Sociālie pakalpojumi

Valsts finansēti sociālie pakalpojumi

Pašvaldības  sociālie pakalpojumi

Pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām saskaņā ar Jēkabpils novada Saistošiem noteikumiem: Nr.7/2016 Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā (apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 29.09.2016. sēdes lēmumu Nr.206 (protokols Nr.10), stājas spēkā ar 06.10.2016.).

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv