Detālplānojumi

Ar Jēkabpils novada domes 26.05.2016. lēmumu Nr.127 (protokols Nr.6, 20) ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Bulīši” (kadastra nr. 5666 004 0012, „Bites” kadastra nr. 5666 004 0192 Jēkabpils novada Kalna pagasts. Jēkabpils novada domes 26.05.2016. lēmums Nr.127 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bulīši” (kadastra nr. 5666 004 0012, „Bites” kadastra nr. 5666 004 0192) Jēkabpils novada Kalna pagasts “ pieejams šeit:pdficoLēmums.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties šeit:pdfico Paskaidrojuma raksts  pdficoDTPL_TIAN pdficoGrafiskā daļa


 

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Bulīši” Kalna pagasts Jēkabpils novads publisko apspriešanu un atzinumu saņemšanu

Pielikumi: DTPL_PR_projekts, DTPL_TIAN_projekts, Funkcionālais_zonējums, Topogrāfiskais plāns, Zemes ierīcības darbu plāns, lēmums 72, Pārskats par izstrādes procesu

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Bulīši”, Vidsalā, Kalna pagastā Jēkabpils novadā

Pielikumi: NR_1, NR_2, NR_3, NR_4

N.p.k. Nekustamais īpašums, kam izstrādāts detālplānojums
Kadastra Nr.
Detālplānojuma apstiprināšanas datums
Saistošie noteikumi (Nr.)
1. Gārdiņi 56480010096 26.01.2012. 2/2012
2. Pauguri 56480030007 17.09.2009. 9/2009
3. Priedītes 56480010249 17.09.2009. 10/2009

Detālplānojums “Gārdiņi”:

”GĀRDIŅI” DETĀLPLĀNOJUMA SAISTOŠĀ DAĻA un Grafiskā daļa

Detālplānojums “Pauguri”:

DP_Titullapa

GP_1_Plānotā

GP_2_Esošā

GP3_topogrāfija

GP_4_Plānotā_bez_AJ

Pauguri_pārskats

Detālplānojums “Priedītes”:

Esošā_karte

GP1_Plānotā

GP4_Plānotā

Priedītes

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv