Projekti

ESF

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Projekta numurs: 8.3.4.0/16/I/001
SAM: 8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus
http://www.pumpurs.lv/lv

Jēkabpils novada skolas uzsākušas darbību projektā “Pumpurs”

atbalsts

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Fizikas gada pasākumi projekta”Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ietvaros

Uzsākts projekts par atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

karjera

Eiropas Savienības fonda projekts
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta numurs: 8.3.5.0./16/I/001
Projekta specifiskais atbalsta mērķis – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_2016_2020/lat_karjeras_atbalsts_redir_ka/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Jēkabpils novada KAA pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam

Jēkabpils novada skolēni iepazīst, kas ir dizains

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!”

Neizzinātās mākslas pasaules profesijas

 

Vecāki ieraksti


Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv