Noteikumi

 

download Noteikumi par preču zīmes “SĒLIJAS MARKA” lietošanu
download Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Jēkabpils novadā
download

Kārtība, kādā izvietojami priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli Jēkabpils novada teritorijā

Domes lēmums “Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem”

download Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem
download Noteikumi “Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”
download Jēkabpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi
download Dienesta transportlīdzekļu saraksts ar atbildīgajām personām un degvielas limitu
download Pašvaldības amati, kuros atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildei un noteiktās degvielas patēriņa normas
download Noteikumi “Par transportlīdzekļu un sakaru līdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībā”
download Jēkabpils novada pašvaldības Datu privātuma politika
download Jēkabpils novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi
download Par publisku pasākumu rīkošanu Jēkabpils novadā
download Kārtība valsts budžeta mēķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei Jēkabpils novada vispārējās izglītības iestādēs
download Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Jēkabpils novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus
download Jēkabpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales kārtība
download Videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi
download Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu
download Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi
download Vārzgūnes ezera apsaimniekošanas noteikumi
download Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi
download Kārtība, kādā novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, pārvaldes vadītājs un iestāžu vadītāji rīkojas ar novada domes mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv