Administrācija

! Jaunā Jēkabpils novada kontaktinformācija
meklējama << ŠEIT >> !


Jēkabpils novada
(Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubeņu un Zasas pagastu)
administrācija:Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus


 

Vārds, Uzvārds: Aivars Vanags

Amats: Domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu  jautājumos

(iepriekš Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs)

Tālrunis: 65220732, 29204384

e-pasts: aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00 – 16.00

Vārds, Uzvārds: Gunta Dimitrijeva

Amats: Izpilddirektore

Tālrunis: 25617172, 65220733

e-pasts: gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00 – 16.00

Lietvedības nodaļas vadītāja
Ilze Kalniņa
29235274, ilze.kalnina@jekabpils.lv
Sekretāre
65220730, jekabpils.novads@jekabpils.lv
Datorspeciālists
Māris Becītis
26696910, jekabpilsnovads.it@jekabpils.lv
maris.becitis@jekabpils.lv
Datorspeciālists izglītības iestādēs
Sekretārs-Arhivārs
Marika Šicāne
27829666; 65220739, marika.sicane@jekabpils.lv
Informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists
Kaspars Sēlis
26167960, kaspars.selis@jekabpils.lv
Jurists-Iepirkumu speciālists
Inita Nereta
65220738, 26445523, inita.nereta@jekabpils.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja
Ligita Pētersone
65220734
27843245
ligita.petersone@jekabpils.lv
Nodaļas vadītājas vietniece
Ilvija Daņiļeviča
65220734
26547033
ilvija.danilevica@jekabpils.lv
Vecākā grāmatvede
Inga Stūrmane
65220820
26675100
inga.sturmane@jekabpils.lv
Algu grāmatvede
Valda Lukjanova
28620193
valda.lukjanova@jekabpils.lv
Materiālu uzskaites grāmatvedis
Inese Geižāne
29399661
inese.geizane@jekabpils.lv 
Grāmatvede
Gunita Lācīte
20268095
gunita.lacite@jekabpils.lv
Galvenā kasiere
Dzintra Skujiņa
20268095
dzintra.skujina@jekabpils.lv
Vecākā nodokļu administratore
Airīte Liepiņa
65220820
26675100
airite.liepina@jekabpils.lv
Projektu speciālists
Līva Stašule  26625480 liva.stasule@jekabpils.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja
Ingrīda Feldmane
65220822
26367939
ingrida.feldmane@jekabpils.lv 
Īpašuma pārvaldīšanas speciālists
Viktorija Rāviņa
65220822
29359866
viktorija.ravina@jekabpils.lv
Teritoriālās plānošanas speciālists
Gunda Cērmūkša
22018804
65220823
gunda.cermuksa@jekabpils.lv
Atbildīgais par autotransportu – autovadītājs
Alvis Indriksons
29350911
alvis.indriksons@jekabpils.lv
Darba drošības speciālists
Oksana Uvarova
25406417
oksana.uvarova@jekabpils.lv
Elektriķis
Jurijs Merzļakovs
27878984
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Juriskonsults
Gita Loča
65220738
29344497
gita.loca@jekabpils.lv

Informējam, ka atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punktam, pašvaldība ir iecēlusi šādus Datu aizsardzības speciālistus:

Datu aizsardzības speciālisti tika iecelti balstoties uz pakalpojumu līgumu ar SIA „Grūbes Biroja Konsultācijas”, reģistrācijas Nr. 40203181577, Juridiskā adrese: „Vilbergi”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV2124.

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka
65220736, 29247870
anda.kiploka@jekabpils.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece
65220737, 29183714
rainelda.muizniece@jekabpils.lv
Grāmatvede Ženija Bezdele 65220736 zenija.bezdele@jekabpils.lv

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Kultūras pārvaldes vadītāja
Ilze Cekule
20371520
zasaskn@jekabpils.lv
ilze.cekule@jekabpils.lv
Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā
Inta Tomāne
26478498
inta.tomane@jekabpils.lv
Kultūras pasākumu organizators (Leimaņu, Kalna pagasts, tehniskais nodrošinājums)
Gints Audzītis
28315265
65233845
gints.audzitis@jekabpils.lv
Kultūras pasākumu organizators (Dunavas, Dignājas pagasts)
Arnis Čakstiņš
20239071 arnis.cakstins@jekabpils.lv
Kultūras pasākumu organizatore (Ābeļu pagasts, lietvedība)
Inga Dombrovska 25766183 inga.dombrovska@jekabpils.lv
Sporta pasākumu organizatora v.i.
Eva Sēle
29354160 eva.sele@jekabpils.lv
Jaunatnes lietu speciālists
Eva Sēle
29354160
jekabpilsnovads.jl@jekabpils.lv
Amatniecības centra “Rūme” koordinatore
Daina Alužāne
22335439 daina.aluzane@jekabpils.lv
daina.aluzane@gmail.com
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītāja
Endija Urbāne
25465787 endija.urbane@jekabpils.lv
jekabpilsnovads.muzejs@jekabpils.lv
Ābeļu bibliotēkas vadītāja
Ineta Survillo 65207281 ineta.survillo@edu.jekabpils.lv
Dignājas bibliotēkas vadītāja
Dace Grigorjeva 29869741 dace.grigorjeva@edu.jekabpils.lv
Dunavas bibliotēkas vadītājs
Sandis Ruļuks 29227970 sandis.ruluks@edu.jekabpils.lv
dpb@inbox.lv
Kalna bibliotēkas vadītāja
Maruta Orbidāne 65229537 maruta.orbidane@edu.jekabpils.lv
Kalna bibliotēkas bibliotekāre Dubultos Gunta Jaunzeme
65229566 gunta.jaunzeme@edu.jekabpils.lv
Leimaņu bibliotēkas vadītāja
Līga Lācīte 29822591 liga.lacite@edu.jekabpils.lv
Rubeņu bibliotēkas vadītāja
Līga Zālīte 22346995 liga.zalite@edu.jekabpils.lv
Zasas bibliotēkas vadītāja
Ināra Valaine 20371522 inara.valaine@edu.jekabpils.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv