Metodiskais darbs

2021. gads

Mācību jomu koordinatoru aktivitātes 2020./2021.mācību gadā (JANVĀRIS)

Mācību jomu koordinatoru aktivitātes 2020./2021.mācību gadā (FEBRUĀRIS)

2020. gads

Mācību jomu koordinatoru aktivitātes 2020./2021.mācību gadā (SEPTEMBRIS)

Mācību jomu koordinatoru aktivitātes 2020./2021.mācību gadā (OKTOBRIS)

Mācību jomu koordinatoru aktivitātes 2020./2021.mācību gadā (NOVEMBRIS)

Mācību jomu koordinatoru aktivitātes 2020./2021.mācību gadā (DECEMBRIS)

Aktualitātes Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā

Aktualitātes Tehnoloģiju mācību jomā

Aktualitātes sākumskolas mācību jomā

Noslēdzies metodisko darbu konkurss sociālo zinību un vēstures skolotājiem

Konkurss “Nestandarta eglīte”

2020. gada decembrī sākumskolas skolēni tika aicināti piedalīties radošajā konkursā “Neparastā eglīte”. Ar vietnes Canva.com palīdzību izveidotajās kolāžās ir iespēja aplūkot iesūtītos bērnu darbus.

Īpašs paldies Sūnu pamatskolas skolotājām un skolēniem par iesūtītajiem darbiņiem!

Lai brīnišķīgās un neparastās egles dod mums izturību, radošumu un pacietību līdz mācību gada beigām!

Sakot paldies visiem par dalību konkursā “Neparastā eglīte” –
sākumskolas mācību jomas koordinatore Inese Pūcīte (Ābeļu pamatskola)

Mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums
ESF Projekta 8.3.2 .1./16/I/002 2020.gada 28.jūlija
rīkojumam Nr.25.1.-04/15 (ar grozījumiem)

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10. – 12. 28.10. 04.12.–I kārta
05.02.–II kārta
Bioloģija 9. – 12. 26.11. 20.- 22.01.
Ekonomika 10. – 12. 26.01. 09.03.
Filozofija 11. – 12. 17.12. 03.02.
Fizika 9. – 12. 15.01. 29.-30.03.
Franču valoda 5. – 12. 13.01. 27.03.
Ģeogrāfija 10. – 12. 09.02. 15.-16.04.
Informātika (programmēšana) 8. – 12. 12.01. 24.-26.02.
Ķīmija 9. – 12. 02.02. 06.-08.04.
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 04.01. 26.03.
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. 18.01. 06.03.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7. – 8. 16.10. 20.11.–I kārta
08.01.–II kārta
Matemātika 9. – 12. 29.01. 11.-12.03.
Vācu valoda 10. – 12. 12.11. 09.01.–I kārta
19.02.–II kārta
Vēsture 9 10.12. 16.02.
Vēsture 10. – 12. 10.12. 15.02.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv