Domes sēžu protokoli

Nr. 1 – domes sēdes protokols – 28. janvāris

Saistošie noteikumi Nr.1/2021

“Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”

1. pielikums | 2. pielikums | 3. pielikums | Paskaidrojuma raksts

28. janvāra sēdes audio ieraksts:

Nr.2 – domes sēdes protokols – 25. februāris

25. februāra sēdes audio ieraksts:

Nr.3 – domes sēdes protokols – 25. marts

25. marta sēdes audio ieraksts:

Nr.4 – ārkārtas domes sēdes protokols – 29. marts

25. marta sēdes audio ieraksts:

Nr.5 – domes sēdes protokols – 29. aprīlis

29. aprīļa sēdes audio ieraksts:

Nr.6 – ārkārtas domes sēdes protokols – 7. maijs

7. maija sēdes audio ieraksts:

Nr.7 – ārkārtas domes sēdes protokols – 14. maijs

14. maija sēdes audio ieraksts:

Nr.8 – domes sēdes protokols – 27. maijs

27. maija sēdes audio ieraksts:

Nr.9 – ārkārtas domes sēdes protokols – 22. jūnijs

27. maija sēdes audio ieraksts:

Nr.10 – domes sēdes protokols – 29. jūnijs

27. maija sēdes audio ieraksts:

Nr. 1 – ārkārtas domes sēdes protokols – 7. janvāris

7. janvāra sēdes audio ieraksts:

Nr. 2 – domes sēdes protokols – 23. janvāris
Saistošie noteikumi Nr.1/2020 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

23. janvāra sēdes audio ieraksts:

Nr. 3 – domes sēdes protokols – 27. februāris

27. februāra sēdes audio ieraksts:

Nr. 4 – domes sēdes protokols – 26. marts

26. marta sēdes audio ieraksts:

Nr. 5 – ārkārtas domes sēdes protokols – 8. aprīlis
IESNIEGUMA VEIDLAPA – IZGLĪTOJAMAIS
IESNIEGUMA VEIDLAPA – KRĪZES PABALSTS

8. aprīļa sēdes audio ieraksts:

Nr. 6 – domes sēdes protokols – 30. aprīlis

30. aprīļa sēdes audio ieraksts:

Nr. 7 – ārkārtas domes sēdes protokols – 21. maijs

21. maija sēdes audio ieraksts:

Nr. 8 – domes sēdes protokols – 28. maijs
Lēmuma nr. 171 pielikumi
Lēmuma nr. 180 pielikumi

28. maija sēdes audio ieraksts:

Nr. 9 – domes sēdes protokols – 25. jūnijs
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2020 | 1. pielikums | 2. pielikums
Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats
Jēkabpils novada Jaunatnes politikas plāns 2020.-2023.gadam

25. jūnija sēdes audio ieraksts tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams.

Nr. 10 – ārkārtas domes sēdes protokols – 23. jūlijs

23. jūlija sēdes audio ieraksts:

Nr. 11 – domes sēdes protokols – 30. jūlijs

30. jūlija sēdes audio ieraksts:

Nr. 12 – ārkārtas domes sēdes protokols – 5. augusts

5. augusta sēdes audio ieraksts:

27. augusta sēdes audio ieraksts:

3. septembra sēdes audio ieraksts:

Nr. 15 – domes sēdes protokols – 24. septembris

24. septembra sēdes audio ieraksts:

Nr. 16 – domes sēdes protokols – 29. oktobris

29. oktobra sēdes audio ieraksts:

Nr. 17 – domes sēdes protokols – 26. novembris

26. novembra sēdes audio ieraksts:

Nr. 18 – domes sēdes protokols – 29. decembris

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2020

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

29. decembra sēdes audio ieraksts:

Nr. 1 – ārkārtas domes sēdes protokols – 17. janvāris

17. janvāra ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 2 – Domes sēdes protokols – 24. janvāris

24. janvāra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 3 – ārkārtas domes sēdes protokols – 5. februāris

 

5. februāra ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 4 – ārkārtas domes sēdes protokols – 8. februāris

Pielikumi:

SN_2_1. pielikums_pamatbudžets

SN_2_2. pielikums_speciālais_budžets

SN_2_3. pielikums_ziedojumi

SN_2_4. pielikums_aizņēmumi

SN_2_5. pielikums_galvojumi

8. februāra ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 5 – Domes sēdes protokols – 28. februāris

Pielikumi:

Skrīveru ezera apsaimniekošanas plāns

Bancānu ezera apsaimniekošanas plāns

28. februāra domes sēdes audio ieraksts:

Nr.6 – ārkārtas domes sēdes protokols – 21. marts

21. marta ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr.7 – Domes sēdes protokols – 28. marts

28. marta domes sēdes audio ieraksts:

Nr.8 – Domes sēdes protokols – 25. aprīlis

25. aprīļa domes sēdes audio ieraksts:

Nr.9 – Domes sēdes protokols – 23. maijs

23. maija domes sēdes audio ieraksts:

Nr.10 – Ārkārtas domes sēdes protokols – 7. jūnijs

7. jūnija ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr.11 – Domes sēdes protokols – 27. jūnijs

27. jūnija domes sēdes audio ieraksts:

Nr.12 – Domes sēdes protokols – 25. jūlijs

25. jūlija domes sēdes audio ieraksts:

Nr.13 – Ārkārtas domes sēdes protokols – 5. augusts

5. augusta ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr.14 – Domes sēdes protokols – 29. augusts

29. augusta domes sēdes audio ieraksts:

Nr.15 – Ārkārtas domes sēdes protokols – 5. septembris

5. septembra ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr.16 – Domes sēdes protokols – 26. septembris

26. septembra domes sēdes audio ieraksts:

Nr.17 – Domes sēdes protokols – 31. oktobris

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.11/2019 Pielikums nr1Pielikums nr2Pielikums nr3

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

31. oktobra domes sēdes audio ieraksts:

Nr.18 – Domes sēdes protokols – 28. novembris

28. novembra domes sēdes audio ieraksts:

Nr.19 – Domes sēdes protokols – 27. decembris

Saistošie noteikumi Nr.20/2019

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

27. decembra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 1 – Domes sēdes protokols – 25. janvāris

Pielikumi 2018. gada budžetam

25. janvāra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 2 – Ārkārtas domes sēdes protokols – 15. februāris

15. februāra ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 3 – Domes sēdes protokols – 22. februāris

22. februāra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 4 – Domes sēdes protokols – 29. marts

29. marta domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 5 – Domes ārkārtas sēdes protokols – 19. aprīlis

19. aprīļa ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 6. – Domes sēdes protokols – 26. aprīlis

26. aprīļa domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 7. – Domes sēdes protokols – 24. maijs

24. maija domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 8. – ārkārtas domes sēdes protokols – 21. jūnijs

21. jūnija ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 9. – domes sēdes protokols – 28. jūnijs

28. jūnija domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 10. – domes sēdes protokols – 26. jūlijs

26. jūlija domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 11. – ārkārtas domes sēdes protokols – 23. augusts

23. augusta ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 12. – domes sēdes protokols – 30. augusts

30. augusta domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 13. – domes sēdes protokols – 27. septembris

27. septembra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 14. – domes sēdes protokols – 25. oktobris

25. oktobra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 15. – domes sēdes protokols – 29. novembris

29. novembra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 16. – domes sēdes protokols – 27. decembris

27. decembra domes sēdes audio ieraksts:

 

Nr. 1 – Domes sēdes protokols – 26. janvāris

26. janvāra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 2 – Ārkārtas domes sēdes protokols – 2. februāris

2. februāra ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 3 – Domes sēdes protokols – 23. februāris

Pielikums lēmumam Nr. 48

23. februāra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 4 – Ārkārtas domes sēdes protokols – 16. marts

16. marta ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 5 – Domes sēdes protokols – 23. marts

23. marta domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 6 – Domes sēdes protokols – 27. aprīlis

27. aprīļa domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 7 – Domes sēdes protokols – 25. maijs
25. maija domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 8 – Domes sēdes protokols – 14. jūnijs

14. jūnija domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 9 – Ārkārtas domes sēdes protokols – 16. jūnijs

16. jūnija ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

 

Nr. 10 – Domes sēdes protokols – 29. jūnijs

29. jūnija domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 11 – Domes sēdes protokols – 27. jūlijs

27. jūlija domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 12 – Domes sēdes protokols – 24. augusts

24. augusta domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 13 – Domes sēdes protokols – 28. septembris

28. septembra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 14 – Domes sēdes protokols – 26. oktobris

26. oktobra domes sēdes audio ieraksts:

Ārkārtas domes sēdes protokols – 16. novembris (Sēdes audio ieraksts nav pieejams).

Nr. 16 – Domes sēdes protokols – 23. novembris

Pielikumi Domes sēdes lēmumam Nr. 294:

1. pielikums – Iestāžu vadītāji un speciālisti

2. pielikums – Izpilddirektors, bibliotēku vadītāji, kultūras iestāžu vadītāji, pārvalžu vadītāji, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki

3. pielikums – Fiziskā  un kvalificētā darba veicēji

 

23. novembra domes sēde audio ieraksts:

Nr. 17 – Domes sēdes protokols – 28. decembris

28. decembra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 1 – Ārkārtas domes sēdes protokols – 21. janvāris

21. janvāra ārkārtas domes sēdes ieraksts:

Nr. 2 – Domes sēdes protokols – 28. janvāris

28. janvāra domes sēdes ieraksts:

Nr. 3 – Domes sēdes protokols – 25. februāris
25. februāra domes sēdes ieraksts:

Nr. 4 – Domes sēdes protokols – 24. marts
24. marta domes sēdes ieraksts:

Nr. 5 – Domes sēdes protokols – 28. aprīlis

28. aprīļa domes sēdes ieraksts:

Nr. 6 – Domes sēdes protokols 26. maijs

26. maija domes sēdes ieraksts:

Nr. 7 – Domes sēdes protokols 30. jūnijs
30. jūnija domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 8 – Domes sēdes protokols 28. jūlijs

28. jūlija domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 9 – Domes sēdes protokols 25. augusts

25. augusta domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 10 – Domes sēdes protokols 29. septembris

29. septembra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 11 – Domes sēdes protokols 27. oktobris

27. oktobra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 12 – Domes sēdes protokols 24. novembris

24. novembra domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 13 – Ārkārtas domes sēdes protokols 22. decembris

22. decembra ārkārtas domes sēdes audio ieraksts:

Nr. 14 – Domes sēdes protokols 29. decembris
29. decembra domes sēdes audio ieraksts:

 

 

2009. – 2015. gada domes sēdes protokoli

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv