Noteikumi

 

download Noteikumi par preču zīmes “SĒLIJAS MARKA” lietošanu
download Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Jēkabpils novadā
download Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem
download Noteikumi “Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”
download Jēkabpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi
download Dienesta transporta stāvvietas
download Par transportlīdzekļu un sakaru līdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībā
download Jēkabpils novada pašvaldības Datu privātuma politika
download Jēkabpils novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi
download  Noteikumi par zemsliekšņa iepirkumiem
download Par publisku pasākumu rīkošanu Jēkabpils novadā
download Kārtība valsts budžeta mēķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei Jēkabpils novada vispārējās izglītības iestādēs
download Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Jēkabpils novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus
download Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldība piešķir atbalstu reliģiskajām organizācijām
download Jēkabpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales kārtība
download Videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi
download Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu
download Vārzgūnes ezera apsaimniekošanas noteikumi

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv