Projekti

atbalsts

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Uzsākts projekts par atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 


karjera

Eiropas Savienības fonda projekts
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta numurs: 8.3.5.0./16/I/001
Projekta specifiskais atbalsta mērķis – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_2016_2020/lat_karjeras_atbalsts_redir_ka/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Man nezināmā profesiju pasaule

Nezināmais karjeras ceļš krāsainajās smiltīs

Lielie plāni mazo pētnieku pasaulē

Pārdomu ceļš uz veiksmīgu karjeru

 

Ciemos nezināmajā sabiedrisko mēdiju pasaulē

 

“Skola – 2018”

Mani nākotnes mērķi

LU Sociālo zinātņu fakultātes Karjeras diena Jēkabpilī

DARBA ATSKAITE 2017. gada 3. oktobris – 2018. gada 20. februāris

Publicitāte par karjeras pasākumiem ESF projekta ietvaros

“Mazā Brīnumzeme” Aknīstes vidusskolā

Augstskolu un koledžu diena

Karjeras izglītība Salas vidusskolā

 

Lielie plāni mazo pētnieku pasaulē

Pārdomu ceļš uz veiksmīgu karjeru

Uzsākts projekts par karjeras atbalstu izglītības iestādēs

Jēkabpils novada skolēni iepazīst zinātnieku darbu

Jēkabpils novada skolēni Zasā tiekas ar izaugsmes treneriem

Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktores Intas Asares uzstāšanās Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Salas, Viesītes, Krustpils, Aknīstes novadu pedagogu konferencē 2018.gada 29. augustā.

 


 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv