Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils novadā

Kopš 2018. gada 1. jūnija sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā nodrošina SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, vairs nav spēkā.

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Plašāka informācija: www.spaao.lv

Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti Jēkabpils novadā:

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiki Jēkabpils novadā 2021. gadā

Mainīts šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darba laiks

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv