Projektu konkursi

Aktuālie projekti pieejami LAD mājaslapā.

http://www.lad.gov.lv/lv/

Sadaļā – “Atbalsta veidi” -> “Projekti un investīcijas”


Biznesa ideju konkurss ”Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2021”

Jēkabpils novada dome 2021. gada 25. februārī pieņēma lēmumu Nr.45 (protokols Nr.2, 6.punkts) Par biznesa ideju konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2021” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides, kas nav saistīta ar tradicionālo lauksaimniecību un mežsaimniecību, attīstību novadā, jaunu darbavietu radīšanu, jaunu preču un/vai pakalpojumu veidošanu. Konkursa īstenošanai kopējais paredzētais finansējums ir līdz 8000,00 EUR no pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem.

Ikviens esošais vai topošais Jēkabpils novada uzņēmējs – biznesa ieceres autors, kura juridiskā adrese ir Jēkabpils novadā, var pieteikt savu ideju konkursam, rūpīgi aprakstot biznesa plāna ieviešanu, ražošanas procesu, uzņēmējdarbības mārketinga aktivitātes un ieskicējot uzņēmējdarbības noieta tirgu, unikalitāti vai novatorismu.

Pašvaldības līdzfinansējums (80%) vienam Projektam nepārsniedz 2666,66 EUR no kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām, Personas līdzfinansējums Projektā ir 20 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursa Nolikumu, pieteikuma veidlapu, kā arī informāciju par konkursa norisi un konsultācijas var saņemt pie atbildīgā speciālista par uzņēmējdarbību amatniecības centrā “Rūme”, Zasas pagastā (Daina Alužāne, tel. 22335439)

Konkursa Nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas novada mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā “Lauksaimniekiem un uzņēmējiem/Projektu konkursi”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 6. aprīlim, pulksten 17.00.

Konkursa Nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas šeit:

<< NOLIKUMS >>

1. pielikums – Pieteikuma veidlapa

2. pielikums – prognozētā naudas plūsma

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv