Komisijas

Priekšsēdētāja: Anita Lemaka, – tālrunis 28305492

Locekļi: Gints Audzītis, Rita Baltarunķe, Ingrīda Irbe, Aļona Semeiko.

 

Inga Bokāne, Anita Lemaka, Dzidra Nartiša, Ligita Pētersone, Ingrīda Feldmane.

 

Priekšsēdētāja: Maruta Cankale – tālrunis 29282318

Locekļi: Reinis Balodis, Ilvija Daņiļeviča, Airīte Liepiņa, Jānis Subatiņš.

Priekšsēdētājs: Aivars Vanags – tālrunis 29204384

Locekļi: Gints Audzītis, Mārtiņš Līcis, Ina Sēle, Jānis Subatiņš.

 

Priekšsēdētāja: Inta Tomāne – tālrunis 26478498

Locekļi: Anita Ozoliņa, Līga Lācīte, Ināra Kantāne, Anda Ķiploka, Jānis Kokins, Arnolds Jakubovskis, Anda Svarāne, Ieva Jātniece, Juris Gaigals.

Priekšsēdētāja – Sarmīte Vanaga, tālr.: 29173028.

Sekretāre – Lolita Matuseviča

Locekļi -Inese Kalniškāne, Ina Sēle, Raisma Brandule, Vilnis Stūrītis, Inita Zaharevska

I.Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste;

I.Bokāne – Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste;

Dz.Nartiša –  Teritoriālās plānošanas speciāliste

Aivars Vanags – novada domes priekšsēdētājs;

Ingrīda Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja;

Dzidra Nartiša –  Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Teritoriālās plānošanas speciāliste;

Gita Loča – juriskonsulte;

Inga Bokāne – Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste.

Komisijas priekšsēdētājs Andris Baltaruņķis – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis;

Komisijas locekļi:

Aldonis Utināns – Latvijas Meža īpašnieku biedrības deleģētais pārstāvis;
Jānis Abizārs – Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” deleģētais pārstāvis;
Baiba Daģe – Biedrības “Zemnieku Saeima” deleģētā pārstāve;
Judīte Podniece – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldes norīkota Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja;
Andris Sēlis – Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzinis;
Gunārs Rubins – Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis.

Komisijas sekretāre – Inga Bokāne, Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas īpašumu pārvaldīšanas speciāliste.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv