Attīstības programma

Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam(aktualizēts 2020. gadā)

Investīciju plāns aktualizēts, ievērojot pašvaldības budžetu 2020.gadam un papildināts ar plānotajiem projektiem un investīcijām. 2020. gada 23. janvāra  Jēkabpils novada  domes lēmums Nr.15 (protokols Nr.2 , 13. punkts) par “Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu un 2020.gada 24.septembra lēmums Nr.299 “Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma Nr.15 Pielikuma  “Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 23.punktā”

Investīciju plāns aktualizēts 2020

Investīciju plāns aktualizēts 2020 (konsolidēta versija)

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018.gada 27.decembra domes sēdes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16., 19.punkts)  “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. -2025.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jēkabpils novada attīstības programma 2019. -2025.gadam.

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Lēmums Nr.337

1. Stratēģiskā daļa;
2. Rīcības_plāns;
3. Investīciju plāns;
4. Īstenošanas uzraudzība;


Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Pašreizējās situācijas raksturojums

Jēkabpils novada atīstības programma 2019.-2025.gadam

Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

pdfico Lēmums
Aktualizēts Investīciju plāns 2018.g.
pdfico Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. un
Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
īstenošanas uzraudzības pārskats par 2016.gaduLēmums
pdfico Aktualizēts investīciju plāns 2017.-2018
Lēmums
pdfico Investīciju plāns 2016.-2018
Lēmums
pdfico Aktualizēts Rīcības plāns 2016.-2018. gadam
pdfico Aktualizēts Investīciju plāns 2016.-2018. gadam
wordico Ziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanu 2013.-2014.g.
pdfico Investīciju plāns 2015. – 2017.
pdfico Investīciju plāns 2014. – 2016.
pdfico Jēkabpils novada attīstības
programma 2012. – 2018.
pdfico Jēkabpils novada attīstības programmas
2012. – 2018. gadam investīciju plāns 2012.g. – 2014.g.
pdfico Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāns 2013.g. – 2015.g
wordico Pārskats par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.g. īstenošanu 2012.gadā
pdfico Jēkabpils novada Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025. gadam

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv