Administrācija

Jēkabpils novada pašvaldība


Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Reģ.Nr. 90009116789
AS Swedbank HABALV22
LV51 HABA 0551 0341 2525 1


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus


 Aivars Vanags

Vārds, Uzvārds: Aivars Vanags

Amats: Domes priekšsēdētājs

Tālrunis: 65220732, 29204384

e-pasts: aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00 – 16.00

 Anita Lemaka

Vārds, Uzvārds: Anita Lemaka

Amats: Domes priekšsēdētāja vietniece

Tālrunis: 28305492

e-pasts: anita.lemaka@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks (aizvietojot priekšsēdētāju):
Pirmdien 13.00 – 16.00

Vārds, Uzvārds: Gunta Dimitrijeva

Amats: Izpilddirektore

Tālrunis: 25617172, 65220733

e-pasts: gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00 – 16.00

Lietvedības nodaļas vadītāja
Ilze Kalniņa
29235274, ilze.kalnina@jekabpilsnovads.lv
Sekretāre
Marta Kolpakova
65220730, novads@jekabpilsnovads.lv
Datorspeciālists
Pēteris Balodis
28330079, it@jekabpilsnovads.lv
Sekretārs-Arhivārs
Sekretārs-Arhivārs Marika Šicāne,
27829666; 65220739, dzimtsaraksti@jekabpilsnovads.lv
Informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists
Kaspars Sēlis
26167960, kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Jurists-Iepirkumu speciālists
Inita Nereta
65220738, 26445523, inita.nereta@jekabpilsnovads.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja
Ligita Pētersone
65220734
27843245
ligita.petersone@jekabpilsnovads.lv
Nodaļas vadītājas vietniece
Ilvija Daņiļeviča
65220734
26547033
ilvija.danilevica@jekabpilsnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Inga Stūrmane
65220820
26675100
inga.sturmane@jekabpilsnovads.lv
Algu grāmatvede
Valda Lukjanova
28620193
valda.lukjanova@jekabpilsnovads.lv
Materiālu uzskaites grāmatvedis
Inese Geižāne
29399661
inese.geizane@jekabpilsnovads.lv 
Grāmatvede
Gunita Lācīte
20268095
gunita.lacite@jekabpilsnovads.lv
Galvenā kasiere
Dzintra Skujiņa
20268095
dzintra.skujina@jekabpilsnovads.lv
Vecākā nodokļu administratore
Airīte Liepiņa
65220820
26675100
airita.liepina@jekabpilsnovads.lv
Projektu speciālists
 26625480

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja
Ingrīda Feldmane
65220822
26367939
ingrida.feldmane@jekabpilsnovads.lv 
Īpašuma pārvaldīšanas speciālists
Viktorija Rāviņa
65220822
29359866
viktorija.ravina@jekabpilsnovads.lv
Būvinženieris
Valdis Renerts
26155190
valdis.renerts@jekabpilsnovads.lv
Teritoriālās plānošanas speciālists
28698128
65220823
Atbildīgais par autotransportu – autovadītājs
Alvis Indriksons
29350911
 
Darba drošības speciālists
Oksana Uvarova
25406417
oksana.uvarova@jekabpilsnovads.lv
Elektriķis
Jurijs Merzļakovs
27878984
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Juriskonsults
Gita Loča
65220738
29344497
gita.loca@jekabpilsnovads.lv
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Datu aizsardzības speciālists

28603550
datu.aizsardziba@jekabpilsnovads.lv
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Lauku attīstības konsultante
Ieva Auziņa
22487766
ieva.auzina@llkc.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka
65220736 anda.kiploka@jekabpilsnovads.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece
65220737 rainelda.muizniece@jekabpilsnovads.lv
Speciāliste interešu izglītības jautājumos
Grāmatvede Ženija Bezdele 65220736 zenija.bezdele@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Kultūras pārvaldes vadītāja
Laura Aišpure
20371520
zasaskn@jekabpilsnovads.lv
Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā
Inta Tomāne
26478498
rubeneskn@jekabpilsnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators (Leimaņu pagasts, tehniskais nodrošinājums)
Gints Audzītis
28315265
65233845
leimanutn@jekabpilsnovads.lv
Kultūras pasākumu organizatore (Dunavas, Dignājas pagasts)
Anita Ozoliņa 20239071 dunavaskn@jekabpilsnovads.lv
Kultūras pasākumu organizatore (Kalna, Ābeļu pagasts)
Sandra Vecumniece

26824411

65229541

kalnakn@jekabpilsnovads.lv
Sporta pasākumu organizatore
Baiba Čākure 28677242 baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv
Jaunatnes lietu speciālists
Jānis Ozols
29354160
jl@jekabpilsnovads.lv
Amatniecības centra “Rūme” koordinatore
Daina Alužāne
22335439

daina.aluzane@gmail.com

daina@rume.lv

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i.
Eva Strika
25465787 muzejs@jekabpilsnovads.lv

Nosūti pašvaldībai savu jautājumu!

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu ziņa

captcha

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv