Nereglamentētie iepirkumi

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEKŠĒJĀ KĀRTĪBA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ NEREGLAMENTĒTO IEPIRKUMU VEIKŠANAI

2019. gads

 

Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Līguma priekšmets, iepirkuma uzvarētājs
un piedāvātā līgumcena
Piedāvājuma
iesniegšanas termiņš
Kontaktpersona Iesniegšanas adrese

JNP 2019/1.2-3/21

„ Datu aizsardzības speciālista pakalpojuma sniegšana Jēkabpils novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām un iestādēm”

Nolikums

 

25.10.2019. plkst.10:00

Ilze Kalniņa, tālrunis 29235274

Pēteris Balodis, tālrunis 28330079

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-26

 

Lekcijas par sirds un asinsvadu slimību profilaksi

 

03.10.2019.plkst.16:00 Baiba Čākure, tālrunis 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/20

Interaktīvās iekārtas aprīkojuma iegāde projekta “Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei” realizēšanai

 

23.09.2019. plkst.11:00

jāiesniedz līdz 26.09.2019.plkst.16:00

Pēteris Balodis tālrunis 28330079

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-25

“Lekcijas par onkoloģiju” 03.09.2019. plkst.11:00 Baiba Čākure, tālrunis 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-24

Lekcijas par sirds un asinsvadu slimību profilaksi

 

03.09.2019. plkst.11:00 Baiba Čākure, tālrunis 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-23

„Sporta un veselību veicinošu pasākumu organizēšana”

 

03.09.2019. plkst.11:00 Baiba Čākure, tālrunis 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/19

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Ābeļu pamatskolai 2019/2020 mācību gadā

 

21.08.2019. plkst.12:00 Juris Gaigals, tālrunis 26422133

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2019/1.2-3/18

„Nekustamā īpašuma vērtēšana Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

Uzvarētājs: Komersants Ivars Šapkins

Līgumcena: EUR 560,00 ( bez PVN)”

19.08.2019.

plkst.12:00

Ingrīda Feldmane

tālrunis 26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2019/1.2-3/17

Zaļās ielas ietves atjaunošana izklājot bruģi, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads”

 

05.08.2019. plkst.11:00 Valdis Renerts, tālrunis 26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

 

JNP 2019/1.2-3/16

Finanšu revīzijas veikšana Jēkabpils novada pašvaldībā un tās iestādēs un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par 2019.gada un 2020.gada pārskatiem

 

 

02.08.2019. plkst.10:00 Ilvija Daņiļeviča,   tālrunis 65220734

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-22

Skolas mēbeļu piegāde Zasas vidusskolas vajadzībām

 

16.07.2019.plkst.11:00 Olita Spēka, tālrunis 27008981

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP 2019/1.2-3/15

Rubenes kultūras nama, Rubeņos, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, remonts”

 

 

 

15.07.2019. plkst.11:00 Intra Kurme, tālrunis 29461988

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-21

“Dienas nometnes organizēšana”

 

21.06.2019. plkst.10:00 Baiba Čākure, tālrunis 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/14

„ Zasas kultūras nama skatuves un lielās zāles gaismas aprīkojums”

Uzvarētājs: SIA “AJV grupa”

Līgumcena: EUR 9836.03 ( bez PVN)

 

 

20.06.2019. plkst.10:00 Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja  Laura Aišpure, tālrunis 20371520

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2019/1.2-3/13

„ Dzīvojamās telpas, Lauku iela 1- 5, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, remonts”

Uzvarētājs: SIA “Rīgas celtne”

Līgumcena: EUR 12 464.02 (bez PVN)

 

 

10.06.2019. plkst.12:00 Kristaps Tēts, tālrunis 28306408

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-20

“Krāsu izmantošana karjeras veidošanā”

 

28.05.2019. plkst.10:00

Dace Ķiploka

tālrunis 26459509

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-19

“Latvijas maizes tapšana”

 

28.05.2019. plkst.10:00

Skaidrīte Jasāne

tālrunis 26429367

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/12

Kosmētiskā remonta veikšana Rubeņu pamatskolas telpās

Uzvarētājs: SIA “Rīgas celtne”

Līgumcena: EUR 10 100.31 (bez PVN)

17.05.2019. plkst.10:00

Valdis Renerts

26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2019/1.2-3/11

Kosmētiskā remonta veikšana Dignājas pamatskolas telpās

 

Uzvarētājs: SIA “Rīgas celtne”

Līgumcena:EUR 5119.36 (bez PVN)

 

17.05.2019. plkst.10:00

Valdis Renerts

26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2019/1.2-3/10

Remontdarbu veikšana Zasas vidusskolas telpās

Uzvarētājs: SIA “Rīgas celtne”

Līgumcena: EUR 15 437.20 (bez PVN)

 

 

17.05.2019. plkst.10:00

Valdis Renerts

26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-18

“Ražots Latvijā”

 

13.05.2019. plkst.10:00

Skaidrīte Jasāne

tālrunis 26429367

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/9

Dārza traktora-zāles pļāvēja piegāde Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

Uzvarētājs: SIA “Sedumi”

Līgumcena:EUR 6099.00 (bez PVN)

07.05.2019.plkst.11:00

Kristaps Tēts

tālrunis 28306408

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2019/1.2-3/8

„ Jēkabpils novada pašvaldības ēku energosertifikācija”

Uzvarētājs: AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS”

Līgumcena: EUR 7162.20 (bez PVN)

 

 

03.05.2019. plkst.10:00

Ingrīda Feldmane

tālrunis 26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2019/1.2-3/7

„Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbi

Uzvarētājs:VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons

Līgumcena: EUR 3987.23 (bez PVN)

 

25.04.2019. plkst.10:00

Ingrīda Feldmane

tālrunis 26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-17

„ Lekcijas par uzturu”

 

08.04.2019. plkst. 11:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-16

„Praktiskās apmācības par veselīga uztura gatavošanu” 08.04.2019. plkst. 11:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-15

„Medicīnas speciālista konsultācijas un riska faktoru ekspres-noteikšana slimību profilakses pasākumos”

 

08.04.2019. plkst. 11:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2019/CA-14

“Publikācijas sagatavošana un publicēšana nacionālajā laikrakstā”

Uzvarētājs: SIA “LATVIJAS MEDIJI”

Līgumcena :EUR 402,8 (bez PVN)

12.04.2019. plkst.10:00

agnese.kalnina@jekabpilsnovads.lv

tālrunis 26625480

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150A, Jēkabpils,

LV-5202,

1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30) vai

e-pasts: agnese.kalnina@jekabpilsnovads.lv;

gita.loca@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja JNP 2019/CA-13/ ELFLA/

“Būvuzraudzības pakalpojums autoceļa Nr. 1-4 Jaunrozes – Kļavas posma pārbūve un izbūve Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”

 

10.04.2019. plkst.10:00

Ingrīda Feldmane

tālrunis 26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja JNP 2019/CA-12

Aprīkojuma iegāde projektā Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia”

Uzvarētājs: SIA “DD Sistēmas”

Līgumcena :EUR 2548,00 (bez PVN)

10.04.2019. plkst.10:00

agnese.kalnina@jekabpilsnovads.lv;

it@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150A, Jēkabpils,

LV-5202,

1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30) vai

e-pasts: agnese.kalnina@jekabpilsnovads.lv;

gita.loca@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/6

„ Ēku tehniskā apsekošana Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

 

Uzvarētājs :SIA “LA Konsultants”

Līgumcena:EUR 8220.00 (bez PVN)

10.04.2019. plkst.10:00

Ingrīda Feldmane

tālrunis 26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja JNP 2019/CA-11

“Kancelejas preču iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

 

 

05.04.2019. plkst.10:00

Ilze Kalniņa

tālrunis 29235274

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/5

Ābeļu estrādes skatuves un laukuma atjaunošana Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads”

Uzvarētājs: SIA “ML kreativ”

Līgumacena: EUR 7790.36 (bez PVN)

28.03.2019. plkst.12:00

Raimonds Jaudzems

tālrunis 26587126

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja JNP 2019/CA-10

”Modelēšanas un inovācijas burvība!”  

 

27.03.2019. plkst.10:00 Sarmīte Ratiņa, tālrunis 29461906,

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja JNP 2019/CA-9

“Tehniski radošā darbnīca”

 

27.03.2019. plkst.17:00

Dace Kalniņa-Aleksandrova

tālrunis 22327269

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/4

Dzīvojamās telpas, Lauku iela 1- 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, remonts”

Uzvarētājs: SIA “Idegra”

Līgumcena: EUR 12888.67 (bez PVN)

 

28.03.2019. plkst.12:00 Kristaps Tēts, tālrunis 28306408

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2019/1.2-3/3/ ELFLA/

„Vides objekta izveidošana Zasas muižas parkā”

Nolikums 

Pielikums

5.aprīlim plkst.12:00 Kristaps Tēts, tālrunis 28306408

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja JNP 2019/CA-8

Tūrisma bukleta maketēšana un druka projektā Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia”

Uzvarētājs, līgumcena

SIA “Erante” – 450 EUR (bez PVN)

22.02.2019. plkst.10:00

Agnese Kalniņa

tālrunis 26625480

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja JNP 2019/CA-7

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana projektā “Travel smart – visit Lithuania and Latvia”

Uzvarētājs, līgumcena

SIA “Abyling” – 149 EUR (bez PVN)

20.02.2019. plkst.10:00

Agnese Kalniņa

tālrunis 26625480

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2019/CA-6

“Mans interesantais karjeras sākuma ceļš!”

 

11.02.2019. plkst.15:00

Dace Ķiploka

tālrunis 26459509

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2019/CA-5

Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?

 

 

07.02.2019. plkst.15:00 Anda Jurgeviča, tālrunis 26586767

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2019/CA-4

“Veselības vingrošana ūdenī pieaugušajiem”

 

 

07.02.2019. plkst.12:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/2

„ Būvprojekta ”Administrācijas telpu pārbūve par pirmskolas iestādes aprīkotām telpām ar lietošanas veida maiņu” izstrāde un autoruzraudzības veikšana”

Uzvarētājs:

a/s “Komunālprojekts”

Jēkabpils nodaļa

Līgumcena: EUR 9500.00 ( bez PVN)

 

 

12.02.2019. plkst.12:00

Valdis Renerts

26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja
JNP 2019/CA-3

“Krāsu izmantošana karjeras veidošanā”

 

 

01.02.2019. plkst. 10:00 Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2019/CA-2

Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumu rezultātu apraksts un efektivitātes izvērtējums

 

 

 

06.02.2019. plkst.11:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2019/1.2-3/1

“Peldētapmācība bērniem”

1.daļa Uzvarētājs: SIA “Reāls”

Līgumcena :EUR 5134.86 (bez PVN)

2.daļa Uzvarētājs:Ilūkstes novada Sporta skola Sporta centrs

Līgumcena: EUR 1973.16 ( bez PVN)

 

 

01.02.2019. plkst.11:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja
JNP 2019/CA-1
“Es pats savas animācijas veidotājs”

17.01.2019. plkst.15:00 Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

2018. gads

Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Līguma priekšmets, iepirkuma uzvarētājs
un piedāvātā līgumcena
Piedāvājuma
iesniegšanas termiņš
Kontaktpersona Iesniegšanas adrese
JNP 2018/1.2-3/16

Remontdarbu pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada Ābeļu pagastā”

 

27.12.2018. plkst.11:00 Juris Turlajs, tālrunis 28395556

ēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-41

“Dzeramā ūdens un notekūdens laboratorisko izmeklējumu

 veikšana Jēkabpils novadā”

 

 

 

 

21.12.2018. plkst.10:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-40

“Interesantās zvaigžņu pētnieku profesijas”

 

 

11.12.2018. plkst.15:00

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-39

“Neizzinātās mākslas pasaules profesijas”

 

05.12.2018. plkst.15:00 Sarmīte Ratiņa, tālrunis 29461906

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.l

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-38

“Mana veiksme – es pats”

 

05.12.2018. plkst.15:00 Anda Jurgeviča, tālrunis 26586767

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-37

“Profesijas ķīmijas pasaulē”

 

05.12.2018. plkst.15:00 Skaidrīte Jasāne, tālrunis 26522464

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.l

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-36

“Zvaigžņoto profesiju iepazīšana”

 

29.novembra plkst.15:00 Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-35

“Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!”

 

22.novembrim, plkst. 12:00 Anda Jurgeviča, tālrunis 26586767

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-30

Aprīkojuma iegāde un 360 grādu fotogrāfiju izgatavošana virtuālās realitātes tūres nodrošināšanai

Uzvarētājs, līgumcena

  1. Daļa – IK “IDS Grupa” -480 EUR(bez PVN)
  2. Daļa – SIA “Reiņi Tehno” – 534 EUR (bez PVN)

 

05.11.2018., plkst 12:00

Agnese Kalniņa

tel. 26625480

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 5.novembrim plkst. 12:00 Jēkabpils novada pašvaldībā – Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, iesniedzot personīgi 2.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00 (piektdienās līdz 14:30), vai nosūtot pa pastu, vai nosūtot uz elektronisko pastu: agnese.kalnina@jekabpilsnovads.lv  un gita.loca@jekabpilsnovads.lv
Cenu aptauja
JNP 2018/CA-34

“Lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību”

 

 

05.11.2018. plkst.12:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-33

“Lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu un demenci”

 

 

05.11.2018. plkst.12:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-32

“Inovācijas un profesijas”

 

 

24.10.2018. plkst.12:00

Sarmīte Ratiņa

tālrunis 29461906

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-29

“Lekcijas par sirds un asinsvadu slimību profilaksi”

 

 

12.10.2018.plkst.12:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-28

“Lekcijas par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi”

 

12.10.2018.plkst.12:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

JNP 2018/1.2-3/15

„ Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” telpu grupas Nr.11 remonts, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads”

 

 

 

 

04.10.2018. plkst.12:00

Valdis Renerts

tālrunis 26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-26

“Augļu un dārzeņu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm”

 

31.08.2018. plkst.12:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

 Cenu aptauja
JNP 2018/CA-26

“Dārzeņu un augļu piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādē”

 

 24.08.2018. plkst.12:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/14

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Ābeļu pamatskolai 2018/2019 mācību gadā

 

24.08.2018. plkst.12:00 Juris Gaigals, tālrunis 26422133

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-25

“Sporta un veselību veicinošu pasākumu organizēšana”

 

 10.08.2018.

plkst.11:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-24

“Skolas mēbeļu piegāde Zasas vidusskolas vajadzībām”

 

 30.07.2018. plkst.10:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/13

„ Jēkabpils novada pašvaldības Leimaņu pagasta ceļa Mežgale-Imanti Nr. 6-6 seguma maiņa”

Uzvarētājs: SIA “Ošukalns”

Līgumcena: EUR 19 932,44 ( bez PVN)

 

27.07.2018. plkst.11:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/12

,„Remonta darbi dzīvojamās platības iekštelpām Jēkabpils novada Dignājas pagastā”

 

 

līdz 03.07.2018. plkst 11:00 Gita Loča,
29344497

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

(piektdienās līdz 14:30)

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-23

 “Transporta pakalpojuma nodrošināšana braucienam  uz jauniešu nometni Vācijā”

 

21.06.2018. plkst.09:00 Jurgita Bareika, tel.29354160

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-22

“Dienas nometnes organizēšana”

 

22.06.2018. plkst.11:00

Baiba Čākure

tel.28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/11

„Remonta darbi dzīvojamās platības iekštelpām Jēkabpils novada Dignājas pagastā”

IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

25.06.2018. plkst.10:00  Jānis Raubiška tālr. 29426300

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-21

“Karjeras ceļš krāsu pasaulē”

 

28.05.2018.

plkst.15:00

 Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-20

“Nezināmais karjeras ceļš krāsainajās smiltīs”

 

 25.05.2018.

plkst.12:00

Dace Tropa

tālrunis 26459509

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-19/ELFLA/

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Jaunrozes- Kļavas Nr: 1-4 pārbūve” Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā”

 

31.05.2018.

plkst.12:00

Raimonds Jaudzems

tālrunis 26587126

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-17

“Tehnikās jaunrades diena”

 

21.05.2018. plkst.12:00 Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-16

“Profesiju pētnieks”

 

21.05.2018. plkst.12:00

Dace Kalniņa-Aleksandrova

tālrunis 22327269

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja
JNP 2018/CA-16
“Es būšu zinātnieks un pētnieks” 03.05.2018. plkst.12:00 Aivars Ielejs, tālrunis 26429367

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/10

Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta autoceļu “Jaunrozes- Jēkabpils” Nr.1-5, „Radžusalas- Veldzes” Nr.1-33 un „Pīladzis- Apsītes” Nr.1-35”

uzturēšanas darbu veikšana

 

Uzvarētājs: Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Līgumcen: EUR 22 998.95 ( bez PVN)

 

09.05.2018. plkst.10:00

Raimonds Jaudzems

tālrunis 26587126

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP/1.2-3/9

Ceļu planēšana Jēkabpils novada, Zasas pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā

Uzvarētājs: z/s “Dziļgrāvji”

Līgumcena: EUR 5598.25 (bez PVN)

 

 

 02.05.2018.

plkst. 10:00

Ingrīda Feldmane, mob.tālr.26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 JNP/1.2-3/8

„Remonta darbi Jēkabpils novada pašvaldības ēku iekštelpām”

 

 

PĀRTRAUKTS

27.04.2018. plkst.10:00

Inita Nereta

tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-15

 

“Zinātkāres diena skolā”

 

 

 25.04.2018.

pklst. 15:00

 Sarmīte Ratiņa

tālrunis 29461906

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-14

 

“Bez mērķiem nav sasniegumu”

 

 

23.04.2018.

plkst. 12:00

Anda Jurgeviča

tālrunis 26586767

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-13

“Personības kvalitāšu izvērtēšana karjeras nākotnei”

 

 

 19.04.2018.

plkst. 10:00

Dace Tropa

tālrunis 26459509

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/7

„Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbi

Uzvarētājs: Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Līgumcena: EUR 4791.20 ( bez PVN)

 

 

 19.04.2018.

plkst. 12:00

Ingrīda Feldmane, mob.tālr.26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/6

„ Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde”

 

Uzvarētājs: SIA “Reģionālie projekti”

Līgumcena: EUR 9400.00 (bez PVN)

 

 16.04.2018. plkst.11:00

Dzidra Nartiša,

tālrunis 28698128

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-12

“Lekcijas par uzturu”

 

16.04.2018. plkst.15:00

Baiba Čākure

tālrunis 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-11

 

Lekcijas par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi”

 

 

16.04.2018. plkst.15:00

Baiba Čākure

tālrunis 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-10

“Ceļojums neparasto atklājumu pasaulē”

 

 

11.04.2018.

plkst. 12:00

Alda Miezāka, tālrunis 26313933

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-8

“Profesijas leļļu filmu ražošanas procesā”
26.03.2018. plkst. 12:00 Inita Nereta, tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP/1.2-3/5

„Gruntsūdens monitoringa veikšana 2018.gadā Jēkabpils novadā

rekultivētajās izgāztuvēs „Sīpulāni”, „Prūsāni”, „Siliņi”, „Starenieki””

Uzvarētājs: SIA “Intergeo Baltic”

Līgumscena: EUR 1022.32 ( bez PVN)

23.02.2018. pklst.12:00 Ingrīda Feldmane, mob.tālr.26367939

 

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2018/CA-7

“Izziņas un radošo tehnoloģiju diena mazajiem”

 

 

19.02.2018. plkst.11:00 Inita Nereta, tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP/1.2-3/4

„Lietotas automašīnas piegāde Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

Uzvarētājs: SIA “Osmar”

Līgumcena: EUR 7900.00 ( bez PVN)

 

13.02.2018. plkst.11:00 Inita Nereta, tālrunis 26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-6

Jēkabpils novada pašvaldības ēku/būvju apdrošināšana”

 

12.02.2018. plkst.10:00 Inga Bokāne, tālrunis 29617966

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP/1.2-3/3

“Peldētapmācība bērniem”

Uzvarētājs: Ilūkstes novada Sporta skola Sporta centrs

Līgumcena: EUR 1597.32 (bez PVN)

 

05.02.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP/1.2-3/2

 

„Apsaimniekošanas plānu izstrādāšana

Jēkabpils novada publiskajām ūdenskrātuvēm”

Uzvarētājs: Nodibinājums “VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS”

Līgumcena: EUR 3701.88 ( bez PVN)

 

25.01.2018. plkst.09:00 Dzidra Nartiša, tālr.28698128

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

 

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-5

“Veselības vingrošana ūdenī pieaugušajiem”

 

 

19.01.2018. plkst.12:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-4

“Praktiskās apmācības par veselīga uztura pagatavošanu”

 

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-3

 

“Lekcijas par onkoloģiju”

 

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-2

 

“Medicīnas speciālista konsultantācijas un riska faktoru

ekspres-noteikšana slimību profilakses pasākumos”

 

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

 

Cenu aptauja

JNP 2018/CA-1

“Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumu

rezultātu apraksts un efektivitātes izvērtējums”

 

 

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP 2018/1.2-3/1

 

“Peldētapmācība bērniem”

Uzvarētājs: 1.daļa SIA ““Reāls”

2.daļa – pārtraukta

Līgumcena: EUR 3470.00 ( bez PVN)

19.01.2018. plkst.11:00 Baiba Čākure 28677242

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab., darba dienās no plkst.

08:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 17:00

( piektdienās līdz 14:30)

e-pasts:novads@jekabpilsnovads.lv

2013.g. – 2017.g iepirkumi

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv