Komisijas

Priekšsēdētāja: Anita Lemaka, – tālrunis 28305492

Locekļi: Gints Audzītis, Rita Baltarunķe, Ingrīda Irbe.

Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvā komisijas nolikums

Anita Lemaka, Ligita Pētersone, Ingrīda Feldmane, Viktorija Rāviņa, Gunda Cērmūkša.

 

Priekšsēdētāja: Maruta Cankale – tālrunis 29282318

Locekļi: Inita Nereta, Reinis Balodis, Ilvija Daņiļeviča, Airīte Liepiņa, Gunta Dimitrijeva.

Priekšsēdētājs: Aivars Vanags – tālrunis 29204384

Locekļi: Gints Audzītis, Mārtiņš Līcis, Gunta Dimitrijeva, Laura Aišpure.

 

 1. Inta Tomāne – Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece;
 2. Baiba Čākure – sporta pasākumu organizatore;
 3. Līga Lācīte – Leimaņu bibliotēkas vadītāja;
 4. Ilona Kantāne – Rubeņu pamatskolas direktore;
 5. Endija Urbāne – Sēlijas prasmju muzeja vadītāja;
 6. Anda Ķiploka – Izglītības pārvaldes vadītāja;
 7. Anda Svarāne – biedrība “Sēļu pūrs”;
 8. Ieva Jātniece – biedrība “Ūdenszīmes”;
 9. Juris Gaigals – Ābeļu pamatskolas direktors;
 10. Dace Grigorjeva – Dignājas bibliotēkas vadītāja;
 11. Laura Aišpure – Kultūras pārvaldes vadītāja;
 12. Arnita Pore – Zasas vidusskolas direktore.
Rainelda Muižniece, Baiba Čākure, Ligita Pētersone.

Priekšsēdētāja – Sarmīte Vanaga, tālr.: 29173028.

Sekretāre – Lolita Matuseviča

Ina Sēle, Inita Zaharevska, Vilnis Stūrītis, Aiga Mikušāne, Pārsla Grandāne.

Ingrīda Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste;

Gunda Cērmūkša – Teritoriālās plānošanas speciālists;

Viktorija Rāviņa – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas īpašuma pārvaldīšanas speciāliste.

Aivars Vanags – novada domes priekšsēdētājs;

Ingrīda Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja;

Gunda Cērmūkša – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Teritoriālās plānošanas speciāliste;

Gita Loča – juriskonsulte;

Viktorija Rāviņa – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas īpašuma pārvaldīšanas speciāliste.

Komisijas priekšsēdētājs Andris Baltaruņķis – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis;

Komisijas locekļi:

1) Andris Sēlis – Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzinis;

2) Judīte Podniece – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes norīkoto Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītājs;

3) Aldonis Utināns – Latvijas Meža īpašnieku biedrības deleģētais pārstāvis;

4) Zigurds Stanka – Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” deleģētais pārstāvis;

5) Baiba Daģe – Biedrības “Zemnieku saeima” deleģētā pārstāve.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv