Attīstības programma

Aktualizēts “Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.‑2025. gadam” Investīciju plāns

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 22.06.2021. sēdes lēmumu Nr. 181 (protokols Nr.9, 1. punkts).

Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 2021. gada 22. jūnijā aktualizētais Investīciju plāns

 

Aktualizēts “Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.‑2025.gadam” Rīcības plāns un Investīciju plāns (2021.)

2018. gada 27. decembrī Jēkabpils novada dome apstiprināja Jēkabpils novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam. Lai nodrošinātu Jēkabpils novada ilgtspējīgu attīstību, plānojot pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Jēkabpils novada dome 2021. gada 28. janvāra sēdē nolēma apstiprināt “Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.‑2025.gadam” aktualizēto Rīcības plānu (1.pielikums) un aktualizēto Investīciju plānu (2.pielikums).

Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 2021. gadā aktualizētais Rīcības plāns

Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 2021. gadā aktualizētais Investīciju plāns

 

Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam(aktualizēts 2020. gadā)

Investīciju plāns aktualizēts, ievērojot pašvaldības budžetu 2020.gadam un papildināts ar plānotajiem projektiem un investīcijām. 2020. gada 23. janvāra  Jēkabpils novada  domes lēmums Nr.15 (protokols Nr.2 , 13. punkts) par “Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu un 2020.gada 24.septembra lēmums Nr.299 “Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma Nr.15 Pielikuma  “Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 23.punktā”

Investīciju plāns aktualizēts 2020

Investīciju plāns aktualizēts 2020 (konsolidēta versija)

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018.gada 27.decembra domes sēdes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16., 19.punkts)  “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. -2025.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jēkabpils novada attīstības programma 2019. -2025.gadam.

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Lēmums Nr.337

1. Stratēģiskā daļa;
2. Rīcības_plāns;
3. Investīciju plāns;
4. Īstenošanas uzraudzība;


Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Pašreizējās situācijas raksturojums

Jēkabpils novada atīstības programma 2019.-2025.gadam

Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

pdfico Lēmums
Aktualizēts Investīciju plāns 2018.g.
pdfico Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. un
Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
īstenošanas uzraudzības pārskats par 2016.gaduLēmums
pdfico Aktualizēts investīciju plāns 2017.-2018
Lēmums
pdfico Investīciju plāns 2016.-2018
Lēmums
pdfico Aktualizēts Rīcības plāns 2016.-2018. gadam
pdfico Aktualizēts Investīciju plāns 2016.-2018. gadam
wordico Ziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanu 2013.-2014.g.
pdfico Investīciju plāns 2015. – 2017.
pdfico Investīciju plāns 2014. – 2016.
pdfico Jēkabpils novada attīstības
programma 2012. – 2018.
pdfico Jēkabpils novada attīstības programmas
2012. – 2018. gadam investīciju plāns 2012.g. – 2014.g.
pdfico Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāns 2013.g. – 2015.g
wordico Pārskats par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.g. īstenošanu 2012.gadā
pdfico Jēkabpils novada Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025. gadam

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv