Komisijas

Priekšsēdētāja: Anita Lemaka, – tālrunis 28305492

Locekļi: Aļona Semeiko, Ingrīda Irbe, Rita Baltarunķe,  Sandra Vecumniece, Gints Audzītis.

Inga Bokāne, Dzidra Nartiša, Ligita Pētersone, Modris Pavārs, Andis Bikaunieks

Priekšsēdētāja: Maruta Cankale – tālrunis 29282318

Locekļi: Ilvija Daņiļeviča, Airīte Liepiņa, Uldis Auzāns, Jānis Subatiņš

Priekšsēdētājs: Edvīns Meņķis – tālrunis 26595678

Locekļi: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Modris Pavārs, Jānis Subatiņš.

Priekšsēdētāja: Inta Tomāne – tālrunis 26478498

Locekļi: Ludmila Bērziņa, Anita Ozoliņa, Līga Lācīte, Ināra Kantāne, Anda Ķiploka, Jānis Kokins, Arnolds Jakubovskis, Anda Svarāne, Ieva Jātniece, Juris Gaigals.

Priekšsēdētāja – Sarmīte Vanaga, tālr.: 29173028.

Sekretāre – Lolita Matuseviča

Locekļi -Inese Kalniškāne, Ina Sēle, Raisma Brandule, Vilnis Stūrītis, Inita Zaharevska

I.Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste;

I.Bokāne – Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste;

Dz.Nartiša –  Teritoriālās plānošanas speciāliste

E.Meņķis – novada domes priekšsēdētājs;
A.Lemaka – novada domes deputāte;
G.Loča – juriskonsulte;
I.Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja;
I. Bokāne – Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste;
Dz.Nartiša –  Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Teritoriālās plānošanas speciāliste.

Komisijas priekšsēdētājs Andrs Baltaruņķs – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis;

Komisijas locekļi:
1) Juris Čaupjonoks – Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzinis;
2) Gunārs Rubins – Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis;
3) Judīte Podniece – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldes norīkota Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv