JĒKABPILS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS (VPVKAC)

VPVKAC_vienaKAC Rubeņi

Adrese:
“Svīres” Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

Tālrunis:
66954865

E-pasts:
rubeni@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC darba laiks:
P. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
O. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
T. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
C. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
Pk. 8.00–12.00 un 12.30–14.30
S., Sv. BRĪVS

 

UZMANĪBU – SVARĪGI:

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, ar eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 

Centrā var saņemt šādu valsts iestāžu pakalpojumus, informāciju vai konsultācijas par tiem:

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

https://www.vid.gov.lv/

Pieņem iesniegumus šādu pakalpojumu saņemšanai:

 • elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana;
 • lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai;
 • gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu).

Sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā.

 

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

http://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi

Pieņem iesniegumus šādu pakalpojumu saņemšanai:

 • apbedīšanas pabalsts;
 • bezdarbnieka pabalsts;
 • bērna invalīda kopšanas pabalsts;
 • bērna kopšanas pabalsts;
 • bērna piedzimšanas pabalsts;
 • ģimenes valsts pabalsts;
 • invaliditātes pensija;
 • maternitātes pabalsts;
 • pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 • paternitātes pabalsts;
 • slimības pabalsts;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • vecāku pabalsts;
 • vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram).

Uzrakstot iesniegumu, iedzīvotāji var saņemt izziņu:

 • par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 • par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
 • par piešķirtās pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru;
 • par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu un atlīdzību;
 • par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;
 • par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
 • par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai);
 • par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
 • par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
 • par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības;
 • par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu un citiem pakalpojumiem.

Ievērībai!

Ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čekus un minēto iesniegumu jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.

 

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA

http://nva.gov.lv/index.php?cid=433

Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem:

 • iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai;
 • (CV un vakanču portāls, karjeras pakalpojumi, informatīvās dienas e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes).

 

UZŅĒMUMU REĢISTRS

http://www.ur.gov.lv/?a=1181&v=lv

Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem:

 • „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”;
 • „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”.

 

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE

http://www.pmlp.gov.lv/

 • Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem.

 

VALSTS ZEMES DIENESTS

http://www.vzd.gov.lv/lv/

 • Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem

 

VALSTS DARBA INSPEKCIJA

http://www.vdi.gov.lv/lv/internetapkalposanas-centrs/internetapkalposanas-centrs/

 • Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem

 

Šo valsts iestāžu publiskos pakalpojumus  var saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv