Projektu konkursi

Aktuālie projekti pieejami LAD mājaslapā.

http://www.lad.gov.lv/lv/

Sadaļā – “Atbalsta veidi” -> “Projekti un investīcijas”

 


Biznesa ideju konkurss ”Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2018”

Ar Jēkabpils novada domes 2018. gada 29. marta sēdes lēmumu Nr.64 “Par biznesa ideju konkursa ”Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2018” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” ir apstiprināts nolikums biznesa ideju konkursam “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2018”.

Konkursā savas biznesa idejas var iesniegt uzņēmumi, kas ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Jēkabpils novadā un savu faktisko darbību veic Jēkabpils novada teritorijā, kā arī fiziskas personas – Jēkabpils novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri uzvaras gadījumā apņemas reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji vai nodibināt un reģistrēt uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā, un attīstīt uzņēmējdarbību Jēkabpils novadā, sava biznesa idejas pieteikuma ietvaros.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 18. jūnijam.

Pašvaldības līdzfinansējuma summa ir 5000 EUR (pieci tūkstoši euro), ko piešķir Konkursa uzvarētājam šādā apmērā:

1.vietas ieguvējam – 2500EUR (divi tūkstoši pieci simti euro);
2.vietas ieguvējam – 1800EUR ( viens tūkstotis astoņi simti euro);
3.vietas ieguvējam – 700EUR (septiņi simti euro).

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas:

  1. pielikums
  2. pielikums
  3. pielikums
  4. pielikums
  5. pielikums
  6. pielikums
  7. pielikums

Plašāka informācija pieejama pie atbildīgā speciālista par uzņēmējdarbību Dzidras Nartišas,
telefons 28698128, e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv