā „Meža Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē  EUR 40000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.04.2017. plkst. 12:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 12:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums
Par meža cirsmu 2 (divu) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi” un “Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 11000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.04.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pielikums
Par zemes nogabala „Smilgāres” ar apz.kad. 56480030102 – 4,2ha platībā zemes tiesību nomas izsoli Skatīt noteikumos Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 08.02.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 06.02.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 08.02.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izkopējums

Kārtība

Kārtība-grozījumi NOTEIKUMI

Par meža cirsmu 14 (četrpadsmit) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi”, “Lakstīgalas”, “Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 23 000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 17.01.2017. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 13.01.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 17.01.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Noteikumi

Par meža cirsmu 11 (vienpadsmit) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi”, “Lakstīgalas”, “Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē EUR 26 000,00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 12.10.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 10.10.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 12.10.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

  Noteikumi

Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis”

dzīvokļu Nr.1; 2; 3; 4, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,

pārdošana izsolē

 EUR 3200,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 11.10.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 07.10.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.10.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

  Noteikumi

Par meža cirsmu 11 (vienpadsmit) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi”, “Lakstīgalas”, “Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

EUR 27 000,00 rakstiskā izsole ar augšupejošu soli

Izsole notiks 16.08.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.

Līdz 15.08.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 16.08.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Noteikumi

Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis”dzīvokļu Nr.1; 2; 3; 4, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,pārdošana izsolē

EUR 4000,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 14.07.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.Līdz 13.07.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 14.07.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 Noteikumi

 

Nekustamā īpašuma „Mazās Pakalnītes”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5666 004 0196, – 0.0499 ha platībā izsole

EUR 406,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 18.03.2016. plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils.Līdz 16.03.2016. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 18.03.2016. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Noteikumi

Nekustamā īpašuma izsole – „Liepu Purvs”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads – 15.86ha platībā

EUR 25000.00 rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 15.12.2015. plkst. 11.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 15.12.2015. plkst.11.00 un līdz 11.12.2015. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem  Pielikums

Automašīna UAZ 315201

EUR 400,00 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 2015. gada, 13.novembrī plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils. Pielikums
Noteikumi

Rezerves zemes fondā ieskaitītās

zemes vienības „Arāji” ar apzīmējumu kadastrā 5654 006 0061- 8.55 ha platībā nomas tiesību izsole

 Skatīt noteikumus  Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 10.novembrī plkst.11.00 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, sēžu zālē. Pielikums
Noteikumi
Meža cirsmu 5 (piecu) nogabalu nekustamajā īpašumā „Banderi” – zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5652 003 0091, „Karjera” – zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5652 002 0099, „Apšu sala” – zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5652 003 0088, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 30000.00 rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 16.09.2015. plkst. 11.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 16.09.2015. plkst.11.00 un līdz 14.09.2015. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Nekustamā īpašuma izsole – „Tomkas” – 1.6ha platībā Skatīt noteikumus Rakstiska izsole ar augšupejošu soli Dokumentu iesniegšana un dalības maksa līdz 2015.gada 2.jūlijam. Izsole notiks 2015.gada 3.jūlijā, plkst.10.00, Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, sēžu zālē Noteikumi
 Neapbūvētās zemes nomas tiesību izsole – “Mieriņi” – 2.1 ha platībā Skatīt noteikumus  Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 2015.gada 14.maijā plkst.11.00 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, sēžu zālē Noteikumi
Neapbūvētās zemes nomas tiesību izsole – “VRZ Cukuriņu pļavas” – 2.8 ha platībā Skatīt noteikumus Mutiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiks 2015.gada 14.maijā plkst.10.00 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, sēžu zālē. Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Meža Anemones” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 30000.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 26.11.2014. plkst. 10.00; Pieteikumi jāiesniedz līdz 25.11.2014. un līdz 25.11.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Baicēni” Kalna pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 1950.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 24.10.2014. plkst. 10.00; Pieteikumi jāiesniedz līdz 23.10.2014. un līdz 23.10.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 56000.00 Atkārtota rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 25.07.2014. plkst. 10.00; Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.07.2014. un līdz 24.07.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Meža cirsmu 6 nogabalu nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 30000 Atkārtota rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 30.05.2014. plkst. 11.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 29.05.2014. un līdz 29.05.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 64314.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 22.04.2014 Noteikumi
Meža cirsmu 6 nogabalu nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 40000 Atkārtota rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 24.02.2014. plkst. 11.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.02.2014. plkst.11.00 un līdz 21.02.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem
Noteikumi
Meža cirsmu 4 nogabalu nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, izsole EUR 32000 Atkārtota rakstiskā izsole ar augšupejošu soli Izsole notiek 24.02.2014. plkst. 10.15; Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.02.2014. plkst.10.00 un līdz 21.02.2014. jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums, saskaņā ar izsoles noteikumiem
Noteikumi
Nekustamā īpašuma „Domkalni” Zasas pagastā, Jēkabpils novadā izsole EUR 80000.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 18.02.2014.
Noteikumi
Meža cirsmu 6 nogabalu nekustamajā īpašumā „Banderi”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā izsole LVL 35140.20 vai
EUR 50000.00
Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 15.01.2014. līdz plkst. 11.00;
līdz 14.01.2014.gada jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums saskaņā ar izsoles noteikumiem
Noteikumi
Meža cirsmu 4 nogabalu nekustamajā īpašumā „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā, izsole LVL 28112.16 vai
EUR 40000
Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 15.01.2014. līdz plkst. 11.00;
līdz 14.01.2014.gada jāiemaksā reģistrācijas maksa un nodrošinājums saskaņā ar izsoles noteikumiem
Noteikumi
Par pašvaldības zemes nomas tiesību izsoli Skatīt noteikumos Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2013.gada 13.jūnijs Noteikumi
Par ekskavatora EO 3322A izsoli 3200 Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2013.gada 20.jūnijs Noteikumi
Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Doblejas”, Zasas pagasts Jēkabpils novads pārdošanu izsolē 55000 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2013.gada 22.aprīlis Noteikumi
Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes nomas tiesību izsoli Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2013.gada 7.februāris plkst.9.00 Noteikumi
Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes nomas tiesību izsoli Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2013. gada 21.janvāris Noteikumi
Noteikumi
Pielikums
Jēkabpils novada pašvaldības 12 (divpadsmit) nogabalu nekustamajos īpašumos „Baltkalniņi” un „Alužāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā 27000 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2013. gada 6.februāris Noteikumi
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamais īpašums „Priedaine 1”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2013. gada 28.janvāris Noteikumi
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētās zemes noma Mutiskā izsole ar augšupejošu soli 2012. gada 13.novembris Noteikumi
Pielikums
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamais īpašums „Imanti 2”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 2000.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2012. gada 24.augusts plkst. 10:00 Noteikumi
Jēkabpils novada pašvaldības meža cirsmas 10 (desmit) nogabalu īpašumā “Domkalni” Zasas pagastā 25000.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2012. gada 13. aprīlis plkst. 10:00 Noteikumi
Jēkabpils novada pašvaldības mikroautobuss Ford Transit  1200.00 Rakstiskā izsole ar augšupejošu soli 2012. gada 11. aprīlis plkst. 10:00  Noteikumi

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv