Kultūras iestādes

Kontaktpersona – Inta Tomāne, m.t.26478498, e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldībā darbojas:

Jēkabpils novada tradīciju pasākumi:

 • Politiski represēto atceres pasākums
 • Bērnības svētki
 • Novada svētki
 • Senioru diena
 • Stipro ģimeņu godināšanas pasākums
 • Zemnieku balle
 • Valsts svētki

 

Kontakti: m.t.26478498; e-pasts- rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Pirmdiena -9.30-18.00
Otrdiena- 8.30-16.00
Trešdiena-8.30- 16.00
Ceturtdiena-8.30- 16.00
Piektdiena- 9.30 -15.00

17.00-22.00

Atpūtai un pusdienām- 12.00- 12.30

Sestdiena, svētdiena- pēc pasākumu plāna

( Ja kādā no šīm dienām ir pasākums- pirmdiena – brīvdiena)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena- 9.00-12.00

Ceturtdiena-13.00-16.00

 

Kultūras namā darbojas:

 • Sieviešu vokālais ansamblis „ Kantilēna” – vadītāja Sandra Radiņa;
 • Jauktais vokālais ansamblis „ Āre” – vadītāja Sandra Radiņa;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Rasa” – vadītāja Inta Tomāne;
 • Jauniešu deju kolektīvs „ Laude”- vadītāja Sandra Vaitkeviča;
 • Folkloras kopa „Kāre” – vadītāja Aīda Bikauniece;
 • Senioru dāmu deju kopa „Draiskās Peonijas” – vadītāja Ināra Rudeviča;
 • Bērnu teātra pulciņš „Dadzīši”- vadītāja Ilona Kantāne;
 • Bērnu vokālais ansamblis „Puķuzirņi” – vadītāja Sandra Radiņa;
 • Lietišķās mākslas pulciņš ( aušana) – vadītāja Anita Vērdiņa;
 • Sporta pulciņš – vadītājs Juris Rubiķis;
 • Interešu kopa „Gardēdis” – vadītāja Inta Tomāne;
 • amatierteātris “Kumode” – vadītāja Ilona Kantāne.

 

Tradīciju pasākumi:

 • Kultūras nama pašdarbnieku tematisks pasākums- balle.
 • Vokālo ansambļu saiets-koncerts.
 • Joku koncerts „ Raibais karuselis” veltīts joku mēnesim aprīlim( ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.)
 • Bērnu un jauniešu svētki „ Nāc nākdama vasariņa”
 • Mūzikas festivāls „ Mazā ziņģe”

  Vasaras pasākumi notiek brīvdabas estrādē un dabas un atpūtas parkā.   Kultūras namā darbojas sporta zāle, galda spēļu istabas.

 

Koru skate.2017.01.04.F.J.L. 447 (1)

Koris “Putni”

Kantilena

Vokālais ansamblis “Kantilēna”

IMG_20170604_154306 IMG_20170503_144706
IMG_20170819_155006 IMG_20170621_150809

Tel.: 20371520; e-pasts: zasaskn@jekabpilsnovads.lv

Pr. – Pk. 8.00 – 16.00
Sestdienas, svētdienas – pēc pasākumu plāna. (ja kādā no šīm dienām ir pasākums, pirmdiena – brīvdiena!)
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās plkst. 9.00 – 12.00
Ceturtdienās plkst. 13.00 – 16.00

Landi Solis
Zasa_teatris Maskas

 

Kultūras namā darbojas:

 • Pirmsskolas deju kolektīvs “Solītis”, vad. Daiga Ģeidāne
 • Bērnu dramatiskais kolektīvs “Maskas”, vad. Skaidrīte Boļšaka
 • Bērnu vokālais ansamblis “Smaidiņi”, vad. Anita Ķikute
 • Jauniešu deju kolektīvs “Landi”, vad. Daiga Ģeidāne
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis” vad. Daiga Ģeidāne
 • Jauniešu muzikālā apvienība “Oktāva”, vad. Ieva Ģeidāne
 • Amatierteātris, vad. Solvita Audzīte

Zasas kultūras namā ceturtdienās darbojas novada koris ”Putni”. Diriģente  Santa Kasparsone.

Vairāk par kori lasi šeit >>

Tradīciju pasākumi:

 • “Sadancis pie Amora”
 • Pasākums “Labi būt kopā”
 • Balle “Vasarai aizejot”
 • Dzejas dienām veltīts pasākums
 • Pasākums-konkurss “Atnāc ar savu dziesmu”
 • Valsts svētkiem veltīts koncerts
 • Ziemassvētku pasākums

Tālr. 65233845; m.t. 28315265; e-pasts: leimanutn@jekabpilsnovads.lv

Kolektīvi:

VPDK "Deldze"

VPDK “Deldze”

Leimaņu pagasta amatierteātris

Leimaņu pagasta amatierteātris

Leimanu_pagasta_viru_kopa

Vīru vokālais ansamblis

Tautas namā darbojas:

 • Leimaņu pagasta bibliotēka (trešdienās),
 • vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Deldze”  (dibināts 16.01.1997.) (vadītāja Daiga Ģeidāne),
 • Leimaņu pagasta amatierteātris (vadītājs Gints Audzītis),
 • vīru vokālais ansamblis (vadītājs Jānis Zarenieks),
 • Bēbīšu skoliņa “Bebulācis” (organizē Jolanta Armanoviča, tel. 20395002).

Tradicionālie pasākumi:
Zinību dienai veltīta ziedu izstāde septembra sākumā.

Leimaņu Tautas nama Facebook lapa >>

Telefons 65207284, 28316164, e- pasts abelutn@jekabpilsnovads.lv

Darba laiki:
P. 10-17
O. 13-17
T.  8-17
C.  8-12
P.  8-14.30
Pusdienas pārtraukums pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 12.00 – 12.30

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 10-12
Trešdienās 13-15

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās vakara nodarbības no 18-22
Sestdienās un svētdienās – pēc pasākuma plāna.
(ja kādā no šīm dienām ir pasākums – pirmdiena – brīvdiena).

Darba dienas laikā divas reizes pa 15 minūtēm var tikt izmantotas atpūtai.
Pirmssvētku dienās darba laiks tiek samazināts par divām stundām.

 

  Tautas namā darbojas:

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaupre”, vad. Inita Gādmane
 • Ābeļu amatierteātris, vad. Pēteris Draņevičs
 • Jauniešu jauktais ansamblis “Tomēr”, vad. Anita Gavare
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”
 • Eiropas deju kopā senioriem “Ābelietes”, vad. Maija Vilka
 • Rokdarbu klubiņā “Bitītes”
 • Rokdarbu klubiņš „Ābeļzieds”, vad. Maija Mieze
 • Ābeļu pagasta novadpētniecības muzejs, vad. A.Jakubovskis
 • Biedrība „Ābeļzieds”

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 – 21.00 1. stāva foajē visi interesenti tiek aicināti uz novusa un tenisa nodarbībām, (iespējams arī citās dienās, iepriekš vienojoties ar Tautas nama vadītāju).

Lielākie tradicionālie pasākumi:

 • J.Akuratera atceres pasākumi un Akuratera dzimtas saieti
 • Senioru pēcpusdiena un apaļo gadu jubilāru sumināšana
 • Lieldienas
 • Amatierteātra pirmizrāde
 • Izlaidums Ābeļu pamatskolā
 • Jāņu dienas ielīgošana
 • Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts
 • Populāro mākslinieku koncerts Ābeļu skolas estrādē
 • Ražas svētki un Miķeļdiena
 • Lāčplēša dienas skrējiens
 • Valsts svētki
 • Tematiskās izstādes
 • Ziemassvētku pasākumi un koncerti
 • Rokdarbu izstādes – tirdziņi
 • Ziemassvētku labdarības akcijas (Ābeļu pamatskolas bērniem, pansionāta iemītniekiem (pagasta), vientuļiem pensionāriem)
 • Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem
 • Vecgada balle

Tālr.65229541; m.t. 26824411; e-pasts – kalnakn@jekabpilsnovads.lv

Kolektīvi:

 •  Vokālais ansamblis „Līksma” – vadītāja Vita Avotiņa
 • Dramatiskais kolektīvs „Vienība” – vadītāja Sandra Vecumniece

Biedrība „Cerību logi” (vadītāja Sandra Vecumniece). Biedrība organizē dažādas radošās darbnīcas, izglītojošus pasākumus.

Kultūras nama tradīcijas:

 • Teātru dienām veltīts pasākums „ Teātru karuselī”;
 • Jāņu ielīgošana;
 • Dramatiskā kolektīva pirmizrāde;
 • Pagasta senioru pēcpusdiena;
 • Pagasta senioru ekskursija;
 • Svecīšu vakaru organizēšana Kalna pagasta kapsētās;
 • Lāčplēša dienas pasākims A. Grīna piemiņas vietā;
 • Egles iedegšana pie kultūras nama;
 • Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Ziemassvētku pasākums ar pašdarbnieku piedalīšanos.

Ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu, realizējot NVO projektus, biedrība ir iegādājusies dažādas spēles: novusu, tenisu, biljardu, gaisa hokeju. Ikvienam Jēkabpils novada iedzīvotājam ir pieejamas šīs spēles. Sīkāka informācija pa tel. 26824411.

Tālr.: 20239071; e-pasts – dunavaskn@jekabpilsnovads.lv

 

DSC02501 DSCF3983

Darba laiki:

 1. 8.00 – 16.00
 2. 8:00 – 16:00
 3. 8:00 – 16:00
 4. 8:00 – 16:00
 5. 9:00 – 17:00

Darba dienas laikā divas reizes pa 15 minūtēm var tikt izmantotas atpūtai.
Pirmssvētku dienās darba laiks tiek samazināts par divām stundām.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena 9:00 – 12:00

Trešdiena 12:00 – 16:00

 

Kolektīvi:

 • Amatierteātris “Sateka” Silvija Krēsliņa
 • Senioru dāmu deju kopa “Cielavas” Inese Straume
 • Līnijdeju grupa “Maybe”– vad. Līga Navicka
 • Sporta nodarbības – treneris Uldis Auzāns
 • Biedrība Dzīves prasme ”- Anita Ozoliņa

 

Kolektīvu Mēģinājumu un nodarbību grafiks:

 • Otrdienās plkst. 10.00 Tradīciju zālē SDDK “Cielavas”
 • Ceturtdienās plkst. 19.00 Tradīciju zālē līnijdejas “Maybe”
 • Ceturtdienās plkst. 19.00 Sporta zālē Sporta nodarbības
 • Piektdienās plkst. 14.30 Tradīciju zālē amatierteātris “Sateka”
 • Piektdienās plkst. 19.00 Sporta zālē Sporta nodarbības

Mēģinājums vai nodarbība atsevišķos gadījumos var tikt pārcelts uz citu laiku pēc vadītāja un dalībnieku vienošanās, vai gatavojoties kādam pasākumam

 

Tradīciju pasākumi pagastā:

 • Martā Ak sievietes, sievietes, sievietes…”
 • Lieldienas
 • jūnijā Vasaras saulgrieži
 • Vasarsvētku sestdienā senioru dāmu deju kopu draudzības pasākums Lai sirdī būtu prieks!”
 • Amatierteātra pirmizrāde
 • Valsts svētki
 • Tematiskas izstādes
 • Ziemassvētku pasākumi un koncerti
 • Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
 • Rokdarbu izstādes – tirdziņi
 • Vecgada balle

Dunavas kultūras namā tiek svinēti valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki, tradīciju svētki, amatierkolektīvu jubilejas, senioru pēcpusdiena, izstādes, vieskoncerti, viesizrādes, atpūtas un izklaides pasākumi.

Dunavas pagastā tiek rīkoti dažādi sporta pasākumi, galda spēles, zolītes turnīrs, zemledus makšķerēšanas sacensības.

Tālr.: 26439901, e-pasts: dignajastn@jekabpilsnovads.lv

 

SAM_0975ILG_1275DSC00701

 

Kolektīvi:

 • Folkloras kopa “Dignōjīši” – vadītāja Aīda Bikauniece;
 • Folkloras kapella – vadītāja Aīda Bikauniece;
 • Aktīvā dzīvesveida klubiņš “Sprīdis labākai dzīvei” – vadītāja Gita Namiņa;
 • amatierteātris “Madagurči” – vadītāja Inta Stroža.

Tradicionālie pasākumi :

 • “Daugavas svētki”
 • “Futbola diena”

Mob. tel.: 22335439; e-pasts – daina.aluzane@gmail.com, daina@rume.lv

Adrese: “RŪME”, Zasas pagasts
Jēkabpils novads, LV 5239

Vietnes internetā: http://www.rume.lv/ ; Draugiem.lv ; Facebook

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv