Komisijas

Priekšsēdētāja: Anita Lemaka, – tālrunis 28305492

Locekļi: Gints Audzītis, Rita Baltarunķe, Ingrīda Irbe.

Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvā komisijas nolikums

Anita Lemaka, Ligita Pētersone, Ingrīda Feldmane, Viktorija Rāviņa, Gunda Cērmūkša.

 

Priekšsēdētāja: Maruta Cankale – tālrunis 29282318

Locekļi: Inita Nereta, Reinis Balodis, Ilvija Daņiļeviča, Airīte Liepiņa, Gunta Dimitrijeva.

Priekšsēdētājs: Aivars Vanags – tālrunis 29204384

Locekļi: Gints Audzītis, Mārtiņš Līcis, Gunta Dimitrijeva, Laura Aišpure.

 

Rainelda Muižniece, Normunds Krīvāns, Ligita Pētersone.

Priekšsēdētāja – Sarmīte Vanaga, tālr.: 29173028.

Sekretāre – Lolita Matuseviča

Ina Sēle, Inita Zaharevska, Vilnis Stūrītis, Aiga Mikušāne, Pārsla Grandāne.

Ingrīda Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste;

Gunda Cērmūkša – Teritoriālās plānošanas speciālists;

Viktorija Rāviņa – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas īpašuma pārvaldīšanas speciāliste.

Aivars Vanags – novada domes priekšsēdētājs;

Ingrīda Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja;

Gunda Cērmūkša – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Teritoriālās plānošanas speciāliste;

Gita Loča – juriskonsulte;

Viktorija Rāviņa – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas īpašuma pārvaldīšanas speciāliste.

Komisijas priekšsēdētājs Andris Baltaruņķis – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis;

Komisijas locekļi:

1) Andris Sēlis – Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzinis;

2) Judīte Podniece – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes norīkoto Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītājs;

3) Aldonis Utināns – Latvijas Meža īpašnieku biedrības deleģētais pārstāvis;

4) Zigurds Stanka – Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” deleģētais pārstāvis;

5) Baiba Daģe – Biedrības “Zemnieku saeima” deleģētā pārstāve.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv