Ievērojami Jēkabpils novada cilvēki

Par kādām personām tiek apkopota informācija?

  • ir ordeņi, medaļas par sasniegumiem par Latvijas aizstāvēšanu, liels ieguldījums Valsts attīstībā, tās veidošanā; Valsts vai starptautiska līmeņa nopelni; sasniegumi emigrācijā, ārpus novada;
  • iestāžu vadītāji, darbinieki ne mazāk kā 10 gadi (izņemot gadījumus, ja kaut kas patiešām ievērojams paveikts);
  • ievērojami speciālisti vai sava amata pratēji;
  • sabiedriski aktīvi cilvēki (ne tikai amatpersonas utt.), lieli iniciatori uz pozitīvu sabiedrisko aktivitāti, daudzas no šīm iniciatīvām arī īstenojuši.
  • teātru vadītāji, koru diriģenti utt. kas darbojušies ilgu laiku, novadam atdevuši lielu daļu sava mūža.

Bibliotēkas vispirms aicinām iesniegt aprakstus par cilvēkiem, kas dzimuši līdz 1940. gadam. Tad par jaunākiem.

Ja arī Tev ir kāds apraksts par, Tavuprāt, ievērojamu personu, kas atbilst kādam no augstāk norādītajiem kritērijiem, un vēlies, lai tas šeit tiktu publicēts (un Tev ir arī aprakstītās personas vai tās pēcteču atļauja), sūti to mums uz novads@jekabpilsnovads.lv ar norādi “Aprakstiem par ievērojamiem cilvēkiem”. Gaidīsim arī dažādus ieteikumus aprakstu labošanai, precizēšanai vai izņemšanai.

Šobrīd pieejami 113 apraksti, kas šeit sakārtoti pa personām piekritīgajiem pagastiem, alfabēta secībā pēc uzvārdiem.

Saraksts pamazām tiek papildināts…

Ābeļu pagasts

Jānis Akuraters

13.01.1876 – 25.07.1937.

Dzejnieks, rakstnieks un politiķis

 wordicoApraksts (.docx)

Ausma Bērziņa

dz. 21.10.1941.

Skolotāja, novadpētniece, “Latvijas Avīzes” 2006. gada konkursa “Radoša sieviete Latvijā” laureāte, līdzautore “J. Akuratera takas” izveidē.

wordicoApraksts (.doc)
Otto Brālītis

Otto Brālītis

30.01.1895 – 03.1971

Pasaules kara dalībnieks, Dzimis Latvijā, LKOK, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, Neatkarības kauju dalībnieks, Padomju represiju (genocīda) upuris, Robežsargs

wordicoApraksts (.doc)

Ilmārs Bruņenieks

dz. 1931.18.07.

Pensionēts ģenerālmajors, vietnieks civilajā aizsardzībā. Par dienestu Afganistānā saņēmis Lāčplēša ordeņa Goda zīmi.

wordicoApraksts (.docx)
Tekla

Tekla Gribuste

dz. 21.04.1956.

Vetārste, sabiedriskā darbiniece.

wordicoApraksts (.doc)

Arnolds Jakubovskis

dz. 14.03.1932

Ilggadējs skolotājs, novadpētnieks, aktīvs sabiedriskais darbinieks.

wordicoApraksts (.doc)

Rozālija Kolosova

11.03.1921. – 12.02.2010.

Audēja, tautas daiļamata meistare

wordicoApraksts (.doc)

Olģerts Liepiņš

28.06.1940. – 18.06.2013.

Aktīvs” Atmodas” kustības dalībnieks, Jēkabpils rajona politiski represēto kluba valdes priekšsēdētājs, ārsts.

wordicoApraksts (.doc)

Jānis Liepsalde

09.08.1923. – 09.01.2009.

Leģionārs, represētais, darbojies politiski represēto biedrībā “Kurzemes rajona Politiski represēto klubs”, leģionāru un represēto pieminekļa autors Ābeļu pagasta Nagļu kapos.

wordicoApraksts (.doc)
Janis Liezers

Jānis Liezers

dz. 10.12.1936.

Ilggadējs Ābeļu pagasta darbinieks, aktīvs sabiedriskais darbinieks.

wordicoApraksts (.doc)
Maija Mieze 2

Maija Mieze

dz. 01.05.1950

Rokdarbniece, radošā konkursa “Vedējs 2010” laureāte

 wordicoApraksts (.doc)
 Marija_Pudane

Marija Pudāne

dz. 14.01.1916.

Rokdarbniece, Jēkabpils novada ilgdzīvotāja.

  wordicoApraksts (.doc)
 Ņina Pūcīte 2

Ņina Pūcīte

26.10.1926. – 24.06.2012.

Ilggadēja skolotāja, Ābeļu pamatskolas direktore.

wordicoApraksts (.doc)
Veigure_03

Dzintra Veigure

dz. 25.04.1945.

Skolotāja, aktīva sabiedriskā darbiniece.

wordicoApraksts (.doc)

Silva Zepa

dz. 23.08.1960.

Ilggadēja skolotāja, novadpētniece.

pdfico
Apraksts
(.pdf)

Lonija Zobene

02.07.1900. – 01.30.1991.

Ābeļu skolas direktore, skolotāja

wordicoApraksts (.doc)

Dignājas pagasts

13 aida

Aīda Bikauniece (dz. Labinska)

dz. 05.04.1966.

Dignājas pamatskolas skolotāja, folkloras kopu “Dignojīši” un “Rati” vadītāja

wordicoApraksts (.doc)

Milda Bružuka

18.08.1899.-29.12.2003.

Folkloriste-teicēja

wordicoApraksts (.doc)

Alfrēds Goba

1890. – 1972.

Bibliotekārs. Literatūras vēsturnieks, kritiķis un kultūrvēsturnieks.

 wordicoApraksts (.doc)

Arvīds Klišāns

06.12.1934.

Mūziķis

wordicoApraksts (.doc)
Anda_Kiploka_27.07.2017 (6)

Anda Ķiploka

dz. 21.09.1962.

Dignājas pamatskolas direktore, Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja.

wordicoApraksts (.doc)

Ādams Labinskis

15.01.1922.-05.09.2002.

Dignājas pamatskolas skolotājs un ilggadējs pagastu kordiriģents

wordicoApraksts (.doc)

Aina Mikulāne

17.02.1932.-26.07.2014.

Dignājas pagasta pamatskolas skolotāja. Pagasta vēstures faktu izzinātāja un apkopotāja

wordicoApraksts (.doc)

Pēteris Paegle

15.02.1940.-07.04.2007.Dzejnieks

wordicoApraksts (.doc)

Alberts Prande

1893. – 1957.

Mākslinieks

wordicoApraksts (.doc)
inta

Inta Stroža

dz. 01.04.1952

Novadpētniece, Dignājas kultūras vēsturiskā mantojuma saglabātāja, muzejistabas “Laipa” ekspozīcijas vadītāja

wordicoApraksts (.doc)
Rita Usacka

Rita Ušacka

Bijusī Dignājas pagasta sekretāre

wordicoApraksts (.doc)

Dunavas pagasts

Velta Aizupe (dzim. Vecmuktāne)

dz. 30.11.1938.

Dzejniece, skolotāja, žurnāliste

wordicoApraksts (.doc)
Elga Baltmane

Elga Baltmane

dz. 24.01.1956.

Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs – feldšeris Valērija Bolotova ģimenes ārsta praksē; savā profesijā nostrādājusi vairāk nekā 40 gadus.

wordicoApraksts (.doc)
Vanda Knipte

Vanda Knipste

dz. 19.04.1952.

Dunavas pamatskolas matemātikas un fizikas skolotāja, direktora vietniece (1975.-2009.), aktīva Atmodas dalībniece, novadpētniece- dzimtas, skolas un pagasta  vēstures apkopotāja.

wordicoApraksts (.doc)
Kimsis

Jānis Ķimsis

dz. 28.02.1943.

Mežkopis, pensionārs, aktīvs sabiedriskais darbinieks.

wordicoApraksts (.doc)
Emilija Laurinovica

Emīlija Laurinoviča

dz. 14.03.1943.

Dunavas pamatskolas ilggadēja skolotāja

wordicoApraksts (.doc)

Jānis Pliekšāns (Rainis)

1865.11.09. – 1929.12.09.

Dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, teātra darbinieks,  sociāldemokrātiskais žurnālists, politiķis, izglītības ministrs.

 wordicoApraksts (.doc)

Ausma Pormale

28.04.1939. – 17.11.1979.

Dzejniece

wordicoApraksts (.doc)

Jānis Skudra

1886 – 1971

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

wordicoApraksts (.doc)

Eduards Veiss

03.03.1894 – 29.10.1969.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

wordicoApraksts (.doc)
Ausma Vevere

Ausma Vēvere

dz. 02.06.1930.

Ilggadēja Tadaines bibliotēkas vadītāja, aktīva sabiedriskā darbiniece

wordicoApraksts (.doc)

Alberts Zamovskis

19.10.1901 – 06.03.2005.

Dunavas pagasta Tadenavas iedzīvotājs, kurš nodzīvoja garu, raženu mūžu – 103 gadus.

 wordicoApraksts (.doc)

Kalna pagasts

Harijs Brodiņš

08.07.1930. – 18.01.2008.

Kolhoza “Vienība” priekšsēdētājs no 1975. gada septembra − 1987. gada februārim

wordicoApraksts (.doc)

Konrāds Bullāns (Fallijs)

08.04.1877. – 06.12.1915.

Rakstnieks

wordicoApraksts (.docx)

Pēteris Dardzāns

18.05.1889 – 01.04.1985

militārs darbinieks, tautsaimnieks, literāts

 wordicoApraksts (.doc)

Rasma Dzene

28.03.1940. – 14.10.2006.

Skolotāja, dramatiskā kolektīva režisore

 wordicoApraksts (.doc)

Zelma Feizaka

05.08.1906 – 06.05.1997

Skolotāja, dramatiskā kolektīva režisore

wordicoApraksts (.doc)
Edgars Feizaks

Edgars Feizaks

24.02.1909. – 07.08.1978.

Skolas pārzinis, skolotājs, leģionārs

wordicoApraksts (.doc)
Jānis Gaidis

Jānis Gaidis

dz. 20.10.1959

uzņēmējs-lauksaimnieks, z/s “Krasti” īpašnieks

wordicoApraksts (.doc)
Irēna Gasiņa 2

Irēna Gasiņa (dzim. Skurule)

dz. 23.06.1945.

Lauksaimniecības darbiniece, ilggadēja bijušā kolhoza „Vienība” galvenā zootehniķe, kooperatīvās sabiedrības „Ezerrieksts” valdes priekšsēdētāja

wordicoApraksts (.doc)

Aleksandrs Grīns

15.08.1895. – 25.12.1941.

Rakstnieks, vēsturnieks, publicists, Latvijas armijas virsnieks

 wordicoApraksts (.docx)

Jānis Grīns

23.03.1890. – 25.02.1966.

Rakstnieks, žurnālists, literatūrkritiķis, pedagogs, Aleksandra Grīna brālis

 wordicoApraksts (.docx)
 Skaidrīte Jostsone 2

Skaidrīte Jostsone (Orste)

dz. 26.01.1943.

Ilggadēja pašvaldības darbiniece, bijusī Kalna pagasta padomes priekšsēdētāja.

wordicoApraksts (.doc)

Pēteris Kalnaraups

1894 – 1958

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. 3. Jelgavas kājnieku pulka virsseržants. Lāčplēša kara ordenis Nr. 56. Apbalvots 1920.gadā.

wordicoApraksts (.doc)
H. Linde

Harijs Linde

dz. 18.06.1949

kolhoza “Vienība” priekšsēdētājs (1987.g. – 1993.g.), uzņēmējs-zemnieks, z/s “Strautiņi” īpašnieks

wordicoApraksts (.doc)

Vilis Markevičs

01.11.1933. – 31.05.1991.

Kolhoza “Vienība” priekšsēdētājs no 1962.gada – 1971. gadam

wordicoApraksts (.doc)
Maruta Orbidāne

Maruta Orbidāne

dz. 29.10.1951.

Ilggadēja Kalna pagasta bibliotēkas vadītāja

wordicoApraksts (.doc)
Mārīte Pērkone

Mārīte Pērkone

dz. 01.12.1964.

Skolotāja, vēsturniece, novadpētniece

wordicoApraksts (.doc)
AigarsPērkons

Aigars Pērkons

dz. 31.08.1961.

Vēsturnieks, novadpētnieks, ornitologs, gids

wordicoApraksts (.doc)
 Arvids Spodris 2

Arvīds Spodris

23.06.1895. – 25.05.1954.

Latvijas Lauksaimniecības Kameras Biržu lauksaimniecības skolas pārzinis (1922 – 1944)

 wordicoApraksts (.doc)

Pēteris Artūrs Spuļģe-Spuļģis

1896 – 1922

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

 4. Valmieras kājnieku pulka kapteinis. Lāčplēša Kara ordenis Nr. 333. Apbalvots 1920.gadā.

 wordicoApraksts (.doc)
Zeltite Stradina

Zeltīte Stradiņa (dzim. Kukle)

18.05.1944. – 31.01.2015.

Feldšere Kalna pagastā

wordicoApraksts (.doc)
A. Štāls foto

Alfrēds Štāls

dz. 29.05.1962.

uzņēmējs – zemnieks, z/s “Lazdiņas” īpašnieks

wordicoApraksts (.doc)

Liberts Vecmuktāns

21.09.1924. – 03.12.2012.

Skolotājs, bibliotekārs, ilggadējs Kalna ciema TDP izpildkomitejas priekšsēdētājs

wordicoApraksts (.doc)
Sandra Vecumniece

Sandra Vecumniece

dz. 07.09.1966.

Kalna k/n vadītāja, skolotāja, biedrības „ Cerību logi” valdes priekšsēdētāja

wordicoApraksts (.doc)

Leimaņu pagasts

Mārtiņš Bērziņš

02.10.1892.  – 26.05.1926.

Kareivis Latgales partizānu pulkā, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

wordicoApraksts (.doc)

Irma Bīgestāne

24.08.1926. – 08.07.2017.

Matemātikas skolotāja un direktore Bērzgala pamatskolā.

wordicoApraksts (.doc)

Ruta Gremze

dz. 22.04.1953.

Ilggadīga Leimaņu pagasta darbiniece.

wordicoApraksts (.doc)
 Aija

Aija Indriksone (Rubina)

dz. 5.11.1951

Skolotāja, Leimaņu pagasta deju kolektīva vadītāja, Bērzgala pamatskolas direktore (1991. – 2005. g.)

 wordicoApraksts (.doc)

Vitauts Jankūns

1928 – 1990

Skolotājs. Viņa dzimta izgājusi bēgļu gaitas Vācijā un Sibīrijas izsūtījuma ceļus.

 wordicoApraksts (.doc)

Imants Jukumsons

17.01.1923.- 05.06.2006.

Pūtēju orķestra vadītājs, matemātikas, mājturības, angļu valodas, fizikas skolotājs, audzinātājs Bērzgala pamatskolā un Zasas vidusskolā.

wordicoApraksts (.doc)
Untitled2

Juris Ķēmanis

14.03.1883. – 07.08.1937.

Latviešu jurists un politiķis. Bijis Latvijas Satversmes sapulces deputāts un iekšlietu ministra biedrs (1920-1922), Nacionālās apvienības pārstāvis.

wordicoApraksts (.doc)
Zelma Krumina

Zelma Krūmiņa

5.12.1925. – 29.05.2010.

Bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāja Bērzgala pamatskolā.

wordicoApraksts (.doc)
Inita 2

Inita Lāce (Poriete)

dz. 04.11.1967.

Leimaņu Tautas nama vadītāja, Latvju zīmju parka veidotāja, biedrības “Akācija Plus” vadītāja

wordicoApraksts (.doc)
 Līga Lācīte

Līga Lācīte

dz. 02.06.1967

Leimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja.

wordicoApraksts (.doc)
Velta_Musa

Velta Muša (Mežaraupe)

dz. 14.09.1938.

Aktīva pensionāre, novadpētniece, puķu un dzejas mīļotāja un rakstītāja

wordicoApraksts (.doc)
Valija

Valija Pusbarniece (Staģīte)

24.02.1926. – 03.07.2017.

Viena no pirmajām un ilggadīgākajām ciema priekšsēdētājām, kultūras dzīves veidotāja un organizētāja.

wordicoApraksts (.doc)
131

Vija Roze (Lapsa)

dz. 14.08.1939

Leimaņu Tautas nama un Mežgales kultūras nama vadītāja,
biedrības “Noskaņa” dibinātāja.

 wordicoApraksts (.doc)
ina

Ina Sēle

Lauku attīstības konsultante, daiļdārzu veidotāja, pagasta novadpētniece un patriote.

pdfico
Apraksts
(.pdf)

Regīna Strika

dz. 18.05.1934.

Krievu valodas, vēstures, latviešu valodas, ģeogrāfijas skolotāja, mācību pārzine, direktore Bērzgala pamatskolā.

wordicoApraksts (.doc)

Antons Tropiks

dz. 24.04.1960.

Vispusīgs, zinošs veterinārārsts, Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs.

wordicoApraksts (.doc)

 Jānis Eriks Vanags

12.05.1937. – 01.09.2007.

p/s “Zasa” vadītājs, Leimaņu pagasta padomes priekšsēdētājs (09.03.97 – 01.09.2007.)

 wordicoApraksts (.doc)

Rubenes pagasts

Antinis

Roberts Antinis

03.12.1898 – 20.11.1981

   Slavens lietuviešu tēlniecības klasiķis. Dzimis Rubenes pagasta Kaldabruņā.

 wordicoApraksts (.doc)

Valija Bogdāne

dz. 09.03.1951

Ilggadēja pedagoģe

wordicoApraksts (.doc)

Regīna Dimante

dz. 03.06.1948

Ilggadēja farmaceite, Rubeņu aptiekā nostrādājusi vairāk nekā 45 gadus.

 wordicoApraksts (.doc)

Pēteris Guļāns

08.09.1920. – 11.08.2017

Dr.habil.eoc.,profesors, Latvijas Valsts Emeritētais zinātnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis (2003) (korespondētājloceklis 1968)

 wordicoApraksts (.doc)
Īvans Pēteris

Pēteris Īvans

26.03.1896 – 10.09.1941

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

3. Jelgavas kājinieku pulka kapteinis. LOK Nr.73. Apbalvots 1920.g.

wordicoApraksts (.doc)

Alberts Indriķis Kalniņš

30.03.1904 – 07. 07.1990.

Slates pamatskolas pārzinis, Slates lauksaimniecības biedrības valdes loceklis, Slates 529. Mazpulka vadītājs.

 wordicoApraksts (.doc)
 Pēteris Kalniņš

Pēteris Kalniņš

18.07.1865 – 20.07.1899

Ārsts, kultūras un sabiedriskais darbinieks

wordicoApraksts (.doc)
Inara Kantane

Ināra Kantāne

dz. 01.11.1955.

Ilggadēja Rubeņu pamatskolas direktore

wordicoApraksts (.doc)
Kolosovskis Antons

Antons Kolosovskis

26.07.1891. – 02.07.1983.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

   3. Jelgavas kājinieku pulka kaprālis. LKO Nr.63. Apbalvots 1920.g.

wordicoApraksts (.doc)

Irēna Lāce

dz. 03.12.1956

Medmāsa, kura Rubenes pagasta bērniem jau veltījusi 40 darba gadus.

 wordicoApraksts (.doc)

Lonija Līce

dz. 10.12.1954

 Medicīnas darbinieks, kurš Rubeņos nostrādājis vairāk kā 40 gadus

 wordicoApraksts (.doc)
menkis

Edvīns Meņķis

dz. 18.08.1955.

Ilggadējais Rubenes pagasta un Jēkabpils novada priekšsēdētājs.

pdfico
Apraksts
(.pdf)

Broņislavs Oborūns

18.09.1918. – 25.01.1982.

J.Raiņa kolhoza priekšsēdētājs

Iniciatīvas autors idejai veidot Rubenes dabas parku, celt Rubenes kultūras namu.

wordicoApraksts (.doc)
Jazeps Pavlovics

Jāzeps Pavlovičs

dz. 16.03.1941

Ilggadējais un pēdējais J.Raiņa kolhoza priekšsēdētājs

wordicoApraksts (.doc)
 Lidija Poriete

Lidija Poriete

14.04.1942

Ilggadēja Rubenes ciema padomes sekretāre un priekšsēdētāja, bijusī PSRS Augstākās padomes deputāte

wordicoApraksts (.doc)

Alfrēds Porietis

18.09.1909. – 18.05. 2009.

Latvijas Brīvvalsts Armijas Virsnieks, leģionārs, atvaļināts majors

 wordicoApraksts (.doc)
 Antons Rimovičs

Antons Rimovičs

28.10.1865. – 06.07.1933

Baznīckungs, skulptors

wordicoApraksts (.doc)

Zenta Pavlovska

dz. 28.10.1927.

Ilggadēja Rubeņu pamatskolas direktora vietniece mācību darbā, matemātikas un fizikas skolotāja

wordicoApraksts (.doc)

Janīna Riška

dz. 22.02.1952.

Slates pamatskolas izglītības darbiniece – latviešu valodas un literatūras skolotāja no 1975. gada,

skolas direktore no 1984. g līdz 2003.g.

 wordicoApraksts (.doc)
 Ieva Silakrankele

Ieva Silakrankele

07.02.1907. – 02.08.2007.

Pārskatāmajā laikā vienīgā Rubenes pagasta iedzīvotāja, kura varēja nosvinēt 100.gadu jubileju.

 wordicoApraksts (.doc)

Rainis Skujāns

06.08.1922. – 17.02.2011.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes prorektors, dekāns, katedras vadītājs, dr.agr.profesors

wordicoApraksts (.doc)
Staltmanis Nikolajs

Nikolajs Staltmanis

16.07.1893. – 14.04.1942.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris

3. Jelgavas kājinieku pulka kapteinis. LKO Nr.1881. Apbalvots 1925.g.

wordicoApraksts (.doc)
Inta Tomāne

Inta Tomāne

dz. 30.05.1959.

kultūras darbiniece

wordicoApraksts (.doc)
 Jelena Tomane 02

Jeļena Tomāne

dz. 28.11.1967

Medicīnas darbinieks, kurš Slatē nostrādājis 30 gadus

wordicoApraksts (.doc)

Eduards Užulis

30.08.1938. – 30.08.1990.

Rubenes pamatskolas direktors. Pirmais no visiem skolu direktoriem Jēkabpils rajonā,  kurš iestājās Tautas frontē.

wordicoApraksts (.doc)

Sofija Vārslavāne

21.09.1927 – 23.04.2010.

Ilggadēja Rubeņu pamatskolas skolotāja.

wordicoApraksts (.doc)

Zasas pagasts

Osvalds Balodis

21.02.1905.  –  13.04.1942.

Zasas pagasta aizsargu organizācijas vada komandieris

wordicoApraksts (.doc)

Jevgēnija Gita Bērziņa

dz. 08.09.1932.

Feldšere-vecmāte, mazuļu daktere un veselības mācības skolotāja Zasā

wordicoApraksts (.doc)
 903230_104359079761940_1006946165_o - Copy

Baiba Gabranova (dzim. Gāzēja)

dz. 02.09.1966.

Skolotāja, tulkotāja un piecu bērnu mamma

wordicoApraksts (.doc)

Inese Grauze (Ļūļāka)

dz. 22.07.1963.

Ilggadēja Zasas pagasta bibliotēkas vadītāja, sēru ceremoniju vadītāja.

wordicoApraksts (.doc)

Benita Kalniņa

dz. 20.05.1929.

Darbiniece Slates mežrūpniecības saimniecībā, nozares entuziaste

wordicoApraksts (.doc)
Juris Krumins

Juris Krūmiņš

dz. 08.02.1957.

Ilggadējs Zasas pagasta pārvaldes vadītājs, galvenais zootehniķis bijušajā p/s “Zasa”.

wordicoApraksts (.doc)

Rita Puida (dzim. Sermuliņa)

26.03.1924. – 27.02.2007.

Skolotāja, direktore, diriģente, novadpētniece un aktīva kultūras dzīves organizētāja.

wordicoApraksts (.doc)
Arija_Ravina_2

Ārija Rāviņa

11.07.1926. – 20.04.2018.

Ilggadēja skolotāja Zasas vidusskolā

wordicoApraksts (.doc)
 Boniventūra Romanovska

Boniventūra Romanovska

dz. 31.01.1932.

Ilggadēja skolotāja Zasas pagastā

wordicoApraksts (.doc)

Aina Svarāne

13.03.1933. – 12.10.2016.

Galvenā grāmatvede Zasā

 wordicoApraksts (.doc)

Aldis Sviķkalns

dz. 22.07.1947.

mežkopis, aktīvs sabiedrisks darbinieks

 wordicoApraksts (.doc)

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv