Nereglamentētie iepirkumi

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEKŠĒJĀ KĀRTĪBA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ NEREGLAMENTĒTO IEPIRKUMU VEIKŠANAI

2018. gads

Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Līguma priekšmets, iepirkuma uzvarētājs
un piedāvātā līgumcena
Piedāvājuma
iesniegšanas termiņš
Kontaktpersona Iesniegšanas adrese
JNP 2018/1.2-3/16

Remontdarbu pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada Ābeļu pagastā”

Nolikums

27.12.2018. plkst.11:00 Juris Turlajs, tālrunis 28395556

ēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-41

“Dzeramā ūdens un notekūdens laboratorisko izmeklējumu

 veikšana Jēkabpils novadā”

Nolikums

Pielikums

 

 

21.12.2018. plkst.10:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-40

“Interesantās zvaigžņu pētnieku profesijas”

 

 

11.12.2018. plkst.15:00

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-39

“Neizzinātās mākslas pasaules profesijas”

 

05.12.2018. plkst.15:00 Sarmīte Ratiņa, tālrunis 29461906

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.l

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-38

“Mana veiksme – es pats”

 

05.12.2018. plkst.15:00 Anda Jurgeviča, tālrunis 26586767

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-37

“Profesijas ķīmijas pasaulē”

 

05.12.2018. plkst.15:00 Skaidrīte Jasāne, tālrunis 26522464

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.l

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-36

“Zvaigžņoto profesiju iepazīšana”

 

29.novembra plkst.15:00 Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-35

“Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!”

 

22.novembrim, plkst. 12:00 Anda Jurgeviča, tālrunis 26586767

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-30

Aprīkojuma iegāde un 360 grādu fotogrāfiju izgatavošana virtuālās realitātes tūres nodrošināšanai

Nolikums

 

sk. nolikumu

Agnese Kalniņa

tel. 26625480

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 5.novembrim plkst. 12:00 Jēkabpils novada pašvaldībā – Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, iesniedzot personīgi 2.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00 (piektdienās līdz 14:30), vai nosūtot pa pastu, vai nosūtot uz elektronisko pastu: agnese.kalnina@jekabpilsnovads.lv  un gita.loca@jekabpilsnovads.lv
Cenu aptauja
JNP 2018/CA-34

“Lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību”

 

 

05.11.2018. plkst.12:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-33

“Lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu un demenci”

 

 

05.11.2018. plkst.12:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-32

“Inovācijas un profesijas”

 

 

24.10.2018. plkst.12:00

Sarmīte Ratiņa

tālrunis 29461906

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-29

“Lekcijas par sirds un asinsvadu slimību profilaksi”

 

 

12.10.2018.plkst.12:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-28

“Lekcijas par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi”

 

12.10.2018.plkst.12:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2018/1.2-3/15

„ Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” telpu grupas Nr.11 remonts, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads”

 

 

 

 

04.10.2018. plkst.12:00

Valdis Renerts

tālrunis 26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-26

“Augļu un dārzeņu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm”

 

31.08.2018. plkst.12:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

 Cenu aptauja
JNP 2018/CA-26

“Dārzeņu un augļu piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādē”

 

 24.08.2018. plkst.12:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/14

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Ābeļu pamatskolai 2018/2019 mācību gadā

 

24.08.2018. plkst.12:00 Juris Gaigals, tālrunis 26422133

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-25

“Sporta un veselību veicinošu pasākumu organizēšana”

 

 10.08.2018.

plkst.11:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-24

“Skolas mēbeļu piegāde Zasas vidusskolas vajadzībām”

 

 30.07.2018. plkst.10:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/13

„ Jēkabpils novada pašvaldības Leimaņu pagasta ceļa Mežgale-Imanti Nr. 6-6 seguma maiņa”

Uzvarētājs: SIA “Ošukalns”

Līgumcena: EUR 19 932,44 ( bez PVN)

 

27.07.2018. plkst.11:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/12

,„Remonta darbi dzīvojamās platības iekštelpām Jēkabpils novada Dignājas pagastā”

 

 

līdz 03.07.2018. plkst 11:00 Gita Loča,
29344497

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

(piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-23

 “Transporta pakalpojuma nodrošināšana braucienam  uz jauniešu nometni Vācijā”

 

21.06.2018. plkst.09:00 Jurgita Bareika, tel.29354160

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-22

“Dienas nometnes organizēšana”

 

22.06.2018. plkst.11:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/11

„Remonta darbi dzīvojamās platības iekštelpām Jēkabpils novada Dignājas pagastā”

IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

25.06.2018. plkst.10:00  Jānis Raubiška tālr. 29426300

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-21

“Karjeras ceļš krāsu pasaulē”

 

28.05.2018.

plkst.15:00

 Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-20

“Nezināmais karjeras ceļš krāsainajās smiltīs”

 

 25.05.2018.

plkst.12:00

Dace Tropa

tālrunis 26459509

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-19/ELFLA/

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Jaunrozes- Kļavas Nr: 1-4 pārbūve” Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā”

 

31.05.2018.

plkst.12:00

Raimonds Jaudzems

tālrunis 26587126

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-17

“Tehnikās jaunrades diena”

 

21.05.2018. plkst.12:00 Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-16

“Profesiju pētnieks”

 

21.05.2018. plkst.12:00

Dace Kalniņa-Aleksandrova

tālrunis 22327269

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-16
“Es būšu zinātnieks un pētnieks” 03.05.2018. plkst.12:00 Aivars Ielejs, tālrunis 26429367

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/10

Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta autoceļu “Jaunrozes- Jēkabpils” Nr.1-5, „Radžusalas- Veldzes” Nr.1-33 un „Pīladzis- Apsītes” Nr.1-35”

uzturēšanas darbu veikšana

 

Uzvarētājs: Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Līgumcen: EUR 22 998.95 ( bez PVN)

 

09.05.2018. plkst.10:00

Raimonds Jaudzems

tālrunis 26587126

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP/1.2-3/9

Ceļu planēšana Jēkabpils novada, Zasas pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā

Uzvarētājs: z/s “Dziļgrāvji”

Līgumcena: EUR 5598.25 (bez PVN)

 

 

 02.05.2018.

plkst. 10:00

Ingrīda Feldmane, mob.tālr.26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 JNP/1.2-3/8

„Remonta darbi Jēkabpils novada pašvaldības ēku iekštelpām”

 

 

PĀRTRAUKTS

27.04.2018. plkst.10:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-15

 

“Zinātkāres diena skolā”

 

 

 25.04.2018.

pklst. 15:00

 Sarmīte Ratiņa

tālrunis 29461906

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-14

 

“Bez mērķiem nav sasniegumu”

 

 

23.04.2018.

plkst. 12:00

Anda Jurgeviča

tālrunis 26586767

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-13

“Personības kvalitāšu izvērtēšana karjeras nākotnei”

 

 

 19.04.2018.

plkst. 10:00

Dace Tropa

tālrunis 26459509

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/7

„Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbi

Uzvarētājs: Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Līgumcena: EUR 4791.20 ( bez PVN)

 

 

 19.04.2018.

plkst. 12:00

Ingrīda Feldmane, mob.tālr.26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/6

„ Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde”

 

Uzvarētājs: SIA “Reģionālie projekti”

Līgumcena: EUR 9400.00 (bez PVN)

 

 16.04.2018. plkst.11:00

Dzidra Nartiša,

tālrunis 28698128

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-12

“Lekcijas par uzturu”

 

16.04.2018. plkst.15:00

Baiba Čākure

tālrunis 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-11

 

Lekcijas par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi”

 

 

16.04.2018. plkst.15:00

Baiba Čākure

tālrunis 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-10

“Ceļojums neparasto atklājumu pasaulē”

 

 

11.04.2018.

plkst. 12:00

Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-8

“Profesijas leļļu filmu ražošanas procesā”
26.03.2018. plkst. 12:00 Inita Nereta, tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/5

„Gruntsūdens monitoringa veikšana 2018.gadā Jēkabpils novadā

rekultivētajās izgāztuvēs „Sīpulāni”, „Prūsāni”, „Siliņi”, „Starenieki””

Uzvarētājs: SIA “Intergeo Baltic”

Līgumscena: EUR 1022.32 ( bez PVN)

23.02.2018. pklst.12:00 Ingrīda Feldmane, mob.tālr.26367939

 

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2018/CA-7

“Izziņas un radošo tehnoloģiju diena mazajiem”

 

 

19.02.2018. plkst.11:00 Inita Nereta, tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP/1.2-3/4

„Lietotas automašīnas piegāde Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

Uzvarētājs: SIA “Osmar”

Līgumcena: EUR 7900.00 ( bez PVN)

 

13.02.2018. plkst.11:00 Inita Nereta, tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-6

Jēkabpils novada pašvaldības ēku/būvju apdrošināšana”

 

12.02.2018. plkst.10:00 Inga Bokāne, tālrunis 29617966

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP/1.2-3/3

“Peldētapmācība bērniem”

Uzvarētājs: Ilūkstes novada Sporta skola Sporta centrs

Līgumcena: EUR 1597.32 (bez PVN)

 

05.02.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP/1.2-3/2

 

„Apsaimniekošanas plānu izstrādāšana

Jēkabpils novada publiskajām ūdenskrātuvēm”

Uzvarētājs: Nodibinājums “VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS”

Līgumcena: EUR 3701.88 ( bez PVN)

 

25.01.2018. plkst.09:00 Dzidra Nartiša, tālr.28698128

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

 

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-5

“Veselības vingrošana ūdenī pieaugušajiem”

 

 

19.01.2018. plkst.12:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-4

“Praktiskās apmācības par veselīga uztura pagatavošanu”

 

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-3

 

“Lekcijas par onkoloģiju”

 

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-2

 

“Medicīnas speciālista konsultantācijas un riska faktoru

ekspres-noteikšana slimību profilakses pasākumos”

 

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-1

“Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumu

rezultātu apraksts un efektivitātes izvērtējums”

 

 

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP 2018/1.2-3/1

 

“Peldētapmācība bērniem”

Uzvarētājs: 1.daļa SIA ““Reāls”

2.daļa – pārtraukta

Līgumcena: EUR 3470.00 ( bez PVN)

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

2013.g. – 2017.g iepirkumi

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv