Pakalpojumi

 

Jautājumu gadījumā:

Tālr.: 65220730

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

 

(pamats: Jēkabpils novada domes 28.02.2019. sēdes lēmums Nr.62)

Pasākums

Vienas biļetes cena EUR

Profesionālā māksla (vieskoncerti, viesizrādes)

3,00 – 30,00

Amatierkolektīvi (koncerti, izrādes)

1,00 – 20,00

Bērnu pasākumi (koncerti, izrādes)

1,00 – 8,00

Deju vakari ar dzīvo mūziku

3,00 – 15,00

Diskotēkas

2,00 – 10,00

Lēmums par biļešu cenām >>

(pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.300)

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena Euro bez PVN

 

1. Kopēšana
 1. A4 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses)
 2. A4 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm)
 3. A4 formāta 1 krāsaina lapa (no vienas puses)
 4. A4 formāta 1 krāsaina lapa (no abām pusēm)
 5. A3 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses)
 6. A3 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm)
 1. 0.07
 2. 0.14
 3. 0.28
 4. 0.57
 5. 0.14
 6. 0.21
2. Izdruka no datora
 1. A4 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses)
 2. A4 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm)
 3. A4 formāta 1 krāsaina lapa (no vienas puses)
 4. A4 formāta 1 krāsaina lapa (no abām pusēm)
 1. 0.07
 2. 0.14
 3. 0.14
 4. 0.36
3. Oriģinālu skenēšana A4 formāta 1 lapa

0.21

(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302;

Jēkabpils novada domes 24.10.2013. sēdes lēmums Nr.364;

Jēkabpils novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.140)

Nr.

p.k.

Pagasts

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN

1 Ābeļu pagasts

Santehniķis

elektriķis

4.27

3.56

2 Dignājas pagasts Komunālās saimniecības pārzinis

3.56

3 Dunavas pagasts elektriķis santehniķis

3.56

3.56

4 Kalna pagasts Komunālās saimniecības pārzinis

3.56

5 Leimaņu pagasts elektriķis – santehniķis

3.56

6 Rubenes pagasts Komunālās saimniecības darbinieki

3.56

7 Zasas pagasts Santehniķis

4.27

 

(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302)

 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena euro bez PVN

Ābeļu pagasta pārvalde

 

2.1. traktortehnikas MTZ-82 ar agregātiem un PE -08 1 stunda

17.07

2.2. autobuss Mersedes-Benz 1 kilometrs

0.61

Autobusa Mersedes-Benz pakalpojuma cena piemērojama pēc komercpārvadājumu sertifikāta saņemšanas Autotransporta direkcijā

Zasas pagasta pārvalde

 

2.3. Traktortehnika T – 150 K sniega tīrīšana 1 stunda

21.34

2.4. Traktortehnika T150K kanalizācijas sūknēšana un izvešana 1 stunda

21.34

2.5. Traktortehnika MTZ-80 pakalpojumi ar piekabi 1 stunda

17.07

2.6. FORD TRANSIT pakalpojumi 1 kilometrs

0.50

 MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS JĒKABPILS NOVADA ĀBEĻU PAMATSKOLĀ

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.385 (protokols Nr.18, 34.punkts)

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1.      Telpu noma pamatskolas ēkā
1.1. Mācību un pasākumu telpas viena stunda 6,75 1,42 8,17
2.      Telpu noma pamatskolas sporta zālē
2.1. Sporta zāle 1767,1 m2 grupu nodarbībām viena stunda 21,00 4,41 25,41
2.2. ½ sporta zāles viena stunda 10,50 2,21 12,71
3.      Pamatskolas sporta laukuma noma
3.1. Sporta laukums grupu nodarbībām viena stunda 8,35 1,75 10,10
4.      Estrādes noma
4.1. Estrāde pasākumiem viena stunda 4,35 0,91 5,26
 1. No cenrādī noteikto nomas maksājumu veikšanas ir atbrīvoti pasākumi, kurus rīko Jēkabpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības pašvaldības funkciju veikšanai.
 2. Pamatskolas direktoram, saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru, ir tiesības dalībai cenu aptaujās un iepirkumos par telpu nomu nometnēm, izvērtēt tirgus konjunktūru un noteikt līdz 20 % palielinātu vai samazinātu nomas maksu.
 3. Cenrādis stājas spēkā ar 2019.gada 1.decembri.

 

Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu nomas maksa publiskiem un individuāliem pasākumiem
no 2017.gada 1.marta 

apstiprināts ar novada domes 2017.gada 23.februāra
lēmumu Nr.73 (protokola Nr.3)

Nr.p.k.

 

 

Nomas objekts/apmaksas nosacījumi

Telpu nomas maksa

 (bez PVN) EUR

Telpu nomas maksa apkures sezonā

(bez PVN) EUR

  Dignājas pamatskola
1. Mācību un pasākumu telpas (zāle) stundā 3,20 6,10
 
  Dunavas pamatskola
2.1. Mācību un pasākumu telpas (zāle) stundā 3,20 6,10
2.2. Pasākumu telpas ar virtuvi stundā 4,50
 
Rubeņu pamatskola
3.1. Mācību un pasākumu telpas (zāle) stundā 3,20 6,10
3.2. Pasākumu telpas ar virtuvi stundā 4,50
 

 MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS JĒKABPILS NOVADA ZASAS VIDUSSKOLĀ

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes

28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.63 (protokols Nr.5, 29.punkts)

 

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1.      Telpu noma vidusskolas ēkā
1.1. Vidusskolas  lielā zāle 112,6 m2 viena stunda 6,40 1,34 7,74
1.2. Vidusskolas  mācību klases ar aprīkojumu (par vienu telpu ar platību līdz 55 m2) viena stunda 6,75 1,42 8,17
1.3. Vidusskolas mācību un pasākumu telpas ar aprīkojumu nometnēm viena stunda 7,45 1,56 9,01
2.      Telpu noma vidusskolas internātā
2.1. Diennakts naktsmītne (ar gultas veļas nodrošinājumu) vienam cilvēkam 6,80 1,43 8,23
2.2. Diennakts naktsmītne (bez gultas veļas nodrošinājuma) vienam cilvēkam 4,75 0,99 5,74
3.      Telpu noma vidusskolas ēdnīcā
3.1. Pasākumu telpa 85,5 m2 ar virtuvi un aprīkojumu pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 6,85

 

1,44

 

8,29

3.2. Pasākumu telpa 85,5 m2 ar virtuvi un aprīkojumu nometnēm diennakts 9,80 2,06 11,86
4.      Telpu noma vidusskolas sporta zālē
4.1. Sporta zāle 651,4 m2 grupu nodarbībām stunda 12,00 2,52 14,52
4.3. Sauna pirmā stunda 10,00 2,10 12,00
katra nākamā stunda 7,50 1,58 9,08
5.      Vidusskolas sporta laukuma noma
5.1. Sporta laukums 0,7 ha grupu nodarbībām stunda 4,35 0,91 5,26

 

 1. No cenrādī noteikto nomas maksājumu veikšanas ir atbrīvoti pasākumi, kurus rīko Jēkabpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības pašvaldības funkciju veikšanai.
 2. Vidusskolas direktoram, saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru, ir iesības dalībai cenu aptaujās un iepirkumos par telpu nomu nometnēm, izvērtēt tirgus konjunktūru un noteikt līdz 20 % palielinātu vai samazinātu nomas maksu.
 3. Cenrādis stājas spēkā ar 2019.gada 1.martu.

 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes

28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.61 (protokols Nr.5, 27.punkts)

 

1. Jēkabpils novada tautas namos un kultūras namos:

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1.      Telpu noma viesizrādēm un koncertiem ar viesu biļetēm
1.1. bērnu pasākumi 1 pasākums pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 50 % atlaidi

 

PVN 21%

pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 50 % atlaidi
1.2. koncerti un teātra izrādes

 

1 pasākums

pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 25 % atlaidi

 

PVN 21%

pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 25 % atlaidi
1.3. izklaides pasākumi pieaugušajiem

 

1 pasākums

piemēro pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža

 

PVN 21%

piemēro pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža
2.      Telpu noma
2.1. Ābeļu tautas nama zāle 157,6 m2, Aldaunes ielā 13, Ābeļu pagastā pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.2. Dunavas kultūras nama zāle 70,2 m2 pirmā stunda 7,35 1,54 8,89
katra nākamā stunda 4,80 1,01 5,81
2.3. Kalna kultūras nama lielā zāle 285,0 m2 pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.4. Kalna kultūras nama foajē 72,2 m2 pirmā stunda 7,35 1,54 8,89
katra nākamā stunda 4,80 1,01 5,81
2.5. Leimaņu tautas nama zāle 185,8 m2 pirmā stunda 21,00 4.41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.6. Leimaņu tautas nama zāle ar virtuvi 194,9 m2 pirmā stunda 21,00 4.41 25,41
katra nākamā stunda 5,10 1,07 6,17
2.7. Rubenes kultūras nama lielā (skatītāju) zāle 201,8 m2 pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.8. Rubenes kultūras nama sporta (deju) zāle 216 m2 pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.9.

Rubenes kultūras nama mazā zāle (2) ar virtuvi

97,6 m2

pirmā stunda 7,35 1,54 8,89
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.10. Rubenes kultūras nama mazā zāle (1) 35 m2 pirmā stunda 5,00 1,05 6,05
katra nākamā stunda 2,50 0,53 3,03
2.11. Zasas kultūras nama zāle 193,6 m2 pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.12. Zasas kultūras nama izstāžu zāle 67,3 m2 pirmā stunda 7,35 1,54 8,89
katra nākamā stunda 4,80 1,01 5,81
2.13. Zasas kultūras nama atpūtas istaba 17,6 m2 pirmā stunda 5,00 1,05 6,05
katra nākamā stunda 2,50 0,53 3,03
3.      Tehnikas noma pasākumiem (līdz 6 stundām)
3.1. Projektora un ekrāna noma 1 vienība 6,61 1,39 8,00
3.2. Portatīvā datora noma 1 vienība 4,13 0,87 5,00

 

2. Sēļu amatniecības centrā “Rūme”:

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. 1.stāva telpas (93,0 m2) noma pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 4,96 1,04 6,00

 

3. Jaunatnes lietu pasākumi:

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Zaļā iela 10, Zasā 2.stāva saieta telpas (26,3 m2) noma

pirmā

stunda

4,96 1,04 6,00
katra nākamā stunda 2,48 0,52 3,00

 

4. No cenrādī noteikto telpu nomas maksājumu veikšanas atbrīvoti:

4.1. Jēkabpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības;

4.2. Jēkabpils novada nevalstiskās organizācijas, ja pasākums ir publisks un bezmaksas;

4.3. Kultūras pārvaldes organizēto amatnieku tirdziņu dalībnieki;

4.4. citu organizāciju un pašvaldību tautas mākslas kolektīvi, ja pasākums ir publisks un bezmaksas;

4.5. labdarības pasākumu rīkotāji.

5. Cenrādis stājas spēkā ar 2019. gada 1. martu.

DOMES LĒMUMS >>

6. Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku gida pakalpojumi: 

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro)

PVN

21 % (euro)

Cena ar PVN (euro)
1. Gida pakalpojums grupai līdz 10 (ieskaitot) cilvēkiem stunda 6,61 1,39 8,00
2. Gida pakalpojums grupai virs 10 cilvēkiem stunda 9,92 2,08 12,00

DOMES LĒMUMS >>

(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302)

 

Nr. p. k.

Objekts

Cena par stundu euro bez PVN

Ābeļu pagasta pārvalde
Ābeļu pamatskola
5.1 stadions 7.11 euro/h
5.2. sporta zāle 14.23 euro/h
Dunavas pagasta pārvalde
Dunavas pamatskola
5.3. sporta zāle (grupām) 7.11 euro/h
5.4 sporta laukuma (dienā) 14.23 euro (dienā)

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1.      Telpu noma vidusskolas sporta zālē
4.1. Sporta zāle 651,4 m2 grupu nodarbībām stunda 12,00 2,52 14,52
4.3. Sauna pirmā stunda 10,00 2,10 12,00
katra nākamā stunda 7,50 1,58 9,08
2.      Vidusskolas sporta laukuma noma
5.1. Sporta laukums 0,7 ha grupu nodarbībām stunda 4,35 0,91 5,26

Zasas vidusskolai:

 1. No cenrādī noteikto nomas maksājumu veikšanas ir atbrīvoti pasākumi, kurus rīko Jēkabpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības pašvaldības funkciju veikšanai.
 2. Vidusskolas direktoram, saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru, ir iesības dalībai cenu aptaujās un iepirkumos par telpu nomu nometnēm, izvērtēt tirgus konjunktūru un noteikt līdz 20 % palielinātu vai samazinātu nomas maksu.
 3. Cenrādis stājas spēkā ar 2019.gada 1.martu.

(Pamats: Jēkabpils novada domes 26.07.2018. sēdes lēmums Nr.193)

 1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Jēkabpils novada izglītības iestādēs, kurās pakalpojumu sniedz pašvaldība – Dignājas pamatskolā, Rubeņu pamatskolā, Zasas vidusskolā:

Nr.

p.k.

Ēdienreize

Ēdināšanas pakalpojuma maksa

(viena porcija) EUR

Piezīmes
mainīgā daļa (produktu izmaksas) pastāvīgā daļa

KOPĀ

 EUR

1. izglītojamiem pirmsskolas grupā, tajā skaitā pa ēdienreizēm
1.1. brokastis 0,30 0,05 0,35 PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta
1.2. pusdienas 0,80 0,25 1,05
1.3. launags 0,30 0,05 0,35
2. 1.-4.klasēs izglītojamiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm
2.1. brokastis Dignājas pamatskolas mācību programmu īstenošanas vietā Dunavā 0,30 0,05 0,35

1. PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta

2. Pusdienu un launaga kopējā maksa atbilst  valsts budžeta finansējumam

1,42 EUR

2.2. pusdienas 0,82 0,25 1,07
2.3. launags (pagarinātās dienas grupas audzēkņiem) 0,30 0,05 0,35
3. 5.-12.klasēs izglītojamiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm
3.1. pusdienas 0,80 0,25 1,05 PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta
4. izglītības iestādes pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem
4.1. pusdienas 1,00 0,25 1,25 PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta
5. izglītojamiem, kuri izmato internāta pakalpojumus Zasas vidusskolā
5.1. brokastis 0,60 0,25 0,85 PVN piemēro pēc PVN likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkta
5.2. pusdienas 0,80 0,25 1,05
5.3. launags 0,30 0,05 0,35
5.4. vakariņas 0,60 0,25 0,85
 1. Ēdināšanas pakalpojums Ābeļu pamatskolā līdz 2019.gada 31.maijam tiek nodrošināts saskaņā ar iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ābeļu pamatskolā”, identifikācijas Nr.JNP/2017/1.2-2/33, un tā rezultātā 2017.gada 14.augustā noslēgto līgumu ar IK “Bīriņi L.S.”, reģistrācijas Nr.45402013922.
 2. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri.

 

Pakalpojumu Jēkabpils novada teritorijā sniedz SIA “Jēkabpils ūdens”. Sīkāka informācija ŠEIT >>

SIA “Jēkabpils ūdens”
Reģ.Nr.45403000395
PVN Nr. LV45403000395
Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201
Tel.: 25578934
E-pasts: info@jekabpilsudens.lv

Iespējams pieteikties arī citiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2019

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2019

Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā”

 

Pāriet uz ' Pašvaldības pakalpojumi un to apraksti' sadaļu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv