Reglamentētie iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā

2019. gads

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma grozījumiem ( 01.01.2019.) detalizēta informācija par Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajiem iepirkumiem meklējama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1415

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma
izpildes
termiņš
Piezīmes

Apkures kokskaidu granulu un saulespuķu sēnalu granulu iegāde ar piegādi Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

Nolikums

JNP/2019/22 11.10.2019. plkst.11:00 12.mēneši

Zemes kadastrālā un topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības projektu izstrāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

 

 

JNP/2019/21 11.09.2019. 23.09.2019. plkst.11:00 no līguma noslēgšanas līdz 01.06.2021.

Bērnu laukumiņu izbūve Aldaunes ielā 13, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā ”

 

 

 

JNP/2019/20 29.08.2019 09.09.2019. plkst.11:00 no līguma noslģšanas līdz 27.11.2019.

„Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”

 

JNP/2019/19

 

09.08.2019.

20.08.2019. plkst.11:00 no līguma noslēgšanas 12 mēneši

„Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ābeļu pamatskolā”

 

JNP/2019/18 09.08.2019. 21.08.2019.plkst.11:00 no 01.09.2019. gada līdz 31.05.2021.gadam

Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

 

 

 

JNP/2019/17 02.08.2019.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 22.08.2019.plkst.11:00

no Līguma parakstīšanas dienas 12 mēneši

Jauna vieglā pasažieru automobiļa  iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

 

 

 

JNP/2019/16 19.07.2019. 30.07.2019.plkst.11:00 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 23.08.2019.

Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

 

 

JNP/2019/15 15.07.2019. 26.07.2019.plkst.12:00 no 01.09.2019. līdz 31.08.2020.

“Autoceļa Nr.7-10 Akoti – Magones virsmas atjaunošanai ar divkārtu apstrādi Kalna pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/14 10.07.2019 22.07.2019.plkst.12:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 13.09.2019.

Datortehnikas un drukas iekārtas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

 

JNP/2019/13 19.06.2019. 02.07.2019. plkst.11:00 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

“Autoceļa Nr. 4-8 Bokāni-Dronkas remonts Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/12 03.06.2019. 17.06.2019. plkst.11:00 no līguma noslēgšanas brīža  līdz 02.08.2019.

„Administrācijas telpu pārbūve par pirmskolas izglītības iestādes aprīkotām telpām un telpu grupas veida maiņu”  

 

JNP/2019/11 21.05.2019. 03.06.2019.plkst.11:00 no līguma noslēgšanas bīža līdz 26.08.2019. Līgums

“Autoceļa Nr. 4-8 Bokāni-Dronkas remonts Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/10 26.04.2019. 09.05.2019. plkst.10:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 15.07.2019. Pārtraukts

„Ielu apgaismojuma ierīkošana Dubultu ciematā, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/9 18.04.2019 03.05.2019. plkst.10:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 17.07.2019. Līgums

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas

kopšanas darbi 

 

JNP/2019/8 04.04.2019. 15.04.2019. plkst.12:00 no 01.05.2019. līdz 30.04.2020 Līgumi

 

Brīvdabas estrādes ar sēdvietām pārbūve Rubenes pagastā Jēkabpils novadā”

 

 

JNP/2019/7 03.04.2019. 15.04.2019. plkst.12:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 15.07.2019. Līgums

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras ikdienas

uzturēšanas darbu veikšana”

 

JNP/2019/6 01.04.2019. 12.04.2019. plkst.10:00 no 01.05.2019. līdz 30.04.2020 Līgumi

“Autoceļa Nr. 1-4 Jaunrozes – Kļavas posma pārbūve un izbūve Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”

Nolikums

Būvprojekts/Tehniskā shēma

JNP /2019/5/ ELFLA/ 19.03.2019. 01.04.2019. plkst.12:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 08.11.2019. Līgums

“Malkas piegāde Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes un Dunavas pagasta pārvaldes vajadzībām”

 

JNP/2019/4 07.03.2019 18.03.2019 plkst. 10.00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 01.10.2019 Līgums

Ekspozīciju dizaina projekta īstenošana “Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs”

Nolikums

Muzeja ekspozīcijas dizaina projekts/tāme

 Jautājumi/atbildes

JNP/2019/3/ ELFLA/ 31.01.2019. 11.02.2019. plkst.12:00 no līguma noslēgšanas brīža līdz 15.05.2019. Līgums

 „Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada vajadzībām”

 

JNP/2019/2 24.01.2019. 04.02.2019. plkst.12:00 trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšānas brīža Līgums

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

 

JNP/2019/1 29.01.2019.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmas vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 19.02.2019. plkst. 13:00

no līguma noslēgšanas brīža līdz 03.09.2019.

Līgums

Līgums

 

2018. gads

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Piegādātāja / izpildītāja nosaukums Līgumcena EUR
(bez PVN)
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma
izpildes
termiņš
Piezīmes

“Pārtikas produktu piegāde sociālās aprūpes namam “Mežvijas”

 

JNP/2018/1.2-2/29 21.12.2018.

1.daļa – SIA “Forevers”;

2.daļa – a/s “Tukuma piens”;

3.daļa – SIA “Dona”;

4.daļa – SIA “LAKI FRUIT”;

5.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

6.daļa – SIA “Futurus Food”

1.daļa – EUR 4457.60 (bez PVN);

2.daļa – EUR 3950.90 ( bez PVN);

3.daļa – EUR 6180.00 ( bez PVN);

4.daļa – EUR 819.20 (bez PVN);

5.daļa – EUR 1160.00 ( bez PVN);

6.daļa – EUR 1949.75(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 07.01.2019. plkst.12:00

Līdz 2019.gada 31.decembrim

Lēmums

Līgumi

“Autoceļa Nr. 1-4 Jaunrozes – Kļavas posma pārbūve un izbūve Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”

 

 

 

JNP/2018/1.2-2/28/ ELFLA/ 07.12.2018. Pārtraukts

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 18.12.2018. plkst.12:00

Līdz 2019.gada 10.oktobrim Lēmums

 „Jaunas automašīnas noma (operatīvajā līzingā) Jēkabpils novada vajadzībām”

 

 

JNP/2018/1.2-2/27 29.11.2018. Pārtraukts

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 10.12.2018. plkst.12:00

No līguma noslēgšanas brīža 4 mēnešu laikā

„Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām” 

 

JNP/2018/1.2-2/26 15.11.2018. PĀRTRAUKTS

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 27.11.2018. plkst.11:0

No līguma noslēgšanas brīža 4 mēnešu laikā

Jēkabpils novada pašvaldības Dignājas pagasta pārvaldes, Leimaņu pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018./2019.gada ziemas periodā

 

JNP/2018/1.2-2/25 15.11.2018.

1.daļa- SIA “Mikor”;

2.daļa – SIA “Ošuklans”;

3.daļa – SIA “Mikor”

1.daļa – EUR 5000.00 (bez PVN);

2.daļa – EUR 4750.00 (bez PVN);

3.daļa – EUR 7000.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 27.11.2018. plkst.11:0

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 30.aprīlim

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

„Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām” 

 

JNP/2018/1.2-2/24 13.11.2018. PĀRTRAUKTS

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 26.11.2018. plkst.11:0

No līguma noslēgšanas brīža 4 mēnešu laikā

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018./2019.gada ziemas periodā

 

 

JNP/2018/1.2-2/23 01.11.2018

1.daļa-Zemnieku saimniecība “Pipariņi” ;

2.daļa – pārtraukta;

3.daļa – Zemnieku saimniecība “Dzelmes”;

4.daļa –

Zemnieku saimniecība

“Straumītes”;

5.daļa – pārtraukta;

6.daļa – Zemnieku saimniecība “Dziļgrāvji”;

7.daļa – pārtraukta

1.daļa -EUR 3815.00 (bez PVN)

3.daļa – EUR 5850.00 (bez PVN)

4.daļa – EUR 5640.00 (bez PVN);

6.daļa – EUR 4675.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 13.11.2018. plkst.13:0

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 30.aprīlim

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

„Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

Nolikums

Tehniskā dokumentācija/tāme

JNP/2018/1.2-2/22/ ELFLA/ 29.10.2018. SIA “ML Kreativ” EUR 44 817.56 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 09.11.2018. plkst.12:00

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 20.jūnijam Lēmums

 „Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

 

 

 

JNP/2018/1.2-2/21/ ELFLA/ 12.10.2018. PĀRTRAUKTS

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 23.10.2018. plkst.12:00

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 20.jūnijam Lēmums

Dunavas skolas trīs telpu pārbūve par ģimenes ārsta prakses vietu un aptieku ar lietošanas veida maiņu

 

 

JNP/2018/1.2-2/20 28.09.2018. SIA “BK Māja” EUR 46 242.64 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 09.10.2018. plkst.12:00

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 1.martam

Lēmums

Līgums

„”Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja” ēkas pārbūve “Ozollejas”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads”

 

 

 

JNP/2018/1.2-2/19/ ELFLA/ 26.09.2018. SIA Erbauer Group” EUR 73968.09 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 08.10.2018. plkst.12:00

Darbi jāizpilda līdz 2019.gada 28.martam

Lēmums

Līgums

Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

 

JNP/2018/1.2-2/17  08.08.2018.

1.daļa – SIA “Forevers”;

2.daļa – SIA “Forevers”;

3.daļa – SIA “Forevers”;

4.daļa – a/s “Tukuma piens”;

5.daļa – a/s “Tukuma piens”;

6.daļa – a/s “Tukuma piens”;

7.daļa – SIA “Dona”;

8.daļa – SIA “Dona”;

9.daļa – SIA “Dona”;

10.daļa -pārtraukts;

11.daļa -pārtraukts;

12.daļa-pārtraukts;

13.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

14.daļa -SIA “Sudrabkaija”;

15.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

16.daļa – SIA “Futurus Food”;

17.daļa – SIA “Futurus Food”;

18.daļa – SIA “Futurus FOOd”

1.daļa – EUR 1882.85 ( bez PVN) ;

2.daļa – EUR 1675.85 ( bez PVN);

3.daļa – EUR 8686.80 (bez PVN);

4.daļa -EUR 1520.19 (bez PVN) ;

5.daļa – EUR 1123.90 (bez PVN) ;

6.daļa – EUR 2873.44 (bez PVN);

7.daļa – EUR 744.25 (bez PVN) ;

8.daļa – EUR 764.00 (bez PVN) ;

9.daļa – EUR 2800.00 (bez PVN);

10.daļa -pārtraukts;

11.daļa -pārtraukts;

12.daļa- pārtraukts;

13.daļa – EUR 138.00 (bez PVN);

14.daļa – EUR 268.50 (bez PVN);

15.daļa – EUR 530.00 ( bez PVN);

16.daļa – EUR 946.07 (bez PVN);

17.daļa – EUR 1197.78 (bez PVN);

18.daļa – EUR 1372.94 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 20.08.2018. plkst.11:00

no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam

 Lēmums

Līgumi

Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

 

JNP/2018/1.2-2/17  31.07.2018.

 1.daļa -SIA “Euro Energo Company”;

2.daļa –

SIA “Euro Energo Company”

 1.daļa – EUR 8805.00 ( bez PVN);

2.daļa –  EUR 5283.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.

līdz 13.08.2018. plkst.11:00 

 12 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža

 Lēmums

Līgums

Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā

 

 

 

 

 

Nr.JNP 2018/1.2-2/16/ELFLA/ 20.07.2018.

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 10.08.2018. plkst.10:00

no Līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 30.augustam Līgums

„Apkures kokskaidu granulu un saulespuķu sēnalu granulu iegāde ar piegādi Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

 

JNP/2018/1.2-2/15  06.07.2018.  SIA “HAG”  EUR 18 091,20 ( bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.07.2018.

 12 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža

 Lēmums

Līgums

„Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

 

 

JNP 2018/1.2-2/14/ ELFLA/ 18.05.2018.  IZBEIGTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 30.05.2018. plkst.11:00 līdz 19.07.2018  Lēmums

„Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

 

 

JNP 2018/1.2-2/13 26.04.2018.  PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.05.2018. plkst.12:00 līdz 19.07.2018.  Lēmums

Malkas piegāde Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

 

JNP 2018/1.2-2/12 26.04.2018.  2.daļa – Jēkabpils rajona Zasas pagasta zemnieku saimniecību “KARĀĻI”  2.daļa – EUR 5200.00 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.05.2018. plkst.12:00 līdz 03.09.2018.

 Lēmums

Līgums

Kosmētiskā remonta veikšana Zasas vidusskolas telpās

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/11 18.04.2018  SIA “BK Māja”  EUR 18 881.11 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 02.05.2018. plkst.10:00 no 18.06.2018. līd 17.08.2018.

 Lēmums

Līgums

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras ikdienas

uzturēšanas darbu veikšana”

 

 

JNP 2018/1.2-2/10 12.04.2018. Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.04.2018. plkst.12:00 12 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža  Lēmums

Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

 

JNP 2018/1.2-2/9  16.04.2018.

 1.daļa-PĀRTRAUKTS;

2.daļa – SIA “Siliņi”;

3.daļa – SIA “ASTARTE-NAFTA”

 2.daļa – EUR 15 281.09 (bez PVN);

3.daļa- EUR 20 256.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt

e‑konkursu apakšsistēmā vietnē:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

līdz 08.05.2018. plkst.13:00

 Lēmums

Ziņojums

IUB lēmums

Lēmums

Lēmums

Ziņojums

Lēmums

Ziņojums

Lēmums

Ziņojums

„Ārējā kanalizācijas tīkla pārbūve Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalā” 

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/8 29.03.2018.  SIA “HALLE B”  EUR 53 617.69 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 12.04.2018. plkst.12:00 Būvdarbi jāizpilda līdz 20.08.2018.; Līguma darbības termiņš līdz 01.10.2018.

 Lēmums

Līgums

„Saimniecības ēkas (malkas šķūņa) pārbūve un malkas šķūņa nojaukšana Jēkabpils novada Rubenes pagastā

 

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/7 13.03.2018.  SIA “Erbauer Group”  EUR 41 037.40 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 26.03.2018. plkst.12:00 Darbi jāuzsāk ne ātrāk kā 01.06.2018. un jāpabeidz līdz 17.08.2018.

 Lēmums

Līgums

„ Datortehnikas un programmatūras piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

 

 

JNP 2018/1.2-2/6  07.03.2018.

 1.daļā -SIA “ATEA”

2.daļā-SIA “Lattelecom”

3.daļā-SIA “ATEA”

4.daļā-SIA “CAPITAL”

 1.daļā – EUR 1176.00 (bez PVN);

2.daļā – EUR 5917.68 (bez PVN);

3.daļā – EUR 2467.00 (bez PVN);

4.daļā – EUR 137.45 (bez PVN)

 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 19.03.2018. plkst.12:00  15 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

 Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

 „Ielu apgaismojuma izbūve, Jēkabpils novada, Kalna pagasta, Vidsalas ciematā”

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/5 16.02.2018.  SIA “RECK”  EUR 36 871.38 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.02.2018. plkst.11:00 2018.gada 13.augusts

 Lēmums

Līgums

 „ Ielas apgaismojuma izbūve Jēkabpils novada, Leimaņu pagasta, Mežgales ciematā”

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/4 16.02.2018.  SIA “RECK”  EUR 26 995.95 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.02.2018. plkst.11:00  2018.gada 1.augusts

 Lēmums

Līgums

„ Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

 

JNP 2018/1.2-2/3 08.02.2018.

 1.daļa – pārtraukta;

2.daļa – pārtraukta;

3.daļa – SIA “Dālderi IP”;

4.daļa – SIA “Dālderi IP”;

5.daļa – pārtraukta

 3.daļa – EUR 15 600.00 (bez PVN) ;

4.daļa – EUR 5 330.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 01.03.2018. plkst.11:00 līdz 2018.gada 3.septembrim

 Lēmums

Ziņojums

Līgums

 „Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

 

 

 JNP 2018/1.2-2/2 15.01.2018  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 26.01.2018. plkst.10:00  12 mēneši

 

Lēmums

„Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā”

 

 

 

JNP 2018/1.2-2/1/ELFLA/ 15.01.2018  SIA “Legāts”  EUR 35 577.99 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 26.01.2018. plkst.10:00 2018.gada 20.jūlijs

 Lēmums

Līgums

2017. gads

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Piegādātāja / izpildītāja nosaukums Līgumcena EUR
(bez PVN)
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma
izpildes
termiņš
Piezīmes

„Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā”

 

 

 

 

JNP 2017/1.2-2/48/ELFLA/ 22.12.2017.  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.01.2018. plkst.11:00 2018.gada 20.jūlijs

 

Lēmums

„Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

 

 

JNP 2017/1.2-2/47  22.12.2017.  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.01.2018. plkst.12:00 12.mēneši

 

Lēmums

„ Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

 

JNP/2017/1,2-2/46 27.12.2017.

 1.daļa – Pārtraukta;

2. daļa – Pārtraukta;

3.daļa – Pārtraukta;

4.daļa – SIA “DLLA”;

5.daļa – SIA “DLLA”;

6.daļa – Pārtraukta;

7.daļa – Pārtraukta

 4.daļa – EUR 6760.00 (bez PVN);

5.daļa – EUR 20 800.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 17.01.2018. plkst.14:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 1.oktobrim

 Lēmums

Ziņojums

Līgums

Brīvdabas estrādes pārbūves 1.kārta, Rubenes pagsts, Jēkabpils novads

 

 

 

 

JNP 2017/1.2-2/45  19.12.2017.  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.01.2018. plkst.14:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 15.jūlijam

 Lēmums

Ziņojums

Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā

 

 

 

 

 

JNP 2017/1.2-2/44/ELFLA/ 06.12.2017.

 PĀRTRAUKTS

 

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.12.2017. plkst.14:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 30.augustam

 Lēmums

Ziņojums

Domes lēmums

Lēmums

„Jēkabpils novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un darbi” iespiešana 2018.gadā un 2019.gadā”

 

 

JNP/2017/1.2-2/43 17.11.2017.  SIA “Erante”

 2018.gadā EUR 3498.00 ( bez PVN);

2019.gadā EUR 3498.00 ( bez PV)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.11.2017. plkst.10:00 No 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembbrim

 Lēmums

Līgums

 „Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017./2018.gada ziemas periodā”

 

JNP/2017/1.2-2/42 30.10.2017.

 1.daļā – Jēkabpils rajona zemnieku saimniecība “KALNĀRES” ;

2.daļā – Kalna pagasta Mistera-Mistra zemnieku saimniecība “STRAUMĪTES”;

3.daļā -SIA “Links”;l

4.daļā – Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība “Jaunpilcumi”

 1.daļā – EUR 2950.00(bez PVN);

2.daļā – EUR 4770.00 (Bez PVN);

3.daļā – EUR 4100.00(bez PVN);

4.daļā – EUR5544.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 10.11.2017. plkst.09:00 No 2017.gada 10.novembra līdz 2018.gada 30.aprīlim

 Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

„Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā”

 

 

JNP/2017/1.2-2/41/ELFLA 11.10.2017.  Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.10.2017. plkst.10:00 Līdz 2018.gada 29.jūnijam  Lēmums

„Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017./2018.gada ziemas periodā”

 

JNP/2017/1.2-2/40 10.10.2017.

 1.daļā – Ābeļu pagasta A.Auziņa zemnieku saimniecība “Pipariņi”;

3.daļā – Dunavas pagasta A.Stankeviča zemnieku saimniecība „DZELMES”;

6.daļā – Rubenes pagasta G.Graudiņa zemnieku saimniecība “Dziļgrāvji”

 1.daļā – EUR 3465.00 (bez PVN);

3.daļā – EUR 5850.00 (bez PVN);

6.daļā – EUR 4675.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.10.2017. plkst.10:00 No 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 30.aprīlim

 Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

„Lietota autobusa piegāde sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rubenītis”

vajadzībām ”

JNP/2017/1.2-2/39 29.09.2017. Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 10.10.2017. plkst.10:00 25.dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

 Lēmums

Līgums

„Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā”

JNP/2017/1.2-2/38/ELFLA 12.09.2017. Pārtraukts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 25.09.2017. plkst.11:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 29.06.2018 Lēmums

Tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā

JNP/2017/1.2-2/37/ELFLA 12.09.2017.  SIA “Ošukalns cltniecība”  EUR 50 762.92 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 25.09.2017. plkst.11:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 27.07.2018

 Lēmums

Līgums

„Zemes kadastrālā un topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības projektu izstrāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/36

07.09.2017.

 

1.daļā – SIA “DL Dati”;

2.daļā – SIA “DL Dati”;

3.daļā – SIA “DL Dati”

1.daļā – 210.50 ( bez PVN);

2.daļā – 1590.00 ( bez PVN);

3.daļā – 471.09 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.09.2017. plkst.11:00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 13.09.2019.

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

„Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/35 07.08.2017.

1.daļā – SIA “D&P”;

2.daļā – SIA “D&P”

1.daļā – 6 690.00 (bez PVN);

2.daļā – 4 014.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.08.2017. plkst.11:00 No 2017.gada 5.septembra līdz 2018.gada 4.septembrim

Lēmums

Līgums

Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

JNP/2017/1.2-2/34 02.08.2017.

1.daļa – SIA “Žabo”;

2.daļa – pārtraukta;

3.daļa – pārtraukta;

4.daļa – pārtraukta;

5.daļa – pārtraukta;

6.daļa – pārtraukta;

7.daļa – SIA “Dona”;

8.daļa – SIA “Dona”;

9.daļa – SIA “Dona”;

10.daļa -SIA “KABULETI FRUIT”;

11.daļa -SIA “KABULETI FRUIT”;

12.daļa-SIA “KABULETI FRUIT”;

13.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

14.daļa -SIA “KABULETI FRUIT”;

15.daļa – SIA “Sudrabkaija”;

16.daļa – SIA “Futurus Food”;

17.daļa – SIA “Futurus Food”;

18.daļa – SIA “Futurus FOOd”

1.daļa – EUR 1771.85 ( bez PVN);

7.daļa – EUR 658.50 (bez PVN’;

8.daļa – EUR 686.00 ( bez PVN);

9.daļa – EUR2504.50 ( bez PVN);

10.daļa- EUR 491.80 ( bez PVN);

11.daļa -EUR 121.27 ( bez PVN);

12.daļa – EUR 852.90 ( bez PVN);

13.daļa – EUR 102.00 ( bez PVN);

14.daļa – EUR 307.60 ( bez PVN);

15.daļa – EUR 460.00 ( bez PVN);

16.daļa -EUR 987.19 ( bez PVN);

17.daļa – EUR 1287.72 ( bez PVN);

18.daļa – EUR 1598.33 ( bez PVN);

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 14.08.2017. plkst.11:00 No 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam Lēmums

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas Ābeļu pamatskolā

JNP/2017/1.2-2/33 31.07.2017.

IK “Bīriņi L.S.”

EUR -30 768.50 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 11.08.2017. plkst.10:00 No 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.maijam

Lēmums

Līgums

„Būvuzraudzības pakalpojumi ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas- Lapas”, ceļa Nr.2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis”, ceļa Nr.1-11 “Āres – Lindiņi” un ceļa Nr. Nr.4-11 “Alkšņi – Muktāni” pārbūvei”

JNP/2017/1.2-2/32/ELFLA 11.07.2017. 1.daļa-

IK”CB TESTS”;

2.daļa –

SIA “K-RDB”;

3.daļa –

IK”CB TESTS”;

4.daļa –

SIA “K-RDB”;

1.daļa – EUR 2300.00 ( bez PVN);

2.daļa – EUR 1901.00 ( bez PVN);

3.daļa – EUR 1900.00 ( bez PVN);

4.daļa – EUR 3663.00 ( bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.07.2017. plkst.12:00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 18.septembrim

Lēmums

Līgums

Līgums

 

„Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide 1. kārta, ”Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/31/ELFLA/ 16.06.2017. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ošukalns celtniecība”, reģistrācijas Nr.45403012642 42 474,62 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.07.2017. plkst.12:00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 13.oktobrim

Lēmums

Līgums

 

„Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Sociālās aprūpes namā “Mežvijas” Jēkabpils novadā”

JNP/2017/1.2-2/30/ELFLA/ 14.06.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Erbauer group”, reģistrācijas nr. 55403039511 30 976,84 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.06.2017. plkst.11:00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 13.oktobrim

Lēmums

Līgums

„Saimniecības ēkas atjaunošanas darbi un vecās saimniecības ēkas nojaukšanas darbi Jēkabpils novada Kalna pagastā

JNP/2017/1.2-2/29 12.06.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Erbauer group”, reģistrācijas nr. 55403039511 24 979.16 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.06.2017. plkst.11:00

1.daļa – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 15.septimbrim

2.daļa – no 2018.gada maija mēneša līdz 2018.gada 31.augustam

Lēmums

Līgums

“„Atpūtas vietas izveide un labiekārtošana pie dabas objekta informācijas stenda Tadenavā “Līdumnieki”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads” ID Nr.JNP/2017/1.2-2/28/ INTERREG, Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” (“Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”) ietvaros

JNP/2017/1.2-2/28/INTERREG 26.05.2017. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Legāts”, reģistrācijas Nr. 40003814669

27234.32

Papildus būvdarbi

2237.78

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 07.06.2017. plkst.12:00 No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 15.oktobrim

Lēmums

Līgums

Vienošanās

 

„ “Alkšņi – Muktāni ceļa Nr.:4-11 pārbūve” Rubenes pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/27/ELFLA/ 24.05.2017. SIA “Mikor” EUR 485 710.78 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.06.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 14.septembrim

Lēmums

Ziņojums

Līgums

„ “Vārpiņas – Lapas ceļa Nr.:6-2 pārbūve” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/26/ELFLA/ 24.05.2017. SIA “Ošukalns”

EUR 199 614.66

(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.06.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 14.septembrim

Lēmums

Ziņojums

Lēmums

Līgums

„ “Kaļvāres purvs-Meņķis ceļa Nr.:2-2 pārbūve” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/25/ELFLA/ 24.05.2017. SIA “Ošukalns”

EUR 182 864.37

(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.06.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 14.septembrim

Lēmums

Ziņojums

Līgums

„ “Āres – Lindiņi ceļa Nr.:1-11 pārbūve” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/24/ELFLA/ 24.05.2017. SIA “Ošukalns”

EUR 175 938.06

(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.06.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 14.septembrim

Lēmums

Ziņojums

Līgums

“Kosmētiskā remonta veikšana Zasas vidusskolas telpās”

JNP/2017/1.2-2/23 11.05.2017. SIA “BORG” EUR 26 816.62 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.05.2017. plkst.12:00 Darbi jāveic no 2017.gada 5.jūnija līdz 2017.gada 1.augustam

Lēmums

Līgums

„Ceļa Vidsala-Spuldzenieki Nr.7-1. seguma maiņa Jēkabpils novadā, Kalna pagastā, projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā” ietvaros”

JNP/2017/1.2-2/22 10.05.2017. SIA “Ošukalns” EUR 56 624.27 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 22.05.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 15.augustam

Lēmums

Līgums

Vienošanās

Leimaņu tautas nama skatuves aprīkojuma nodrošināšana

JNP/2017/1.2-2/21 11.04.2017. SIA “AJV grupa” EUR 16 375.26 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 25.04.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda līdz 2017.gada 1.jūnijam

Lēmums

Līgums

„ “Alkšņi – Muktāni ceļa Nr.:4-11 pārbūve” Rubenes pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/19/ELFLA/ 05.04.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.05.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 17.augustam
„ “Vārpiņas – Lapas ceļa Nr.:6-2 pārbūve” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/18/ELFLA/ 05.04.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.05.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 17.augustam
„ “Kaļvāres purvs-Meņķis ceļa Nr.:2-2 pārbūve” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads”

JNP/2017/1.2-2/17/ELFLA/ 05.04.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.05.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 17.augustam
“Āres – Lindiņi ceļa Nr.:1-11 pārbūve” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/16/ELFLA/ 05.04.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.05.2017. plkst.11:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 17.augustam

„Apkures katlu iegāde un uzstādīšana Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/20 05.04.2017.

1.daļa: z/s “Gusti”;

2.daļa z/s “Gusti”

1.daļa EUR 17 400.00 ( bez PVN);

2.daļa EUR 10 191.00 ( bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 19.04.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda līdz 2017.gada 18.augustam

Lēmums

Līgums

Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

JNP/2017/1.2-2/15 31.03.2017.

1.daļa: SIA “ATEA”

2.daļa:SIA “INTER-RĪGA”

3.daļa:SIA “Lattelecom”

4.daļa:SIA “ProVision Baltic”

1.daļa:EUR 4092.00 (bez PVN)

2.daļa: EUR 3911.00 (bez PVN)

3.daļa:EUR 8929.40 (bez PVN)

4.daļa:EUR 1664.00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 11.04.2017. plkst.12:00 15 darba dienu laikā no iepirkuma Līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

„Rubenes pagasta estrādes pārbūves elektroapgādes pievads un Rubenes parka apgaismojums

 

JNP/2017/1.2-2/14 03.042017. SIA “KVĒLE” EUR12 282.07 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.04.2017. plkst.12:00

Darbi jāuzsāk 2017.gada 29.maijā.

Darbi jāpabeidz 2017.gada 14.jūlijā

Lēmums

Līgums

„Būvdarbu veikšana projekta „ Artēziskā urbuma un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve “Leimaņu tautas nams”, Leimaņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads” ietvaros”

JNP/2017/1.2-2/13 28.02.2017. SIA “TOTAS” EUR 24 162.63 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 13.03.2017. plkst.15:00 Darbi jāizpilda līdz 2017.gada 30.jūnijam

Lēmums

Līgums

„Būvdarbu veikšana projekta „ Ūdensvada pārbūve Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciemā” ietvaros”

JNP/2017/1.2-2/12 27.02.2017. SIA “Siltumkomforts” EUR 36 596.28 ( bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 10.03.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda līdz 2017.gada 10.augustam

Lēmums

Līgums

Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/11 24.02.2017

1.daļa:SIA “ASTARTE-NAFTA”

2.daļa: SIA “Siliņi”

3.daļa:SIA “ASTARTE-NAFTA”

1.daļa: EUR 49 325.50 (bez PVN);

2.daļa: EUR 12 122.90(bez PVN);

3.daļa:EUR 17 922.00 ( bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 04.04.2017. plkst.14:00 12 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Ziņojums

Līgums

Līgums

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/10 24.02.2017.

1.daļa:SIA „DĀLDERIS IP”

2.daļa:SIA „DĀLDERIS IP”

3.daļa:SIA “OZOLS LD”

4.daļa:SIA “OZOLS LD”

1.daļa: EUR 8 975.00(bez PVN)

2.daļa:EUR 2513.00(bez PVN)

3.daļa:EUR 15 512.00(bez PVN)

4.daļa:EUE 9 695.00(bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.04.2017. plkst.14:00 Piegāde jāveic 6.mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Lēmums

Ziņojums

Līgums

Līgums

Alkšņi – Muktāni ceļa Nr.:4-11 pārbūve” Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/9/ELFLA/ 23.02.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 31.03.2017. plkst.10:30 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 1.augustam Lēmums

Vārpiņas – Lapas ceļa Nr.:6-2 pārbūve” Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/8/ELFLA/ 23.02.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 31.03.2017. plkst.10:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 1.augustam Lēmums

Kaļvāres purvs-Meņķis ceļa Nr.:2-2 pārbūve” Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/7/ELFLA/ 23.02.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 31.03.2017. plkst.09:30 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 1.augustam Lēmums

“Āres – Lindiņi ceļa Nr.:1-11 pārbūve” Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

JNP/2017/1.2-2/6/ELFLA/ 23.02.2017. PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 31.03.2017. plkst.09:00 Darbi jāizpilda līdz 2018.gada 18.augustam Lēmums

“Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbu veikšana “

JNP/2017/1.2-2/5 22.02.2017 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 06.03.2017. plkst.12:00 Darbi jāizpilda no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.martam

„Apkures katlu iegāde un uzstādīšana Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/4 20.02.207 PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.03.2017. plkst.12:00 darbi jāizpilda līdz 2017.gada 18.augustam Lēmums

„Apkures katlu iegāde un uzstādīšana Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

JNP/2017/1.2-2/3 15.02.2017 PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.02.2017. plkst.12:00 darbi jāizpilda līdz 2017.gada 18.augustam Lēmums

Malkas piegāde Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vajadzībām

JNP/2017/1.2-2/2 12.01.2017 Jēkabpils rajona Zvaigznes mežizstrādes uzņēmums “Sils”, IU EUR 7 477.85 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.01.2017. plkst.11:00 No 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 1.aprīlim

Līgums

Lēmums

„Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldes vajadzībā”

JNP/2017/ 1.2-2/1 04.01.2017 UAB “ROKJUS” EUR 13 100.00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā,Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 17.01.2017. plkst.12:00 12.mēneši

Līgums

Lēmums

 

2016. gada un senākus iepirkumus skatīt, spiežot šeit

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv