Viegli lasīt: Jēkabpils novads

Jekabpils_novada_pasvaldiba

Adrese:
Jēkabpils novada pašvaldība
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202

Kontaktinformācija:
Tālr: 65220730
E-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada administrācijas darba laiks:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.00-17.00
piektdien no 8.00-14.30
Pusdienas pārtraukums no 12.00-12.30

 

Jēkabpils novads atrodas Augšzemē jeb Sēlijā. Tā kopējā platība ir 904 km2 un administratīvais centrs atrodas Jēkabpilī.

Novads izveidots 2009. gadā, apvienojot 7 pagastus – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas.

Jēkabpils novada pašvaldību veido Jēkabpils novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Dome sastāv no 9 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas, kuru atbildība saistās ar lēmumu pieņemšanu par konkrētām dzīves sfērām.

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv