Administrācija

Jēkabpils novada pašvaldība


Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Reģ.Nr. 90009116789
AS Swedbank HABALV22
LV51 HABA 0551 0341 2525 1


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus


 Aivars Vanags

Vārds, Uzvārds: Aivars Vanags

Amats: Domes priekšsēdētājs

Tālrunis: 65220732, 29204384

e-pasts: aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00 – 16.00

 Anita Lemaka

Vārds, Uzvārds: Anita Lemaka

Amats: Domes priekšsēdētāja vietniece

Tālrunis: 28305492

e-pasts: anita.lemaka@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks (aizvietojot priekšsēdētāju):
Pirmdien 13.00 – 16.00

 izpilddirektors

Vārds, Uzvārds: Jānis Subatiņš

Amats: Izpilddirektors

Tālrunis: 65220733, 29126223

e-pasts: janis.subatins@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00 – 16.00

Lietvedības nodaļas vadītāja
Ilze Kalniņa
29235274, ilze.kalnina@jekabpilsnovads.lv
Sekretāre
Alda Beinaroviča
65220730, 65220731(fakss), novads@jekabpilsnovads.lv
Datorspeciālists
Andris Savickis
28330079, andris.savickis@jekabpilsnovads.lv
Sekretārs-Arhivārs
Sekretārs-Arhivārs Aļona Semeiko,
27829666; 65220739, alona.semeiko@jekabpilsnovads.lv
Informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists
Kaspars Sēlis
26167960, kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Jurists-Iepirkumu speciālists
Inita Nereta
65220738, 26445523, inita.nereta@jekabpilsnovads.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja
Ligita Pētersone
65220734
27843245
ligita.petersone@jekabpilsnovads.lv
Nodaļas vadītājas vietniece
Ilvija Daņiļeviča
65220734
26547033
ilvija.danilevica@jekabpilsnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Inga Stūrmane
65220820
26675100
inga.sturmane@jekabpilsnovads.lv
Algu grāmatvede
Valda Lukjanova
28620193
valda.lukjanova@jekabpilsnovads.lv
Materiālu uzskaites grāmatvedis
Jānis Spravnieks
65220734
janis.spravnieks@jekabpilsnovads.lv
Grāmatvede
Gunita Lācīte
65233101
20268095
gunita.lacite@jekabpilsnovads.lv
Galvenā kasiere
Dzintra Skujiņa
65233101
20268095
dzintra.skujina@jekabpilsnovads.lv
Vecākā nodokļu administratore
Airīte Liepiņa
65220820
26675100
airita.liepina@jekabpilsnovads.lv
Projektu speciāliste
Agnese Kalniņa  26625480  agnese.kalnina@jekabpilsnovads.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja
Ingrīda Feldmane
65220822
26367939
ingrida.feldmane@jekabpilsnovads.lv 
Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste
Inga Bokāne
65220822
29359866
 inga.bokane@jekabpilsnovads.lv
Būvinženieris
Līga Koržeņevska
26155190
liga.korzenevska@jekabpilsnovads.lv
Teritoriālās plānošanas speciālists
Dzidra Nartiša
28698128
65220823
 dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv
Atbildīgais par autotransportu – autovadītājs
Alvis Indriksons
29350911
 
Darba drošības speciālists
Oksana Uvarova
25406417
oksana.uvarova@jekabpilsnovads.lv
Elektriķis
Jurijs Merzļakovs
27878984

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Juriskonsults
Gita Loča
65220738
29344497
gita.loca@jekabpilsnovads.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Lauku attīstības konsultants
Ina Sēle
26312414
ina.sele@inbox.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka
65220736 anda.kiploka@jekabpilsnovads.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece
65220737 rainelda.muizniece@jekabpilsnovads.lv
Speciāliste kultūras un interešu izglītības jautājumos Ludmila Bērziņa 65220737 ludmila.berzina@jekabpilsnovads.lv
Grāmatvede Ženija Bezdele 65220736 zenija.bezdele@jekabpilsnovads.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītājas p.i.
Lelde Uzkure
 26011317
lelde.uzkure@jekabpilsnovads.lv

Adrese: “Ozollejas”, Zasa, Zasas pagasts

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Sporta koordinātors
Baiba Čākure
 28677242
baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Jaunatnes lietu speciālists
Jurgita Bareika
29354160
jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv


Nosūti pašvaldībai savu jautājumu!

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu ziņa

captcha

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv