LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” darbības raksturojums

Darbības mērķi :

1.Veicināt lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību Sēlijas novadā;

2. Atbalstīt lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

Darbības uzdevumi:  

1. Atbalstīt interešu grupu veidošanos un biedrību dibināšanu.

2. Sniegt konsultācijas ieceru īstenošanā.

3. Nodrošināt koordinējošās funkcijas starp visām iesaistītajām sabiedrības grupām.

4. Organizēt kopīgus pasākumus, apmācības, diskusiju grupas, interešu apzināšanas un pieredzes apmaiņas aktivitātes.

5. Pārstāvēt biedru intereses novadu un valsts līmenī.

Darbības teritorija:

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” dibināta 2004. gada 29. oktobrī Aknīstē.

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija”” ir atvērta sabiedriska organizācija, kas apvieno bijušā Jēkabpils rajona teritorijā esošās 5 pašvaldības, 42 biedrības un 10 uzņēmējus lauku iedzīvotāju sadarbības un aktivitāšu veicināšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Aktuālāka un plašāka informācija skatāma interneta vietnē: https://www.partneribaselija.lv/

Kļūsti par dalīborganizāciju/biedru!

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” tika nodibināta 2004. gada 29. oktobrī.

Biedrības mērķis ir veicināt lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību Sēlijas novadā, atbalstot lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

Mērķa īstenošanā kopā darbojas pašvaldības un to teritorijā esošās iniciatīvas grupas un uzņēmēji.
Tā ir atvērta- biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona.

Lai iestātos biedrībā

  • iepazīstas ar biedrības darbības mērķi un Statūtiem, un tos atbalsta;
  • ir motivācija radoši līdzdarboties biedrības stratēģijas izstrādē un aktivitātēs;
  • iesniedz biedrības padomei lēmumu par iestāšanos biedrībā; aizpilda biedrības iestāšanās anketu;
  • ieskaita LP Sēlija kontā iestāšanās un biedra naudu

Biedrības

Iestāšanās nauda (EUR) 10,00eur
Biedra nauda ( EUR) 10,00eur

iesniegums.doc

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv