Ievērojami Jēkabpils novada cilvēki

Saraksts pamazām tiks papildināts… (šobrīd pieejams 61 apraksts)

Ābeļu pagasts

 

Jānis Akuraters

13.01.1876 – 25.07.1937.

Dzejnieks, rakstnieks un politiķis

 wordicoApraksts (.docx)

Otto Brālītis

30.01.1895 – ??.03.1971

Pasaules kara dalībnieks, Dzimis Latvijā, LKOK, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, Neatkarības kauju dalībnieks, Padomju represiju (genocīda) upuris, Robežsargs

wordicoApraksts (.docx)

Ilmārs Bruņenieks

dz. 1931.18.07.

Pensionēts ģenerālmajors, vietnieks civilajā aizsardzībā. Par dienestu Afganistānā saņēmis Lāčplēša ordeņa Goda zīmi.

wordicoApraksts (.docx)

Rozālija Kolosova

11.03.1921. – 12.02.2010.

Audēja, tautas daiļamata meistare

wordicoApraksts (.doc)

Olģerts Liepiņš

28.06.1940. – 18.06.2013.

Aktīvs” Atmodas” kustības dalībnieks, Jēkabpils rajona politiski represēto kluba valdes priekšsēdētājs, ārsts.

wordicoApraksts (.doc)

Jānis Liepsalde

09.08.1923. – 09.01.2009.

Leģionārs, represētais, darbojies politiski represēto biedrībā “Kurzemes rajona Politiski represēto klubs”, leģionāru un represēto pieminekļa autors Ābeļu pagasta Nagļu kapos.

wordicoApraksts (.doc)
 

Lonija Zobene

02.07.1900. – 01.30.1991.

Ābeļu skolas direktore, skolotāja

wordicoApraksts (.doc)

Dignājas pagasts

Milda Bružuka

18.08.1899.-29.12.2003.

Folkloriste-teicēja

wordicoApraksts (.doc)
 

Alfrēds Goba

1890. – 1972.

Bibliotekārs. Literatūras vēsturnieks, kritiķis un kultūrvēsturnieks.

 wordicoApraksts (.doc)

Arvīds Klišāns

06.12.1934.

Mūziķis

wordicoApraksts (.doc)
 

Ādams Labinskis

15.01.1922.-05.09.2002.

Dignājas pamatskolas skolotājs un ilggadējs pagastu kordiriģents

wordicoApraksts (.doc)

Aina Mikulāne

17.02.1932.-26.07.2014.

Dignājas pagasta pamatskolas skolotāja. Pagasta vēstures faktu izzinātāja un apkopotāja

wordicoApraksts (.doc)

Pēteris Paegle

15.02.1940.-07.04.2007.Dzejnieks

wordicoApraksts (.doc)

Alberts Prande

1893. – 1957.

Mākslinieks

wordicoApraksts (.doc)

Dunavas pagasts

Velta Aizupe (dzim. Vecmuktāne)

dz. 30.11.1938.

Dzejniece, skolotāja, žurnāliste

wordicoApraksts (.doc)

Jānis Pliekšāns (Rainis)

1865.11.09. – 1929.12.09.

Dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, teātra darbinieks,  sociāldemokrātiskais žurnālists, politiķis, izglītības ministrs.

 wordicoApraksts (.doc)

Ausma Pormale

28.04.1939. – 17.11.1979.

Dzejniece

wordicoApraksts (.doc)

Jānis Skudra

1886 – 1971

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

wordicoApraksts (.doc)

Eduards Veiss

03.03.1894 – 29.10.1969.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

wordicoApraksts (.doc)
 

Alberts Zamovskis

19.10.1901 – 06.03.2005.

Dunavas pagasta Tadenavas iedzīvotājs, kurš nodzīvoja garu, raženu mūžu – 103 gadus.

 wordicoApraksts (.doc)

Kalna pagasts

Konrāds Bullāns (Fallijs)

08.04.1877. – 06.12.1915.

Rakstnieks

wordicoApraksts (.docx)

Pēteris Dardzāns

18.05.1889 – 01.04.1985

militārs darbinieks, tautsaimnieks, literāts

 wordicoApraksts (.doc)
 

Rasma Dzene

28.03.1940. – 14.10.2006.

Skolotāja, dramatiskā kolektīva režisore

 wordicoApraksts (.doc)

Zelma Feizaka

05.08.1906 – 06.05.1997

Skolotāja, dramatiskā kolektīva režisore

wordicoApraksts (.doc)

Aleksandrs Grīns

15.08.1895. – 25.12.1941.

Rakstnieks, vēsturnieks, publicists, Latvijas armijas virsnieks

 wordicoApraksts (.docx)
 

Jānis Grīns

23.03.1890. – 25.02.1966.

Rakstnieks, žurnālists, literatūrkritiķis, pedagogs, Aleksandra Grīna brālis

 wordicoApraksts (.docx)

Pēteris Kalnaraups

1894 – 1958

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. 3. Jelgavas kājnieku pulka virsseržants. Lāčplēša kara ordenis Nr. 56. Apbalvots 1920.gadā.

wordicoApraksts (.doc)

Vilis Markevičs

01.11.1933. – 31.05.1991.

Kolhoza “Vienība” priekšsēdētājs no 1962.gada – 1971. gadam

wordicoApraksts (.doc)

Pēteris Artūrs Spuļģe-Spuļģis

1896 – 1922

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

 4. Valmieras kājnieku pulka kapteinis. Lāčplēša Kara ordenis Nr. 333. Apbalvots 1920.gadā.

 wordicoApraksts (.doc)

Liberts Vecmuktāns

21.09.1924. – 03.12.2012.

Skolotājs, bibliotekārs, ilggadējs Kalna ciema TDP izpildkomitejas priekšsēdētājs

wordicoApraksts (.doc)

Leimaņu pagasts

Mārtiņš Bērziņš

02.10.1892.  – 26.05.1926.

Kareivis Latgales partizānu pulkā, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

wordicoApraksts (.doc)

Irma Bīgestāne

24.08.1926. – 08.07.2017.

Matemātikas skolotāja un direktore Bērzgala pamatskolā.

wordicoApraksts (.doc)

Vitauts Jankūns

1928 – 1990

Skolotājs. Viņa dzimta izgājusi bēgļu gaitas Vācijā un Sibīrijas izsūtījuma ceļus.

 wordicoApraksts (.doc)

Imants Jukumsons

17.01.1923.- 05.06.2006.

Pūtēju orķestra vadītājs, matemātikas, mājturības, angļu valodas, fizikas skolotājs, audzinātājs Bērzgala pamatskolā un Zasas vidusskolā.

wordicoApraksts (.doc)
 

Regīna Strika

dz. 18.05.1934.

Krievu valodas, vēstures, latviešu valodas, ģeogrāfijas skolotāja, mācību pārzine, direktore Bērzgala pamatskolā.

wordicoApraksts (.doc)
 

 Jānis Eriks Vanags

12.05.1937. – 01.09.2007.

p/s “Zasa” vadītājs, Leimaņu pagasta padomes priekšsēdētājs (09.03.97 – 01.09.2007.)

 wordicoApraksts (.doc)

Rubenes pagasts

Antinis

Roberts Antinis

03.12.1898 – 20.11.1981

   Slavens lietuviešu tēlniecības klasiķis.

Dzimis Rubenes pagasta Kaldabruņā.

 wordicoApraksts (.doc)
 

Valija Bogdāne

dz. 09.08.1951

Ilggadēja pedagoģe

wordicoApraksts (.doc)
 

Regīna Dimante

dz. 03.06.1948

Ilggadēja farmaceite, Rubeņu aptiekā nostrādājusi vairāk nekā 45 gadus.

 wordicoApraksts (.doc)
 

Pēteris Guļāns

08.09.1920. – 11.08.2017

Dr.habil.eoc.,profesors, Latvijas Valsts Emeritētais zinātnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis (2003) (korespondētājloceklis 1968)

 wordicoApraksts (.doc)
Īvans Pēteris

Pēteris Īvans

26.03.1896 – 10.09.1941

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

3. Jelgavas kājinieku pulka kapteinis. LOK Nr.73. Apbalvots 1920.g.

wordicoApraksts (.doc)

 

Alberts Indriķis Kalniņš

30.03.1904 – 07. 07.1990.

Slates pamatskolas pārzinis, Slates lauksaimniecības biedrības valdes loceklis, Slates 529. Mazpulka vadītājs.

 wordicoApraksts (.doc)
 Pēteris Kalniņš

Pēteris Kalniņš

18.07.1865 – 20.07.1899

Ārsts, kultūras un sabiedriskais darbinieks

wordicoApraksts (.doc)
Kolosovskis Antons

Antons Kolosovskis

26.07.1891. – 02.07.1983.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

   3. Jelgavas kājinieku pulka kaprālis. LKO Nr.63. Apbalvots 1920.g.

wordicoApraksts (.doc)
 

Irēna Lāce

dz. 03.12.1956

Medmāsa, kura Rubenes pagasta bērniem jau veltījusi 40 darba gadus.

 wordicoApraksts (.doc)
 

Lonija Līce

dz. 10.12.1954

 Medicīnas darbinieks, kurš Rubeņos nostrādājis vairāk kā 40 gadus

 wordicoApraksts (.doc)

Broņislavs Oborūns

18.09.1918. – 25.01.1982.

J.Raiņa kolhoza priekšsēdētājs

Iniciatīvas autors idejai veidot Rubenes dabas parku, celt Rubenes kultūras namu.

wordicoApraksts (.doc)

Alfrēds Porietis

18.09.1909. – 18.05. 2009.

Latvijas Brīvvalsts Armijas Virsnieks, leģionārs, atvaļināts majors

 wordicoApraksts (.doc)
 Antons Rimovičs

Antons Rimovičs

28.10.1865. – 06.07.1933

Baznīckungs, skulptors

wordicoApraksts (.doc)

Zenta Pavlovska

dz. 28.10.1927.

Ilggadēja Rubeņu pamatskolas direktora vietniece mācību darbā, matemātikas un fizikas skolotāja

wordicoApraksts (.doc)
 

Janīna Riška

dz. 22.02.1952.

Slates pamatskolas izglītības darbiniece – latviešu valodas un literatūras skolotāja no 1975. gada,

skolas direktore no 1984. g līdz 2003.g.

 wordicoApraksts (.doc)
 Ieva Silakrankele

Ieva Silakrankele

07.02.1907. – 02.08.2007.

Pārskatāmajā laikā vienīgā Rubenes pagasta iedzīvotāja, kura varēja nosvinēt 100.gadu jubileju.

 wordicoApraksts (.doc)

Rainis Skujāns

06.08.1922. – 17.02.2011.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes prorektors, dekāns, katedras vadītājs, dr.agr.profesors

wordicoApraksts (.doc)
Staltmanis Nikolajs

Nikolajs Staltmanis

16.07.1893. – 14.04.1942.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

3. Jelgavas kājinieku pulka kapteinis. LKO Nr.1881. Apbalvots 1925.g.

wordicoApraksts (.doc)
 

Eduards Užulis

30.08.1938. – 30.08.1990.

Rubenes pamatskolas direktors. Pirmais no visiem skolu direktoriem Jēkabpils rajonā,  kurš iestājās Tautas frontē.

wordicoApraksts (.doc)

Sofija Vārslavāne

21.09.1927 – 23.04.2010.

Ilggadēja Rubeņu pamatskolas skolotāja.

wordicoApraksts (.doc)

Zasas pagasts

Osvalds Balodis

21.02.1905.  –  13.04.1942.

Zasas pagasta aizsargu organizācijas vada komandieris

wordicoApraksts (.doc)

Benita Kalniņa

dz. 20.05.1929.

Darbiniece Slates mežrūpniecības saimniecībā, nozares entuziaste

wordicoApraksts (.doc)

Rita Puida (dzim. Sermuliņa)

26.03.1924. – 27.02.2007.

Skolotāja, direktore, diriģente, novadpētniece un aktīva kultūras dzīves organizētāja.

wordicoApraksts (.doc)
 

Ārija Rāviņa

dz. 11.07.1926.

Ilggadēja skolotāja Zasas vidusskolā

wordicoApraksts (.docx)
 

Aina Svarāne

13.03.1933. – 12.10.2016.

Galvenā grāmatvede Zasā

 wordicoApraksts (.doc)
 

Aldis Sviķkalns

dz. 22.07.1947.

mežkopis, aktīvs sabiedrisks darbinieks

 wordicoApraksts (.doc)

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv