Reliģija

 

Baznīcas, sakrālie objekti


Dunavas katoļu baznīca

Baznīca būvēta 1898. – 1900. gadā, celta ziemeļgotikas stilā, tai ir 35 m augsts tornis.  Dievnams būvēts no sarkaniem ķieģeļiem ar baltām nišām un mūra velvēm veidotiem griestiem. Ķieģeļi vesti no Daugavpils ar baržām. Lielais altāris, sānu altāri un kancele ir no ozolkoka. Sānu altāri veltīti Sv. Jaunavai Marijai un Sv. Lauram. Pati baznīca veltīta Sv. Jāzepa piemiņai. Galvenajā altārī atrodas Sv. Jāzepa statuja ar bērnu Jēzu uz rokām. Tagadējo lielo altāri iegādājās un iekārtoja 1935. gadā. baznīcas 6 pudus smagais zvans atgūts no Krievijas 1923. gadā, uz kurieni tas bijis aizvests 1915. gadā.

Dievnams ir arhitektūras piemineklis. Iekštelpu apskate – par ziedojumiem, pēc iepriekšējas vienošanās.

DUNAVAS SV. JĀZEPA DRAUDZE


Adrese: Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV- 5216
Prāvests: ZAKSIS EDVARDS (+371 26110935, edvards.zaksis@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 15
Draudzes svētku d.: Sv. Jāzepa, Sv. Laurencija (40st.), Sv. Cecīlijas diena un Kristus Karaļa svētki


Dignājas Evanģeliski – luteriskā baznīca

Draudze dibināta un pirmā koka baznīca celta 1567. gadā, tā atradusies līdzās patreizējai baznīcai, kas uzcelta 1811.gadā Sakristejā iemūrēti kapakmeņi – Dignājas pēdējās muižnieces A. Hahnoveras un Zasas muižnieka A. Velinka piemiņas zīmes. Kapakmeņi, kas datēti ar 1575. un 1599. gadu ir Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. Iekštelpu apskate – par ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

 

Adrese: Sējēji, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215
Dievkalpojumi: mēneša 2., 4. svētdienā 14:00
Kalpo: Mācītājs Ivars Dzelme (ivars.dzelme@inbox.lv)
Kontakti: Tālr. 67423573, 29491205; Draudzes priekšniece: Aina Zaharevska, tel. 26348252; dignajas.draudze@inbox.lv


Rubenes katoļu baznīca

Baznīca uzcelta 1893. g. Celtniecības darbus vadījis poļu izcelsmes mācītājs Ā. Dobkevičs (1830. – 1908.), viņu  atbalstīja māsa no Pēterburgas. Baznīca ir 30m gara un 17m plata, ar vienu torni. Mūrus no ārpuses atbalsta daudzi piloni. Slavenais kokgriezējs A .Rimovičs (1865. – 1933.) veidojis koka tēlus, svētbilžu rāmjus,altāri un stūra kapellas. Iekštelpu apskate – par ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

 

RUBEŅU SV. PĒTERA UN PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV- 5229
Prāvests: ZAKSIS EDVARDS (+371 26110935, edvards.zaksis@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12
Draudzes svētku d.: sv. Jura d. (svētd. pēc 23.04.), J. Marijas Kristīgās palīdzības d. (svētd. pēc 25.05.), sv. Pētera un Pāvila d. (40st.), Porciunkula atl. svētdienā, sv. Miķeļa d. (svētd. pēc 29.09.)


lightbox

Zasas Evanģēliski – luteriskā baznīca

Celta 18.gs. Zasas baznīcas interjers veidots luterāņu dievnamiem raksturīgā vienkāršībā. Altāra centrā ir glezna ar Pestītāja tēlu ,,Kristus debess braukšana” autors nezināms. Vērtīgi ir vietējo amatnieku darinātie soli, kancele, altāris un grīda, kas klāta ar oriģinālām māla flīzēm. Iejas durvju komplektam nepārprotami mākslas darba vērtība. Balkonā atrodas ērģeles, kuras būvējis Jēkabpils ērģeļmeistars Andrejs Sūnāklis.1983 gadā baznīca tika iekļauta republikas nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā. Iekštelpu apskate – par ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

 

Zasas draudze
Adrese: Zasas pag., Jēkabpils raj., LV-5239
Dievkalpojumi: mēneša 2., 4. svētdienā 10:30
Kalpo: Mācītājs Ivars Dzelme
Kontakti: Tālr. 67423573, 29491205; idzelme@e-apollo.lv
Draudzes priekšnieks: Juris Ratnieks, e-pasts: gita710@inbox.lv


Červonkas Evanģēliski – luteriskā baznīca – dievnams

Šajā baznīcā ir kristīts Jānis Rainis. Tā ir celta no 1850. – 1852. g. par grāfa Plātera – Zīberga līdzekļiem. Baznīcā bijušas unikālas ērģeles, skaisti vietējo amatnieku darināti kokgriezumi – kristāmais trauks (tagad atrodas Tadenavas Raiņa muzejā), grezni soli (tagad atrodas Rundāles pilī) Draudze 70-jos gados nespēja samaksāt nodokļus, tāpēc baznīcu nodeva pašvaldībai. Tā, savukārt, to atdeva kolhozam. Kolhoza vadība nolēma baznīcā ierīkot minerālmēslu novietni, dievnamu izpostīja. 1995. g. bijušā ērģelnieka meita A. Gaida no Kanādas baznīcas atjaunošanai dāvāja naudu. Darbi tika iesākti – nobalsinātas sienas, noklāts betona segums, aizmūrēti caurumi sienās. Diemžēl, līdzekļu aptrūcis, draudzes locekļi saviem spēkiem nevar pabeigt baznīcas atjaunošanu.

Lai to aplūkotu, jābrauc no Rubeņiem pa Ilūkstes virzienā, Kaldabruņas ciemā pie norādes – Subate jānogriežas pa labi. Dievnams atrodas apmēram 5 km. attālumā no šī pagrieziena. Dievnama iekštelpas nav apskatāmas.

 

Kaldabruņas draudze
Adrese: P. n. Kaldabruņa, Rubenes pag., Jēkabpils raj., LV-5219
Dievkalpojumi: sestdienās 10:00
Kalpo: Dekāns Andis Lenšs
Kontakti: Tālr. 26315707; andis.lenss@inbox.lv

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv