Reglamentētie iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā

Aktuālos iepirkumus skatīt, spiežot << ŠEIT >>


2020. gads

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma pārejas noteikumu 3. punkta 5. daļu no 01.10.2019. Jēkabpils novada pašvaldības rīkotie Iepirkumi tiek publicēti un pretendentu piedāvājumi iesniedzami Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1415

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma
izpildes
termiņš
Piezīmes

 „ Dārza traktoru-zāles pļāvēju piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

Nolikums

JNP/20120/7 04.03.2020.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 16.03.2020.plkst.11:00

jāpiegādā 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

  „Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada vajadzībām”

 

JNP/20120/6 05.02.2020.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 18.02.2020.plkst.11:00

jāpiegādā 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Jauna pasažieru autobusa iegāde Ābeļu pamatskolas vajadzībām”

 

JNP/20120/5 05.02.2020.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 25.02.2020.plkst.11:00

no līguma noslēgšanas līdz 2020.gada 30.aprīlim

„Rakstnieka Aleksandra Grīna parka izveide Jēkabpils novada Kalna pagastā”

 

 

JNP/20120/4/ ELFLA/ 30.01.2020.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 10.02.2020.plkst.11:00

No līguma noslēgšanas līdz 27.07.2020.

Zasas vidusskolas sporta laukuma atjaunošana

 

 

JNP/2020/3 20.01.2020.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 31.01.2020.plkst.10:00

Būvdarbi jāizpilda līdz 2020. gada 15. jūnijam, būvdarbi, kopā ar sakārtotiem būvniecības dokumentiem iesniegšanai būvvaldē, jānodod līdz 2020. gada 30. jūnijam

Malkas piegāde Ābeļu pagasta pārvaldes, Dignājas pagasta pārvaldes, Kalna pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes un tās iestāžu vajadzībām

 

 

JNP/2020/2 17.01.2020.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 07.02.2020.plkst.13:00

70% no līgumā paredzamā apjoma jāpiegādā nevēlāk kā līdz 01.06.2020. un pārējo līgumā paredzēto apjoma daļu jāpiegādā ne vēlāk kā līdz līdz 01.10.2020.

„Elektroenerģijas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

 

JNP/2020/1 16.01.2020.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 06.02.2020.plkst.14:00

no līguma noslēgšaņas līdz 30.06.2021.

2019. gads

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma
izpildes
termiņš
Piezīmes

Zasas vidusskolas sporta laukuma atjaunošana

Nolikums

Tehniskā dokumentācija/Tāme

 

JNP/2019/26 16.12.2019.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 30.12.2019.plkst.11:00

no līguma noslēgšanas brīža līdz 30.06.2020

Pārtikas produktu piegāde sociālās aprūpes namam “Mežvijas”

Nolikums

JNP/2019/25 11.12.2019.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 23.12.2019.plkst.13:00

no līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2020

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

 

 

JNP/2019/24 30.10.2019

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 20.11.2019.plkst.13:00

no līguma noslēgšanas brīža līdz 01.06.2020

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019./2020.gada ziemas periodā

 

JNP/2019/23 24.10.2019

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 04.11.2019.plkst.13:00

no līguma noslēgšanas līdz 30.04.2020.

Apkures kokskaidu granulu un saulespuķu sēnalu granulu iegāde ar piegādi Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

 

JNP/2019/22 11.10.2019. plkst.11:00 12.mēneši Līgums

Zemes kadastrālā un topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības projektu izstrāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

 

 

JNP/2019/21 11.09.2019. 23.09.2019. plkst.11:00 no līguma noslēgšanas līdz 01.06.2021.

Līgums

Līgums

Līgums

Bērnu laukumiņu izbūve Aldaunes ielā 13, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā ”

 

 

 

JNP/2019/20 29.08.2019 09.09.2019. plkst.11:00 no līguma noslģšanas līdz 27.11.2019. Līgums

„Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”

 

JNP/2019/19

 

09.08.2019.

20.08.2019. plkst.11:00 no līguma noslēgšanas 12 mēneši Līgums

„Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ābeļu pamatskolā”

 

JNP/2019/18 09.08.2019. 21.08.2019.plkst.11:00 no 01.09.2019. gada līdz 31.05.2021.gadam Līgums

Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

 

 

 

JNP/2019/17 02.08.2019.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 22.08.2019.plkst.11:00

no Līguma parakstīšanas dienas 12 mēneši Līgumi

Jauna vieglā pasažieru automobiļa  iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

 

 

 

JNP/2019/16 19.07.2019. 30.07.2019.plkst.11:00 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 23.08.2019.

Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

 

 

JNP/2019/15 15.07.2019. 26.07.2019.plkst.12:00 no 01.09.2019. līdz 31.08.2020. Līgumi

“Autoceļa Nr.7-10 Akoti – Magones virsmas atjaunošanai ar divkārtu apstrādi Kalna pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/14 10.07.2019 22.07.2019.plkst.12:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 13.09.2019. Līgums

Datortehnikas un drukas iekārtas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

 

JNP/2019/13 19.06.2019. 02.07.2019. plkst.11:00 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža Līgumi

“Autoceļa Nr. 4-8 Bokāni-Dronkas remonts Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/12 03.06.2019. 17.06.2019. plkst.11:00 no līguma noslēgšanas brīža  līdz 02.08.2019. Līgums

„Administrācijas telpu pārbūve par pirmskolas izglītības iestādes aprīkotām telpām un telpu grupas veida maiņu”  

 

JNP/2019/11 21.05.2019. 03.06.2019.plkst.11:00 no līguma noslēgšanas bīža līdz 26.08.2019. Līgums

“Autoceļa Nr. 4-8 Bokāni-Dronkas remonts Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/10 26.04.2019. 09.05.2019. plkst.10:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 15.07.2019. Pārtraukts

„Ielu apgaismojuma ierīkošana Dubultu ciematā, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/9 18.04.2019 03.05.2019. plkst.10:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 17.07.2019. Līgums

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas

kopšanas darbi 

 

JNP/2019/8 04.04.2019. 15.04.2019. plkst.12:00 no 01.05.2019. līdz 30.04.2020 Līgumi

 

Brīvdabas estrādes ar sēdvietām pārbūve Rubenes pagastā Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/7 03.04.2019. 15.04.2019. plkst.12:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 15.07.2019. Līgums

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras ikdienas

uzturēšanas darbu veikšana”

 

JNP/2019/6 01.04.2019. 12.04.2019. plkst.10:00 no 01.05.2019. līdz 30.04.2020 Līgumi

“Autoceļa Nr. 1-4 Jaunrozes – Kļavas posma pārbūve un izbūve Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”

Nolikums

Būvprojekts/Tehniskā shēma

JNP /2019/5/ ELFLA/ 19.03.2019. 01.04.2019. plkst.12:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 08.11.2019. Līgums

“Malkas piegāde Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes un Dunavas pagasta pārvaldes vajadzībām”

 

JNP/2019/4 07.03.2019 18.03.2019 plkst. 10.00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 01.10.2019 Līgums

Ekspozīciju dizaina projekta īstenošana “Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs”

Nolikums

Muzeja ekspozīcijas dizaina projekts/tāme

 Jautājumi/atbildes

JNP/2019/3/ ELFLA/ 31.01.2019. 11.02.2019. plkst.12:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 15.05.2019. Līgums

 „Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada vajadzībām”

 

JNP/2019/2 24.01.2019. 04.02.2019. plkst.12:00 trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšānas brīža Līgums

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

 

JNP/2019/1 29.01.2019.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmas vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 19.02.2019. plkst. 13:00

no līguma noslēgšanas brīža līdz 03.09.2019.

Līgums

Līgums

2018. gads

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Piegādātāja / izpildītāja nosaukums Līgumcena EUR
(bez PVN)
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma
izpildes
termiņš
Piezīmes

“Pārtikas produktu piegāde sociālās aprūpes namam “Mežvijas”

 

JNP/2018/1.2-2/29 21.12.2018.

1.daļa – SIA “Forevers”;

2.daļa – a/s “Tukuma piens”;

3.daļa – SIA “Dona”;

4.daļa – SIA “LAKI FRUIT”;

5.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

6.daļa – SIA “Futurus Food”

1.daļa – EUR 4457.60 (bez PVN);

2.daļa – EUR 3950.90 ( bez PVN);

3.daļa – EUR 6180.00 ( bez PVN);

4.daļa – EUR 819.20 (bez PVN);

5.daļa – EUR 1160.00 ( bez PVN);

6.daļa – EUR 1949.75(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 07.01.2019. plkst.12:00

Līdz 2019.gada 31.decembrim

Lēmums

Līgumi

“Autoceļa Nr. 1-4 Jaunrozes – Kļavas posma pārbūve un izbūve Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

 

JNP/2018/1.2-2/28/ ELFLA/ 07.12.2018. Pārtraukts

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 18.12.2018. plkst.12:00

Līdz 2019.gada 10.oktobrim Lēmums

 „Jaunas automašīnas noma (operatīvajā līzingā) Jēkabpils novada vajadzībām”

 

 

JNP/2018/1.2-2/27 29.11.2018. Pārtraukts

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 10.12.2018. plkst.12:00

No līguma noslēgšanas brīža 4 mēnešu laikā

„Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām” 

 

JNP/2018/1.2-2/26 15.11.2018. PĀRTRAUKTS

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 27.11.2018. plkst.11:0

No līguma noslēgšanas brīža 4 mēnešu laikā

Jēkabpils novada pašvaldības Dignājas pagasta pārvaldes, Leimaņu pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018./2019.gada ziemas periodā

 

JNP/2018/1.2-2/25 15.11.2018.

1.daļa- SIA “Mikor”;

2.daļa – SIA “Ošuklans”;

3.daļa – SIA “Mikor”

1.daļa – EUR 5000.00 (bez PVN);

2.daļa – EUR 4750.00 (bez PVN);

3.daļa – EUR 7000.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 27.11.2018. plkst.11:0

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 30.aprīlim

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

„Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām” 

 

JNP/2018/1.2-2/24 13.11.2018. PĀRTRAUKTS

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 26.11.2018. plkst.11:0

No līguma noslēgšanas brīža 4 mēnešu laikā

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018./2019.gada ziemas periodā

 

 

JNP/2018/1.2-2/23 01.11.2018

1.daļa-Zemnieku saimniecība “Pipariņi” ;

2.daļa – pārtraukta;

3.daļa – Zemnieku saimniecība “Dzelmes”;

4.daļa –

Zemnieku saimniecība

“Straumītes”;

5.daļa – pārtraukta;

6.daļa – Zemnieku saimniecība “Dziļgrāvji”;

7.daļa – pārtraukta

1.daļa -EUR 3815.00 (bez PVN)

3.daļa – EUR 5850.00 (bez PVN)

4.daļa – EUR 5640.00 (bez PVN);

6.daļa – EUR 4675.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 13.11.2018. plkst.13:0

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 30.aprīlim

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

„Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

Nolikums

Tehniskā dokumentācija/tāme

JNP/2018/1.2-2/22/ ELFLA/ 29.10.2018. SIA “ML Kreativ” EUR 44 817.56 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 09.11.2018. plkst.12:00

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 20.jūnijam Lēmums

 „Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

 

 

 

JNP/2018/1.2-2/21/ ELFLA/ 12.10.2018. PĀRTRAUKTS

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 23.10.2018. plkst.12:00

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 20.jūnijam Lēmums

Dunavas skolas trīs telpu pārbūve par ģimenes ārsta prakses vietu un aptieku ar lietošanas veida maiņu

 

 

JNP/2018/1.2-2/20 28.09.2018. SIA “BK Māja” EUR 46 242.64 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 09.10.2018. plkst.12:00

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 1.martam

Lēmums

Līgums

„”Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja” ēkas pārbūve “Ozollejas”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads”

 

 

 

JNP/2018/1.2-2/19/ ELFLA/ 26.09.2018. SIA Erbauer Group” EUR 73968.09 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 08.10.2018. plkst.12:00

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 28.martam

Lēmums

Līgums

Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

 

JNP/2018/1.2-2/17  08.08.2018.

1.daļa – SIA “Forevers”;

2.daļa – SIA “Forevers”;

3.daļa – SIA “Forevers”;

4.daļa – a/s “Tukuma piens”;

5.daļa – a/s “Tukuma piens”;

6.daļa – a/s “Tukuma piens”;

7.daļa – SIA “Dona”;

8.daļa – SIA “Dona”;

9.daļa – SIA “Dona”;

10.daļa -pārtraukts;

11.daļa -pārtraukts;

12.daļa-pārtraukts;

13.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

14.daļa -SIA “Sudrabkaija”;

15.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

16.daļa – SIA “Futurus Food”;

17.daļa – SIA “Futurus Food”;

18.daļa – SIA “Futurus FOOd”

1.daļa – EUR 1882.85 ( bez PVN) ;

2.daļa – EUR 1675.85 ( bez PVN);

3.daļa – EUR 8686.80 (bez PVN);

4.daļa -EUR 1520.19 (bez PVN) ;

5.daļa – EUR 1123.90 (bez PVN) ;

6.daļa – EUR 2873.44 (bez PVN);

7.daļa – EUR 744.25 (bez PVN) ;

8.daļa – EUR 764.00 (bez PVN) ;

9.daļa – EUR 2800.00 (bez PVN);

10.daļa -pārtraukts;

11.daļa -pārtraukts;

12.daļa- pārtraukts;

13.daļa – EUR 138.00 (bez PVN);

14.daļa – EUR 268.50 (bez PVN);

15.daļa – EUR 530.00 ( bez PVN);

16.daļa – EUR 946.07 (bez PVN);

17.daļa – EUR 1197.78 (bez PVN);

18.daļa – EUR 1372.94 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 20.08.2018. plkst.11:00

no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam

 Lēmums

Līgumi

Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

 

JNP/2018/1.2-2/17  31.07.2018.

 1.daļa -SIA “Euro Energo Company”;

2.daļa –

SIA “Euro Energo Company”

 1.daļa – EUR 8805.00 ( bez PVN);

2.daļa –  EUR 5283.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 13.08.2018. plkst.11:00 

 12 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža

 Lēmums

Līgums

Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā

 

 

 

 

 

Nr.JNP 2018/1.2-2/16/ELFLA/ 20.07.2018.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 10.08.2018. plkst.10:00

no Līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 30.augustam Līgums

„Apkures kokskaidu granulu un saulespuķu sēnalu granulu iegāde ar piegādi Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

 

JNP/2018/1.2-2/15  06.07.2018.  SIA “HAG”  EUR 18 091,20 ( bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.07.2018.

 12 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža

 Lēmums

Līgums

„Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

 

 

JNP 2018/1.2-2/14/ ELFLA/ 18.05.2018.  IZBEIGTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 30.05.2018. plkst.11:00 līdz 19.07.2018  Lēmums

„Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

 

 

JNP 2018/1.2-2/13 26.04.2018.  PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.05.2018. plkst.12:00 līdz 19.07.2018.  Lēmums

Malkas piegāde Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

 

JNP 2018/1.2-2/12 26.04.2018.  2.daļa – Jēkabpils rajona Zasas pagasta zemnieku saimniecību “KARĀĻI”  2.daļa – EUR 5200.00 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.05.2018. plkst.12:00 līdz 03.09.2018.

 Lēmums

Līgums

Kosmētiskā remonta veikšana Zasas vidusskolas telpās

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/11 18.04.2018  SIA “BK Māja”  EUR 18 881.11 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 02.05.2018. plkst.10:00 no 18.06.2018. līd 17.08.2018.

 Lēmums

Līgums

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras ikdienas

uzturēšanas darbu veikšana”

 

 

JNP 2018/1.2-2/10 12.04.2018. Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.04.2018. plkst.12:00 12 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža  Lēmums

Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

 

JNP 2018/1.2-2/9  16.04.2018.

 1.daļa-PĀRTRAUKTS;

2.daļa – SIA “Siliņi”;

3.daļa – SIA “ASTARTE-NAFTA”

 2.daļa – EUR 15 281.09 (bez PVN);

3.daļa- EUR 20 256.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 08.05.2018. plkst.13:00

 Lēmums

Ziņojums

IUB lēmums

Lēmums

Lēmums

Ziņojums

Lēmums

Ziņojums

Lēmums

Ziņojums

„Ārējā kanalizācijas tīkla pārbūve Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalā” 

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/8 29.03.2018.  SIA “HALLE B”  EUR 53 617.69 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 12.04.2018. plkst.12:00 Būvdarbi jāizpilda līdz 20.08.2018.; Līguma darbības termiņš līdz 01.10.2018.

 Lēmums

Līgums

„Saimniecības ēkas (malkas šķūņa) pārbūve un malkas šķūņa nojaukšana Jēkabpils novada Rubenes pagastā

 

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/7 13.03.2018.  SIA “Erbauer Group”  EUR 41 037.40 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 26.03.2018. plkst.12:00 Darbi jāuzsāk ne ātrāk kā 01.06.2018. un jāpabeidz līdz 17.08.2018.

 Lēmums

Līgums

„ Datortehnikas un programmatūras piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

 

 

JNP 2018/1.2-2/6  07.03.2018.

 1.daļā -SIA “ATEA”

2.daļā-SIA “Lattelecom”

3.daļā-SIA “ATEA”

4.daļā-SIA “CAPITAL”

 1.daļā – EUR 1176.00 (bez PVN);

2.daļā – EUR 5917.68 (bez PVN);

3.daļā – EUR 2467.00 (bez PVN);

4.daļā – EUR 137.45 (bez PVN)

 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 19.03.2018. plkst.12:00  15 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

 Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

 „Ielu apgaismojuma izbūve, Jēkabpils novada, Kalna pagasta, Vidsalas ciematā”

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/5 16.02.2018.  SIA “RECK”  EUR 36 871.38 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.02.2018. plkst.11:00 2018.gada 13.augusts

 Lēmums

Līgums

 „ Ielas apgaismojuma izbūve Jēkabpils novada, Leimaņu pagasta, Mežgales ciematā”

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/4 16.02.2018.  SIA “RECK”  EUR 26 995.95 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.02.2018. plkst.11:00  2018.gada 1.augusts

 Lēmums

Līgums

„ Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

 

JNP 2018/1.2-2/3 08.02.2018.

 1.daļa – pārtraukta;

2.daļa – pārtraukta;

3.daļa – SIA “Dālderi IP”;

4.daļa – SIA “Dālderi IP”;

5.daļa – pārtraukta

 3.daļa – EUR 15 600.00 (bez PVN) ;

4.daļa – EUR 5 330.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 01.03.2018. plkst.11:00 līdz 2018.gada 3.septembrim

 Lēmums

Ziņojums

Līgums

 „Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

 

 

 JNP 2018/1.2-2/2 15.01.2018  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 26.01.2018. plkst.10:00  12 mēneši

 

Lēmums

„Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā”

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/1/ELFLA/ 15.01.2018  SIA “Legāts”  EUR 35 577.99 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 26.01.2018. plkst.10:00 2018.gada 20.jūlijs

 Lēmums

Līgums

2017. gads

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Piegādātāja / izpildītāja nosaukums Līgumcena EUR
(bez PVN)
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma
izpildes
termiņš
Piezīmes

„Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā”

 

 

 

 

JNP 2017/1.2-2/48/ELFLA/ 22.12.2017.  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.01.2018. plkst.11:00 2018.gada 20.jūlijs

 

Lēmums

„Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

 

 

JNP 2017/1.2-2/47  22.12.2017.  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.01.2018. plkst.12:00 12.mēneši

 

Lēmums

„ Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

 

JNP/2017/1,2-2/46 27.12.2017.

 1.daļa – Pārtraukta;

2. daļa – Pārtraukta;

3.daļa – Pārtraukta;

4.daļa – SIA “DLLA”;

5.daļa – SIA “DLLA”;

6.daļa – Pārtraukta;

7.daļa – Pārtraukta

 4.daļa – EUR 6760.00 (bez PVN);

5.daļa – EUR 20 800.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 17.01.2018. plkst.14:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 1.oktobrim

 Lēmums

Ziņojums

Līgums

Brīvdabas estrādes pārbūves 1.kārta, Rubenes pagsts, Jēkabpils novads

 

 

 

 

JNP 2017/1.2-2/45  19.12.2017.  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.01.2018. plkst.14:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 15.jūlijam

 Lēmums

Ziņojums

Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā

 

 

 

 

 

JNP 2017/1.2-2/44/ELFLA/ 06.12.2017.

 PĀRTRAUKTS

 

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.12.2017. plkst.14:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 30.augustam

 Lēmums

Ziņojums

Domes lēmums

Lēmums

„Jēkabpils novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un darbi” iespiešana 2018.gadā un 2019.gadā”

 

 

JNP/2017/1.2-2/43 17.11.2017.  SIA “Erante”

 2018.gadā EUR 3498.00 ( bez PVN);

2019.gadā EUR 3498.00 ( bez PV)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.11.2017. plkst.10:00 No 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembbrim

 Lēmums

Līgums

 „Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017./2018.gada ziemas periodā”

 

JNP/2017/1.2-2/42 30.10.2017.

 1.daļā – Jēkabpils rajona zemnieku saimniecība “KALNĀRES” ;

2.daļā – Kalna pagasta Mistera-Mistra zemnieku saimniecība “STRAUMĪTES”;

3.daļā -SIA “Links”;l

4.daļā – Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība “Jaunpilcumi”

 1.daļā – EUR 2950.00(bez PVN);

2.daļā – EUR 4770.00 (Bez PVN);

3.daļā – EUR 4100.00(bez PVN);

4.daļā – EUR5544.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 10.11.2017. plkst.09:00 No 2017.gada 10.novembra līdz 2018.gada 30.aprīlim

 Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

„Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā”

 

 

JNP/2017/1.2-2/41/ELFLA 11.10.2017.  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.10.2017. plkst.10:00 Līdz 2018.gada 29.jūnijam  Lēmums

„Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017./2018.gada ziemas periodā”

 

JNP/2017/1.2-2/40 10.10.2017.

 1.daļā – Ābeļu pagasta A.Auziņa zemnieku saimniecība “Pipariņi”;

3.daļā – Dunavas pagasta A.Stankeviča zemnieku saimniecība „DZELMES”;

6.daļā – Rubenes pagasta G.Graudiņa zemnieku saimniecība “Dziļgrāvji”

 1.daļā – EUR 3465.00 (bez PVN);

3.daļā – EUR 5850.00 (bez PVN);

6.daļā – EUR 4675.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.10.2017. plkst.10:00 No 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 30.aprīlim

 Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

„Lietota autobusa piegāde sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rubenītis”

vajadzībām ”

JNP/2017/1.2-2/39 29.09.2017. Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 10.10.2017. plkst.10:00 25.dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

 Lēmums

Līgums

„Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā”

JNP/2017/1.2-2/38/ELFLA 12.09.2017. Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 25.09.2017. plkst.11:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 29.06.2018 Lēmums

Tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā

JNP/2017/1.2-2/37/ELFLA 12.09.2017.  SIA “Ošukalns cltniecība”  EUR 50 762.92 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 25.09.2017. plkst.11:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 27.07.2018

 Lēmums

Līgums

„Zemes kadastrālā un topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības projektu izstrāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/36

07.09.2017.

 

1.daļā – SIA “DL Dati”;

2.daļā – SIA “DL Dati”;

3.daļā – SIA “DL Dati”

1.daļā – 210.50 ( bez PVN);

2.daļā – 1590.00 ( bez PVN);

3.daļā – 471.09 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.09.2017. plkst.11:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 13.09.2019.

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

„Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/35 07.08.2017.

1.daļā – SIA “D&P”;

2.daļā – SIA “D&P”

1.daļā – 6 690.00 (bez PVN);

2.daļā – 4 014.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.08.2017. plkst.11:00 No 2017.gada 5.septembra līdz 2018.gada 4.septembrim

Lēmums

Līgums

Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

JNP/2017/1.2-2/34 02.08.2017.

1.daļa – SIA “Žabo”;

2.daļa – pārtraukta;

3.daļa – pārtraukta;

4.daļa – pārtraukta;

5.daļa – pārtraukta;

6.daļa – pārtraukta;

7.daļa – SIA “Dona”;

8.daļa – SIA “Dona”;

9.daļa – SIA “Dona”;

10.daļa -SIA “KABULETI FRUIT”;

11.daļa -SIA “KABULETI FRUIT”;

12.daļa-SIA “KABULETI FRUIT”;

13.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

14.daļa -SIA “KABULETI FRUIT”;

15.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

16.daļa – SIA “Futurus Food”;

17.daļa – SIA “Futurus Food”;

18.daļa – SIA “Futurus FOOd”

1.daļa – EUR 1771.85 ( bez PVN);

7.daļa – EUR 658.50 (bez PVN’;

8.daļa – EUR 686.00 ( bez PVN);

9.daļa – EUR2504.50 ( bez PVN);

10.daļa- EUR 491.80 ( bez PVN);

11.daļa -EUR 121.27 ( bez PVN);

12.daļa – EUR 852.90 ( bez PVN);

13.daļa – EUR 102.00 ( bez PVN);

14.daļa – EUR 307.60 ( bez PVN);

15.daļa – EUR 460.00 ( bez PVN);

16.daļa -EUR 987.19 ( bez PVN);

17.daļa – EUR 1287.72 ( bez PVN);

18.daļa – EUR 1598.33 ( bez PVN);

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 14.08.2017. plkst.11:00 No 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam Lēmums

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas Ābeļu pamatskolā

JNP/2017/1.2-2/33 31.07.2017.

IK “Bīriņi L.S.”

EUR -30 768.50 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 11.08.2017. plkst.10:00 No 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.maijam

Lēmums

Līgums

„Būvuzraudzības pakalpojumi ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas- Lapas”, ceļa Nr.2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis”, ceļa Nr.1-11 “Āres – Lindiņi” un ceļa Nr. Nr.4-11 “Alkšņi – Muktāni” pārbūvei”

JNP/2017/1.2-2/32/ELFLA 11.07.2017. 1.daļa-

IK”CB TESTS”;

2.daļa –

SIA “K-RDB”;

3.daļa –

IK”CB TESTS”;

4.daļa –

SIA “K-RDB”;

1.daļa – EUR 2300.00 ( bez PVN);

2.daļa – EUR 1901.00 ( bez PVN);

3.daļa – EUR 1900.00 ( bez PVN);

4.daļa – EUR 3663.00 ( bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.07.2017. plkst.12:00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 18.septembrim

Lēmums

Līgums

Līgums

 

„Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide 1. kārta, ”Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/31/ELFLA/ 16.06.2017. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ošukalns celtniecība”, reģistrācijas Nr.45403012642 42 474,62 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.07.2017. plkst.12:00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 13.oktobrim

Lēmums

Līgums

 

„Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Sociālās aprūpes namā “Mežvijas” Jēkabpils novadā”

JNP/2017/1.2-2/30/ELFLA/ 14.06.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Erbauer group”, reģistrācijas nr. 55403039511 30 976,84 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.06.2017. plkst.11:00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 13.oktobrim

Lēmums

Līgums

„Saimniecības ēkas atjaunošanas darbi un vecās saimniecības ēkas nojaukšanas darbi Jēkabpils novada Kalna pagastā

JNP/2017/1.2-2/29 12.06.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Erbauer group”, reģistrācijas nr. 55403039511 24 979.16 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.06.2017. plkst.11:00

1.daļa – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 15.septimbrim

2.daļa – no 2018.gada maija mēneša līdz 2018.gada 31.augustam

Lēmums

Līgums

“„Atpūtas vietas izveide un labiekārtošana pie dabas objekta informācijas stenda Tadenavā “Līdumnieki”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads” ID Nr.JNP/2017/1.2-2/28/ INTERREG, Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” (“Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”) ietvaros

JNP/2017/1.2-2/28/INTERREG 26.05.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Legāts”, reģistrācijas Nr. 40003814669

27234.32

Papildus būvdarbi

2237.78

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 07.06.2017. plkst.12:00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 15.oktobrim

Lēmums

Līgums

Vienošanās

 

„ “Alkšņi – Muktāni ceļa Nr.:4-11 pārbūve” Rubenes pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/27/ELFLA/ 24.05.2017. SIA “Mikor” EUR 485 710.78 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.06.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 14.septembrim

Lēmums

Ziņojums

Līgums

„ “Vārpiņas – Lapas ceļa Nr.:6-2 pārbūve” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/26/ELFLA/ 24.05.2017. SIA “Ošukalns”

EUR 199 614.66

(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.06.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 14.septembrim

Lēmums

Ziņojums

Lēmums

Līgums

„ “Kaļvāres purvs-Meņķis ceļa Nr.:2-2 pārbūve” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/25/ELFLA/ 24.05.2017. SIA “Ošukalns”

EUR 182 864.37

(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.06.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 14.septembrim

Lēmums

Ziņojums

Līgums

„ “Āres – Lindiņi ceļa Nr.:1-11 pārbūve” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/24/ELFLA/ 24.05.2017. SIA “Ošukalns”

EUR 175 938.06

(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.06.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 14.septembrim

Lēmums

Ziņojums

Līgums

“Kosmētiskā remonta veikšana Zasas vidusskolas telpās”

JNP/2017/1.2-2/23 11.05.2017. SIA “BORG” EUR 26 816.62 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.05.2017. plkst.12:00 Darbi jāveic no 2017.gada 5.jūnija līdz 2017.gada 1.augustam

Lēmums

Līgums

„Ceļa Vidsala-Spuldzenieki Nr.7-1. seguma maiņa Jēkabpils novadā, Kalna pagastā, projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā” ietvaros”

JNP/2017/1.2-2/22 10.05.2017. SIA “Ošukalns” EUR 56 624.27 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 22.05.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 15.augustam

Lēmums

Līgums

Vienošanās

Leimaņu tautas nama skatuves aprīkojuma nodrošināšana

JNP/2017/1.2-2/21 11.04.2017. SIA “AJV grupa” EUR 16 375.26 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 25.04.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda līdz 2017.gada 1.jūnijam

Lēmums

Līgums

„ “Alkšņi – Muktāni ceļa Nr.:4-11 pārbūve” Rubenes pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/19/ELFLA/ 05.04.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.05.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 17.augustam
„ “Vārpiņas – Lapas ceļa Nr.:6-2 pārbūve” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/18/ELFLA/ 05.04.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.05.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 17.augustam
„ “Kaļvāres purvs-Meņķis ceļa Nr.:2-2 pārbūve” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/17/ELFLA/ 05.04.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.05.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 17.augustam
“Āres – Lindiņi ceļa Nr.:1-11 pārbūve” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/16/ELFLA/ 05.04.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.05.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 17.augustam

„Apkures katlu iegāde un uzstādīšana Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/20 05.04.2017.

1.daļa: z/s “Gusti”;

2.daļa z/s “Gusti”

1.daļa EUR 17 400.00 ( bez PVN);

2.daļa EUR 10 191.00 ( bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 19.04.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda līdz 2017.gada 18.augustam

Lēmums

Līgums

Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

JNP/2017/1.2-2/15 31.03.2017.

1.daļa: SIA “ATEA”

2.daļa:SIA “INTER-RĪGA”

3.daļa:SIA “Lattelecom”

4.daļa:SIA “ProVision Baltic”

1.daļa:EUR 4092.00 (bez PVN)

2.daļa: EUR 3911.00 (bez PVN)

3.daļa:EUR 8929.40 (bez PVN)

4.daļa:EUR 1664.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 11.04.2017. plkst.12:00 15 darba dienu laikā no iepirkuma Līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

„Rubenes pagasta estrādes pārbūves elektroapgādes pievads un Rubenes parka apgaismojums

 

JNP/2017/1.2-2/14 03.042017. SIA “KVĒLE” EUR12 282.07 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.04.2017. plkst.12:00

Darbi jāuzsāk 2017.gada 29.maijā.

Darbi jāpabeidz 2017.gada 14.jūlijā

Lēmums

Līgums

„Būvdarbu veikšana projekta „ Artēziskā urbuma un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve “Leimaņu tautas nams”, Leimaņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads” ietvaros”

JNP/2017/1.2-2/13 28.02.2017. SIA “TOTAS” EUR 24 162.63 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 13.03.2017. plkst.15:00 Darbi jāizpilda līdz 2017.gada 30.jūnijam

Lēmums

Līgums

„Būvdarbu veikšana projekta „ Ūdensvada pārbūve Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciemā” ietvaros”

JNP/2017/1.2-2/12 27.02.2017. SIA “Siltumkomforts” EUR 36 596.28 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 10.03.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda līdz 2017.gada 10.augustam

Lēmums

Līgums

Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/11 24.02.2017

1.daļa:SIA “ASTARTE-NAFTA”

2.daļa: SIA “Siliņi”

3.daļa:SIA “ASTARTE-NAFTA”

1.daļa: EUR 49 325.50 (bez PVN);

2.daļa: EUR 12 122.90(bez PVN);

3.daļa:EUR 17 922.00 ( bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 04.04.2017. plkst.14:00 12 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Ziņojums

Līgums

Līgums

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/10 24.02.2017.

1.daļa:SIA „DĀLDERIS IP”

2.daļa:SIA „DĀLDERIS IP”

3.daļa:SIA “OZOLS LD”

4.daļa:SIA “OZOLS LD”

1.daļa: EUR 8 975.00(bez PVN)

2.daļa:EUR 2513.00(bez PVN)

3.daļa:EUR 15 512.00(bez PVN)

4.daļa:EUE 9 695.00(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.04.2017. plkst.14:00 Piegāde jāveic 6.mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Lēmums

Ziņojums

Līgums

Līgums

Alkšņi – Muktāni ceļa Nr.:4-11 pārbūve” Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/9/ELFLA/ 23.02.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 31.03.2017. plkst.10:30 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 1.augustam Lēmums

Vārpiņas – Lapas ceļa Nr.:6-2 pārbūve” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/8/ELFLA/ 23.02.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 31.03.2017. plkst.10:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 1.augustam Lēmums

Kaļvāres purvs-Meņķis ceļa Nr.:2-2 pārbūve” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/7/ELFLA/ 23.02.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 31.03.2017. plkst.09:30 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 1.augustam Lēmums

“Āres – Lindiņi ceļa Nr.:1-11 pārbūve” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/6/ELFLA/ 23.02.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 31.03.2017. plkst.09:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 18.augustam Lēmums

“Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbu veikšana “

JNP/2017/1.2-2/5 22.02.2017 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 06.03.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.martam

„Apkures katlu iegāde un uzstādīšana Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/4 20.02.207 PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.03.2017. plkst.12:00 darbi jāizpilda līdz 2017.gada 18.augustam Lēmums

„Apkures katlu iegāde un uzstādīšana Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/3 15.02.2017 PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.02.2017. plkst.12:00 darbi jāizpilda līdz 2017.gada 18.augustam Lēmums

Malkas piegāde Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vajadzībām

JNP/2017/1.2-2/2 12.01.2017 Jēkabpils rajona Zvaigznes mežizstrādes uzņēmums “Sils”, IU EUR 7 477.85 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.01.2017. plkst.11:00 No 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 1.aprīlim

Līgums

Lēmums

„Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldes vajadzībā”

JNP/2017/ 1.2-2/1 04.01.2017 UAB “ROKJUS” EUR 13 100.00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 17.01.2017. plkst.12:00 12.mēneši

Līgums

Lēmums

 

2016. gada un senākus iepirkumus skatīt, spiežot šeit

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv