Komisijas

Priekšsēdētāja: Anita Lemaka, – tālrunis 28305492

Locekļi: Gints Audzītis, Rita Baltarunķe, Ingrīda Irbe.

Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvā komisijas nolikums

Anita Lemaka, Dzidra Nartiša, Ligita Pētersone, Ingrīda Feldmane, Viktorija Rāviņa.

 

Priekšsēdētāja: Maruta Cankale – tālrunis 29282318

Locekļi: Reinis Balodis, Ilvija Daņiļeviča, Airīte Liepiņa, Jānis Subatiņš.

Priekšsēdētājs: Aivars Vanags – tālrunis 29204384

Locekļi: Gints Audzītis, Mārtiņš Līcis, Ina Sēle, Jānis Subatiņš.

 

Priekšsēdētāja: Inta Tomāne – tālrunis 26478498

Locekļi: Jurgita Bareika, Baiba Čākure, Anita Ozoliņa, Līga Lācīte, Ināra Kantāne, Endija Urbāne, Anda Ķiploka, Anda Svarāne, Ieva Jātniece, Juris Gaigals, Dace Grigorjeva, Laura Aišpure, Sandra Vecumniece, Olita Spēka.

Rainelda Muižniece, Baiba Čākure, Ligita Pētersone.

Priekšsēdētāja – Sarmīte Vanaga, tālr.: 29173028.

Sekretāre – Lolita Matuseviča

Ina Sēle, Inita Zaharevska, Vilnis Stūrītis, Aiga Mikušāne, Pārsla Grandāne.

I.Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste;

I.Bokāne – Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste;

Dz.Nartiša –  Teritoriālās plānošanas speciāliste;

Viktorija Rāviņa – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas īpašuma pārvaldīšanas speciāliste.

Aivars Vanags – novada domes priekšsēdētājs;

Ingrīda Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja;

Dzidra Nartiša –  Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Teritoriālās plānošanas speciāliste;

Gita Loča – juriskonsulte;

Viktorija Rāviņa – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas īpašuma pārvaldīšanas speciāliste.

Komisijas priekšsēdētājs Andris Baltaruņķis – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis;

Komisijas locekļi:

1) Andris Sēlis – Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzinis;

2) Gunārs Rubins – Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis;

3) Judīte Podniece – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes norīkoto Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītājs;

4) Aldonis Utināns – Latvijas Meža īpašnieku biedrības deleģētais pārstāvis;

5) Zigurds Stanka – Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” deleģētais pārstāvis;

6) Baiba Daģe – Biedrības “Zemnieku saeima” deleģētā pārstāve.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv