Darbs ar jaunatni

Jaunatnes lietu speciālists
Jēkabpils novadā:

Eva Sēle

telefons: 29354160

e-pasts: jl@jekabpilsnovads.lv

Facebook >>

questionKas ir jaunietis?

Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem

questionKas ir darbs ar jaunatni?

Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Darba ar jaunatni pamatuzdevumi:

1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;

2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Prioritātes darbā ar jaunatni:

jauantne

Trīs galvenās prioritātes:

VIDE – veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides izveidi, nodrošinot tās pieejamību un uzlabojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences;

 

LĪDZDARBOŠANĀS – veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

 

PERSONĪBAS PILNVEIDE –veicināt jauniešu uzņēmīgumu, savu spēju apzināšanos, kā arī atbildības uzņemšanos par savas veselības saglabāšanu

Jēkabpils novada Jaunatnes politikas plāns 2020.-2023.gadam

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv