Veselība

Adrese: Zaļā iela 10 (1. stāvs, pa labi no aptiekas), Zasa, Zasas pagasts

Prakses darba laiks:

Pirmdienās: 12:00 – 14:00

Trešdienās: 13:00 – 15:00

Ceturtdienās: 13:00 – 19:00

Ārsta (Baibas Berziņas) pacientu pieņemšanas laiks: Ceturtdienās no plkst. 15:00 – 19:00

Māsas (Ingas Lapiņas) pastāvīgais pacientu pieņemšanas laiks:

Pieņemšanas laiku saskaņot pa telefonu 29185942 (Inga Lapiņa)

Diena

Laiks

Pirmdiena 12:00 – 14:00
Otrdiena
Trešdiena 13:00 – 15:00
Ceturtdiena 13:00 – 15:00
Piektdiena

Mājas vizītes pieteikt darbadienās līdz plkst. 15:00, tel. 29185942.

Neatliekamos gadījumos un ārpus pieņemšanas laika izsaukt ātrās medicīniskās palīdzības brigādi, tel. nr. 112, vai doties uz Jēkabpils slimnīcas uzņemšanas nodaļu, kur ir arī traumpunkts – Jēkabpilī, A. Pormaļa ielā 125, uzņemšanas nodaļas tel. nr. 65237816.

Ģimenes ārste Baiba Bērziņa pieņem arī Leimaņu pagastā.

Ģimenes ārsta prombūtnes laikā, iepriekš piesakoties pa tel. nr. 65237842, mob. tel. 26559184, griezties Jēkabpils poliklīnikā 145. kab., dr. Rita Zdūne, Jēkabpils, Stadiona iela 1. Pieņemšanas laiki: Pirmdienās plkst. 10:00 – 14:00, Otrdienās plkst. 8:00 – 12:00, Trešdienās plkst. 10:00 – 14:00, Ceturtdienās plkst. 15:00 – 19:00, Piektdienās plkst. 11:00 – 15:00.

Prakses vietā ir pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem – ir uzbrauktuve, ar kuras palīdzību cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem var iekļūt ēkas 1. stāvā, kur atrodas kabinets, kurā ģimenes ārsts var sniegt visus nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus. Tualetes telpas cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem ir blakus ēkās – Zasas pagasta pārvaldes ēkā un Zasas vidusskolas sporta zālē.

Kalna pagasta „Doktorāta” – ģimenes ārsts Guntars Boķis – darba laiks.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Prakses darba
laiks
8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
Ārsta pieņemšana
Jēkabpilī,
Stadiona 1-302
8:00-12:00 15:00-19:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00
Telefonstunda 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00
Pacientu pieņemšana
Kalna pagasta
„Doktorātā”
  8:00-12:00
(pēc iepriekšēja
pieraksta)
     

Mājas vizītes pieteikt pa telefonu 29246790 no 8:00-15:00.

Iepriekšējais pieraksts pa telefonu 29246790.

Ārsta prombūtnes laikā aizvieto Lonards Augusts – Jēkabpils, Stadiona 1 – 139. Tel. nr. 29269328. Vai Baiba Bērziņa Zasas pagasta ģimenes ārsta prakses vietā (skatīt Zasas pagasta ģimenes ārsta prakses darba laiku).

Neatliekamos gadījumos un ārpus pieņemšanas laika izsaukt ātrās medicīniskās palīdzības brigādi, tel. nr. 112, vai doties uz Jēkabpils slimnīcas uzņemšanas nodaļu, kur ir arī traumpunkts – Jēkabpilī, A. Pormaļa ielā 125, uzņemšanas nodaļas tel. nr. 65237816.

Medicīnisko konsultāciju tel. nr. 66016001.

Kalna pagasta doktorāta ēkai ir uzbrauktuve, pa kuru cilvēki ar funkcionālajiem traucējumiem var nokļūt ģimenes ārsta prakses vietā. Lai informētu ārsta prakses personālu, pie ieejas ir uzstādīta zvana signālpoga. Tualetes telpa cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem prakses vietā pagaidām nav piemērota.Pacientus ar funkcionāliem traucējumiem apkalpo arī ģimenes ārsta G. Boķa prakses vietā Jēkabpils poliklīnikā.

Baibas Bērziņas ģimenes ārsta prakse – Jēkabpils novads, Leimaņu pagasts, Mežgale, “Mežvijas”. mob.t. 28666967.

Ģimenes ārsta pieņemšanas laiks

Ingas Martinovas patstāvīgais pieņemšanas laiks

Prakses darba laiks

Pirmdiena

8:00-12:00

12:00 – 14:00

8:00-16:00

Otrdiena

9:00-13:00

13:00 – 15:00

8:00-16:00

Trešdiena

9:00-13:00

13:00 – 15:00

8:00-16:00

Ceturtdiena

13:00 – 15:00

11:00-19:00

Piektdiena

13:00-17:00

11:0 – 13:00

9:00-17:00

Pieņemšanas laika pirmajā stundā akūto pacientu pieņemšana

 

Pierakstīšanās uz pieņemšanām obligāta.

Telefons ārsta palīgam Ingai Martinovai: 28666967.

Mājas vizītes pieteikt darba dienās līdz plkst. 15:00 pa augstāk norādītajiem tel. nr.

Ģimenes ārstu prombūtnes laikā aizvieto dr. Rita Zdūne – Jēkabpils poliklīnikā 145. kabinetā, Jēkabpils, Stadiona iela 1. Tel. nr. 65237842, mob. t. 26559184.

Diennakts medicīnisko palīdzību sniedz:

 • Jēkabpils RS uzņemšanas nodaļa, Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816.
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Tel. nr. 113, 112, 03.
 • ir pieejams dežūrārsts Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816, bērniem un pieaugušajiem sestdienās no 9:00 – 18:00.
 • Iespējams zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

 

Ģimenes ārsta prakses vieta ir pieejama arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (ir uzbrauktuve ratiņkrēslam). Pieejama arī speciāli aprīkota tualete.

Jēkabpils novada pašvaldības Dignājas pagasta feldšerpunkta nolikums >>

Adrese: “Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

Feldšeris: Ināra Jaudzema

Mob.tel. 29481625

E-pasts: feldserpunkts@jekabpilsnovads.lv

 

Dignājas feldšerpunkta pieņemšanas laiks:

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

Medicīniskās konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršu saslimšanu gadījumā, var saņemt zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tel. nr. 66016001 darba dienās no plkst. 17:00-8:00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.

Ģimenes ārsts, kurā pārraudzībā ir Dignājas pagasta pacienti:

Diennakts medicīnisko palīdzību sniedz:

 • Jēkabpils RS uzņemšanas nodaļa, Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816.
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Tel. nr. 113, 112, 03.
 • ir pieejams dežūrārsts Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816, bērniem un pieaugušajiem sestdienās no 9:00 – 18:00.
 • Iespējams zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
DIGNĀJAS PAGASTA FELDŠERPUNKTĀ

Nr.p.k. Pakalpojums Cena EUR*
1. Pacienta līdzmaksājums feldšerpunktā:
1.1. personai līdz 65 gadu vecumam 2,00
1.2. personai no 65 gadu vecuma 1,00
2. Pārsiešana (pēc traumām, operācijām) bez procedūrām izmantojamiem materiāliem 1,00
3. Intramuskulārā injekcija 0,50
4. Intravenozā injekcija 1,00
5. Intravenozās sistēmas uzlikšana 3,00
6. Cukura līmeņa analīze 1,50
7. Medicīniskās izziņas izsniegšana 1,00

 * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu.

 No pacienta iemaksas atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas:

 1. bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem;
 2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 4. trūcīgās personas, kas par tādām atdzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

Jēkabpils novada pašvaldības Dunavas pagasta feldšerpunkta nolikums >>

Adrese: “Dunavas skola”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads.

Feldšeris: Ināra Jaudzema

Mob.tel. 29481625

E-pasts: feldserpunkts@jekabpilsnovads.lv

Ģimenes ārsts Dunavas pagastā:

 

Dunavas feldšerpunkta pieņemšanas laiks:

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

Medicīniskās konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršu saslimšanu gadījumā, var saņemt zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tel. nr. 66016001 darba dienās no plkst. 17:00-8:00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.

Diennakts medicīnisko palīdzību sniedz:

 • Jēkabpils RS uzņemšanas nodaļa, Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816.
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Tel. nr. 113, 112, 03.
 • ir pieejams dežūrārsts Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816, bērniem un pieaugušajiem sestdienās no 9:00 – 18:00.
 • Iespējams zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
DUNAVAS PAGASTA FELDŠERPUNKTĀ

Nr.p.k. Pakalpojums Cena EUR*
1. Pacienta līdzmaksājums feldšerpunktā:
1.1. personai līdz 65 gadu vecumam 2,00
1.2. personai no 65 gadu vecuma 1,00
2. Pārsiešana (pēc traumām, operācijām) bez procedūrām izmantojamiem materiāliem 1,00
3. Intramuskulārā injekcija 0,50
4. Intravenozā injekcija 1,00
5. Intravenozās sistēmas uzlikšana 3,00
6. Cukura līmeņa analīze 1,50
7. Medicīniskās izziņas izsniegšana 1,00

 * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu.

 No pacienta iemaksas atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas:

 1. bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem;
 2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 4. trūcīgās personas, kas par tādām atdzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

Feldšerpunktā ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

 

SIA „BENU Aptieka Latvija” filiāle Dunavā

Adrese: ‘’Dunavas skola’’, Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV- 521Tel.: 65228380
 • Asinsspiediena mērīšana
 • Nederīgo medikamentu nodošana

Aptiekas darba laiks:

 • Pirmdiena – Slēgts
 • Otrdiena – 9.00 – 17.00
 • Trešdiena – Slēgts
 • Ceturtdiena – 9.00 – 17.00
 • Piektdiena – Slēgts
 • Sestdiena – Slēgts
 • Svētdiena – Slēgts

Ivara Eiduka ģimenes ārsta prakse – Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, „Zelta sietiņš”. Tālrunis 65228176

Ivara Eiduka ģimenes ārsta prakses darba laiks:

Prakses darba laiks

Ārsta pieņemšanas laiks

Māsas, ārsta palīga pieņemšanas laiks

Pirmdiena

8:00-16:00

12:00-16:00

8:00-10:00

Otrdiena

8:00-16:00

8:00-12:00

12:00-14:00

Trešdiena

11:00-19:00

15:00-19:00

11:00-13:00

Ceturtdiena

8:00-16:00

8:00-12:00

13:00-15:00

Piektdiena

8:00-16:00

8:00-12:00

13:00-15:00

 

Aizvietotājs primārās veselības ārsta Ivara Eiduka prombūtnes laikā – ģimenes ārste Edīte Elekse – Aknīste, Skolas iela 9. Tel. nr. 65237792.

Pirmajā pieņemšanas stundā akūto pacientu pieņemšana. Pārējo pacientu pieņemšana pēc pieraksta. Konsultācijas pa tel. nr. 65228176 no plkst. 13:00-14:00.

Telefons konsultācijām Slatē: 65229738.

Mājas vizīšu pieteikšana darba dienās no plkst. 8:00-15:00, izņemot trešdienas 11:00-18:00.

Tuvāko diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt Jēkabpils Reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī. Tel. nr. 65237816.

Medicīniskās konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršu saslimšanu gadījumā, var saņemt zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tel. nr. 66016001 darba dienās no plkst. 17:00-8:00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.

Ģimenes ārsta prakses vietā ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Rubeņu aptieka

Pirmdiena – Piektdiena: 8-15

Telefons uzziņām: 65228159

SIA “Zasas aptieka”

Adrese: Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239

Telefons: 65236012

Darba laiks

P. 09:00 – 17:00
O. 09:00 – 15:00
T. 09:00 – 15:00
C. 09:00 – 17:00
P. 09:00 – 15:00
S.
Sv.

Papildpakalpojumi

Apkalpo aptieka1 klienta kartes

 • Asinsspiediena mērījumi
 • Nederīgo zāļu utilizācija

Kā nokļūt?

 

SIA “Rubenes aptieka”

Adrese: “Zelta sietiņš”, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229

Tālrunis: 65228159

 

Darba laiks

P. 08:00 – 15:00
O. 08:00 – 15:00
T. 08:00 – 15:00
C. 08:00 – 15:00
P. 08:00 – 15:00
S.
Sv.

Papildpakalpojumi:

Apkalpo aptieka1 klienta kartes

Kā nokļūt?

 

SIA “Rubenes aptieka” filiāle Slatē

Adrese: Slates feldšeru punkts, Rubenes pagasts
LV-5229

Tālrunis: 65229738

Kā nokļūt?

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv