Administrācija

Jēkabpils novada pašvaldība


Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Reģ.Nr. 90009116789
AS Swedbank HABALV22
LV51 HABA 0551 0341 2525 1


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus


 

Vārds, Uzvārds: Aivars Vanags

Amats: Domes priekšsēdētājs

Tālrunis: 65220732, 29204384

e-pasts: aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00 – 16.00

 Anita Lemaka

Vārds, Uzvārds: Anita Lemaka

Amats: Domes priekšsēdētāja vietniece

Tālrunis: 28305492

e-pasts: anita.lemaka@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks (aizvietojot priekšsēdētāju):
Pirmdien 13.00 – 16.00

Vārds, Uzvārds: Gunta Dimitrijeva

Amats: Izpilddirektore

Tālrunis: 25617172, 65220733

e-pasts: gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00 – 16.00

Lietvedības nodaļas vadītāja
Ilze Kalniņa
29235274, ilze.kalnina@jekabpilsnovads.lv
Sekretāre
Marta Kolpakova
65220730, novads@jekabpilsnovads.lv
Datorspeciālists
Māris Becītis
26696910, it@jekabpilsnovads.lv
maris.becitis@jekabpilsnovads.lv
Datorspeciālists (skolām)
Jānis Glaudiņš
28330079, janis.glaudins@jekabpilsnovads.lv
Sekretārs-Arhivārs
Marika Šicāne
27829666; 65220739, dzimtsaraksti@jekabpilsnovads.lv
Informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists
Kaspars Sēlis
26167960, kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Jurists-Iepirkumu speciālists
Inita Nereta
65220738, 26445523, inita.nereta@jekabpilsnovads.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja
Ligita Pētersone
65220734
27843245
ligita.petersone@jekabpilsnovads.lv
Nodaļas vadītājas vietniece
Ilvija Daņiļeviča
65220734
26547033
ilvija.danilevica@jekabpilsnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Inga Stūrmane
65220820
26675100
inga.sturmane@jekabpilsnovads.lv
Algu grāmatvede
Valda Lukjanova
28620193
valda.lukjanova@jekabpilsnovads.lv
Materiālu uzskaites grāmatvedis
Inese Geižāne
29399661
inese.geizane@jekabpilsnovads.lv 
Grāmatvede
Gunita Lācīte
20268095
gunita.lacite@jekabpilsnovads.lv
Galvenā kasiere
Dzintra Skujiņa
20268095
dzintra.skujina@jekabpilsnovads.lv
Vecākā nodokļu administratore
Airīte Liepiņa
65220820
26675100
airita.liepina@jekabpilsnovads.lv
Projektu speciālists
Līva Stašule  26625480 liva.stasule@jekabpilsnovads.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja
Ingrīda Feldmane
65220822
26367939
ingrida.feldmane@jekabpilsnovads.lv 
Īpašuma pārvaldīšanas speciālists
Viktorija Rāviņa
65220822
29359866
viktorija.ravina@jekabpilsnovads.lv
Būvinženieris
Teritoriālās plānošanas speciālists
Gunda Cērmūkša
22018804
65220823
gunda.cermuksa@jekabpilsnovads.lv
Atbildīgais par autotransportu – autovadītājs
Alvis Indriksons
29350911
 
Darba drošības speciālists
Oksana Uvarova
25406417
oksana.uvarova@jekabpilsnovads.lv
Elektriķis
Jurijs Merzļakovs
27878984
Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Juriskonsults
Gita Loča
65220738
29344497
gita.loca@jekabpilsnovads.lv

Informējam, ka atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punktam, pašvaldība ir iecēlusi šādus Datu aizsardzības speciālistus:

Datu aizsardzības speciālisti tika iecelti balstoties uz pakalpojumu līgumu ar SIA „Grūbes Biroja Konsultācijas”, reģistrācijas Nr. 40203181577, Juridiskā adrese: „Vilbergi”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV2124.

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka
65220736, 29247870
anda.kiploka@jekabpilsnovads.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece
65220737, 29183714
rainelda.muizniece@jekabpilsnovads.lv
Grāmatvede Ženija Bezdele 65220736 zenija.bezdele@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Kultūras pārvaldes vadītāja
Laura Aišpure
20371520
zasaskn@jekabpilsnovads.lv
Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā
Inta Tomāne
26478498
rubeneskn@jekabpilsnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators (Leimaņu, Kalna pagasts, tehniskais nodrošinājums)
Gints Audzītis
28315265
65233845
leimanutn@jekabpilsnovads.lv
Kultūras pasākumu organizators (Dunavas, Dignājas pagasts)
Arnis Čakstiņš
20239071 arnis.cakstins@jekabpilsnovads.lv
Kultūras pasākumu organizatore (Ābeļu pagasts, lietvedība)
Inga Dombrovska 25766183 kp@jekabpilsnovads.lv
Sporta pasākumu organizatore
Anastasija Krasutina 29354160 jl@jekabpilsnovads.lv
Jaunatnes lietu speciālists
Anastasija Krasutina
29354160
jl@jekabpilsnovads.lv
Amatniecības centra “Rūme” koordinatore
Daina Alužāne
22335439

daina.aluzane@gmail.com

daina@rume.lv

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i.
Eva Sēle
25465787 muzejs@jekabpilsnovads.lv
Ābeļu bibliotēkas vadītāja
Ineta Survillo 65207281 abelubib@jekabpilsnovads.lv
Dignājas bibliotēkas vadītāja
Dace Grigorjeva 29869741 dignajasbib@jekabpilsnovads.lv
Dunavas bibliotēkas vadītājs
Sandis Ruļuks 26001672 dunavasbib@jekabpilsnovads.lv
Kalna bibliotēkas vadītājs
Maruta Orbidāne 65229537 kalnabib@jekabpilsnovads.lv
Leimaņu bibliotēkas vadītāja
Līga Lācīte 29822591 leimanubib@jekabpilsnovads.lv
Rubeņu bibliotēkas vadītāja
Līga Zālīte 22346995 rubenubib@jekabpilsnovads.lv
Zasas bibliotēkas vadītāja
Ināra Valaine 20371522 zasasbib@jekabpilsnovads.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv