JNPVKAC

Jēkabpils novada pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

 Darba laiks:

Centrs tiks atvērts 1. oktobrī.

 • Adrese: “Svīres” Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

 

Sniegtie pakalpojumi:

Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā varēs:

 • Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus.
  • Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.

Būs pieejami sekojoši pakalpojumi:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi: http://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi
Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi: https://www.vid.gov.lv/

Būs  pieejamas konsultācijas par pakalpojuma saņemšanu:
Uzņēmumu reģistra pakalpojumi: http://www.ur.gov.lv/?a=1181&v=lv
Valsts zemes dienesta pakalpojumi: http://www.vzd.gov.lv/lv/
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumi: http://www.pmlp.gov.lv/
Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi: http://nva.gov.lv/index.php?cid=433
Valsts darba inspekcijas pakalpojumi: http://www.vdi.gov.lv/lv/internetapkalposanas-centrs/internetapkalposanas-centrs/

Šo valsts iestāžu publiskos pakalpojumus  var saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros.

Plašāk par pakalpojumiem:

 1. Apbedīšanas pabalsts;
 2. Bezdarbnieka pabalsts (gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);
 3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts;
 4. Bērna kopšanas pabalsts;
 5. Bērna piedzimšanas pabalsts;
 6. Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai;
 7. Ģimenes valsts pabalsts;
 8. Invaliditātes pensijas piešķiršana un pārrēķins (gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);
 9. Maternitātes pabalsts;
 10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 12. Paternitātes pabalsts;
 13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 14. Slimības pabalsts;
 15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
 16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle;
 17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 18. Vecāku pabalsts;
 19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
 20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
 22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru;
 23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
 24. Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta;
 25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
 26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts;
 27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu;
 28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai);
 29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
 30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
 31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.
 32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas;
 1. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa ;
 2. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa.


 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv