Kultūras pārvalde

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde


Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Kultūras pārvaldes vadītāja
Ilze Cekule
20371520
zasaskn@jekabpils.lv
ilze.cekule@jekabpils.lv
Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā
Inta Tomāne
26478498
inta.tomane@jekabpils.lv
Kultūras pasākumu organizators (Leimaņu, Kalna pagasts, tehniskais nodrošinājums)
Gints Audzītis
28315265
65233845
gints.audzitis@jekabpils.lv
Kultūras pasākumu organizators (Dunavas, Dignājas pagasts)
Arnis Čakstiņš
20239071 arnis.cakstins@jekabpils.lv
Kultūras pasākumu organizatore (Ābeļu pagasts, lietvedība)
Inga Dombrovska 25766183 inga.dombrovska@jekabpils.lv
Sporta pasākumu organizatora v.i.
Eva Sēle
29354160 eva.sele@jekabpils.lv
Jaunatnes lietu speciālists
Eva Sēle
29354160
jekabpilsnovads.jl@jekabpils.lv
Amatniecības centra “Rūme” koordinatore
Daina Alužāne
22335439 daina.aluzane@jekabpils.lv
daina.aluzane@gmail.com
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītāja
Endija Urbāne
25465787 endija.urbane@jekabpils.lv
jekabpilsnovads.muzejs@jekabpils.lv
Ābeļu bibliotēkas vadītāja
Ineta Survillo 65207281 ineta.survillo@jekabpils.lv
Dignājas bibliotēkas vadītāja
Dace Grigorjeva 29869741 dace.grigorjeva@jekabpils.lv
Dunavas bibliotēkas vadītājs
Sandis Ruļuks 29227970 sandis.ruluks@jekabpils.lv
dpb@inbox.lv
Kalna bibliotēkas vadītājs
Maruta Orbidāne 65229537 maruta.orbidane@jekabpils.lv
Leimaņu bibliotēkas vadītāja
Līga Lācīte 29822591 liga.lacite@edu.jekabpils.lv
Rubeņu bibliotēkas vadītāja
Līga Zālīte 22346995 liga.zalite@jekabpils.lv
Zasas bibliotēkas vadītāja
Ināra Valaine 20371522 inara.valaine@jekabpils.lv

Kontaktpersona: Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā Inta Tomāne, tel. 26478498, e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Pirmdiena – 9.30-18.00
Otrdiena – 8.30-16.00
Trešdiena – 8.30- 16.00
Ceturtdiena – 8.30- 16.00
Piektdiena – 9.30 -15.00; 17.00-22.00

Atpūtai un pusdienām- 12.00- 12.30

Sestdiena, svētdiena- pēc pasākumu plāna

( Ja kādā no šīm dienām ir pasākums- pirmdiena – brīvdiena)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena- 9.00-12.00

Ceturtdiena-13.00-16.00

 

Kultūras namā darbojas:

 • Sieviešu vokālais ansamblis „ Kantilēna” – vadītāja Sandra Radiņa;
 • Jauktais vokālais ansamblis „ Āre” – vadītāja Sandra Radiņa;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Rasa” – vadītāja Inta Tomāne;
 • Jauniešu deju kolektīvs „ Laude”- vadītāja Sandra Vaitkeviča;
 • Folkloras kopa „Kāre” – vadītāja Aīda Bikauniece;
 • Senioru dāmu deju kopa „Draiskās Peonijas” – vadītāja Ināra Rudeviča;
 • Bērnu teātra pulciņš „Dadzīši”- vadītāja Ilona Kantāne;
 • Bērnu vokālais ansamblis „Puķuzirņi” – vadītāja Sandra Radiņa;
 • Lietišķās mākslas pulciņš ( aušana) – vadītāja Anita Vērdiņa;
 • Sporta pulciņš – vadītājs Juris Rubiķis;
 • Interešu kopa „Gardēdis” – vadītāja Inta Tomāne;
 • amatierteātris “Kumode” – vadītāja Ilona Kantāne.

 

Tradīciju pasākumi:

 • Kultūras nama pašdarbnieku tematisks pasākums- balle.
 • Vokālo ansambļu saiets-koncerts.
 • Joku koncerts „ Raibais karuselis” veltīts joku mēnesim aprīlim (ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.)
 • Bērnu un jauniešu svētki „ Nāc nākdama vasariņa”
 • Mūzikas festivāls „ Mazā ziņģe”

  Vasaras pasākumi notiek brīvdabas estrādē un dabas un atpūtas parkā.   Kultūras namā darbojas sporta zāle, galda spēļu istabas.

 

Koru skate.2017.01.04.F.J.L. 447 (1)

Koris “Putni”

Kantilena

Vokālais ansamblis “Kantilēna”

IMG_20170604_154306 IMG_20170503_144706
IMG_20170819_155006 IMG_20170621_150809

Kontaktpersona: Kultūras pārvaldes vadītāja Ilze Cekule, tel. 20371520 , e-pasts: zasaskn@jekabpilsnovads.lv

Pr. – Pk. 8.00 – 16.00
Sestdienas, svētdienas – pēc pasākumu plāna. (ja kādā no šīm dienām ir pasākums, pirmdiena – brīvdiena!)
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās plkst. 9.00 – 12.00
Ceturtdienās plkst. 13.00 – 16.00

Landi Solis
Zasa_teatris Maskas

 

Kultūras namā darbojas:

 • Pirmsskolas deju kolektīvs “Solītis”, vad. Ieva Ģeidāne
 • Bērnu dramatiskais kolektīvs “Maskas”, vad. Laura Dilāne
 • Bērnu vokālais ansamblis “Smaidiņi”, vad. Anita Ķikute
 • Jauniešu deju kolektīvs “Landi”, vad. Daiga Ģeidāne
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis” vad. Daiga Ģeidāne
 • Jauniešu muzikālā apvienība “Oktāva”, vad. Ieva Ģeidāne
 • Amatierteātris, vad. Laura Dilāne

Zasas kultūras namā otrdienās darbojas novada koris ”Putni”. Diriģente Santa Kasparsone.

Vairāk par kori lasi šeit >>

Tradīciju pasākumi:

 • “Sadancis pie Amora”
 • Pasākums “Labi būt kopā”
 • Balle “Vasarai aizejot”
 • Dzejas dienām veltīts pasākums
 • Pasākums-konkurss “Atnāc ar savu dziesmu”
 • Valsts svētkiem veltīts koncerts
 • Ziemassvētku pasākums

Kontaktpersona: Kultūras pasākumu organizators Gints Audzītis, tel. 28315265, 65233845, e-pasts: leimanutn@jekabpilsnovads.lv

Leimaņu Tautas nama Facebook lapa >>

Kolektīvi:

VPDK "Deldze"

VPDK “Deldze”

Leimaņu pagasta amatierteātris

Leimaņu pagasta amatierteātris

Leimanu_pagasta_viru_kopa

Vīru vokālais ansamblis

Tautas namā darbojas:

 • Leimaņu pagasta bibliotēka (trešdienās),
 • vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Deldze”  (dibināts 16.01.1997.) (vadītāja Daiga Ģeidāne),
 • Leimaņu pagasta amatierteātris (vadītājs Gints Audzītis),
 • vīru vokālais ansamblis (vadītājs Jānis Zarenieks),
 • Bēbīšu skoliņa “Bebulācis” (organizē Jolanta Armanoviča, tel. 20395002).

Tradicionālie pasākumi:
Zinību dienai veltīta ziedu izstāde septembra sākumā.

 

Kontaktpersona: Kultūras pasākumu organizatore Inga Dombrovska, tel. 25766183, kp@jekabpilsnovads.lv

Darba laiki:
P. 10-17
O. 13-17
T.  8-17
C.  8-12
P.  8-14.30
Pusdienas pārtraukums pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 12.00 – 12.30

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 10-12
Trešdienās 13-15

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās vakara nodarbības no 18-22
Sestdienās un svētdienās – pēc pasākuma plāna.
(ja kādā no šīm dienām ir pasākums – pirmdiena – brīvdiena).

Darba dienas laikā divas reizes pa 15 minūtēm var tikt izmantotas atpūtai.
Pirmssvētku dienās darba laiks tiek samazināts par divām stundām.

 

  Tautas namā darbojas:

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaupre”, vad. Inita Gādmane
 • Ābeļu amatierteātris, vad. Pēteris Draņevičs
 • Jauniešu jauktais ansamblis “Tomēr”, vad. Anita Gavare
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, vad.Anita Gavare
 • Eiropas deju kopa senioriem “Ābelietes”, vad. Vika Vanaga
 • Rokdarbu klubiņā “Bitītes”, vad. Maija Mieze
 • Rokdarbu klubiņš „Ābeļzieds”, vad. Maija Mieze
 • Ābeļu pagasta novadpētniecības ekspozīcija
 • Biedrība „Ābeļzieds”

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 – 21.00 1. stāva foajē visi interesenti tiek aicināti uz novusa un tenisa nodarbībām, (iespējams arī citās dienās, iepriekš vienojoties ar Tautas nama vadītāju).

Lielākie tradicionālie pasākumi:

 • J.Akuratera atceres pasākumi un Akuratera dzimtas saieti
 • Senioru pēcpusdiena un apaļo gadu jubilāru sumināšana
 • Lieldienas
 • Amatierteātra pirmizrāde
 • Izlaidums Ābeļu pamatskolā
 • Jāņu dienas ielīgošana
 • Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts
 • Populāro mākslinieku koncerts Ābeļu skolas estrādē
 • Ražas svētki un Miķeļdiena
 • Lāčplēša dienas skrējiens
 • Valsts svētki
 • Tematiskās izstādes
 • Ziemassvētku pasākumi un koncerti
 • Rokdarbu izstādes – tirdziņi
 • Ziemassvētku labdarības akcijas (Ābeļu pamatskolas bērniem, pansionāta iemītniekiem (pagasta), vientuļiem pensionāriem)
 • Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem
 • Vecgada balle

Kontaktpersona: Kultūras pasākumu organizators Gints Audzītis, tel. 28315265, 65229541, leimanutn@jekabpilsnovads.lv

Kolektīvi:

 •  Vokālais ansamblis „Līksma” – vadītāja Vita Avotiņa
 • Dramatiskais kolektīvs „Vienība” – vadītāja Sandra Vecumniece

Biedrība „Cerību logi” (vadītāja Sandra Vecumniece). Biedrība organizē dažādas radošās darbnīcas, izglītojošus pasākumus.

Kultūras nama tradīcijas:

 • Teātru dienām veltīts pasākums „ Teātru karuselī”;
 • Jāņu ielīgošana;
 • Dramatiskā kolektīva pirmizrāde;
 • Pagasta senioru pēcpusdiena;
 • Pagasta senioru ekskursija;
 • Svecīšu vakaru organizēšana Kalna pagasta kapsētās;
 • Lāčplēša dienas pasākims A. Grīna piemiņas vietā;
 • Egles iedegšana pie kultūras nama;
 • Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Ziemassvētku pasākums ar pašdarbnieku piedalīšanos.

Ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu, realizējot NVO projektus, biedrība ir iegādājusies dažādas spēles: novusu, tenisu, biljardu, gaisa hokeju. Ikvienam Jēkabpils novada iedzīvotājam ir pieejamas šīs spēles. Sīkāka informācija pa tel. 26824411.

Kontaktpersona: Kultūras pasākumu organizators Arnis Čakstiņš, tel. 20239071, e-pasts: arnis.cakstins@jekabpilsnovads.lv

DSC02501 DSCF3983

Darba laiki:

 1. 8.00 – 16.00
 2. 8:00 – 16:00
 3. 8:00 – 16:00
 4. 8:00 – 16:00
 5. 9:00 – 17:00

Darba dienas laikā divas reizes pa 15 minūtēm var tikt izmantotas atpūtai.
Pirmssvētku dienās darba laiks tiek samazināts par divām stundām.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena 9:00 – 12:00

Trešdiena 12:00 – 16:00

 

Kolektīvi:

 • Amatierteātris “Sateka” vadītāja Silvija Krēsliņa;
 • Senioru dāmu deju kopa “Cielavas” – vadītāja Dace Vilkāja;
 • Līnijdeju grupa “Maybe”– vadītāja Līga Navicka;
 • Sporta nodarbības – treneris Uldis Auzāns.

Kolektīvu Mēģinājumu un nodarbību grafiks:

 • Trešdienās plkst. 14.00 Tradīciju zālē SDDK “Cielavas”
 • Piektdienās plkst. 19.00 Tradīciju zālē līnijdejas “Maybe”
 • Ceturtdienās plkst. 19.00 Sporta zālē Sporta nodarbības
 • Piektdienās plkst. 14.30 Tradīciju zālē amatierteātris “Sateka”

Mēģinājums vai nodarbība atsevišķos gadījumos var tikt pārcelts uz citu laiku pēc vadītāja un dalībnieku vienošanās, vai gatavojoties kādam pasākumam

 

Tradīciju pasākumi pagastā:

 • Martā Ak sievietes, sievietes, sievietes…”
 • Lieldienas
 • jūnijā Vasaras saulgrieži
 • Vasarsvētku sestdienā senioru dāmu deju kopu draudzības pasākums Lai sirdī būtu prieks!”
 • Amatierteātra pirmizrāde
 • Valsts svētki
 • Tematiskas izstādes
 • Ziemassvētku pasākumi un koncerti
 • Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
 • Rokdarbu izstādes – tirdziņi
 • Vecgada balle

Dunavas kultūras namā tiek svinēti valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki, tradīciju svētki, amatierkolektīvu jubilejas, senioru pēcpusdiena, izstādes, vieskoncerti, viesizrādes, atpūtas un izklaides pasākumi.

Dunavas pagastā tiek rīkoti dažādi sporta pasākumi, galda spēles, zolītes turnīrs, zemledus makšķerēšanas sacensības.

Kontaktpersona: Kultūras pasākumu organizators Arnis Čakstiņš, tel. 20239071, e-pasts: arnis.cakstins@jekabpilsnovads.lv

SAM_0975ILG_1275DSC00701

 

Kolektīvi:

 • Folkloras kopa “Dignōjīši” – vadītāja Aīda Bikauniece;
 • Folkloras kapella – vadītāja Aīda Bikauniece;
 • amatierteātris “Madagurči” – vadītājs Ainis Mikulāns.

Tradicionālie pasākumi :

 • “Daugavas svētki”
 • “Futbola diena”

Kontaktpersona: amatniecības centra “Rūme” koordinatore Daina Alužāne

Mob. tel.: 22335439; e-pasts – daina.aluzane@gmail.com, daina@rume.lv

Adrese: “RŪME”, Zasas pagasts
Jēkabpils novads, LV 5239

Vietnes internetā: http://www.rume.lv/ ; Draugiem.lv ; Facebook

Jēkabpils novada bibliotēkas

Jēkabpils novada pašvaldībā darbojas:

Jēkabpils novada tradīciju pasākumi:

 • Politiski represēto atceres pasākums
 • Bērnības svētki
 • Novada svētki
 • Senioru diena
 • Stipro ģimeņu godināšanas pasākums
 • Zemnieku balle
 • Valsts svētki

Pamats: Jēkabpils novada domes 2019. gada 28. februāra Lēmums Nr. 62

Nr.

p.k.

Pasākums Vienas biļetes cena EUR
1. Profesionālā māksla (vieskoncerti, viesizrādes) 3,00-30,00
2. Amatierkolektīvi (koncerti, izrādes) 1,00-20,00
3. Bērnu pasākumi (koncerti, izrādes) 1,00-8,00
4. Deju vakari ar dzīvo mūziku 3,00-15,00
5. Diskotēkas 2,00-10,00

Pamats: Jēkabpils novada domes 2019. gada 28. februāra lēmums Nr.61

1. Jēkabpils novada tautas namos un kultūras namos: 

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1.      Telpu noma viesizrādēm un koncertiem ar viesu biļetēm
1.1. bērnu pasākumi 1 pasākums pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 50 % atlaidi

 

PVN 21%

pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 50 % atlaidi
1.2. koncerti un teātra izrādes

 

1 pasākums

pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 25 % atlaidi

 

PVN 21%

pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 25 % atlaidi
1.3. izklaides pasākumi pieaugušajiem

 

1 pasākums

piemēro pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža

 

PVN 21%

piemēro pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža
2.      Telpu noma
2.1. Ābeļu tautas nama zāle 157,6 m2, Aldaunes ielā 13, Ābeļu pagastā pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.2. Dunavas kultūras nama zāle 70,2 m2 pirmā stunda 7,35 1,54 8,89
katra nākamā stunda 4,80 1,01 5,81
2.3. Kalna kultūras nama lielā zāle 285,0 m2 pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.4. Kalna kultūras nama foajē 72,2 m2 pirmā stunda 7,35 1,54 8,89
katra nākamā stunda 4,80 1,01 5,81
2.5. Leimaņu tautas nama zāle 185,8 m2 pirmā stunda 21,00 4.41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.6. Leimaņu tautas nama zāle ar virtuvi 194,9 m2 pirmā stunda 21,00 4.41 25,41
katra nākamā stunda 5,10 1,07 6,17
2.7. Rubenes kultūras nama lielā (skatītāju) zāle 201,8 m2 pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.8. Rubenes kultūras nama sporta (deju) zāle 216 m2 pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.9.

Rubenes kultūras nama mazā zāle (2) ar virtuvi

97,6 m2

pirmā stunda 7,35 1,54 8,89
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.10. Rubenes kultūras nama mazā zāle (1) 35 m2 pirmā stunda 5,00 1,05 6,05
katra nākamā stunda 2,50 0,53 3,03
2.11. Zasas kultūras nama zāle 193,6 m2 pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 5,00 1,05 6,05
2.12. Zasas kultūras nama izstāžu zāle 67,3 m2 pirmā stunda 7,35 1,54 8,89
katra nākamā stunda 4,80 1,01 5,81
2.13. Zasas kultūras nama atpūtas istaba 17,6 m2 pirmā stunda 5,00 1,05 6,05
katra nākamā stunda 2,50 0,53 3,03
3.      Tehnikas noma pasākumiem (līdz 6 stundām)
3.1. Projektora un ekrāna noma 1 vienība 6,61 1,39 8,00
3.2. Portatīvā datora noma 1 vienība 4,13 0,87 5,00

 

2. Sēļu amatniecības centrā “Rūme”:

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. 1.stāva telpas (93,0 m2) noma pirmā stunda 21,00 4,41 25,41
katra nākamā stunda 4,96 1,04 6,00

 

3. Jaunatnes lietu pasākumi:

Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Zaļā iela 10, Zasā 2.stāva saieta telpas (26,3 m2) noma

pirmā

stunda

4,96 1,04 6,00
katra nākamā stunda 2,48 0,52 3,00

 

4. No cenrādī noteikto telpu nomas maksājumu veikšanas atbrīvoti:

4.1. Jēkabpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības;

4.2. Jēkabpils novada nevalstiskās organizācijas, ja pasākums ir publisks un bezmakasas;

4.3. Kultūras pārvaldes organizēto amatnieku tirdziņu dalībnieki;

4.4. citu organizāciju un pašvaldību tautas mākslas kolektīvi, ja pasākums ir publisks un bezmaksas;

4.5. labdarības pasākumu rīkotāji.

5. Cenrādis stājas spēkā ar 2019. gada 1. martu.

Jēkabpils novada pašvaldības amatierkolektīvu un interešu grupu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība un darba uzdevumu apraksts

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv