Noderīga info

Visi aktuālie raksti mājaslapā, kas saistīti ar informāciju lauksaimniekiem un uzņēmējiem, skatāmi, spiežot ŠEIT >>

Ina Mazureviča Ābeļi 27166119
Ieva Jase Ābeļi 26334749
Lauris Stikāns Dunava 28251056
Judīte Gaide Kalna 29196286
Antons  Tropiks Leimaņi 29452995
Gatis Timofejevs Rubeņi 28630685
Gunta Vanaga Rubeņi 29530949
Tatjana Bite Zasa 26514060

Valdis Zelčs Ābeļi 29421580 Piena un gaļas govis
Zeltīte Mikulāne Dignāja 26720440 Piena govis
Ausma Grīnberga Dunava 29375709 Gaļas govis
Līga Linde Kalna 28306220 Piena govis
Ināra Muša Leimaņi 29519695 Piena govis
Dace Mičule Leimaņi 65235848 Piena govis
Malda Vasaraudze Rubeņi 28628796 Piena govis
Gundega Grosbārde Rubeņi 26564348 Gaļas govis
Daina Dimparāne Zasa 29798091 Piena govis
Ina Sēle 26312414 Eksperts-aitas,kazas,piena govis

Tekla Gribuste Ābeļi 25654586
Antons Tropiks Leimaņi 29452995
Veronika Nābuzda Rubeņi 26275679
Gatis Timofejevs Rubeņi 28630685

Cūku kustība

Pērkot un pārdodot gan pieaugušas cūkas, gan sivēnus, Lauksaimniecības datu centrā iesniedzama dzīvnieku pārvietošanas deklarācija (pārdevēja un pircēja eksemplāri). Ja cūkām ir individuālie Nr., norāda tos, ja sivēniem tikai ganāmpulka Nr., norāda skaitu. Tirgotāji katru mēnesi LDC iesniedz cūku kustības kopsavilkumu, bet pārējie cūku turētāji, kas tās audzē tikai pašpatēriņam, šo atskaiti datu centrā sniedz 2x gadā: pēc 1.janvāra un pēc 1.jūlija (10 dienu laikā) , šajā veidlapā ievelkot krustiņu pie pašpatēriņa. Ja cūkas tikko iegādātas, pirmo atskaiti iesniedz mēneša laikā pēc pirkšanas, bet tālāk, kā parasti: janvāris un jūlijs (MK noteikumi Nr. 650). Cūku kustības kopsavilkuma veidlapa atrodama Lauksaimniecības datu centra mājas lapā www.ldc.gov.lv sadaļā ,,veidlapas’’, iespējams nokārtot arī informācijas elektronisko ievadīšanu.

 

Kā aprēķina piešķirto bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzumu?

Pirmkārt, ņem vērā attiecīgajā gadā LAD deklarēto un vienotā platību maksājuma saņemšanai apstiprināto zemes daudzumu, kā arī zemes platību zem zivju dīķiem(virs 20 ha). Otrkārt, ieņēmumiem no lauksaimnieciskās un akvakultūras produkcijas ražošanas jābūt vismaz 200 Ls/ha (bez valsts un ES atbalsta).Taču ieņēmumos iekļauj ES maksājumus pasākumos ,,Agrovide’’un ,,Agrovides maksājumi’’, izņemot apakšpasākumus ,,L/s dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana’’ un ,,Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos’’. Treškārt, l/s produkcijas ražotājam deklarētajās platībās jābūt vismaz 0,2 liellopu vienībām/ ha vai  piereģistrētam Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārajam ražotājam. Protams, arī kā nodokļu maksātājam jābūt reģistrētam VID. Uz šī gada15.augustu jau ir piešķirti 75(50+25) litri par vienu atbilstošās platības hektāru. Par atlikušo daudzumu LAD izlems līdz 30. oktobrim.  Vispirms aprēķinos ņem vērā ieņēmumus. Piemēram, ieņēmumi bijuši 1000 Ls, bet deklarēti 10ha. 1000:200=5ha. Ja liellopu vienības atbilst, tad degviela pienākas tikai par 5 ha. Tātad, uz šo brīdi 5×75=375 litri. Sev pienākošos degvielas daudzumu, ja vēl nav saņemta informatīvā vēstule no LAD, var uzzināt arī pie degvielas tirgotāja ( datu bāzē).Kā aprēķina liellopu vienības?

Govs-koeificients 1, jaunlops (līdz 12.mēn.)-0.4, jaunlops(12-24 m.)-0.7, bullis( virs 24 m.)-1, tele ( virs 24 m.)-0.8, sivēnmāte un kuilis-0.5, piena sivēns-0.027, citas cūkas-0.3, jebkura vecuma aita un kaza-0.1, zirgs- 0.8, trusis-0.02, dējējvista-0.014, broilers-0.007, zoss-0.059, pīle- 0.039, tītars-0.069, bišu saime- 0.133  utt. Piemēram, 5 govis: 5×1= 5 liellopu vienības, 10 aitas: 10×0.1=1 liellopu vienība. Tad visus saskaita kopā. Šajā gadījumā 5+1=6 liellopu vienības.  6: 0.2=30 ha. Mazāk labvēlīgo apvidu atbalstam uz 1 ha nepieciešamas 0.2 liellopu vienības.  Tātad, šajā gadījumā atbalsts pienākas 30 ha.  LAD dzīvnieku vienības paņem automātiski uz 1. jūliju no LDC datu bāzes. Taču, ja jūs neesat iesnieguši datu centrā regulāri uz 1. janvāri un 1.jūliju pārskatu par sīkdzīvniekiem ( visi tie, ko neapzīmē ar krotālijām) un cūku kustības kopsavilkumus, tad šie dzīvnieki jūsu platībmaksājumu aprēķinos nebūs.

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv