Izglītības iestāžu aktivitātes

Rubeņu pamatskola piedalās projektos

1)     “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
2)      “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā (peldēšana)”
3)      “Karjeras atbalsts vispārējās profesionālās un izglītības iestādēs”

Mežāres pamatskola piedalās projektā – ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I001)

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv