Kontakti

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ, Jēkabpils novada Sociālais dienests, nodrošinot pastiprinātus drošības apstākļus, laika periodā no 16.03.2020. līdz 14.04.2020.:

  1. sniegs klātienes pakalpojumus TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās un pieņems TIKAI klientus, kuri pakalpojumus vai pabalstus pieprasa pirmo reizi;
  2. par pieņemšanas laiku klātienē pirms tam lūdzam sazināties ar sociālo darbinieku pa tālruni vai e-pastu;
  3. pirms došanās uz sociālo dienestu, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, nogādājot tās pa pastu, nosūtot uz e-pastu vai zvanot sociālam darbiniekam sava pagastā, vai nogādājot iesniedzamos dokumentus slēgtā aploksnē pagasta pārvaldē, kur būs izvietota atsevišķa kaste iesniedzamajiem dokumentiem;
  4. ja iztikas līdzekļu deklarācija beigusies š.g. 29. februārī, tad klientam nav jāierodas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz š.g. 30. aprīlim;
  5. valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti laikā no 31.marta – 4. aprīlim atskaites iesniegt elektroniski, vai slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksni, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu, nogādāt sociālajā dienestā, kur būs izvietota atsevišķa kaste iesniedzamajiem dokumentiem;
  6. aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Ja aprūpējamā ģimenes locekļi ir bijuši “Covid-19” skartajās valstīs vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas kāds ģimenes loceklis) nekavējoties sazināties ar sociālā dienesta vadītāju;
  7. sociālās aprūpes namā ‘’Mežvijas” izsludināta karantīna un darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem;
  8. nepieciešamības gadījumā, sociālā dienesta darbinieki izvērtēs iespēju nodrošināt personas un kontaktpersonas, kuras atrodas pašizolācijā savā dzīvesvietā un kurām nav nekādu citu iespēju, ar pirmās nepieciešamības precēm un pārtiku.
Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšana klātienē:
Sociālā dienesta vadītāja:
katru pirmdienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī.
Tālr.Nr.29344339, 65220735, e-pasts: soc.dienests@jekabpilsnovads.lv
Sociālie darbinieki pagastos:
Sociālais darbinieks Nedēļas diena Pieņemšanas laiks Tālr. Nr. e-pasts
Ābeļu pagastā Pirmdienās 08.00-17.00 26327610 ilze.dzene
@jekabpilsnovads.lv
Dignājas pagastā

Martā-Trešdienās

Aprīlī Ceturtdienās

08.00-12.00

 

12.00-16.00

20221942 lolita.matusevica
@jekabpilsnovads.lv
Dunavas pagastā Trešdienās

13.00-15.00

No 01.04.2020.

08.00-15.00

20221942

No 01.04.2020.

20237689

 lolita.matusevica
@jekabpilsnovads.lv

 

No 01.04.2020. elita.krivane
@jekabpilsnovads.lv

Kalna pagastā Pirmdienās 08.00-17.00 27010871 elizabete.kruklina
@jekabpilsnovads.lv
Leimaņu pagastā Otrdienās 08.00-17.00 27813933 kaspars.vaislis
@jekabpilsnovads.lv
Zasas pagastā Otrdienās 08.00-17.00 27010871 elizabete.kruklina
@jekabpilsnovads.lv
Rubenes pagastā Otrdienās 08.00-17.00 20207157 inita.petenko
@jekabpilsnovads.lv
ģimenēm ar bērniem Pēc nepieciešamības   26558814 solvita.krumina
@jekabpilsnovads.lv
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv